TELEFON DO REDAKCJI: +48 62 766 07 17
Augustyna, Ingi, Jaromira 29 Maja 2020, 12:10
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Nauka społeczna Kościoła

Problemy społeczne a nieomylność papieża
ks. Paweł Guździoł
Problemy społeczne a nieomylność papieża

O dogmacie nieomylności papieża powinien raczej słyszeć każdy wierzący. Choć nie zawsze jest on rozumiany we właściwy sposób. Niektórzy wręcz sądzą, że cokolwiek papież powie ma charakter nieomylności.

Społeczny charakter własności
ks. Paweł Guździoł
Społeczny charakter własności

Gdy mówimy o własności to zazwyczaj myślimy o tym co posiadamy, co jest moje. Temat własności w Nauce społecznej Kościoła jest doskonałym przykładem ewolucji poglądów i podejścia do tej kwestii, które zmieniało się w ciągu wieków.

Europa i wartości - felieton
ks. Paweł Guździoł
Europa i wartości - felieton

W poprzednim felietonie przedstawiłem krótki zarys powstawania Unii Europejskiej. Myślę, że każdy z nas słyszał jak ważne są wartości judeo-chrześcijańskie i właśnie na nich została zbudowana Europa, a także Unia Europejska. Takie wartości jak godność osoby ludzkiej, solidarność, pomocniczość i dobro wspólne sta

Europa, zjednoczona Europa - ks. Paweł Guździoł
ks. Paweł Guździoł
Europa, zjednoczona Europa - ks. Paweł Guździoł

Pamiętam jak po wejściu Polski do Unii Europejskiej mogłem z wielką radością i dumą przechodzić na lotnisku w Rzymie przez bramkę z napisem dla obywateli Unii. Wiązało się to też z niezwykle cennym czasem, którego nie musiałem już tracić w kolejce do kontroli paszportowej. Idea zjednoczonej Europy to dla mnie doświadczenie t

Sprawni inaczej - felieton
ks. Paweł Guździoł
Sprawni inaczej - felieton

W luźnej dyskusji na temat problemów osób niepełnosprawnych i ich rodzin, padł nawet pewnego rodzaju zarzut, że Kościół nie wypowiada się na ten temat. Chociaż z wypowiedziami Kościoła jest często tak, że gdy wyrazi opinię w jakiejś kwestii to jest zarzut, że wtrąca tam gdzie nie powinien, a gdy w pewnych sytuac

Wynagrodzenia polityków
ks. Paweł Guździoł
Wynagrodzenia polityków

Temat wynagrodzeń i zarobków zawsze budzi kontrowersje. Zazwyczaj pytając kogokolwiek: ile zarabia?, odpowie, że za mało, natomiast pytając: ile zarabiają politycy?, odpowiedź padnie, że za dużo. Biorąc pod uwagę kryterium dużo czy mało to ocena zawsze będzie subiektywna. Chcemy zastanowić się, ile powinni zarabiać politycy

Spór o niedzielę - felieton
ks. Paweł Guździoł
Spór o niedzielę - felieton

Od 1 marca 2018 roku obowiązuje w Polsce zakaz handlu w pierwszą i ostatnią niedzielę miesiąca, w 2019 roku wolna od zakazu będzie jedna niedziela w miesiącu, natomiast od 2020 roku zakazem objęte będą prawie wszystkie niedziele. Jak każdy zakaz budzi wiele emocji i dyskusji. Może jednak zamiast o zakazie, należałoby mówić o

Fobia antysemityzmu
ks. Paweł Guździoł
Fobia antysemityzmu

Oskarżenie o ksenofobie rasizm czy antysemityzm stanowi bardzo poważny zarzut. Wydaje się, że w polityce posądzenie o ksenofobie rasizm albo antysemityzm jest większym przestępstwem niż korupcja. Samo pojęcie „ksenofobia” wywodzi się z języka greckiego i oznacza strach przed obcymi. Polega na okazywaniu uczuć, takich jak str

Gospodarka współdzielenia - nauka społeczna kościoła
ks. Paweł Guździoł
Gospodarka współdzielenia - nauka społeczna kościoła

W moich felietonach cytuję wypowiedzi papieży i teologów lub filozofów tworzących nauczanie społeczne Kościoła. Tym razem zacytuję słowa premiera Mateusza Morawieckiego, który w swoim expose przywołał gospodarkę współdzielenia i powiedział: „To nowy nurt myślenia w gospodarce o środowisku, o życiu

Świętość w biznesie - felieton
ks. Paweł Guździoł
Świętość w biznesie - felieton

To nie jest fikcja ani nic niemożliwego, biznes może także być drogą do świętości. Pisząc kilka artykułów dotyczących relacji pracodawca pracownik, spotkałem się z zarzutami, że głoszę socjalistyczne idee i jestem przeciwko pracodawcom. Opisywałem negatywne zachowania i wykorzystywanie pracowników przez pracodawc&oacu

Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej - felieton
ks. Paweł Guździoł
Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej - felieton

W naszej rubryce poświęconej nauce społecznej Kościoła nie można pominąć ważnego i ciekawego wydarzenia. Od 5 do 6 października w Warszawie odbył się I Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej pod hasłem „Od teorii do praktyki”. Jako główne cele organizatorzy przyjęli: popularyzacje Katolickiej Nauki Społecznej w ob

Obywatel klient - felieton
ks. Paweł Guździoł
Obywatel klient - felieton

Powiedzenie „klient nasz pan”, czy też „klient ma zawsze rację” dzisiaj nie są pustymi hasłami, ale oddają zasady funkcjonowania handlu i usług, bo „klient żąda, klient płaci”. W sklepach i restauracjach są to zasady niepodważalne i konieczne. Choć sam jeszcze pamiętam czasy, gdy panowała zasada &bd

Demokracja ku upadkowi
ks. Paweł Guździoł
Demokracja ku upadkowi

Nauka Społeczna Kościoła

Demokracja w chaosie - felieton
ks. Paweł Guździoł
Demokracja w chaosie - felieton

Dziwny może się wydać tytuł tego felietonu, ale ukazuje całą perspektywę odczuć poglądów i opinii, które krążą w związku z pojmowaniem demokracji. Pisałem już kiedyś, że błędem jest pojmowanie demokracji jako wartości samej w sobie. Jest ona systemem sprawowania władzy, w której ma udział każdy obywatel i

Polak to brzmi dumnie - felieton
ks. Paweł Guździoł
Polak to brzmi dumnie - felieton

Tym razem w nucie wakacyjnej i patriotycznej. Można zapytać, co mogą mieć wspólnego wakacje z patriotyzmem? Wbrew pozorom - bardzo dużo. Po pierwsze dlatego, że patriotą jest się zawsze, nie tylko od święta i nie ma wakacji od patriotyzmu. Po drugie - wakacje mogą być doskonałą okazją, aby swój patriotyzm zademonstrowa?