TELEFON DO REDAKCJI: +48 62 766 07 17
Augustyna, Ingi, Jaromira 25 Czerwca 2021, 12:23
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Nowe Sanktuaria : Św. Rocha, Matki Bożej Pólkowskiej

Św. Rocha

Ks. biskup Stanisław Napierała, podczas uroczystej Sumy odpustowej w Mikstacie, ustanowił Diecezjalne Sanktuarium św. Rocha. Ten Święty od wieków uznawany jest przez mieszkańców ziemi mikstackiej za wielkiego patrona.

Już na początku XVIII w. mieszkańcy Mikstatu uznali, że św. Roch, patron chorych i rolników, ocalił ich przed panującą wówczas zarazą. W dowód wdzięczności zbudowali przy miejscowym cmentarzu kościółek i ustanowili odpust połączony ze święceniem zwierząt gospodarskich, a z czasem również domowych. Obecny kościół drewniany został wybudowany w miejsce starego w 1786 r., a w ołtarzu głównym znajduje się obraz św. Rocha namalowany w 1707 r. przez Borantesa. Niezmiennie od setek lat obchody odpustowe ku czci św. Rocha rozpoczynają się w Mikstacie w uroczystość Wniebowzięcia NMP. Po wieczornej Mszy św. z kościoła parafialnego Świętej Trójcy wyrusza procesja z Najświętszym Sakramentem i relikwiami Świętego do kościoła św. Rocha, gdzie trwa całonocna adoracja. O północy kapłani pochodzący z parafii celebrują Pasterkę maryjną.

16 sierpnia, po Mszy św. wotywnej odprawianej o godz. 8.00, odbywa się obrzęd poświęcenia zwierząt, który gromadzi nie tylko mieszkańców parafii, ale także gości z różnych stron Polski. Początkowo na błogosławieństwo przyprowadzano wyłącznie inwentarz - zwierzęta, które pomagały ludziom w pracy bądź stanowiły dla nich źródło utrzymania. W latach 80. na święceniu zaczęły pojawiać się dzieci ze swoimi zwierzątkami hodowanymi w domu. 

W tym roku Mszę św. w intencji gospodarzy odprawił o. Jerzy Brusiło, duszpasterz krajowy lekarzy weterynarii. Zwierzęta błogosławił ks. biskup Stanisław Napierała, który w swoim przemówieniu przestrzegał przed niszczeniem przez człowieka świata stworzonego przez Boga. – Bardzo ważna jest relacja człowieka do przyrody. Świat, który dany jest nam przez Boga, mamy czynić sobie podany, zagospodarowywać i dbać o to, aby nie był przez człowieka niszczony – mówił Biskup Kaliski. Stwierdził, że ludzie są zobowiązani do dbania o zwierzęta i tworzenia im odpowiednich warunków do życia. Nawoływał, aby nie sprowadzać obrzędu święcenia zwierząt tylko do folkloru, ale tak, jak przodkom współczesnemu człowiekowi ma towarzyszyć głęboka wiara w Boga Stwórcę. 

Podczas uroczystej Sumy sprawowanej o godz. 11. ks. bp Napierała ogłosił kościół na cmentarzu w Mikstacie Diecezjalnym Sanktuarium Świętego Rocha. „Do Świętego Rocha w Mikstacie od 300 łat nieprzerwanie przybywają pielgrzymi, ostatnio także lekarze weterynarii, prosząc Boga za wstawiennictwem
św. Patrona o zdrowie dla siebie i o opiekę nad zwierzętami. Sławny stał się odpust ku czci Świętego Rocha, obchodzony co roku w Mikstacie w dniu 16 sierpnia, połączony z błogosławieństwem zwierząt domowych” – napisał Ordynariusz w dekrecie.

W 2007 r. św. Roch został ustanowiony patronem miasta Mikstat. Od 2006 r. proboszczem parafii pw. Świętej Trójcy w Mikstacie jest ks. kanonik Krzysztof Ordziniak, który rozsławia kult św. Rocha.

Ewa Kotowska-Rasiak

 

Komentarz Księdza Kustosza

W dekrecie z dnia 16 sierpnia 2007 roku Ksiądz Biskup zatwierdzając wybór św. Rocha na niebieskiego patrona Miasta Mikstat napisał: „Niech św. patron Roch doznaje jeszcze większej czci, niech swoim wstawiennictwem u Boga wyjednywa mieszkańcom Mikstatu hojne łaski i ich integruje, niech promuje Miasto, w którym zasłynął doroczną uroczystością odpustową, złączoną od dawna z obrzędem błogosławieństwa zwierząt”. Ten dekret przyczynił się do wzrostu kultu i dzisiaj, w każdy poniedziałek ma miejsce Nowenna ku czci św. Rocha.

Obecnie świątynia i jej otoczenie zostały odrestaurowane w ramach projektu: „Renowacja zabytkowych kościołów drewnianych południowej Wielkopolski” współfinansowanego z Europejskiego funduszu rozwoju Regionalnego. Dzięki temu możemy przyjmować pielgrzymów, których jest coraz więcej, zwłaszcza po czerwcowym numerze „Naszej Arki” poświęconemu
św. Rochowi. Z całej Polski nadchodzą prośby i podziękowania do św. Rocha. Od 2005 roku uroczystości poprzedza sesja popularno - naukowa: „Siła kultu, tradycji i wiary”, gdzie staramy się na nowo odczytywać znaczenie kultu św. Rocha dla społeczności lokalnej i służb weterynaryjnych. 

Na tegoroczne uroczystości zostały przygotowane przez Pocztę Polską przy współpracy z Urzędem Miasta i Gminy Mikstat stempel pocztowy, Kartka pocztowa, koperta oraz znaczek.

Ks. Biskup Ordynariusz podkreślił, że ustanowienie Diecezjalnego Sanktuarium Świętego Rocha kończy pewien etap i rozpoczyna nowy. Kończy ten, związany z renowacją świątyni i otoczenia, a także z uzyskaniem Patronatu Niebieskiego Patrona Miasta Mikstat w 2007 roku. A rozpoczyna nowy, tak określony w dekrecie: „Niech sanktuarium ku czci Świętego Rocha w Mikstacie, cieszące się oryginalną i bogatą specyfiką, rozwija z nowym dynamizmem zdrowe formy pobożności, także ludowej, oparte na wierze i nauce Kościoła”. Pragniemy podjąć to wielkie zadanie i prosimy o modlitwę w tej intencji i oczywiście serdecznie zapraszamy do św. Rocha do Mikstatu oraz do sąsiadującego z nami sanktuarium Matki Bożej Kotłowskiej. Są to urokliwe miejsca pozwalające na zadumę nad naszym życiem. Od stuleci nasz kościół z obrazem
św. Rocha gromadzi mieszkańców i pielgrzymów, którzy z wiarą i ufnością powtarzają: „Wielce kochany w Bogu Rochu święty, Któryś dla zasług jest do nieba wzięty, uproś nam zdrowie u zagniewanego Boga naszego”.

Ks. Krzysztof Ordziniak

 

Matki Bożej Pólkowskiej

Od wielu lat, a nawet stuleci do Matki Bożej na Pólku pod Bralinem pielgrzymują, także pieszo, mieszkańcy południowych terenów naszej diecezji, a także z całej Polski. Maryja, zwana tu Pólkowską Panią, gromadzi na corocznym odpuście tłumy wiernych i tak też było tym razem na uroczystościach 300-lecia drewnianej świątyni Narodzenia NMP połączonych z ogłoszeniem jej Sanktuarium Maryjnym Ziemi Bralińsko-Kępińskiej ,,Na Pólku“.

11 września to data szczególna. Od dzieciństwa kojarzyła mi się z urodzinami mojej najbliższej kuzynki, potem jeszcze z tragedią na World Trade Center, a od ubiegłego roku z powitaniem Matki Bożej w Jasnogórskim Wizerunku w naszej diecezji, o czym wspomniał ks. bp Stanisław Napierała podczas uroczystości na Pólku pod Bralinem. Od tej pory 11 września będzie się kojarzył nie tylko mnie, ale przede wszystkim mieszkańcom naszej diecezji z 300-leciem kościoła Narodzenia NMP połączonego z ustanowieniem przez Pasterza diecezji Sanktuarium Maryjnego Ziemi Bralińsko-Kępińskiej ,,Na Pólku”. Wielką radość sprawiło Księdzu Biskupowi, jak sam przyznał, ustanowienie tego miejsca sanktuarium Pani Pólkowskiej w pierwszą rocznicę powitania Pani Jasnogórskiej w diecezji kaliskiej. Kustoszem sanktuarium będzie każdy proboszcz parafii w Bralinie, tak jak w tej chwili jest nim ks. kanonik Dariusz Smolnik, który także w tę niedzielę otrzymał godność prałata. Do świętowania i dziękczynienia Bogu okazja była jeszcze jedna, prace remontowe i konserwatorskie przeprowadzone w pólkowskiej świątyni, dzięki zaangażowaniu wielu ofiarnych ludzi. 

Już od ósmej rano podczas każdej Mszy św. słowo Boże głosił sam biskup Stanisław Napierała, błogosławiąc rzeszom wiernych przybywających do Matki Bożej na Pólku. Pieszo szli do Niej między innymi pielgrzymi z Kępna, Mikorzyna i Sycowa. Oni dotarli na Sumę w samo południe. - Czcimy Jej narodzenie tu, na Pólku. Czemu Pólko? Może jest jakieś wyjaśnienie, a ja po prostu tłumaczę sobie, że to jest zdrobnienie od pola. Ten skrawek ziemi tak cudownie wpisany tutaj w krajobraz, ziemia wzniesiona, tak, że stąd, z tego Pólka widać pola, łąki, widać tam miejscowości i kościoły z wieżami, które ku Bogu się wznoszą. Wszystko to stanowi jedną całość, przepiękny obraz. I właśnie ten kawałek ziemi, to Pólko, Bóg wybrał, aby w szczególny sposób tu właśnie stać się obecnym, a znakiem tej obecności Boga jest Maryja. On Nią się posłużył, widać tu Opatrzność gromadziła i sprowadzała ludzi, ludzie czuli tu potrzebę modlitwy. Zanosili tę modlitwę i żeby ona była skuteczna przyzywali wstawiennictwa Maryi i byli zapewne rozradowani i zdziwieni, że tu, na tym miejscu doznali łaski Pana - mówił Ksiądz Biskup w homilii. Wspaniale wyjaśnił też bogatą treść, jaką zawiera w sobie obraz Matki Bożej Pólkowskiej, który bardzo podobny jest do opisu Niewiasty z Apokalipsy, jednak ta na Pólku zamiast wieńca z dwunastu gwiazd ma wokół siebie dwanaście anielskich główek.

Przez wiele lat czciciele Matki Bożej otrzymali od Boga, za Jej wstawiennictwem tak wiele łask. Pasterz naszej diecezji pytał retorycznie, co my możemy dać Maryi od siebie. Sam przyznał, że niewiele, poza tym zmęczeniem, bo w świątyni było bardzo tłoczno i gorąco, mówił o tym, jak bardzo utrudzili się ci, którzy pielgrzymowali tu, na Pólko, oni ten trud mogą Maryi ofiarować, a Ona będzie się tym cieszyć.

Dekret ustanowienia sanktuarium odczytał ks. kanonik Krzysztof Nawrocki, dziekan dekanatu kępińskiego, a przedstawiciele wiernych oddali hołd Maryi przez złożenie kwiatów przed Jej obrazem. - W roku jubileuszowym 300-lecia kościoła odpustowego pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny na Pólku świątynię tę na mocy kanonu 1230 Kodeksu Prawa Kanonicznego ustanawiam Sanktuarium Maryjnym Ziemi Bralińsko-Kępińskiej. Na pomyślny rozwój sanktuarium serdecznie błogosławię - Ksiądz Kanonik zacytował słowa ks. bpa Stanisława. 

Na zakończenie Pasterz diecezji jeszcze raz przypomniał, że te uroczystości pod Bralinem przebiegają w łączności z Panią Jasnogórską, która pielgrzymuje po naszej diecezji dokładnie od roku (od 11 września 2010). Zaprosił też wszystkich czcicieli Maryi na zakończenie peregrynacji 29 października na kaliskim rynku podkreślając, że będzie to nie tyle pożegnanie, co dziękczynienie. Samym mieszkańcom ziemi bralińskiej Ksiądz Biskup dziękował za przygotowanie diecezjalnego dziękczynienia za plony, które miało miejsce na Pólku dwa tygodnie przed tymi uroczystościami. 

Tekst i foto Anika Djoniziak

Dodaj komentarz

Pozostało znaków: 1000

Komentarze

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.
Bądź pierwszy!