TELEFON DO REDAKCJI: +48 62 766 07 17
Augustyna, Ingi, Jaromira 25 Stycznia 2021, 17:58
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

20-lecie Diecezji Kaliskiej - najważniejsze wydarzenia

A.D. 1992

25 marca Jan Paweł II Bullą Totus Tuus Poloniae Populus tworzy diecezję kaliską. Biskupem ordynariuszem zostaje mianowany dotychczasowy biskup pomocniczy archidiecezji poznańskiej ks. bp Stanisław Napierała

25 marca powołanie Kurii Diecezjalnej

30 marca pierwszy List Pasterski Księdza Biskupa do diecezjan

Opatrzność Boża sprawiła, że nam przypadło stanąć u początku Kościoła diecezji kaliskiej. Mamy go budować przede wszystkim w wymiarze jedności z Chrystusem. Będziemy sycić się łaską i Prawdą i w Duchu Świętym zespalać z Chrystusem oraz między sobą, tworząc wspólnotę ludzi z Bogiem, tworząc Bożą rodzinę. (...) Od czego rozpoczniemy nasze budowanie? Proszę, abyśmy rozpoczęli je od modlitwy...

ks. bp Stanisław Napierała (30 marca 1992)

12 kwietnia ingres księdza biskupa ordynariusza Stanisława Napierały do katedry w Kaliszu (kościół pw. św. Mikołaja)

26 kwietnia ingres Biskupa Ordynariusza do konkatedry w Ostrowie Wielkopolskim (kościół pw. św. Stanisława BM)

(...) Kościół Kaliski odsłonił swoją młodość w spotkaniach, które dziś miałem z młodzieżą w Ostrowie i w Kaliszu w kolegiacie św. Józefa. W tej chwili chcę przedstawić i powitać bardzo serdecznie tych, którzy są radością i nadzieją młodego Kościoła Kaliskiego. To klerycy, synowie pochodzący z tych ziem, które weszły w obręb diecezji kaliskiej. Jak bardzo jesteście potrzebni, drodzy klerycy Kościołowi Kaliskiemu! Jak wielkim darem jesteście dla niego! Jak wielką nadzieją. Będziemy Was wspierać i modlić się, abyście dojrzeli w powołaniu i następnie, jako kapłani stanęli do pracy przy budowaniu Kościoła.

ks. bp Stanisław Napierała (12 kwietnia 1992)

20 maja pierwsze święcenia diakonatu w diecezji kaliskiej

27 maja pierwsze święcenia kapłańskie w diecezji 

Adwent Słowo Pasterskie inaugurujące II Synod Plenarny w diecezji kaliskiej

Trzech kapłanów odeszło do Pana. Wyświęconych zostało 19 kapłanów. 

 

A.D. 1993

2 stycznia wydanie dekretu powołującego Diecezjalne Studium Organistowskie

6-17 stycznia wizyta Ad limina apostolorum ks. bpa Stanisława Napierały u Ojca Świętego Jana Pawła II w Watykanie

(...) Ojciec Święty wygłosił do biskupów polskich przybyłych ad limina dwa przemówienia. Tematem wiodącym obu przemówień była nowa ewangelizacja. (...) Podzieliłem się z Wami przeżyciami i myślami z wizyty ad limina, wizyty poniekąd historycznej, ponieważ odbył ją pierwszy biskup nowo utworzonej diecezji. Wydaje się, że nasz diecezjalny program duszpastersko-synodalny, który wzywa, abyśmy przyglądnęli się Kościołowi w naszych parafiach, pozwala nam w pełni realizować zadania nowej ewangelizacji w myśl wskazań, nakreślonych przez Ojca Świętego w przemówieniach do biskupów polskich. Na obfite owoce dzieła nowej ewangelizacji w parafiach z serca Wam błogosławię...

ks. bp Stanisław Napierała (25 stycznia 1993)

styczeń/luty przeniesienie Kurii Diecezjalnej do budynku na ul. Widok (dzisiaj Sąd Biskupi)

25 marca Akt zawierzenia diecezji kaliskiej Maryi Matce Kościoła w I. rocznicę powstania diecezji

17-21 kwietnia pielgrzymka diecezji kaliskiej do Rzymu (wizyta u papieża Jana Pawła II, który błogosławi obraz Świętej Rodziny)

Umiłowany Ojcze Święty! Ponad ośmiuset pielgrzymów, reprezentujących 24 dekanaty diecezji kaliskiej, stoi przed Tobą i w imieniu Kościoła diecezjalnego składa Ci wyrazy pełne miłości, najgłębszej czci oraz synowskiego oddania. Przybyliśmy w związku z pierwszą rocznicą powołania naszej diecezji do istnienia, aby Ci Ojcze Święty, wypowiedzieć słowa wielkiej wdzięczności (...). Nasza pielgrzymka zbiegła się szczęśliwie z wyniesieniem na ołtarze pięciu Sług Bożych, wśród nich błogosławionej Angeli Truszkowskiej, założycielki Zgromadzenia Sióstr Felicjanek, która urodziła się w Kaliszu. Diecezja kaliska raduje się, że u początku swoich dziejów otrzymuje orędowniczkę w niebie, w osobie jednej ze swoich cór...

ks. bp Stanisław Napierała (20 kwietnia 1993)

18 kwietnia beatyfikacja s. Angeli Truszkowskiej, założycielki Zgromadzenia Sióstr Felicjanek (urodzonej w 1825 roku w Kaliszu)

29-30 kwietnia XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Józefologiczne w Kaliszu

10 czerwca wydanie dekretu powołującego Wyższe Seminarium Duchowne 

29 czerwca powołanie Wikariuszy Generalnych: ks. prałata Bogumiła Jóźwiaka i ks. prałata Tadeusza Szmyta

30 czerwca do kościoła oo. jezuitów zostaje sprowadzony obraz Jezusa Miłosiernego

10 sierpnia erygowanie Kolegium Teologicznego Diecezji Kaliskiej

26 września poświęcenie kościoła pw. Miłosierdzia Bożego w Kaliszu przy ul. Asnyka oraz ustanowienie tam Diecezjalnego Sanktuarium Miłosierdzia Bożego

 

Pięciu kapłanów odeszło do Pana. Wyświęconych zostało 13 kapłanów. 

12 września powołano parafię pw. błogosławionego Bogumiła w Szczytnikach.

 

A.D. 1994

17 kwietnia Ksiądz arcybiskup Józef Kowalczyk, nuncjusz apostolski w Polsce, na placu św. Józefa w Kaliszu inauguruje peregrynację kopii obrazu św. Józefa w parafiach diecezji kaliskiej

(...) Niech ta wspólna, ufna modlitwa zapoczątkowana w tym ,,kaliskim Nazarecie” trwa nadal we wszystkich kościołach parafialnych całej diecezji. Gromadźcie się całymi rodzinami wokół tego czcigodnego Obrazu, bo modlitwa sprawia, że Syn Boży jest pośród nas (...). Niech obecność tak bliskiego Wam Wizerunku Opiekuna Świętej Rodziny stanie się zaproszeniem do każdej rodziny, a poprzez rodzinę zaproszeniem do każdego człowieka, abyśmy mogli powiedzieć do Boga razem w prawdzie ,,Ojcze nasz”...

nuncjusz apostolski ks. abp Józef Kowalczyk (17 kwietnia 1994)

31 maja kościół MB Wspomożenia Wiernych w Twardogórze zostaje ustanowiony Diecezjalnym Sanktuarium Maryjnym

6 września powstał Diecezjalny Ośrodek Duszpasterstwa Trzeźwości w Kowalewie. Jego pomysłodawcą i dyrektorem jest ks. kanonik Wiesław Kondratowicz

Z radością i uznaniem witam Forum Trzeźwości Ziemi Kaliskiej w dniach od 8 do 9 grudnia 1994 roku. Odbywa się ono w drugą rocznicę diecezjalnego Kongresu Trzeźwości, który miał miejsce również w Kępnie. Forum chce pokazać osiągnięcia, jakie zrodziły się z Kongresu Trzeźwości albo z niego zaczerpnęły inspirację. Forum zwraca się także ku przyszłości z cennymi inicjatywami i działaniami. Pragnę zauważyć udane i owocne współdziałanie ośrodków kościelnych i świeckich w służbie człowieka dotkniętego lub zagrożonego alkoholizmem w okresie od Kongresu do Forum. (...)

ks. bp Stanisław Napierała (21 listopada 1994)

Pięciu kapłanów odeszło do Pana. Wyświęconych zostało 17 kapłanów.

1 lipca została powołana parafia pw. MB Częstochowskiej w Ostrowie Wielkopolskim oraz parafia pw. Marii Magdaleny w Krotoszynie.

25 września została powołana parafia pw. Miłosierdzia Bożego w Ostrowie Wielkopolskim.

 

A.D. 1995

14 kwietnia dekret ustanawiający Święto Miłosierdzia Bożego w diecezji kaliskiej w II Niedzielę Wielkanocy

29-30 kwietnia V Ogólnopolska Sesja II Synodu Plenarnego; Ogólnopolskie Dziękczynienie za Pokój w 50. rocznicę zakończenia II wojny światowej oraz ocalenia kapłanów byłych więźniów Dachau z udziałem biskupów z Polski i zagranicy  

8 maja święcenia biskupie ks. Teofila Wilskiego, biskupa pomocniczego diecezji kaliskiej w kaliskiej katedrze. Głównym konsekratorem był ks. abp Jerzy Stroba

Drodzy diecezjanie! Miło mi przekazać Wam radosną wiadomość, że Ojciec Święty Jan Paweł II, przychylając się do mojej prośby, mianował biskupem pomocniczym w diecezji kaliskiej, księdza doktora Teofila Wilskiego. (...) Biskup Pomocniczy i konsekracja biskupia są wielkim wydarzeniem w życiu młodego Kościoła naszej diecezji. Na uroczystość narodzin nowego Biakupa bardzo zapraszam do katedry Braci Kapłanów, Siostry zakonne i drogich Diecezjan. Gorąco polecam Waszym modlitwom Drogiego Biskupa Nominata i z serca Wam błogosławię.

ks. bp Stanisław Napierała (14 kwietnia 1995)

 

24 września koronacja figury Maryi Wspomożycielki Wiernych w Twardogórze. Korony pobłogosławił w Skoczowie Jan Paweł II

Pozwól sławić Cię godnie, Panno Przenajświętsza! Jesteś arcydziełem Bożego stworzenia, Maryjo! Jesteś bogactwem Boga. Dlatego tysiące wizerunków przedstawiających Cię na obrazach i figurach, mogą być znakiem i świadectwem niezliczonych sposobów Twojej obecności i działania, którego ludzie doznają w rozlicznych miejscach na ziemi. Twój Twardogórski wizerunek Wspomożycielki Wiernych jest młody, Figura wyrzeźbiona krótko przed II wojną światową była przeznaczona dla świątyni na ziemi lwowskiej. Tymczasem znalazła się tu, w Twardogórze, na ziemi dolnośląskiej, dokąd w roku 1945 przywieźli ją salezjanie. (...) Pozwól nam godnie chwalić Cię, Panno Przenajświętsza! Koronacja Figury Maryi Wspomożycielki Wiernych jest wielkim aktem czci, jaki Matce Najświętszej z radości składa diecezja kaliska na początku swoich dziejów.

ks. bp Stanisław Napierała (24 września 1995)

31 grudnia kanoniczne powołanie Akcji Katolickiej Diecezji Kaliskiej

Sześciu kapłanów odeszło do Pana. Wyświęconych zostało 14 kapłanów. 

20 sierpnia została powołana parafia pw. Świętej Rodziny w Ostrowie Wielkopolskim.

27 sierpnia została powołana parafia pw. Ducha Świętego w Ostrowie Wielkopolskim.

 

A.D. 1996

15 maja w diecezji kaliskiej rozpoczyna się Rok Jubileuszowy ku czci św. Józefa Kaliskiego z racji 200-lecia papieskiej koronacji św. Józefa w kaliskim wizerunku Najświętszej Rodziny

Dzisiejsza, czwarta niedziela Wielkanocy, zwana niedzielą Dobrego Pasterza rozpoczyna w Kościele Tydzień Modlitw o powołania duchowne, kapłańskie i zakonne. (...) W tę niedzielę pragnę raz jeszcze skierować uwagę na postać św. Józefa. W naszej diecezji dzisiejsza niedziela ukazuje go w szczególniejszy sposób. W sanktuarium kaliskim jest ona uroczyście obchodzona, jako niedziela Opieki św. Józefa, z udziałem pielgrzymów z okolicznych parafii. Jest także dniem, w którym św. Józef w kopii Obrazu Najświętszej Rodziny, dobrze znanego diecezjanom, rozpocznie ostatni etap, trwających już trzy lata nawiedzin naszych parafii. (...) Z tych racji wydała się dniem odpowiednim, by w nim ogłosić, zapowiedziany już wcześniej, Jubileusz z racji dwusetnej rocznicy papieskiej koronacji św. Józefa w kaliskim wizerunku Najświętszej Rodziny. Zatem czas od 25 maja 1996 roku do 14 maja 1997 roku ogłaszam w diecezji kaliskiej Jubileuszem ku czci św. Józefa Kaliskiego. (...) Niech rośnie chwała Boża przez pomnażanie czci św. Józefa! Dzięki nawiedzeniu kopii Obrazu św. Józefa Kaliskiego wzrosła jego cześć w naszej diecezji. Św. Józef stał się bardziej obecny w życiu osobistym ludzi, w rodzinach, we wspólnotach zakonnych, w parafiach. (...) Jubileusz ku czci św. Józefa umieszczamy w perspektywie dziejów zbawienia. Widzimy w nim fragment przygotowania naszej diecezji do wielkiego Jubileuszu Jezusa Chrystusa Zbawiciela świata, który będziemy przeżywać z całym Kościołem w roku 2000...

ks. bp Stanisław Napierała (16 kwietnia 1996)

 

13-20 lipca peregrynacja figury Matki Bożej Fatimskiej (Kalisz, Ostrów Wielkopolski, Wieruszów, Twardogóra, Krotoszyn, Jarocin)

Nawiedzenie Matki Bożej Fatimskiej było wielkim wyznaniem wiary, dokonanym z mocą i publicznie. Było jakby powtarzaniem za Piotrem Apostołem słów, które słyszymy w dzisiejszej Ewangelii: ,,Ty jesteś Mesjaszem, Synem Boga żywego” (Mt 16, 16). To wyznanie sprawiła w nas Maryja. Ona, która zgromadziła licznie lud Boży przy znaku swej Fatimskiej Figury, nie zatrzymywała nikogo na sobie samej, lecz prowadziła każdego do swego Syna...

ks. bp Stanisław Napierała (15 sierpnia 1996)

18 listopada ukonstytuowanie się Centrum Pro Familia - zespołu ds. ochrony życia

Siedmiu kapłanów odeszło do Pana. Wyświęconych zostało 11 kapłanów.

7 października powołano parafię pw. św. Maksymiliana Marii Kolbe w Łęce Opatowskiej.

 

A.D. 1997

10 lutego rozpoczęcie stałego dyżuru spowiedniczego w sanktuarium św. Józefa

18-20 kwietnia I Diecezjalne Forum Młodzieży Katolickiej 

23 kwietnia w sanktuarium św. Wojciecha w Cieszęcinie główne obchody tysiąclecia męczeńskiej śmierci św. Wojciecha poprzedzone nawiedzeniem przez relikwie
św. Wojciecha kościołów pod jego wezwaniem

4 czerwca wizyta Ojca Świętego Jana Pawła II w Kaliszu; nawiedzenie bazyliki św. Józefa oraz katedry, Msza św. na pl. Kilińskiego (obecnie Jana Pawła II), poświęcenie budynku Wyższego Seminarium Duchownego

Ojcze Święty! Oto zgromadzenie Kościoła, które tu zwołałeś. Jest w nim obecny lud Boży diecezji kaliskiej: kapłani, diakoni, klerycy, siostry zakonne, także klauzurowe, młodzież, rzesze wiernych. Są ludzie z różnych stron Polski i spoza jej granic. (...) Z modlitwą Ojca Świętego i Jego błogosławieństwem łączą nadzieję ludzie biedni, jest ich tu wielu, szukający pracy, nie potrafiący się odnaleźć w procesie przemian dokonujących się w kraju.

Umiłowany Ojcze Święty! Na kaliskim Obrazie Józef i Maryja prowadzą Jezusa ku ludziom, a ich prowadzi Jezus ku przyszłości. (...) Ku Niemu kierują się nasze myśli i serca, by z Tobą, Piotrze-Opoko Kościoła, na progu Trzeciego Tysiąclecia - Tertio Millennio adveniente - publicznie tu wyznać: Tyś jest Chrystus, Syn Boga żywego, jedyny Zbawiciel świata; wczoraj, dziś i na wieki.

ks. bp Stanisław Napierała (4 czerwca 1997)

5-7 listopada pielgrzymka dziękczynna diecezji kaliskiej do Rzymu

Ośmiu kapłanów odeszło do Pana. Wyświęconych zostało siedmiu kapłanów. 

8 marca ustanowiono parafię pw. MB Częstochowskiej w Latowicach.

1 października ustanowiona została parafia pw. MB Fatimskiej w Jarocinie.

25 grudnia ustanowiono parafię pw. św. Królowej Jadwigi w Ostrzeszowie.

 

A.D. 1998

11-20 stycznia ks. bp ordynariusz Stanisław Napierała oraz ks. bp Teofil Wilski z wizytą Ad limina apostolorum u Ojca Świętego

2 marca powołanie Centrum Formacyjnego Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej 

19 marca diecezjalne dziękczynienie za beatyfikację Marii Karłowskiej, założycielki Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej, w sanktuarium św. Józefa w Kaliszu

Siostry błogosławionej Marii Karłowskiej obrały sobie za dewizę ich posługi słowa Jezusa ,,Szukać i zbawiać to, co zginęło”. W tym duchu starają się pomóc dziewczynom i kobietom moralnie zagubionym, ugrzęzłym w prostytucji. Pomagają również młodzieży uwikłanej w narkomanię. Służą samotnym matkom w trosce o ratowanie zagrożonego życia dzieci nienarodzonych. Błogosławiona Maria Karłowska odznaczała się szczególnym nabożeństwem do św. Józefa. Obrała go na ,,Ojca i Opiekuna” swego zgromadzenia. Jest więc rzeczą słuszną, aby diecezjalne dziękczynienie za jej beatyfikację odbyło się w miejscu, które w naszej diecezji naznaczone jest niezwykłą obecnością i działaniem św. Józefa.

ks. bp Stanisław Napierała (Wielkanoc 1998)

29-30 kwietnia sympozjum poświęcone życiu i rodzinie w Kaliszu

31 maja ukazuje się pierwszy numer Dwutygodnika Diecezji Kaliskiej ,,Opiekun”

19 czerwca ustanowienie kościoła Nawiedzenia NMP (księża jezuici) w Kaliszu Sanktuarium Serca Jezusa Miłosiernego

26 września Diecezjalny Kongres Stowarzyszeń, Ruchów i Wspólnot Katolickich

16-18 października Narodowa Pielgrzymka do Rzymu z okazji 20. rocznicy wyboru papieża Jana Pawła II

4 listopada inauguracja działalności Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu

Zbudowaliśmy Seminarium Duchowne jako wspólnota diecezjalna. Diecezjanie włożyli najwięcej w to piękne dzieło. Każdy, kto je wspierał modlitwą, życzliwością, ofiarą przyczynił się do jego budowy. Przyjmijcie więc słowa gorącej i głębokiej wdzięczności. Już 1 października w seminarium w Kaliszu rozpoczęli sześcioletnią drogę do kapłaństwa klerycy, którzy zgłosili się na pierwszy rok. Jest ich 20. W kolejnych latach będzie do nich dołączał co roku jeden nowy rocznik. (...) Seminarium Duchowne to przede wszystkim klerycy oraz ich wychowawcy i profesorowie. Kadrę pierwszych wychowawców i profesorów będą tworzyć w zdecydowanej większości kapłani naszej diecezji. Seminarium będzie przygotowywać diecezji nowych kapłanów. To jest jego pierwsze i główne zadanie, chociaż nie jedyne. Seminarium ma stać się w diecezji ośrodkiem duchowości i formacji. W seminarium znajduje się redakcja dwutygodnika diecezjalnego ,,Opiekun” oraz jest przygotowywane studio diecezjalnego Radia Katolickiego ,,Rodzina”...

ks. bp Stanisław Napierała (24 września 1998)

22 listopada kościół parafialny w Cieszęcinie zostaje ustanowiony Diecezjalnym Sanktuarium Świętego Wojciecha 

27 grudnia rozpoczyna działalność Radio Diecezji Kaliskiej ,,Rodzina”

Ośmiu kapłanów odeszło do Pana. Wyświęconych zostało dziewięciu kapłanów. 

1 lipca utworzono parafię pw. MB Częstochowskiej w Sycowie.

 

A.D. 1999

19 marca dekret powołujący Bractwo św. Józefa

30 maja poświęcenie pomnika Jana Pawła II w Kaliszu 

W tym dniu (30 maja) uroczyście wspomnimy drugą rocznicę wizyty Ojca Świętego w Kaliszu. Wizyta była wielkim wydarzeniem w dziejach najstarszego miasta w naszej Ojczyźnie, jak też w dziejach naszej młodej diecezji. Stanowi jakby kamień węgielny, położony na początku budowania Kościoła diecezjalnego. Pan Jezus buduje bowiem swój Kościół zawsze i wszędzie na Piotrze-Skale, którym dziś jest Jan Paweł II. W rocznicowe wspomnienie poświęcimy pomnik ku czci Ojca Świętego. Jest on naszym wspólnym dziełem... ks. bp Stanisław Napierała (3 maja 1999)

3 czerwca beatyfikacja sługi Bożego Franciszka Stryjasa (zamordowanego w Kaliszu) 

25 sierpnia kościół parafialny w Mikorzynie ustanowiony sanktuarium św. Idziego

29 sierpnia koronacja Matki Bożej Pocieszenie w Lutogniewie

W tej chwili, Matko Pocieszenia, w koronacyjnym akcie czci pragniemy Ci mówić o ludziach pracy na roli: o rolnikach, ogrodnikach, sadownikach. Przynieśli wieńce żniwne i pragną tym, co one symbolizują Cię uczcić. Ich wieńce są najpierw symbolem ziemi, polskiej ziemi, jej piękna i żyzności. (...) Niech Wam błogosławi Matka Pocieszenia. Niech Wam wyprosi moce ducha, abyście się nie załamywali. Razem z Wami i za Was modlimy się...

  ks. bp Stanisław Napierała (29 sierpnia 1999)

14 września dekret wyznaczający miejsca i kościoły w diecezji kaliskiej, w których można uzyskać odpust Jubileuszu Zbawiciela Świata (25 grudnia 1999 - 6 stycznia 2001)

1 listopada bł. Franciszek Stryjas patronem Kolegium Teologicznego Diecezji Kaliskiej

12 grudnia dziękczynienie za beatyfikację Edmunda Bojanowskiego w Pleszewie

25 grudnia ks. bp Stanisław Napierała w kaliskiej katedrze uroczyście otwiera Rok Wielkiego Jubileuszu w diecezji kaliskiej

Sześciu kapłanów odeszło do Pana. Wyświęconych zostało 16 kapłanów. 

11 maja utworzono parafię pw. Matki Bożej Fatimskiej w Ostrowie Wielkopolskim.

 

A.D. 2000

9 stycznia uroczystości w Liskowie z okazji 100. rocznicy przybycia do parafii wieloletniego proboszcza i społecznika ks. Wacława Blizińskiego

19 marca w bazylice św. Józefa diecezjalne dziękczynienie za beatyfikację 15 męczenników (13 czerwca 1999) związanych z terenem diecezji kaliskiej

25 marca diecezjalne dziękczynienie za beatyfikację Franciszka Stryjasa w katedrze

16 kwietnia diecezjalne spotkanie młodzieży i poświęcenie krzyża na Górze Błogosławieństw (koło Kobylej Góry). Dekret Biskupa Ordynariusza ustanawiający ten krzyż miejscem uzyskiwania odpustu jubileuszowego

1 maja w bazylice św. Józefa Ogólnopolski Jubileusz Rzemieślników

lipiec Narodowa Pielgrzymka Wielkiego Jubileuszu do Rzymu (ok. 750 osób z diecezji)

27 sierpnia pierwsza audycja z cyklu „Rozmowy Biskupa z diecezjanami” na falach Radia ,,Rodzina”

5 września poświęcenie nowego budynku Kurii Diecezjalnej jako votum diecezji na Rok Jubileuszowy

17 września Diecezjalny Jubileusz Roku Świętego na Górze Krzyża Jubileuszowego

W programie duszpasterskim naszej diecezji zaplanowaliśmy obchód Wielkiego Jubileuszu jako ogólnodiecezjalną adorację krzyża i wyznaczyliśmy ją na niedzielę, 17 września, przypadającą po święcie Podwyższenia Krzyża Świętego. (...) Rok Wielkiego Jubileuszu koncentruje nas na Jezusie Chrystusie, który narodził się 2000 lat temu i wszedł w dzieje ludzkości jako jej Zbawiciel. Krzyż odnosi nas w szczególny sposób do Jezusa Chrystusa. Odnosi nas do najważniejszej Jego godziny, godziny męki i śmierci. Była to godzina, w której w sposób niezwykły objawił się Bóg; objawił się bowiem jako Miłość; Miłość miłoseirna i przebaczająca...

ks. bp Stanisław Napierała (wrzesień 2000)

Sześciu kapłanów odeszło do Pana. Wyświęconych zostało 15 kapłanów. 

1 lipca ustanowiono parafię pw. MB Częstochowskiej w Grabówce, parafię pw. św. Jana Chrzciciela w Biskupicach, parafię pw. św. Jana Nepomucena w Wielkim Buczku oraz parafię pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Świbie.

 

A.D. 2001

6 stycznia zamknięcie Roku Jubileuszowego w diecezji kaliskiej przez ks. bpa Stanisława Napierałę w kaliskiej katedrze

15 stycznia inauguracja działalności Duszpasterstwa Ludzi Środków Masowego Przekazu diecezji kaliskiej. Diecezjalnym duszpasterzem zostaje ks. prałat Leszek Szkopek, dyrektor Radia ,,Rodzina”

Ludzie mediów są szczególnie wyczuleni na to, co nowe i przez to są bliżsi Chrystusa, są Mu bliscy również dlatego, że służą przy pomocy słowa, które jest nośnikiem prawdy, a prawda to Chrystus. Wszystko, co robicie jest uczestnictwem w posłannictwie Chrystusa, który jest Prawdą (...) Niech Duch Święty was oświeca i prowadzi, żebyście wiedzieli, jak i co... i atrakcyjnie napisać, bo są w tym pewne granice, życzę wam, abyście to czuli!

ks. bp Stanisław Napierała (15 stycznia 2001)

1-4 marca ks. bp Stanisław Napierała głosi rekolekcje wielkopostne dla rolników w parafii Pamięcin transmitowane przez Radio Maryja

25 marca translacja relikwii błogosławionego Franciszka Stryjasa do katedry 

Bardzo się cieszymy, że nasza młoda diecezja otrzymała w błogosławionym Franciszku orędownika w niebie. On w tę dziewiątą rocznicę ustanowienia naszej diecezji ukazuje nam powołanie do świętości. Jeszcze ciągle w świadomości ludzi jest jakby czymś zarezerwowanym dla wybranych, ale tak nie jest. Świętość jest powołaniem wszystkich i błogosławiony Franciszek jest tego przykładem.

ks. bp Stanisław Napierała (25 marca 2001)

 

25 marca w parafii pw. św. Marcina w Odolanowie uroczystości dziękczynne za beatyfikację s. Gwidony, nazaretanki pochodzącej z Granowca

23 kwietnia sympozjum poświęcone św. Wojciechowi ,,Kult św. Wojciecha BM u nas - Echo Tysiąclecia” w Kaliszu

27 kwietnia Ogólnopolskie Sympozjum Józefologiczne w WSD w Kaliszu

Ten wiek będzie wiekiem św. Józefa. Jest to pewna logiczna konsekwencja, która wypływa z Objawienia i z faktów, które przeżywamy. Jakie to są fakty? Przede wszystkim zagrożenie wartości fundamentalnych: ojcostwa i rodziny. Stróżem tych dwu wartości jest właśnie św. Józef.

ks. bp Stanisław Napierała (27 kwietnia 2001)

 

28 kwietnia poświęcenie placu budowy i rozpoczęcia prac budowlanych przy Domu im. Jana Pawła II dla księży seniorów w Ostrowie Wielkopolskim

29 września zajęcia rozpoczyna Diecezjalne Studium Duchowości Chrześcijańskiej

20 października rozpoczyna się kurs dla kandydatów na nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej

10 kapłanów odeszło do Pana. Wyświęconych zostało 17 kapłanów. 

29 czerwca ustanowiono parafię pw. św. Judy Tadeusza w Garkach oraz parafię pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Uciechowie.

 

A.D. 2002

2 lutego w parafii pw. Chrystusa Króla w Chojniku poświęcono Ośrodek Szkoleniowy Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego

3 marca kliknięciem myszki ksiądz biskup ordynariusz Stanisław Napierała oficjalnie otworzył stronę internetową diecezji kaliskiej - www. diecezja.kalisz.pl

29 czerwca po raz pierwszy w historii diecezji kaliskiej zostało ustanowionych 24 nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej.

27 lipca w Trębaczowie dzięki telebimowi młodzież z całej diecezji mogła uczestniczyć w spotkaniu z papieżem, goszczącym na XVII Światowych Dniach Młodzieży w Toronto

17 sierpnia przed Mszą Świętą w Łagiewnikach Ojciec Święty pobłogosławił obraz Jezusa Miłosiernego z kaliskiego Sanktuarium Serca Jezusa Miłosiernego

18 sierpnia podczas Eucharystii na krakowskich Błoniach Jan Paweł II dokonał beatyfikacji siostry Sancji Janiny Szymkowiak, serafitki, która urodziła się na terenie naszej diecezji, w Możdżanowie (dekanat odolanowski)

Od czterech tygodni ludzkość jest zawierzona miłosierdziu Bożemu. Każdy z nas jest zawierzony. Dokonał tego w Łagiewnikach Najwyższy Pasterz Kościoła. Potrzeba czasu, abyśmy sobie uświadomili wagę i znaczenie tego aktu. Jest on wypowiedzią Kościoła, skierowaną do wszystkich ludzi współczesnego świata. Niesie światu orędzie Boga o miłości. (...) Otwarcie się człowieka na przyjęcie daru miłosierdzia wymaga nawrócenia. (...) Ono nikomu nie przychodzi łatwo. Nie jest bowiem łatwo zrzucić z siebie starego człowieka i przyoblec się w nowego. Potrzebna jest do tego pomoc. Taką pomocą w naszej diecezji będą Misje Miłosierdzia Bożego. Poprowadzą je ojcowie jezuici we wszystkich parafiach...

ks. bp Stanisław Napierała (15 września 2002)

21 września w Diecezjalnym Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Kaliszu rozpoczęły się Misje Miłosierdzia Bożego

4 listopada inauguracja roku akademickiego w WSD: po raz pierwszy w historii WSD naukę podjęły wszystkie roczniki

Siedmiu kapłanów odeszło do Pana. Wyświęconych zostało 14 kapłanów. 

 

A.D. 2003

 Działalność rozpoczął Dom im. Jana Pawła II dla księży emerytów w Ostrowie Wlkp.

21 marca w Wyższym Seminarium Duchownym w Kaliszu odbyło się sympozjum naukowe „Święty Kościół grzesznych ludzi” zorganizowane przez Zakład Teologii Patrystycznej na Wydziale Teologicznym UAM w Poznaniu

18 – 19 maja w dziękczynnej pielgrzymce za 25 lat pontyfikatu Jana Pawła II do Rzymu uczestniczyła 200-osobowa grupa diecezjan pod przewodnictwem
ks. bpa ordynariusza Stanisława Napierały

30 czerwca w piątą rocznicę ustanowienia Sanktuarium Serca Jezusa Miłosiernego w Kaliszu odbyło się poświęcenie jednej z sześciu w Polsce kopii Całunu Turyńskiego

Sanktuarium Jezusa Miłosiernego w kościele ojców jezuitów jest jakby zagęszczone obecnością Miłości miłosiernej. Znakiem tej obecności jest najpierw tabernakulum i paląca się przed nim wieczna lampka wskazująca na Jezusa. (...)  Znakiem jest również czczony tutaj obraz Jezusa Miłosiernego, pobłogosławiony przez Ojca Świętego Jana Pawła II. (...) Obraz, znak Miłości miłosiernej, zostaje od dziś ubogacony innym jeszcze znakiem. Jest nim kopia Całunu Turyńskiego. Całun jest dokumentem niezwykłym. Jest to dokument wizualny, który działa na wyobraźnię człowieka, zwłaszcza człowieka współczesnego, którego poznanie jest ukształtowane przez środki wizualne...

ks. bp Stanisław Napierała (30 czerwca 2003)

 

Lipiec – sierpień w ramach Wakacyjnego Dzieła Pomocy Dzieciom w Przedborowie przez całe wakacje wypoczywało prawie 2000 dzieci z najuboższych rodzin naszej diecezji, organizatorem wypoczynku była Caritas Diecezji Kaliskiej

Lipiec wierni parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Ostrowie Wlkp. pielgrzymowali pod hasłem „Od Miłosierdzia do Miłosierdzia” w I Pieszej Pielgrzymce do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie – Łagiewnikach

12 – 14 września Wyższe Seminarium Duchowne w Kaliszu gościło uczestników
X Międzynarodowego Zjazdu Animatorów Spotkań Małżeńskich

20 – 21 września w Ostrowie Wielkopolskim – po raz pierwszy w naszej diecezji – odbyło się coroczne sympozjum pastoralne KOINONIA

Święto odzyskanej niepodległości stawia pytania o przyszłość Ojczyzny. Powinni je postawić zwłaszcza ludzie władzy, by odpowiedzieć sobie i nam, co jest dziś Polsce potrzebne? Na pewno potrzebna jest jedność. Paradoksem jest, że ci, którzy tak wiele mówią o europejskim zjednoczeniu, w kraju się dzielą i kłócą. Zapewniając o wielkich możliwościach dla Polski i przyszłym jej dobrobycie, niekiedy sami stają się przyczyną zubożenia obywateli. Polsce potrzebne jest także scalenie wysiłków, aby przy pomocy tego, co mamy budować wspólną przyszłość. (...) Polsce potrzebna jest wreszcie modlitwa, dlatego w święto odzyskania przez kraj niepodległości, wznosimy pokorne modły za Ojczyznę. Przez wstawiennictwo Maryi wołamy: Ojczyznę wolną pobłogosław Panie!

ks. bp Stanisław Napierała (11 listopada 2003)

16 listopada zakończyły się w Iwanowicach obchody jubileuszu 400. rocznicy urodzin i 330. rocznicy śmierci o. Augustyna Kordeckiego. pochodzącego z tej parafii

Pięciu kapłanów odeszło do Pana. Wyświęconych zostało 12 kapłanów. 

 

A.D. 2004

9 marca w Sali Klementyńskiej na Watykanie odbyła się uroczystość wręczenia Ojcu Świętemu tytułu Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Pleszew 

23-25 kwietnia klerycy kaliskiego seminarium zdobyli tytuł wicemistrzowski 20. Mistrzostw Europy Seminariów Duchownych w Piłce Nożnej – Eurocup 2004

22 maja sakrę biskupią przyjął nowy biskup łowicki ks. prof. Andrzej Dziuba pochodzący z naszej diecezji, z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Wieczynie

3 czerwca odbyło się wprowadzenie relikwii św. Joanny Beretta Molla do sanktuarium św. Józefa w Kaliszu z udziałem córki Świętej Laury Panutti. Św. Joanna nie zgodziła się na usunięcie ciąży, kiedy wykryto u niej raka; urodziła zdrową córkę Joannę Emanuellę. Zmarła 8 dni później w wieku 40 lat. 16 maja 2004 roku Jan Paweł II ogłosił ją świętą. Od 3 czerwca  w pierwsze czwartki miesiąca w bazylice św. Józefa w Kaliszu odbywa się modlitwa w intencji rodzin i obrony życia poczętego, która jest transmitowana przez TV Trwam oraz Radio Maryja

(...) Do świata, który od Boga odchodzi i zasklepia się w ziemskim jedynie wymiarze istnienia św. Gianna woła: Jest Bóg i On kocha nas! (...) Przykazaniem miłości - jednym podwójnym przykazaniem - kierowała się św. Gianna Beretta Molla. Odkryła miłość na nowo. Ukazała jej piękno i moc. Dowiodła, że miłość jest mocniejsza niż śmierć. Dowiodła, że mocniejsza jest kultura życia niż cywilizacja śmierci.

ks. bp Stanisław Napierała (3 czerwca 2004)

5 października w kościele ojców jezuitów w Kaliszu odbyły się uroczystości 50-lecia zatwierdzenia do kultu Obrazu Jezusa Miłosiernego, z udziałem Prymasa Polski

7 października ksiądz biskup ordynariusz Stanisław Napierała otrzymał przyznaną przez Radę Miasta godność – Honorowy Obywatel Miasta Kalisza

15 października ks. bp Teofil Wilski otrzymał nagrodę prezydenta Kalisza za inicjatywę utworzenia Duszpasterstwa Środowisk Twórczych Diecezji Kaliskiej

Pięciu kapłanów odeszło do Pana. Wyświęconych zostało ośmiu kapłanów. 

 

A.D. 2005

1 stycznia Mszą Świętą odprawioną w katedrze kaliskiej ks. bp Stanisław Napierała zainaugurował Rok Eucharystii w naszej diecezji

23-25 lutego w Ostrowie Wielkopolskim i Kaliszu odbyła się peregrynacja ikony Matki Bożej Stolicy Mądrości. Nawiedziła kościoły, uczelnie i szkoły. W Kaliszu na Wydziale Pedagogiczno - Artystycznym UAM i w PWSZ zorganizowano sympozja

7 kwietnia około 20 tysięcy osób modliło się podczas Mszy św. dziękczynnej za pontyfikat Jana Pawła II oraz w intencji jego szybkiej beatyfikacji

Trudno w tych dniach przedrzeć mi się ze słowem do Was, chociaż tak wielką czuję tego potrzebę serca i powinność. Czas w minionych dniach wypełniło nam niemal w całości zasłuchanie w niezwykłą mowę zmarłego Ojca Świętego Jana Pawła II. Odszedł, a przecież ciągle mówi. Mówi ogromem dobra, jakie wniósł w ludzi, a które teraz po jego odejściu tak bardzo w nich się uwidoczniło i odezwało. Świat jakby zatrzymał się na chwilę, zamyślił i pozwolił się poruszyć prawdzie i dobru, których niezmordowanym głosicielem był Jan Paweł II. (...) W to zamyślenie chcę wprowadzić szczególnie więzy, które łączą nas, jako diecezjan z Janem Pawłem II. To on 13 lat temu powołał do istnienia naszą diecezję, określił ją w granicach i strukturach. On, jako Piotr naszych czasów przybył do nas pięć lat później. W Kaliszu mówił do nas i do całego świata o wartości życia i rodziny...

ks. bp Stanisław Napierała (7 kwietnia 2005)

29 kwietnia w bazylice odprawiona została Msza św. dziękczynna z okazji 60. rocznicy cudownego wyzwolenia obozu koncentracyjnego w Dachu, we Mszy św. uczestniczyło 9 księży byłych więźniów

8 maja dzieci z Podwórkowych Kółek Różańcowych spotkały się w bazylice św. Józefa w Kaliszu. Uczestniczyły w nim dzieci z całej Polski wraz z założycielką Madzią Buczek

12 maja pod hasłem Ecclesia de Eucharistia vivit w Wyższym Seminarium Duchownym w Kaliszu odbyło się sympozjum o Eucharystii. Towarzyszyła mu wystawa szat i sprzętów liturgicznych z kościołów diecezji kaliskiej 

Sympozjum można by porównać do księgi. Tę księgę pragniemy studiować, więc trzeba ją otworzyć. I mnie powierzono otwarcie księgi. (...) Sympozjum jest zaplanowane jakby na trzech poziomach rozważań. Pierwszy poziom to głębia sympozjum. Stanowi ją aspekt teologiczno-doktrynalny Eucharystii. Drugi poziom uwzględnia aspekt liturgiczny. (...) I trzeci poziom - duszpasterski...

ks. bp Stanisław Napierała (12 maja 2005)

 

13-14 maja XX Ogólnopolską Pielgrzymkę Bankowców na Jasnej Górze organizowało Duszpasterstwo Bankowców naszej diecezji; Mszę św. sprawował ks. bp Stanisław Napierała

22 maja Sanktuarium Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych w Twardogórze zostało ogłoszone bazyliką mniejszą. Mszy św., podczas której odczytano dekret Jana Pawła II, przewodniczył nuncjusz apostolski w Polsce ks. abp Józef Kowalczyk. 

2 czerwca podczas pierwszoczwartkowej Mszy św. zostały wprowadzone do bazyliki św. Józefa relikwie bł. Matki Teresy z Kalkuty

22 czerwca relikwie św. Teresy z Lisieux nawiedzają naszą diecezję

5 października 25. rocznica sakry biskupiej ks. biskupa Stanisława Napierały.

Ośmiu kapłanów odeszło do Pana. Wyświęconych zostało 16 kapłanów. 

5 października została ustanowiona parafia pw. bł. Matki Teresy z Kalkuty w Kaliszu.

 

A.D. 2006

6 marca ks. bp Stanisław Napierała poświęcił w Domaniewie Dom Bartymeusza przeznaczony dla bezdomnych mężczyzn, prowadzony przez Caritas Diecezji Kaliskiej

Marzec peregrynacja relikwii o. Pio, chęć ich przyjęcia wyraziło około 60 parafii

17-18 marca w finale III Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Janie Pawle II w Warszawie uczniowie z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mikorzynie zajęli drugie miejsce, a z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ociążu trzecie 

16 - 19 marca w naszej diecezji odbyła się peregrynacja relikwii bł. ks. podharcmistrza Stefana Wincentego Frelichowskiego, patrona harcerzy i harcerek 

4 maja kaliskie sanktuarium św. Józefa wzbogaciło się o relikwie bł. Franciszki Siedliskiej, założycielki Zgromadzenia Sióstr Nazaretanek

16 maja 125 lat pobytu w Ostrowie Wlkp. obchodziły siostry elżbietanki

Odpust Opieki św. Józefa w uroczystość Zesłania Ducha Świętego stawia pytanie o relację między św. Józefem i trzecią Osobą Trójcy Przenajświętszej. Istnieje taka relacja, zaznacza ją także obraz Świętej Rodziny. (...) Szczęśliwi, którzy sobie patrona Józefa mają za opiekuna! (...)

ks. bp Stanisław Napierała (4 czerwca 2006)

19-21 września w Kaliszu gościli najwybitniejsi polscy bibliści na 44. Sympozjum Biblistów Polskich. W sympozjum uczestniczyło 150 osób z całej Polski

2 października w Gołuchowie odbyła się uroczystość wprowadzenia do kościoła relikwii bł. księdza Augusta Czartoryskiego, salezjanina

5 października uczestnicy I pielgrzymki Rodziny Radia Maryja i wierni diecezji kaliskiej upamiętnili 10. rocznicę warszawskich Marszów Życia i modlili się w intencji Ojczyzny; przed bazyliką św. Józefa zgromadziło się ok. 5 tys. wiernych z całej Polski

Każdy nauczyciel i wychowawca powinien w pewnym sensie uczyć się od Jezusa. Powinien uczyć młodych norm i wartości i równocześnie czynem, to jest swoim życiem, pokazywać, jak według nich postępować. Powinien ich przekonać, by uwierzyli w sens i wartość takiego życia. Wynika stąd znana prawda, że wychowawca musi być równocześnie i nauczycielem i świadkiem. Dotyczy to zarówno ojca i matki w rodzinie, jak też nauczycieli i katechetów w szkole....

ks. bp Stanisław Napierała (5 października 2006)

19-22 października  spotkania chórów nauczycieli z krajów Europy podczas I Europejskiego Festiwalu Chórów Nauczycielskich w Ostrowie Wielkopolskim. Grand Prix festiwalu otrzymał ostrowski Chór Nauczycielski im. St. Wiechowicza 

Pięciu kapłanów odeszło do Pana. Wyświęconych zostało 15 kapłanów. 

1 lipca została ustanowiona parafia pw. Matki Bożej Różańcowej w Kępnie oraz parafia pw. Miłosierdzia Bożego w Baranowie.

 

A.D. 2007

12 marca 400-lecie kościoła pobernardyńskiego (dziś jezuickiego) w Kaliszu

25 marca 15-lecie utworzenia diecezji kaliskiej 

25 marca Dekret Biskupa Kaliskiego zwołujący pierwszy Synod Diecezji Kaliskiej

Pierwszy Synod stawia sobie jako cel określenie prawa diecezjalnego. Wydawane w okresie mijających piętnastu lat rozmaite, pojedyncze normy i rozporządzenia zostaną zebrane razem, przejrzane i uzupełnione. Powstanie w ten sposób księga prawa diecezjalnego, która będzie zawierała dostosowane do warunków i potrzeb diecezji normy wydane w Kodeksie Prawa Kanonicznego oraz przez Sobór Watykański, Drugi Synod Ogólnopolski, Stolicę Apostolską i Konferencję Episkopatu Polski. Nasze prawo diecezjalne winno posiadać ducha. Dlatego pragniemy oprzeć je na gruncie prawa wszystkich praw, którym jest miłość Boga i człowieka. Wszak ona najgłębiej nas zespala z Bogiem i między sobą w jedną Bosko-ludzką wspólnotę Kościoła....

ks. bp Stanisław Napierała (25 marca 2007)

28 kwietnia 38. Sympozjum Józefologiczne w Kaliszu

6 maja dziękczynienie za 750-lecie obecności franciszkanów konwentualnych w Kaliszu

4 czerwca 10. rocznica wizyty Jana Pawła II w Kaliszu

 

Mija 10 lat od dnia, w którym do Kalisza, miasta ze wszystkich w Polsce najstarszego; miasta stolicy młodej diecezji, miasta św. Józefa - przybył najwyższy Pasterz Kościoła - następca Piotra, największy z rodu Polaków - Jan Paweł II. Miasto i diecezja upamiętniły to wydarzenie pomnikiem, przy którym stoimy. Pragniemy przywołać tamten niezapomniany dzień, 4 czerwca 1997 roku, sięgając do wspomnień i przeżyć, zapisanych w pamięci i w sercach ludzi. Chcemy całe bogactwo, zawarte w wizycie Jana Pawła II w naszym mieście, jakoś uobecnić i ożywić w Eucharystii, którą sprawujemy w przestrzeni, gdzie sprawował ją Ojciec Święty. 10 lat temu przybył Jan Paweł II do Kalisza, aby spotkać się z nami i aby uczcić  Józefa w Kaliskim Obrazie Najświętszej Rodziny. Odsłonił przed nami swoją miłość do Opiekuna Zbawiciela (...) Zawierzył św. Józefowi największe sprawy: ludzkie życie i rodzinę.

ks. bp Stanisław Napierała (3 czerwca 2007)

Sześciu kapłanów odeszło do Pana.

Wyświęconych zostało 12 kapłanów. 

 

A.D. 2008

14 czerwca otwarcie i poświęcenie zrekonstruowanych fragmentów kaliskiego Grodu Piastów. Pierwsza Msza św. w reliktach romańskiej kolegiaty św. Pawła po 7 wiekach

Kłamstwem jest twierdzenie, że poczęte życie, zwłaszcza w pierwszych dniach, tygodniach i miesiącach nie jest życiem ludzkim, że jest czymś nieokreślonym i dlatego każdy może mieć swój pogląd na ten temat i postąpić jak uważa. Natomiast prawdą jest, że od pierwszej chwili istnienia, zwanej poczęciem, mamy do czynienie z dzieckiem i że to dziecko jest człowiekiem. (...) Dlatego każdy, kto zabija poczęte ludzkie życie, zabija człowieka. I wszyscy, którzy w jakikolwiek sposób w akcie tym, eufemistycznie nazywanym aborcją, uczestniczą, stają się winnymi zabójstwa człowieka. (...) Czas się przebudzić i wyjść z niewoli tego, który jest ojcem kłamstwa i zabójcą od początku...

ks. bp Stanisław Napierała (pierwszy czwartek sierpnia 2008)

7 września koronacja obrazu Matki Bożej Siewnej w Chełmcach

Spójrzmy na obraz, który mamy koronować. Z obłoków wyłania się postać kobieca z dzieckiem na ręku. To wizerunek Maryi, Chełmckiej Pani, zwanej tu Matką Bożą Siewną, Przyczyną naszej radości. W obrazie i przez obraz Maryja jest tu jakoś mocno obecna. Jej wzrok zapatrzony gdzieś daleko, jakby dostrzegła coś, co Ją wyraźnie zainteresowało. (...) Zatroskany wzrok Maryi, Chełmckiej Pani, pociągał i ciągle pociąga ludzi, mieszkańców tej ziemi. Z dawien dawna przychodzą do Niej ze swoimi problemami i kłopotami, ze swoimi biedami w nadziei i z wiarą, że zostaną przez Nią dostrzeżeni i doznają pomocy. (...) Koronacja obrazu i dziękczynienie za żniwa wyrastają z wiary i są publicznym jej wyznaniem. Są wielkim i głośnym wołaniem: jest Bóg! Bóg jest potrzebny człowiekowi. Człowiek bez Boga nie może żyć sensownie. Bez Boga człowiek jest zawsze ostatecznie sprowadzany do kategorii rzeczy...

ks. bp Stanisław Napierała (7 września 2008)

8 września 900-lecie kościoła w Kotłowie

13 września w kaliskiej katedrze inauguracja I Sesji Plenarnej Synodu Diecezji Kaliskiej

Czterech kapłanów odeszło do Pana.

Wyświęconych zostało 14 kapłanów. 

7 listopada została ustanowiona parafia pw. Matki Bożej przy Żłóbku w Kobylinie.

 

A.D. 2009

25 marca 17. rocznica powstania diecezji kaliskiej połączona z promulgacją prawa I Synodu Diecezji Kaliskiej i prezentacją księgi Prawa Diecezjalnego

1 maja Ogólnopolska Pielgrzymka Solidarności oraz Pracodawców w sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, w której wziął udział prezydent RP Lech Kaczyński

13 września koronacja Obrazu Matki Bożej w Kotłowie

Jakieś tysiąc lat temu na tym Wzgórzu Kotłowskim dokonało się zwycięstwo dobra nad złem. (...) Znakiem zwycięstwa jest świątynia, którą zbudowano tu, na szczycie Wzgórza przed 900 laty. (...) O wyjednanie pomocy dla przywrócenia jedności w parafii kotłowskiej prosimy gorąco Maryję. Owszem błagamy Ją o cud zbliżenia i pojednania. A teraz z sercem skruszonym i głęboką pokorą przystąpmy do aktu uroczystej koronacji.

ks. bp Stanisław Napierała (13 września 2009)

27 września Msza św. w bazylice św. Józefa rozpoczynająca X Międzynarodowy Kongres Józefologiczny w Kaliszu i oficjalne otwarcie oraz poświęcenie Centrum Józefologicznego w Kaliszu

X Międzynarodowy Kongres Józefologiczny gromadzi się Kaliszu w 20. rocznicę Adhortacji Redemptoris Custos, wydanej przez papieża Jana Pawła II. W programie kongresu znalazł się referat, który dokona przeglądu i bilansu józefologii w okresie mijającego dwudziestolecia. Ja natomiast chciałbym zatrzymać nieco uwagę zgromadzonych uczestników uroczystości inaugurującej na słowach hasła kongresu, które nawiązując do papieskiej Adhortacji, brzmią: ,,Święty Józef patron na nasze czasy”. Wydaje się, że w słowach hasła została wyrażona myśl wiodąca rozważań kongresowych, jak również przesłanie, jakie z kongresu mogłoby czy nawet powinno zostać przekazane w życie współczesnego Kościoła...

ks. bp Stanisław Napierała (27 września 2009)

 Dziewięciu kapłanów odeszło do Pana. Wyświęconych zostało 10 kapłanów. 

1 czerwca została ustanowiona parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Parcicach. 1 lipca ustanowiono parafię pw. Jana Pawła II w Kaliszu.

 

A.D. 2010

26 lutego jubileusz 50-lecia kapłaństwa i 15-lecia sakry biskupiej ks. bpa Teofila Wilskiego, relikwie św. Jana Marii Vianneya w Kaliszu (wcześniej także w kilku innych miejscach diecezji)

17 maja na Jasnej Górze zaproszenie Matki Bożej Jasnogórskiej do nawiedzenia diecezji kaliskiej

4 września 10-lecie Domu Ochrony Poczętego Życia, prowadzonego przez siostry Jezusa Miłosiernego w Odolanowie 

11 września powitanie Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w diecezji kaliskiej i rozpoczęcie jej peregrynacji po wszystkich parafiach

Witaj Matko! Witaj w domu. Wita Cię kaliska diecezja zgromadzona w swoich przedstawicielach tu, w Kaliszu, swojej stolicy. Witamy Cię w miejscu naznaczonym obecnością i działaniem św. Józefa, Twojego dziewiczego małżonka. Ty i On zostaliście nierozdzielnie złączeni z Jezusem i między sobą. Jesteście małżeństwem i na nim opartą Rodziną, Rodziną naszego Zbawiciela. Bóg w swoim odwiecznym, zbawczym zamiarze, chciał, abyście byli razem. Tę prawdę pragniemy zauważyć i ją przeżywać od samego początku Twojego Maryjo do nas przybycia. W tym kontekście odnowę wiary w Boga widzimy jako powrót do normalności. A powrót do normalności w życiu katolika, człowieka wierzącego, oznacza: powrót do modlitwy, do pacierza, powrót do uczestniczenia w niedzielę i święta we Mszy Świętej, powrót do pojmowania rodziny, jako wspólnoty osób, opartej na małżeństwie mężczyzny i kobiety, wspólnoty uświęconej sakramentem, powrót do pojmowania życia ludzkiego, jego obrony i troski o nie na wszystkich etapach istnienia, rozwoju, działania, od poczęcia do naturalnej śmierci. Oto, Matko, program, jaki pragniemy realizować z Twoją pomocą. Sprowadza się on do usilnego dążenia, by wiarą żyć i według niej kształtować codzienne życie.

ks. bp Stanisław Napierała (7 września 2010)

5 października 30. rocznica sakry biskupiej ks. bpa Stanisława Napierały

Pięciu kapłanów odeszło do Pana. Wyświęconych zostało 14 kapłanów. 

 

A.D. 2011

1 stycznia rozpoczęcie działalności Sądu Biskupiego w Kaliszu

23 lutego poświęcenie Sądu Biskupiego w Kaliszu

1 maja udział diecezjan w beatyfikacji sługi Bożego Jana Pawła II w Rzymie

9 maja Złoty Jubileusz kapłaństwa i 30-lecia sakry biskupiej ks. bpa Stanisława Napierały (w bazylice św. Józefa w Kaliszu)

czerwiec diecezjalne dziękczynienie za beatyfikację Jana Pawła II i Misje Miłosierdzia

Dziękujemy za papieża, który powołał do istnienia naszą diecezję, który pięć lat po tym nawiedził ją tu, w Kaliszu, jako Następca Piotra, na którym Jezus buduje swój Kościół. Dziękujemy za przesłanie, które Jan Paweł II skierował z sanktuarium św. Józefa w Kaliszu do świata w obronie ludzkiego życia i rodziny. Jak wyryte w pamięci pozostają słowa o ponadczasowej wartości życia: ,,Prawo do życia, nie jest tylko kwestią światopoglądu, nie jest tylko prawem religijnym, jest prawem podstawowym każdego człowieka“. Słowa Ojca Świętego o życiu widzimy jako testament, staramy się je wypełniać na różne sposoby m. in. przez nabożeństwa pierwszoczwartkowe z modlitwą w intencji rodzin i poczętego życia. (...) Papież Jan Paweł II poświęcił także właśnie ten obraz, który towarzyszył Misjom Miłosierdzia, które odbywały się we wszystkich parafiach, w każdej przez jeden tydzień. Misje były dla diecezji wielkim dobrem, dziś dziękujemy za nie i dziękujemy wam, ojcowie jezuici, którzy od początku do końca prowadziliście te Misje, utrudziliście się, niektórzy zapłacili zdrowiem, ale wytrwaliście. Misje ukazywały ludziom Boga, który jest i kocha nas. Miłością Boga Misje dotykały ludzi, odsuwały od nich lęk, bo nie ma lęku tam, gdzie miłość. Bóg jest miłością i nie Jego mamy się lękać, ale tego, co od Boga oddziela. Misje wnosiły w serca ludzi pokój Boży, potrzebę wielbienia Boga, wprost chciało się wołać: ,,Na wieki będę sławił miłosierdzie Boże!”

ks. bp Stanisław Napierała (czerwiec 2011)

3 lipca poświęcenie Ośrodka Formacyjno-Szkoleniowego Caritas w Przedborowie

5 września poświęcenie Muzeum Diecezji Kaliskiej w gmachu Centrum Józefologicznego

29 października zakończenie peregrynacji kopii Cudownego Obrazu Pani Jasnogórskiej w diecezji kaliskiej

Powoli dopala się świeca Nawiedzenia, która przez prawie 14 miesięcy płonęła w diecezji kaliskiej, towarzysząc Wizerunkowi Matki Bożej w kopii Jasnogórskiej Ikony. Byliśmy uczestnikami i świadkami wielkich rzeczy, które działy się w diecezji. Wszędzie, gdzie się pojawiał Obraz Nawiedzenia, gromadzili się licznie ludzie i trwali na modlitwie. Doświadczyliśmy, że Opatrzność rzeczywiście uczyniła Jasnogórski Obraz Nawiedzenia znakiem Obecności; Obecności milczącej, lecz jakże skutecznej. Była to obecność Maryi. Była to obecność Boga, w którą wprowadzała nas Maryja. Wszystko to mogli śledzić codziennie wierni w diecezji dzięki diecezjalnemu radiu „Radiu Rodzina” oraz na łamach naszego dwutygodnika „Opiekun”. Nawiedzenie poruszało do głębi umysły i serca ludzi. Jakby z nich zdmuchiwało powłokę zeświecczenia i obojętności, by odkryć głęboko drzemiące pokłady wiary. (...)

ks. bp Stanisław Napierała (29 października 2011)

Sześciu kapłanów odeszło do Pana. Wyświęconych zostało 15 kapłanów.

 

Słowo księdza biskupa Stanisława Napierały wygłoszone w katedrze kaliskiej podczas Mszy św. dziękczynnej w 20-lecie powołania diecezji 25 marca 2012r.

Dodaj komentarz

Pozostało znaków: 1000

Komentarze

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.
Bądź pierwszy!