TELEFON DO REDAKCJI: +48 62 766 07 17
Augustyna, Ingi, Jaromira 25 Października 2020, 21:22
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Chrzest warunkowy

PRAWO KANONICZNE

Chrzest warunkowy

Sakrament chrztu świętego gładzi skutki grzechu pierworodnego, a przede wszystkim niemożliwość przebywania z Bogiem na zawsze, którą sprowadzili na nas pierwsi rodzice, Adam i Ewa. 

Chrzest nadaje człowiekowi godność synowską w relacji do Boga oraz włącza do Kościoła, Mistycznego Ciała Chrystusa, ażeby człowiek miał realną drogę uświęcania się zanim osiągnie pełnię życia, po zrealizowanym ziemskim etapie życia i powołania. Zatem chrzest jest niezwykle ważnym wydarzeniem w życiu człowieka wierzącego. Ponadto chrzest nie może być ze swej istoty udzielany dwukrotnie czy wielokrotnie. Są jednak sytuacje, w których nie mamy do końca pewności czy był czy nie był udzielony, co wtedy należy zrobić? Udzielić chrztu warunkowego. Chrzest pod warunkiem może być udzielony jedynie w sytuacji niepewności czy dana osoba była ochrzczona czy nie, czyli wtedy gdy zachodzi wątpliwość czy chrzest w ogóle miał miejsce lub wtedy gdy chrzest odbył się, ale nie ma pewności czy był ważnie udzielony. Zanim jednak nastąpi decyzja o udzieleniu chrztu warunkowego, należy wyczerpać wszystkie możliwości udowodnienia faktu chrztu. Dlaczego pojawia się możliwość chrztu warunkowego? Bowiem chrzest jest „bramą do innych sakramentów” i konieczny do zbawienia. Z drugiej strony, jak każdy sakrament, posiada on niezniszczalny charakter i jest sakramentem niepowtarzalnym. Zatem może nastąpić tylko raz i tylko raz można go ważnie udzielić. Stąd w przypadku braku pewności, co do jego zaistnienia, należy go udzielić pod warunkiem. Jednak najpierw trzeba wykorzystać wszystkie możliwe sposoby, by udowodnić ewentualny fakt chrztu i osiągnąć tzw. pewność moralną, czyli całkowitą pewność umysłu. Jeśli nie można osiągnąć pewności moralnej co do zaistnienia chrztu, należy podjąć decyzję o udzieleniu chrztu pod warunkiem. Chrzest warunkowy jest udzielany więc w sytuacji nieprzezwyciężalnej wątpliwości. Chrztu warunkowego można w praktyce udzielić wtedy, gdy nie uda się udowodnić fakt chrztu ani na podstawie ksiąg metrykalnych, ani na podstawie zeznań świadków. Drugi przypadek zastosowania chrztu warunkowego zachodzi w sytuacji wątpliwości co do ważności udzielonego chrztu, i obejmuje następujące aspekty: 

a) wątpliwość, co do ważności użytej materii lub formy; b) wątpliwość, co do właściwego zastosowania materii sakramentu; c) wątpliwość co do intencji szafarza chrztu.

Kościół katolicki zasadniczo nie poddaje w wątpliwość chrztu w Kościołach niekatolickich, stąd w takich wypadkach nie udziela się chrztu warunkowo, wystarczy ustalić fakt udzielenia chrztu na podstawie dokumentu danego Kościoła, czy chrzest miał miejsce czy nie. W niektórych wypadkach należy skorzystać z wytycznych Kongregacji Nauki Wiary, który podała wykaz Kościołów i związków wyznaniowych, w których ważność chrztu nie budzi wątpliwości ani co do materii i formuły, ani co do sposobu zastosowania materii. Jeśli więc na drodze ustaleń co do chrztu pozostaną wątpliwości co do faktu chrztu lub co do jego ważności, należy udzielić chrztu warunkowo: „Krzysztofie, jeśli nie byłeś ochrzczony, ja Ciebie chrzczę w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen”. Chrzest warunkowy winien mieć charakter prywatny i być odnotowany w księgach chrztu parafii, a cała praktyka przygotowana z pomocą i za zgodą wydziału ds. sakramentów kurii diecezjalnej. 

ks. Zbigniew Cieślak

Dodaj komentarz

Pozostało znaków: 1000

Komentarze

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.
Bądź pierwszy!