TELEFON DO REDAKCJI: +48 62 766 07 17
Augustyna, Ingi, Jaromira 09 Sierpnia 2020, 04:46
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Fundusz Sprawiedliwości

Fundusz Sprawiedliwości

Od 18 do 24 lutego obchodzony był Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Jego koordynatorem było Ministerstwo Sprawiedliwości, które powołało Fundusz Sprawiedliwości, by pomóc pokrzywdzonym obywatelom.

W ubiegłym wydaniu „Opiekuna” podjęłam temat pomocy prawnej, która jak się okazuje nie zawsze musi być poza zasięgiem tych, których na nią nie stać. Państwo wyszło na przeciw tym wszystkim, których nie stać na pomoc, a jej potrzebują. Dzisiaj przybliżymy państwu zagadnienie, które od kilku tygodni pojawia się w telewizji w bloku reklamowym. W czasie krótkiego splotu dowiadujemy się, że jest coś takiego jak Fundusz Sprawiedliwości. I tutaj również jest to ukłon państwa w kierunku obywateli. 12 lutego 2003 roku ustanowiono 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw. W ustawie wskazano na potrzebę stałego monitorowania sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem i działań na rzecz poprawy ich położenia.

Bezpieczeństwo obywateli

Powinniśmy wiedzieć, że jednym z podstawowych zadań każdego państwa jest zapewnienie swoim obywatelom bezpieczeństwa. Państwo powinno dbać o to, abyśmy nie stali się ofiarami przestępstw, a w razie gdyby do tego doszło, powinno ono udzielić nam pomocy oraz schwytać i ukarać sprawców. Niby to oczywiste, ale jakże mało mamy wiedzy na temat, co nam przysługuje i gdzie powinniśmy udać się po pomoc. Nie trudno sobie wyobrazić, że za każdym nawet najmniejszym przestępstwem idą różnego rodzaju trudności życiowe, jak choćby pogorszenie stanu zdrowia, czy wyrządzone szkody majątkowe. Często jest to poczucie krzywdy i straty moralnej. Oczywiste jest, że sprawca przestępstwa powinien być zobowiązany do naprawienia szkód, które swoim bezprawnym działaniem wywołał. Niestety, z różnych względów, nie zawsze jest to możliwe.

Na pomoc pokrzywdzonym

Zacznijmy od tego, czym w ogóle zajmuje się omawiany fundusz i kto może liczyć na pomoc. Zadaniem Funduszu Sprawiedliwości jest niesienie pomocy osobom, które znalazły się w trudnym okresie życia. I tą pomoc możemy podzielić na cztery sektory. A mianowicie: pomoc pokrzywdzonym, przeciwdziałanie przemocy, pomoc postpenitencjarna, a także wsparcie OSP (Opieka Funduszu Sprawiedliwości). Natomiast tymi, którzy mogą ubiegać się o pomoc z funduszu są ci, wszyscy którzy doświadczyli przemocy fizycznej i psychicznej, ich rodziny oraz najbliżsi. Ponadto o pomoc mogą zwrócić się także osoby, które stały się ofiarą włamania z kradzieżą, wypadków drogowych. A także ci, których skrzywdzono poprzez uchylanie się powoda od płacenia alimentów. Nie można tutaj pominąć osób, które są chore, niepełnosprawne, także te znajdujące się w stanie wegetatywnym, a co za tym idzie znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej. Na wsparcie mogą liczyć także podejmujący terapię uzależnień. No i oczywiście dzieci, które bardzo często wymagają wsparcia. Tak więc program nie skupia się tylko na osobach, które doświadczyły przemocy, ale przewiduje także wsparcie tym, którzy są w jakikolwiek sposób zagrożeni.

Wsparcie moralne i rzeczowe

Często osoby, które doświadczyły przemocy fizycznej czy psychicznej i nie wiedzą, gdzie mają zwrócić się o pomoc. Bardzo często boją się po prostu podjąć jakiekolwiek kroki. Przykładem jest chociażby sytuacja, którą widzimy w krótkim filmie reklamowym w telewizji. Kobieta wraz z dzieckiem drży kiedy słyszy kroki nadchodzącego, nietrzeźwego męża. Boi się o siebie i dziecko. Inna ze scen ukazuje kobietę, która dla ratowania zdrowia męża zaciągnęła dług, który okazał się wielką tragedią. Pożyczkodawcami byli lichwiarze. Teraz boi się o spłacenie zaciągniętego długu z ogromnymi kosztami. Wiele jest takich sytuacji, a ofiara po prostu boi się coś zrobić, by odmienić swoją codzienność czy swoją sytuację. Powodem tych obaw często jest brak możliwości finansowych. I tutaj właśnie fundusz pomaga w takich sytuacjach. Wsparcie moralne, czy otrzymane środki mogą stać się motorem napędowym do lepszego życia.

Zadania funduszu wobec pokrzywdzonych

W ramach tego programu wsparcie osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz osób im najbliższych obejmuje organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza w celu udzielenia pomocy prawnej osobie uprawnionej, jeżeli nie włada w wystarczającym stopniu językiem polskim, do czasu wszczęcia postępowania przygotowawczego. Tutaj również organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika w celu udzielenia pomocy prawnej. Fundusz zapewnia również pokrycie kosztów związanych z psychoterapią, pomocą psychiatryczną lub psychologiczną. Pokrywa koszty świadczeń zdrowotnych (w tym rehabilitacyjnych), lekarstw, wyrobów medycznych, w tym materiałów opatrunkowych, przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, w zakresie niezbędnym w procesie. Ponadto zadaniem jest również pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach i przedszkolach publicznych, w tym w ramach indywidualnego nauczania. Pokrywanie kosztów związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych przez gminy w oparciu o przepisy ustawy z 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia. Poszkodowani mogą liczyć także na finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych, itp. A także na usługę dostosowania lokalu mieszkalnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła w wyniku przestępstwa. Nie sposób wymienić wszystkich świadczeń, jakie może uzyskać osoba pokrzywdzona przestępstwem. Podsumowując środki z funduszu pomogą w znacznej mierze jeśli chodzi o pomoc medyczną, spotkania z psychologami, rehabilitację, opiekę prawnika lub wsparcie materialne. Osoby, które były świadkami przestępstw również znajdą tu pomoc.

Przeciwdziałanie przyczynom przestępczości

Zadaniem Funduszu Sprawiedliwości jest nie tylko pomoc pokrzywdzonym, ale przeciwdziałanie jej przyczynom. W programie znajdują się także działania w szerzeniu wiedzy na tematy wychowawcze, informacyjne czy socjalizacyjne. Zapobieganie ma również na celu uświadomienia o skutkach, jakie niesie stosowanie przemocy zarówno dla ofiar, jak i potencjalnych sprawców. W tym przypadku z zakresu funduszu mogą działać takie profile jak: kampanie informacyjne i promocyjne, akcje wychowawcze i inspiracyjne dla młodzieży, ale także dla całych rodzin i osób dorosłych oraz readaptacja społeczna sprawców. Jeśli mowa o sprawcach, to i w tej kwestii Fundusz Sprawiedliwości nie pozostaje bierny. Otóż kolejnym filarem funduszu jest pomoc postpenitencjarna dla byłych więźniów, która obejmuje nie tylko samych pozbawionych wolności wychodzących z zakładów karnych ale także ich rodziny. Dzięki funduszowi byli więźniowie mogą liczyć na pomoc w adaptacji do życia na wolności.

Liczby mówią same za siebie

Nie znalazłam statystyk za rok 2018, ale dla przykładu podam wskaźniki z roku 2017, w którym liczba osób pokrzywdzonych przestępstwem wyniosła ok. 220 tys., z czego ok. 8 procent stanowiły dzieci. A 13,3 procent stanowiły osoby pokrzywdzone w wyniku oszustw. Sieć ośrodków pomocy pokrzywdzonym cały czas się rozrasta. Obecnie dostępnych jest 39 ośrodków pomocy Funduszu Sprawiedliwości wraz z punktami lokalnymi w całej Polsce, których jest ok. 340. W tych miejscach jest świadczona pomoc prawna dla osób pokrzywdzonych przestępstwem. Wystarczy się zgłosić: przyjść, zadzwonić, napisać e-maila. Fundusz dostosowuje formę pomocy indywidualnie do konkretnego przypadku, z którym zgłasza się dana osoba. Jednakże trzeba pamiętać, by taką pomoc otrzymać trzeba się najpierw zgłosić. Na początku odbywa się spotkanie z osobą pierwszego kontaktu, przeanalizowanie sytuacji w jakiej ktoś się znajduje i jakiej pomocy potrzebuje. A potem Fundusz Sprawiedliwości, zgodnie ze swoją ideą, jak najszybciej udzieli pomocy.

Arleta Wencwel

Galeria zdjęć

Dodaj komentarz

Pozostało znaków: 1000

Komentarze

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.
Bądź pierwszy!