TELEFON DO REDAKCJI: +48 62 766 07 17
Augustyna, Ingi, Jaromira 15 Października 2019, 06:47
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Elementy tożsamości organizacyjnej KSM

Elementy tożsamości organizacyjnej KSM

Jak każda organizacja, również Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży  posiada elementy swojej tożsamości i jedności organizacyjnej. Są to charakterystyczne znaki, które organizację określają i wyróżniają spośród innych. Są wyrazem jej specyfiki, a także zewnętrznym odzwierciedleniem wartości, którym KSM służy. W ten sposób same stają się wartościami godnymi respektowania. O najważniejszych z nich pisaliśmy już na łamach „Opiekuna”. Tym razem chcielibyśmy przedstawić wynikające z nich pozostałe elementy, takie jak przyrzeczenie, sztandar i odznaka KSM-owicza.

„Uroczyście przyrzekam pracować nad sobą, aby móc całym życiem wiernie służyć Bogu, Kościołowi i Polsce, czynić dobrze ludziom, być dobrym członkiem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży”. To przyrzeczenie składa się po odbyciu stażu kandydackiego (w który powinno być wliczone odpowiednie szkolenie) przy przychylnej opinii prezesa i księdza asystenta. Nie jest przysięgą, mimo to jednak jego złożenie zobowiązuje na całą młodość, a nawet na całe życie. Należy je traktować poważnie, jako ważny moment egzystencji. Dlatego niezbędna jest godna oprawa oraz troska kierownictwa, by kandydaci podeszli do niego świadomie i odpowiedzialnie.

W przyrzeczeniu zawarta jest obietnica składana Bogu, Polsce i organizacji. Szanujący się oddział nie dopuści do przyrzeczenia kandydatów, co do których nie jest przekonany, że tego przyrzeczenia dotrzymają, a dotrzymają tylko ci, którzy jego cel znają i pragną realizować. Uroczystość składania przyrzeczenia powinna odbywać się raz w roku w święto patronalne KSM-u (Chrystusa Króla Wszechświata), najlepiej uroczyście podczas Mszy św. czy akademii w obecności Zarządu Diecezjalnego.

Sztandar jest symbolem stowarzyszenia, jedności i zasad KSM-u. Powinien być obecny w asyście trzyosobowego pocztu sztandarowego na ważnych uroczystościach kościelnych (np. procesja Bożego Ciała) i organizacyjnych (np. zjazdy, wybory, uroczystość Chrystusa Króla). Podczas Mszy św. poczet sztandarowy zachowuje się według obowiązujących zwyczajów, ponadto sztandar opuszcza się podczas przyrzeczenia i hymnu. Powinien go posiadać Zarząd Diecezjalny. Oddziałom i kołom zaleca się to w miarę możliwości. Mimo że nie określa się ściśle wyglądu sztandaru, to jednak nie może na nim zabraknąć wizerunku patrona organizacji, godła i hasła.

Treścią odznaki jest godło. Mogą ją nosić członkowie KSM-u po przyrzeczeniu. Odznaka symbolizuje służbę Bogu i Ojczyźnie, jest nie tylko ozdobą, ale przede wszystkim wyrażeniem organizacyjnej i duchowej przynależności.

Każdy, kto ją nosi winien pamiętać, że reprezentuje katolicką organizację, a po jego zachowaniu KSM będzie oceniane. Noszenie odznaki jest zarazem propagowaniem KSM‑u. Symbol godła jest też umieszczany na drukach czy dyplomach. Odznakami dysponuje tylko Prezydium Krajowej Rady i są one rozprowadzane za pośrednictwem Zarządów Diecezjalnych.

opracowała Magdalena Jańczak

Ogólnopolskie spotkanie 

Od 24 do 26 lutego 2012 roku w Niepokalanowie odbyła się Sesja Zarządów KSM z całej Polski. Najważniejszym punktem spotkania były wybory nowego Prezydium Krajowej Rady. W spotkaniu wzięło udział 103 przedstawicieli większości polskich diecezji wraz z księżmi asystentami diecezjalnymi. Podczas obrad omawiane były bieżące zagadnienia związane z apostolską, edukacyjną i organizacyjną działalnością Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży na szczeblu ogólnopolskim, jak i w poszczególnych diecezjach. W trakcie sobotnich obrad członkowie Krajowej Rady wybrali nowe Prezydium KSM. 

Skład nowego Prezydium:

Łukasz Brodzik - Przewodniczący Prezydium, diecezja zielonogórsko-gorzowska.

Krzysztof Kumięga - Zastępca Przewodniczącego, diecezja tarnowska.

Katarzyna Łasek - Zastępca Przewodniczącego, diecezja legnicka.

Paweł Marsicki - Skarbnik, diecezja koszalińsko-kołobrzeska.

Katarzyna Koguciuk - Sekretarz, archidiecezja lubelska.

KSM

Dodaj komentarz

Pozostało znaków: 1000

Komentarze

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.
Bądź pierwszy!