TELEFON DO REDAKCJI: +48 62 766 07 17
Augustyna, Ingi, Jaromira 28 Października 2020, 12:19
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Deklaracja sługi Bożego Schumana

Deklaracja sługi Bożego Schumana

Unia Europejska świętuje 70. rocznicę Deklaracji Schumana, ojca zjednoczonej Europy, którego proces beatyfikacyjny rozpoczął się 30 lat temu.

Robert Schuman, wybitny mąż stanu, minister spraw zagranicznych Francji uznawany jest za jednego z ojców integracji europejskiej. Jest współautorem deklaracji, która okazała się wizjonerskim pomysłem. Ogłoszono ją 9 maja 1950 roku w Sali Zegarowej pałacu przy Quai d’Orsay w Paryżu. Datę tę symbolicznie uznaje się za narodziny Unii Europejskiej. Mieszkańcy Starego Kontynentu 9 maja obchodzą jako Dzień Europy, nazywany oficjalnie Dniem Schumana.


Plan Schumana
Deklaracja zwana „planem Schumana” określała ramy kontroli nad przemysłem zbrojeniowym Zachodnich Niemiec. Mowa w niej o koordynacji wydobycia węgla i produkcji stali, surowców kluczowych dla przemysłu zbrojeniowego. Do tego zadania został powołany niemiecko-francuski zarząd. Działania te miały zapewnić wspólne fundamenty rozwoju gospodarczego, tj. pierwszego etapu budowy Federacji Europejskiej. Zamysłem autorów „planu Schumana” było to, aby węgiel i stal nigdy więcej nie stały się przyczynkiem wojny. Robert Schuman i Jean Monnet uważali, że produkcja tych strategicznych surowców pod nadzorem Niemiec i Francji odmieni los regionów dotychczas „skazanych” na wytwarzanie wojennego oręża. Podkreślali znaczenie „solidarności” produkcji. Decyzje te miały przyczynić się do podniesienia poziomu życia społeczeństw i do rozwoju dzieł pokojowych.
Istotnym punktem w deklaracji był zapis o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (EWWiS). Została ona założona przez następujące kraje: Belgię, Holandię, Luksemburg, Francję, Niemcy i Włochy. Śmiałym marzeniem Sługi Bożego Schumana było przekształcenie EWWiS w tzw. Stany Zjednoczone Europy. Robert Schuman wraz z Jeanem Monnetem i Konradem Adenauerem podjął udaną próbę zjednoczenia zwaśnionych dotąd narodów Europy. Odtąd nie wrogość, lecz braterstwo stało się podstawą wzajemnych stosunków międzypaństwowych.


Braterstwo Francji i Niemiec
Zespolenie interesów gospodarczych stanowiło milowy krok ku zjednoczonej Europie, która, zgodnie z przyjętą deklaracją, miała powstawać przez konkretne realizacje: „Zgromadzenie narodów europejskich wymaga, by usunięta została odwieczna wrogość Francji i Niemiec: podjęte działanie musi w pierwszym rzędzie dotyczyć Francji i Niemiec”. Autorzy „planu Schumana” postawili sobie za cel zintegrowanie gospodarki Zachodnich Niemiec z gospodarkami innych europejskich państw.
Paryska deklaracja miała ponadto na celu jak najszybsze zapewnienie modernizacji produkcji i poprawy jej jakości, dostarczenie na identycznych warunkach węgla i stali na rynek francuski, niemiecki i państw przystępujących do nich oraz rozwój wspólnego eksportu na inne kraje. Przepływ węgla i stali między państwami-sygnatariuszami umowy wiązał się z brakiem jakichkolwiek opłat celnych i transportowych. EWWiS miała zapewnić fuzję rynków i wzrost produkcji. Schuman zaproponował nową formę współpracy politycznej w Europie uniemożliwiającej wybuch nowej wojny światowej. Wspólnota narodów, którą powołał, oparta była na wartościach zakorzenionych w chrześcijaństwie, tj.: wolności, sprawiedliwości, solidarności i pokoju. Ten wybitny mąż stanu mawiał, że „wartość Europy to Europa wartości”.


Święty za życia
Robert Schuman był praktykującym katolikiem. Każdego dnia uczestniczył we Mszy Świętej. Publicznie przyznawał się do swojej wiary. Z tego tytułu był przedmiotem drwin i niewinnych żartów. Jego religijność nie była na pokaz. Stała się podwaliną przyszłej Unii Europejskiej. W swoim domu w Scy-Chazelles nieopodal Metz przechowywał zbiór ksiąg teologicznych i kolekcję dewocjonaliów. To właśnie Lotaryngia była Małą Ojczyzną ojca zjednoczonej Europy. Stąd pochodzili jego rodzice. Schuman nie wstydził się swojej wiary. Nie zważał na komentarze kierowane pod jego adresem. Znał hierarchię wartości w życiu. Bóg, Istota Najwyższa, nadawała kierunek jego wyborom. W polityce kierował się moralnością i nauką Kościoła. Roberta Schumana można określić mianem wielkiego Europejczyka. Był chadekiem. Należał do Grupy Chrześcijańsko-Demokratycznej.
Świętość Roberta Schumana polegała na godzeniu modlitwy z działaniem. Swoją postawą świadczył, że jest ona możliwa w świecie polityki. Politykę traktował jako służbę Bogu i człowiekowi. Nie dziwi zatem fakt, że w młodości myślał o powołaniu do życia konsekrowanego. Ostatecznie wybrał stan świecki, angażując się w życie Kościoła. Dobrowolnie przyjął celibat, poświęcając się czynieniu dobra wszędzie tam, gdzie podejmował polityczną aktywność. Była to w pełni świadoma decyzja. Schumana charakteryzowały uczciwość, pokora, autentyzm i szacunek dla oponenta. Był człowiekiem dialogu. Posiadał rzadki dar słuchania z uwagą swojego rozmówcy, nawet o innych polityczno-etycznych poglądach. Nigdy nie było dwuznaczności w jego myśleniu i postawie. Miał ducha mądrości. Był transparentny w swoim działaniu. W życiu nie kierował się własnym interesem, lecz dobrem wspólnym. Był wiernym sługą zarówno w rzeczach małych, jak i dużych.


Proces beatyfikacyjny
Już za życia Robert Schuman uznawany był za świętego. Zmarł 4 września 1963 roku. Msza św. pogrzebowa w monumentalnej gotyckiej katedrze w Metz godna była człowieka tak dużego formatu. Ojciec zjednoczonej Europy spoczął na cmentarzu w Scy-Chazelles, następnie jego prochy przeniesiono do XII-wiecznej świątyni usytuowanej nieopodal rodzinnego domu.
Tuż po śmierci Schumana zaczęto gromadzić materiały do jego procesu beatyfikacyjnego. Oficjalnego otwarcia na szczeblu diecezjalnym dokonał bp Metz Pierre Raffin 9 czerwca 1990 roku. Przesłuchano ponad 200 świadków, głównie polityków współpracujących z Schumanem. Powołani na potrzeby procesu teologowie zweryfikowali, czy teksty jego autorstwa nie wchodzą w kolizję z doktryną Kościoła. Gromadzenie dokumentów beatyfikacyjnych na tym szczeblu zakończono w 2004 roku. Obecnie trwa rzymski etap procesu.

tekst i zdjęcie Justyna Majewska-Michy

Galeria zdjęć

Dodaj komentarz

Pozostało znaków: 1000

Komentarze

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.
Bądź pierwszy!