TELEFON DO REDAKCJI: +48 62 766 07 17
Augustyna, Ingi, Jaromira 25 Października 2020, 23:12
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Poznajemy prawo diecezjalne 6(310)

02.07.10

Poznajemy prawo diecezjalne

104. Za służbę liturgiczną uważa się: ministrantów, lektorów, psalmistów, kantorów, kościelnych, organistów, nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej, a także chóry, schole, zespoły muzyczne i śpiewacze.

Ze służbą liturgiczną najczęściej kojarzą nam się ministranci, bo ich najczęściej obok księży widzimy przy ołtarzu. Są przedstawicielami naszymi czyli Kościoła, kiedy podczas Eucharystii pełnią swoją posługę. Będąc na oczach wspólnoty zgromadzonej w świątyni, ministranci powinni być dla niej przykładem wiary i modlitwy. Spośród ministrantów często wywodzą się powołani do kapłaństwa lub życia zakonnego. Dla księdza proboszcza i wiernych ministranci powinni być jak źrenica oka. Nie może ich zabraknąć w żadnej placówce duszpasterskiej, zwłaszcza w parafii. Synod wzywa do tworzenia w parafiach zespołów ministranckich, liczących jak najwięcej osób. W parafialnym zespole ministranckim powinni znajdować się chłopcy, młodzieńcy oraz dorośli mężczyźni. Synod nie przewiduje ministrantek. Dziewczętom oraz kobietom należy powierzać funkcje psalmistek, kantorek, chórzystek czy organistek.
Opiekę duszpasterską nad ministrantami w małej parafii powinien pełnić proboszcz. W większej parafii proboszcz może ją zlecić wikariuszowi. Synod zaleca, by duszpasterze podjęli współpracę z rodzicami ministrantów. Duszpasterstwo ministrantów powinno obejmować: przygotowanie do prawidłowego, pięknego i pobożnego pełnienia służby przy ołtarzu; formację osobowościową, chrześcijańską, apostolską; dyskretne wspomaganie budzących się powołań; wychowywanie do radości i wypoczynku (gry, zabawy, wycieczki, pielgrzymki, przedstawienia, spotkania towarzyskie). Spotkania ministrantów poświęcone pracy szkoleniowej i wychowawczej powinny odbywać się co tydzień. W tym celu potrzebne jest dla nich osobne pomieszczenie odpowiednio wyposażone.
Strojem ministranta jest komża, komża z pelerynką lub alba, sutanna ministrancka. Dorośli mężczyźni, pełniący funkcje ministrantów, powinni ubierać albę lub służyć ubrani w garnitur licujący z godnością ich posługi.
Przyjęcie kandydatów do grona ministrantów powinno odbywać się po odpowiednim przygotowaniu, uroczyście, podczas nabożeństwa, w obecności rodzin i wiernych. W parafiach, gdzie są liczebnie większe zespoły, ministranci powinni mieć sztandar.
W ramach Wydziału Duszpasterskiego Kurii Biskup ustanawia Diecezjalnego Duszpasterza Ministrantów. W naszej diecezji Duszpasterzem Służby Liturgicznej jest ks. Dariusz Kowalek. Do jego zadań należy inspirowanie pracy duszpasterskiej nad ministrantami w parafiach, przygotowywanie dla nich materiałów pomocnych do szkolenia i formacji, organizowanie różnorodnych spotkań, regionalnych i diecezjalnych.
Nie tylko ministranci, ale wszyscy należący do służby liturgicznej oprócz przygotowania w każdym tygodniu do funkcji, jaką będą pełnić na niedzielnej Mszy św., powinni być objęci stałą formacją, pogłębiającą ich życie wiary. W tym celu pomocne mogą być dla nich dni skupienia, rekolekcje, kursy lektora, psalmisty, kantora, pielgrzymki duszpasterskie lub adoracje. W następnym synodalnym odcinku napiszemy o chórach, scholach, zespołach muzycznych i śpiewaczych w liturgii.

oprac. Red.

Dodaj komentarz

Pozostało znaków: 1000

Komentarze

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.
Bądź pierwszy!