TELEFON DO REDAKCJI: +48 62 766 07 17
Augustyna, Ingi, Jaromira 29 Września 2020, 22:42
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Krótkie pożycie małżeńskie jako podstawa do procesu skróconego o stwierdzenie nieważności małżeństwa

Prawo kanoniczne

Krótkie pożycie małżeńskie
jako podstawa do procesu skróconego
o stwierdzenie nieważności małżeństwa

Na podstawie jednej z okoliczności wymienionych w Liście apostolskim motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus z 8 grudnia 2015 roku, oficjał sądu biskupiego może skierować sprawę na drogę procesu skróconego.

Jednak może to nastąpić po spełnieniu wstępnych przesłanek procesowych, a mianowicie na podstawie jednomyślności stron, co do przyczyn nieważności małżeństwa, oczywistości tychże przyczyn, a także możliwości szybkiego ich udowodnienia. Każda z okoliczności wymienionych w art. 14 Listu Apostolskiego Mitis Iudex Dominus Iesus musi prowadzić z kolei do określenia kodeksowej podstawy prawnej, aby można skierować sprawę na drogę 45-dniowego procesu skróconego i w ogóle procesu kanonicznego o stwierdzenie nieważności małżeństwa.
Pierwszą z owych okoliczności jest ewidentny brak wiary w Boga u jednego z małżonków lub u obojga. Należy jednak pamiętać, iż brak wiary nie jest kanonicznym tytułem nieważności ujętym przez prawodawcę kodeksowego. Stąd brak wiary nie tylko należy wykazać w procesie zwyczajnym, czy skróconym, ale musi to być taki brak wiary, który spowodował albo symulację zgody małżeńskiej (konsensu małżeńskiego) albo błąd, który zdeterminował wolę zawierającego małżeństwo. Proces zatem będzie prowadzony nie z powodu barku wiary, co z tytułu symulacji konsensu małżeńskiego lub błędu determinującego wolę, czyli z powodu wady zgody małżeńskiej, do którego doprowadził właśnie brak wiary.
Drugą okolicznością, będącą ewentualnie podstawą do procesu skróconego po 2015 roku, jest krótki czas pożycia małżeńskiego. Także tu, najpierw okoliczność, a potem podstawa prawna procesu kanonicznego.  Okoliczność to bardzo krótki czas pożycia małżonków. Niekiedy bowiem po krótkim czasie znajomości bez okresu narzeczeństwa, strony decydują się na ślub. A potem okazuje się, iż tak naprawdę się nie znają i małżeństwo się rozpada. Inna sytuacja zachodzi, gdy nawet znają się dłużej i nawet się zaręczyli, ale ich znajomość była powierzchowna, widywali się rzadko i w konsekwencji nie poznali się, a małżeństwo zweryfikowało ich postawy i brak dojrzałości. Ewentualną przyczyną procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa nie będzie jednak fakt krótkiego pożycia małżeńskiego, który trwał przez kilka dni, tygodni czy kilka miesięcy, ale to, czym ten fakt był spowodowany. A zatem krótkie pożycie małżeńskie stanowi okoliczność wskazującą na choćby brak dojrzałości osobowej u jednej ze stron lub obojga. Bowiem niedojrzałość osobowa w stopniu, że strona lub oboje nie są zdolni do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich, powoduje nieważność zgody małżeńskiej. I nie chodzi tu o niezdolność do życia małżeńskiego i rodzinnego w zrozumieniu potocznym, czy subiektywnym, ale w sensie kanonicznym i psychologicznym, czyli w kategoriach obiektywnych. I zachodzi wtedy, gdy strona nie jest zdolna do nawiązania dojrzałej relacji międzyosobowej ze współmałżonkiem, kiedy jej osobowość jest na tyle zaburzona, iż nie jest w stanie funkcjonować jak mąż czy żona, jako ojciec czy matka. A zatem chodzi o taką niezdolność osobową, która uniemożliwia podjęcie nie jakichkolwiek obowiązków małżeńskich, ale tych istotnych. A obowiązki istotne to te, które należą do samej istoty małżeństwa i bez których nie ma małżeństwa. Krótkie pożycie małżeńskie jest więc okolicznością prowadzącą ewentualnie do odkrycia owej niedojrzałości osobowej stron lub innych kanonicznych przyczyn nieważności małżeństwa, które następnie należy udowodnić w procesie kanonicznym.

ks. Zbigniew Cieślak

Dodaj komentarz

Pozostało znaków: 1000

Komentarze

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.
Bądź pierwszy!