TELEFON DO REDAKCJI: +48 62 766 07 17
Augustyna, Ingi, Jaromira 07 Marca 2021, 16:26
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Dzieło zbawcze bez Świętego Józefa?

Dzieło zbawcze bez Świętego Józefa?

Kontynuujemy nasze rozważania dotyczące św. Józefa, których kanwą są referaty przedstawione podczas kolejnego sympozjum w Kaliszu.Gdzie jest miejsce dla św. Józefa w dziele odkupienia? Czy św. Józef jest w Bożym planie odkupienia niezbędny? Jak ono wyglądałoby bez niego? Dlaczego wciąż opiekun Jezusa jest tak mało zauważany? Na te i wiele podobnych pytań odpowiedzi szukali ksiądz biskup Teofil Wilski, ksiądz Paweł Barylak, a także, choć nieobecny, ojciec profesor Tarcisio Stramare z Rzymu.

Na obrazie w kaliskiej bazylice występuje jako jedna z głównych postaci. Obraz został nawet nazwany św. Józefem Kaliskim, co zaznaczył ks. bp Napierała w słowie na Mszy św. inaugurującej 41. Sympozjum Józefologiczne. Jak ten obraz wyglądałby bez św. Józefa? Przecież nadal byłby na nim Bóg Ojciec. Na pewno jego nazwa przestałaby mieć sens. Co ponad to? Święty Józef jest wciąż dla teologów wielką tajemnicą. Dlatego uczestnicy sympozjum przedstawiając swoje rozważania i badania próbowali uchylić rąbka tej tajemnicy i odpowiedzieć sobie i nam na pytania dotyczące właśnie udziału i niezbędności św. Józefa w dziele zbawienia.

Ocalił Zbwiciela
Najpierw nad udziałem św. Józefa w dziele zbawienia w swoim wystąpieniu zastanawiał się ks. bp. Teofil Wilski. - Dzisiejsza teologia bardziej sprzyja teologii św. Józefa. O udziale w odkupieniu mówimy w kategoriach: subiektywnych i obiektywnych, mówimy o działaniu zewnętrznym i wewnętrznym, o udziale pośrednim i bezpośrednim. Wszyscy jesteśmy pomocnikami Boga w dziele zbawienia, ale gdzie w tym wszystkim jest miejsce dla św. Józefa? Analogiczne do pytania o udział św. Józefa w dziele zbawienia jest pytanie o udział Matki Bożej w dziele zbawienia. Matka Boże ma w nim udział bezpośredni i wewnętrzny - mówił Ks. Biskup zaznaczając, że józefologia jest dziedziną młodą, ale rozwijającą się. Jest też zależna od innych nauk. - Dlaczego udział św. Józefa w dziele zbawienia jest tak mało zauważany? W XX wieku zaczęto mówić, że Jezus dokonuje zbawienia przez narodzenie, przemienienie na górze, a nie tylko przez mękę i śmierć. Nikt nie zauważał ukrytego życia Jezusa w Nazarecie, gdzie opiekował się nim św. Józef. Pan Jezus zbawia przez całe swoje życie, od wcielenia przez życie ukryte. Teologia zaczyna to rozpracowywać, a największe zasługi w tej dziedzinie ma prof. Stramare - mówił ks. bp Teofil. Przytaczał też fragmenty artykułu, w którym św. Józefowi daje się prawo do bezpośredniego udziału w dziele zbawienia, choćby dlatego, że opiekun Zbwiciela ochronił Jego życie, jako małego dziecka, uciekając z nim do Egiptu. - Kościół dostrzega związek św. Józefa z misterium życia Chrystusa, ale jasno nie potrafi go nazwać. „Liturgia jest dekoderem do odczytywania tajemnic biblijnych” - mówi prof. Stramare. Święty Józef uczestniczy w misterium Jezusa z Jego Ojcem, jest wewnątrz tych tajemnic. Jego udział jest wolą Bożą, bez niego Boży plan nie mógłby się spełniać. To oczywiście zagadnienie na długie lata i stulecia - zakończył swój referat Ksiądz Biskup.

Był wierny i posłuszny
O tym, że józefowe ojcostwo ma początek w wierze i posłuszeństwie - mówił ks. Paweł Barylak, a dokładniej tytuł jego wystąpienia brzmiał ,,Ojcostwo Józefa w służbie Wcielenia i pełnej prawdy o Zbawieniu na podstawie „Cahiers de Joséphologie””. To ostatnie to francuskojęzyczne czasopismo józefologiczne z Montrealu, a po polsku jego tytuł to ,,Zeszyty józefologiczne”. To właśnie artykuły z tego czasopisma były przedmiotem badań ks. Pawła. - Józef jest mężem sprawiedliwym w elicie dusz szczególnie wybranych przez Boga, a którym my możemy zaufać. Ewangelista Mateusz określa Józefa mężem sprawiedliwym. Św. Józef przyjmuje postawę zasłuchania, kiedy pojawia się anioł jest to objawienie woli Bożej. Nie jest mężem lekkomyślnym, idącym bez zastanowienia. Możemy wyróżnić trzy stopnie posłuszeństwa św. Józefa wobec woli Bożej. Pierwszy - św. Józef docenia mądrość Boga i swoje miejsce przy Maryi i Jezusie. Umie żyć w ubóstwie, nie pragnął niczego innego niż trwać w nim. Drugi stopień józefowego posłuszeństwa - natychmiast i bezgranicznie poddaje się woli Bożej, nie szuka innych rozwiązań, nie wymawia się, okazuje ,,doskonałe posłuszeństwo” - mówił ks. Barylak. Jakie znaczenie ma ojcostwo w służbie zbawienia, jakie ma znaczenie pokora, posłuszeństwo i wiara św. Józefa? To kolejne pytania, na które ten referat próbował odpowiedzieć. - Wspólna praca Józefa i Jezusa była powszechnie znana. Praca wykonywana przez Józefa pozwalała rozwijać zmysł kontemplowania Boga, a bliskość Jezusa pomagała oddawać chwałę Bogu. Józef jako ojciec służył tajemnicy wcielenia i uczestniczył w dziele zbawienia aż do śmierci. Choć nie podaje się informacji o fizycznej śmierci Józefa autorzy ,,Zeszytów...” jego śmierci duchowej upatrują w trzech dniach szukania 12-letniego Jezusa na pielgrzymim szlaku - mówił ks. Barylak. Kiedy rodzice odnaleźli Jezusa w świątyni powiedział im, że przecież jest w tym, co należy do Jego Ojca. Ojcostwo Józefa od tamtego dnia jakby malało z dnia na dzień. Może dlatego ta śmierć duchowa jest upatrywana właśnie w tym momencie.

Teologia tajemnicy
Najlepszym zakończeniem rozważań z Sympozjum będzie podsumowanie badań józefologicznych z ostatniego czasu. Badań prowadzonych przez o. prof. Tarcisio Stramare, uważanego za największego z józefologów. Takie ogólne podsumowanie jego rozważań zostało na 41. Sympozjum Józefologicznym przedstawione, niestety nie osobiście przez Ojca Profesora, który nie mógł na sympozjum przybyć. Podkreślał on znaczenie naszej młodej diecezji w badaniach józefologicznych, zaznaczał też udział kongresów, sympozjów i czasopism zajmujących się tą właśnie dziedziną teologii. Podobnie, jak ks. bp Stanisław Napierała w słownie na Mszy św. inaugurującej sympozjum prof. Stramare stwierdza, że józefologia jest wciąż dziedziną mało zauważaną, a św. Józef umieszczany przez teologów na marginesie ludowej religijności. - Nawet na rzymskich uczelniach teologicznych nie można pisać rozprawy naukowej o św. Józefie, ponieważ nie ma profesora, który podjąłby się jej promowania i nadzorowania - pisał Stramare.
Przypomniał też niewielką rolę Józefa w dwóch z czterech Ewangelii oraz ,,Redemtoris custos”, z którego X Kongres Józefologiczny zaczerpał swoje motto ,,Święty Józef - patron na nasze czasy”.  - Teologia tajemnicy jest fundamentalna. Teologia tajemnicy domaga się pogłębienia teologii wcielenia. Całe życie Chrystusa jest tajemnicą odkupienia. W historii wcielenia i zbawienia Józef jest nieodłączny od Maryi, a józefologia nieodłączna mariologii - pisał Ojciec Profesor. Na zakończenie dodał, że św. Józef jest nauczycielem uczestnictwa w mesjańskiej misji Jezusa. Jego wspaniały wzór jest wciąż aktualny dla całej chrześcijańskiej wspólnoty niezależnie od jej zadań. Niech więc to zdanie będzie najlepszym zakończeniem. Nietrudno się bowiem zgodzić, że św. Józef jest dla nas wspaniałym wzorem życia, wiary i miłości.

Anika Djoniziak

Dodaj komentarz

Pozostało znaków: 1000

Komentarze

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.
Bądź pierwszy!