TELEFON DO REDAKCJI: +48 62 766 07 17
Augustyna, Ingi, Jaromira 15 Października 2019, 05:43
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Głosić miłość i zbawienie

Głosić miłość i zbawienie

pierwsze czwartki

Ostatnia już w roku 2013 pierwszoczwartkowa modlitwa u stóp św. Józefa skupiła się wokół tematu, który będzie nam towarzyszył przez cały nowy rok duszpasterski, czyli potrzebie odnowienia i umocnienia duchowości chrzcielnej.
By sprostać tym wyzwaniom potrzebne jest zaangażowanie wszystkich członków Kościoła, a zwłaszcza Rad duszpasterskich. Dlatego też na spotkanie pierwszoczwartkowe zaproszeni zostali członkowie tych grup z całej diecezji.
Biskupi zdecydowali, że program duszpasterski będzie realizowany pod hasłem: „Od wiary i chrztu do świadectwa”, a jego głównym celem jest przygotowanie wiernych na 1050. rocznicę chrztu Polski, która przypada w 2016 roku. Jest on rozłożony na trzy lata i będzie realizowany na czterech płaszczyznach: ewangelizacyjnej, inicjacyjnej, formacyjnej oraz społecznej. Ta ostatnia realizowana ma być drogą pełniejszego podjęcia odpowiedzialności za kształtowanie w duchu wiary swego życia: rodzinnego, społecznego i zawodowego.
Tematem rozpoczętego z 1 grudnia roku duszpasterskiego pod hasłem „Wierzę w Syna Bożego” będzie kerygmat. Słowo to pochodzi z języka greckiego i oznacza krzyk, proklamację, obwieszczenie przez publicznego posłańca, ogłaszanie, treść i czynność głoszenia.

Wzmocnić duchowość
O kerygmacie mówił podczas konferencji „Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony” (Mk 16, 16) ks. prałat Andrzej Latoń. Już w pierwszych słowach zaznaczył, że to, co ofiarowali nam nasi pasterze jest przepiękne. - Cały program jest skonstruowany na wzór katechumenatu, przygotowującego do chrztu. Ten katechumenat starożytnego Kościoła trwał około trzech lat. Być ochrzczonym to znaczy pozwolić żyć Chrystusowi we mnie. I jak mówi św. Paweł: „Żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus”. Dlatego pierwszy rok naszego programu będziemy przeżywać pod hasłem: ,,Wierzę w Syna Bożego”. Będzie to dla nas swoista kontynuacja Roku Wiary, ale tym razem akcent położymy na kerygmat – zaznaczył Prelegent.

Nie bój się być Kościołem
Zważywszy na to, iż miejsce, w którym modlimy się za rodziny, to dom św. Józefa, polski Nazaret, Prelegent zabrał nas w podróż do prawdziwego domu św. Józefa, gdzie archeolodzy odkryli sadzawkę chrzcielną w podłodze. Jest ona dobrze zachowana, ma siedem stopni prowadzących w dól. - Przed chrztem trzeba najpierw dobrze poznać siebie, czyli zejść w dół, trzeba zobaczyć swoją sytuację, swą grzeszność i potem razem z Chrystusem utopić tego starego człowieka i stać się nowym stworzeniem, zmartwychwstać razem z Chrystusem – mówił ks. Latoń. - Ten św. Józef, nasz Patron, ten który był ojcem ziemskim Jezusa jest dla nas, dla Kościoła Ojcem. To tam właśnie, w tym domu Józef przeżył swoje zwiastowanie. Tam usłyszał słowa: ,,Nie bój się wziąć do siebie Maryi.” Maryja jest figurą Kościoła. Każdy z nas powinien to usłyszeć: ,,Nie bój się przyjąć żywego Kościoła, żyć Kościołem”. Dlatego w kościele pierwotnym przed chrztem był katechumenat, zwiastowanie słowa Bożego - zaznaczył Ksiądz Prałat.
Wracając do głównego tematu konferencji Prelegent wyjaśnił dwa ważne pojęcia, na których jest zbudowany program duszpasterski, a które pochodzą z języka greckiego. To kerygmat i katechumenat. To pierwsze już wyjaśniliśmy, a ,,katechumen” to słowo pochodzące od greckiego czasownika: ,,katecheo” i oznacza rozbrzmiewać, wywoływać echo, brzmieć w uszach. Jak tłumaczył Prelegent chodziło zatem o czas, w którym pobudzony do wiary człowiek, przebywał z Kościołem i słuchał jego słowa. - W katechumenacie nie chodziło o odbycie jakiegoś szkolenia, ale o oddanie czasu koniecznego do umocnienia w wierze i w obyczajach chrześcijańskich. Ostateczną miarą nadejścia odpowiedniego momentu do chrztu było posiadanie dobrych obyczajów, pełnienie uczynków prowadzących do życia wiecznego, które Bóg przewidział dla nas – mówił ks. Latoń. Czas katechumenatu miał za zadanie otworzyć serce i czynić je gotowym przyjęcia daru Ducha Świętego, do przyjęcia nowego życia, które płynie z krzyża Jezusa Chrystusa. Chrzest oznacza zanurzenie w Chrystusie, zjednoczenie z nim i napełnienie Duchem Świętym. Otrzymaliśmy chrzest jako prezent, dlatego ten dar trzeba rozpakować, trzeba nim żyć. Ks. Prałat przywołał także słowa papieża Franciszka, by większy nacisk położyć na  ewangelizowanie, potrzebę głoszenia Słowa, które umacnia wiarę, gdyż obserwujemy rozdźwięk między życiem a wiarą. - Dzisiaj żyjemy tak, jak żyje się w religiach naturalnych. Co innego sacrum, co innego profanum, a przecież Chrystus zniósł te granice. Trzeba więc w centrum Kościoła umieścić pierwsze przepowiadanie – mówił Ksiądz Prałat za papieżem Franciszkiem. - Kościół zawsze wierzył, że w momencie, gdy głosi się kerygmat, Chrystus przychodzi ze swoją łaską, aby ci którzy słuchają z otwartym sercem, mogli doświadczyć Jego zbawczej miłości i otrzymać dar żywej wiary – podkreślił Prelegent. Podsumowując powiedział, że nie możemy dać się okraść z radości bycia Kościołem. - Program, który dali nam nasi biskupi, piękny program, winniśmy realizować tak, byśmy stali się Kościołem, byśmy żyli nim, bo to znaczy stawać się światłem i solą ziemi. Prośmy św. Józefa, aby pomógł nam ten program realizować w życiu – podkreślił ks. Latoń.

Wspierać parafie
W pierwszych słowach ks. abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański, który przewodniczył czwartkowej Eucharystii i wygłosił słowo Boże podziękował księdzu prałatowi Latoniowi za wprowadzenie w ogólnopolski program duszpasterski. Ksiądz Arcybiskup jest zastępcą Przewodniczącego KEP oraz przewodniczącym Ogólnopolskiego Komitetu Organizacyjnego Obchodów 1050. Rocznicy Chrztu Polski. Zaznaczył także, że ważną rzeczą jest, by w pierwszej kolejności to właśnie członkowie Rad duszpasterskich uświadomili sobie, do czego mają się odnosić. Inaczej mówiąc, w jaki sposób ten ogólnopolski program przenieść na program diecezjalny, aby mógł się stać również programem parafialnym. Przecież każda parafia jest inna, działa w innych warunkach i możliwościach i dlatego ważne jest dostosowanie programu pod względem możliwości, jakie daje dane środowisko. Arcybiskup wyraził życzenie, by Rady duszpasterskie były skałą i opoką parafii. Na zakończenie Ks. Arcybiskup wzywał wstawiennictwa
św. Józefa który był stróżem Jezusa i małżonkiem przeczystej Maryi, by pozwolił nam odkryć obok siebie Jezusa, przyjmować Go z wdzięcznością i strzec Go wiernie, jak to sam czynił, a Maryję, by pomogła nam jaśnieć świadectwem wspólnoty, służby, żarliwej i owocnej wiary, sprawiedliwości i miłości do ubogich, aby radość Ewangelii dotarła, aż na krańce ziemi.

***

Po błogosławieństwie ks. bp Edward Janiak podziękował wszystkim za przybycie, szczególne słowa wdzięczności skierował do arcybiskupa Stanisława Gądeckiego za sprawowaną Eucharystię i wygłoszoną homilię. Podziękował również przybyłym kapłanom, przedstawicielom parafialnych Rad duszpasterskich. Osobne słowa wdzięczności skierował do o. Tadeusza Rydzyka za dzieło TV TRWAM. Złożył również życzenia z okazji obchodów 22. rocznicy powstania Radia Maryja.

Tekst i foto Arleta Wencwel

Dodaj komentarz

Pozostało znaków: 1000

Komentarze

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.
Bądź pierwszy!