TELEFON DO REDAKCJI: +48 62 766 07 17
Augustyna, Ingi, Jaromira 14 Lipca 2020, 02:18
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Specjalizacja w teologii

Specjalizacja w teologii

Choć już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, a później w średniowieczu wielcy teologowie tworzyli niejako traktaty dotyczące poszczególnych zagadnień, to zazwyczaj w ich wypowiedziach możemy zauważyć dużą wszechstronność. W nowożytnych czasach ze względu na różne aktualne potrzeby wyodrębniły się poszczególne dyscypliny teologiczne. Począwszy od XVI wieku możemy rozróżnić:

- teologię ascetyczną zajmującą się życiem duchowym, życiem i dziełami świętych i mistyków, a także różnymi formami modlitwy i pobożności oraz praktyk ascetycznych obecnych w Kościele;

- teologię moralną zajmującą się życiem moralnym człowieka, a więc jego postępowaniem zgodnym z Bożym zamysłem, jak i grzechem oraz wszystkimi okolicznościami, które wpływają na ocenę działania aktów ludzkich;

- teologię fundamentalną zajmującą się obroną oraz uzasadnieniem wiary;

- teologię dogmatyczną zajmującą się systematyczną i metodyczną refleksją nad nadprzyrodzoną rzeczywistością Bożą, którą Bóg nam objawił. 

Termin dogmatyczna pochodzi od dwóch greckich słów, które posiadają wiele znaczeń: dokein można tłumaczyć jako: zdawać się, wydawać się, podobać się, być pewnym; a wyraz dogma oznacza: opinię, dekret, pewną ustaloną prawdę. Po raz pierwszy terminem teologia dogmatyczna posłużył się w XVII w. protestancki teolog G. Calixt. Słowem dogmat zaczęto określać prawdę objawioną przez Boga i podawaną przez Kościół do wierzenia. Teologia dogmatyczna zwana również systematyczną ma za zadanie przy pomocy rozumu oświeconego i upewnionego wiarą wydobywać z objawienia i zgłębiać prawdy, które mają charakter doktrynalny. Ważna jest jednak tu nie tylko sama refleksja w sensie teoretycznych rozważań, lecz dogmatyka ma zawsze służyć również zgłębianiu życiowych konsekwencji odkrywanych i poddawanych badaniu prawd. 

Wielu może wydawać się, że teologia, a zwłaszcza teologia dogmatyczna jest dziedziną niezwiązanych z codziennymi życiem i problemami refleksją, tymczasem służy ona tak naprawdę życiu. Wielu wybitnych teologów współczesnych uważa, że teologia oddalana od życia, która nie służy człowiekowi, nie jest już teologią. 

Źródłem dla teologii dogmatycznej jest objawienie, na które składa się Pismo Święte i Tradycja. Zadaniem dogmatyki jest interpretacja Bożego objawienia oraz wyjaśnianie spekulatywne zbawczych tajemnic. Ważną wskazówką dla teologii systematycznej jest to, że powinna ona być w ścisłej łączności z liturgią i całym życiem Kościoła. Szczególnym zadaniem omawianej przez nas gałęzi teologii jest koncentrowanie wszystkich prawd wokół jednej. Współcześnie podkreśla się trzy istotne zasady w teologii: teocentryzm – Bóg ma być w centrum rozważań teologicznych; chrystocentryzm – uwaga teologii ma być skierowana na Chrystusa, w którym dokonało się nasze zbawienie i nastała pełnia czasów; antropocentryzm – choć w teologii Bóg jest zawsze na pierwszym miejscu, to ostatecznie chodzi o życie człowieka, o jego codzienność, w której dokonuje się nieustanne przychodzenie Boga.

ks. Marcin Kwiatkowski

Dodaj komentarz

Pozostało znaków: 1000

Komentarze

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.
Bądź pierwszy!