TELEFON DO REDAKCJI: +48 62 766 07 17
Augustyna, Ingi, Jaromira 20 Października 2020, 10:44
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Chrzest pierwszym z sakramentów

Prawo kanoniczne

Chrzest pierwszym z sakramentów

W roku 2016 obchodzimy 1050. rocznicę przyjęcia chrztu przez Polskę. W tych dniach ponadto zakończyła się dziękczynna Narodowa Pielgrzymka do Rzymu. Zatem czas na podsumowanie i zakończenie felietonów dotyczących chrztu świętego, jakie zostały opublikowane w prawnej rubryce „Opiekuna”.

Wróciliśmy w nich do źródeł historycznych, prawnych oraz teologicznych związanych z sakramentem chrztu. Celem serii artykułów było to, aby posiadały one charakter praktyczny i dotyczyły różnych aspektów przyjęcia, udzielania oraz celebracji sakramentu chrztu świętego. Chrzest jest bowiem jednym z siedmiu sakramentów Kościoła, a właściwie pierwszym z siedmiu, gdyż bez niego żaden inny nie może być ważnie przyjęty, a sam chrzest jest konieczny do zbawienia człowieka.
Podstawowe regulacje prawne są zawarte w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku, który sakramentowi chrztu w I. poświęca tytuł IV. księgi zatytułowanej De Ecclesiae munere sanctificandi (kan. 849-878), czyli „O uświęcającym zadaniu Kościoła”, który dzieli się na pięć rozdziałów tematycznych: a) sprawowanie chrztu; b) szafarz chrztu; c) przyjmujący chrzest; d) chrzestni; e) stwierdzenie i zapisanie chrztu.
Prawodawca powszechny definiuje fundamentalne znaczenie chrztu świętego dla osób wierzących w Chrystusa poprzez określenie skutków teologiczno - prawnych przyjęcia chrztu, a mianowicie chrzest uwalnia ludzi od grzechu pierworodnego i grzechów uczynkowych, odradza w osobach godność dzieci Bożych, czyni wierzących podobnymi Chrystusa, wszczepia w Kościół na sposób nieodwracalny, powoduje nabycie praw i obowiązków w Kościele, daje prawo do przyjęcia w określonym czasie pozostałych sakramentów, daje zdolność słuchania i realizowania Słowa Bożego w swoim życiu oraz daje prawo do budowania Kościoła i korzystania z innych jego pomocy duchowych.
Podstawowym skutkiem prawnym przyjęcia chrztu świętego, a tym samym ogromnym dobrem duchowym o wymiarze eschatologicznym, jest fakt, że chrzest gładzi skutki grzechu pierworodnego, a przede wszystkim niemożliwość przebywania z Bogiem na zawsze, którą utracili pierwsi rodzice, Adam i Ewa. Chrzest nadaje człowiekowi godność synowską w relacji do Boga oraz włącza do Kościoła, Mistycznego Ciała Chrystusa, ażeby człowiek miał realną drogę uświęcania się zanim osiągnie pełnię życia, po zrealizowanym ziemskim etapie życia i powołania. Zatem chrzest, jako początek Nowego Życia, zasługuje i wymaga szczególnej uwagi ze strony wiernych, ale także duszpasterzy będących odpowiedzialnymi za ich nieustanny wzrost duchowy. Stąd artykuły miały posłużyć zarówno wiernym i duszpasterzom, tak w celu przeprowadzenia katechez chrzcielnych dla dorosłych kandydatów do przyjęcia chrztu, jak i rodziców dzieci, czy też chrzestnych. W końcu artykuły mogą pomóc także w kancelarii parafialnej, kiedy duszpasterz musi dokładnie określić cały proces przygotowania do przyjęcia chrztu świętego, określić wymogi i zadania oraz późniejsze obowiązki dorosłego kandydata do chrztu czy rodziców dziecka.  Kanoniczne wymogi do przyjęcia chrztu są owocem dwudziestowiecznej już ponad wiary i tradycji, które Kościół zdefiniował w aktualnie obowiązującym prawie kanonicznym, na które składa się Kodeks Prawa Kanonicznego, dokumenty Soboru Watykańskiego II, jak i inne dokumenty Stolicy Apostolskiej czy Konferencji Episkopatu. Niech ich znajomość posłuży lepszemu osobistemu przeżywania daru chrztu świętego oraz lepszemu przygotowaniu do chrztu własnych dzieci, dzieci chrzestnych czy wychowanków. 

ks. Zbigniew Cieślak

Dodaj komentarz

Pozostało znaków: 1000

Komentarze

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.
Bądź pierwszy!