TELEFON DO REDAKCJI: +48 62 766 07 17
Augustyna, Ingi, Jaromira 30 Września 2020, 20:25
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Kiedy zastosować skrócony proces stwierdzenia nieważności małżeństwa?

Kiedy zastosować skrócony proces

stwierdzenia nieważności małżeństwa?

Papież Franciszek dokonał reformy procedury stwierdzenia nieważności małżeństwa Listem apostolskim motu proprio „Mitis Iudex Dominus Iesus” z 8 grudnia 2015 roku. Elementem reformy, który najbardziej zaskoczył wiernych, ale i opinię publiczną na świecie, było wprowadzenie tzw. „processus brevior”, czyli procesu skróconego o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Na czym on polega? Kiedy można go zastosować?

Otóż proces skrócony nie może być zastosowany „na życzenie” strony procesowej, ale tylko wtedy, gdy zachodzą wymienione w papieskim dokumencie okoliczności. Proces skrócony odbywa się przed biskupem diecezjalnym, choć prowadzony jest tak, jak proces zwyczajny, przez sąd biskupi. W procesie skróconym ostateczne decyzje wydaje właśnie biskup miejsca, który jest gwarantem poprawności decyzji o skierowaniu danej sprawy o stwierdzenie nieważności małżeństwa na drogę procesu skróconego. Kiedy zatem można i należy zastosować „processus brevior” trwający 45 dni? Wtedy, gdy zaistnieją dwie przesłanki ogólne oraz jedna z ośmiu przyczyn faktycznych rozpadu małżeństwa.
Przede wszystkim muszą wystąpić jednocześnie dwie przesłanki ogólne: 1) sprawę o stwierdzenie nieważności małżeństwa muszą wnieść wspólnie obydwoje małżonkowie lub jedno z nich z potwierdzeniem drugiego małżonka, że i on jest przeświadczony o nieważności swego małżeństwa i to z tych samych przyczyn; 2) nieważność małżeństwa musi być od samego początku oczywista, czyli ewidentna i łatwa do udowodnienia. Po spełnieniu wstępnych przesłanek, aby skierować sprawę na drogę procesu skróconego, bada się, czy rozpad małżeństwa nastąpił na podstawie jednego z następujących powodów:
1. ewidentny brak wiary w Pana Boga u jednego z małżonków lub obojga, który zazwyczaj prowadzi do kanonicznej symulacji zgody małżeńskiej. Albowiem zgoda małżeńska jest elementem konstytutywnym małżeństwa kanonicznego, a więc wymaganym do jego ważności;
2. bardzo krótki czas pożycia małżeńskiego;
3. jeśli jeden z małżonków lub oboje, zawierając małżeństwo kanoniczne, pozostawali jednocześnie w relacji pozamałżeńskiej;
4. zatajenie przed współmałżonkiem takich okoliczności jak bezpłodność, choroba zakaźna, posiadania już potomstwa, popełnienie przestępstwa;
5. zawarcie małżeństwa z innych względów niż natura małżeństwa, jak choćby ekonomiczne;
6. zawarcie małżeństwa pod wpływem przemocy fizycznej;
7. nieoczekiwana ciąża kobiety;
8. zaburzenia psychiczne potwierdzone dokumentacją medyczną.
A zatem, jeśli wystąpią obydwie przesłanki i jeden z powyższych powodów rozpadu małżeństwa, sprawa ma szansę, by została wprowadzona na drogę procesu skróconego.

ks. Zbigniew Cieślak

Dodaj komentarz

Pozostało znaków: 1000

Komentarze

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.
Bądź pierwszy!