TELEFON DO REDAKCJI: +48 62 766 07 17
Augustyna, Ingi, Jaromira 15 Grudnia 2019, 16:09
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Wybrani przez Boga

Wybrani przez Boga

wybrani

Ksiądz biskup Stanisław Napierała wyświęcił czterech salezjanów

 

Czterech diakonów salezjanów z Inspektorii Wrocławskiej w sobotę, 19 maja, przyjęło święcenia kapłańskie z rąk ks. bpa Stanisława Napierały. Uroczysta liturgia w Bazylice Mniejszej Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Twardogórze zgromadziła wielu wiernych, członków rodzin neoprezbiterów i gości. 

W homilii bp Stanisław podkreślił znaczenie kapłana w dzisiejszym świecie, wskazał na wynikające z pełnienia tej posługi wyzwania. - Kim się staną ci diakoni, kiedy otrzymają prezbiterat? Co się będzie działo? Jak już wspomniałem, nie będziemy tego oglądać oczyma ciała, będziemy w to wnikać naszą wiarą, będziemy wierzyć temu, co mówi Jezus Chrystus, co mówił do Apostołów i co mówił do ich następców biskupów i kapłanów, co będzie kierowane teraz do was diakoni ordynadzi. Przywołajmy kilka wypowiedzi Jezusa Chrystusa: „Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i postawiłem abyście szli i owoc przynosili”. Świadomość drodzy diakoni, że zostaliście wybrani przez Boga, przez Jezusa Chrystusa. Na pewno nieraz żeście już się nad tym zastanawiali. Będziecie dociekać, co to znaczy być wybranym przez Boga, aby stać się kapłanem – mówił Ordynariusz. - Jest to radosna rzeczywistość, gdy mogę powiedzieć sobie: ,,Bóg mnie wybrał”. Jeżeli mnie wybrałeś Panie, masz mnie takiego, jakiego chciałeś. Jeżeli mnie wybrałeś Panie, mam prawo do tego, abyś mnie błogosławił, abyś mi pomagał – zauważył ks. bp Stanisław. Ordynariusz przywołał także inne słowa Jezusa Chrystusa wypowiedziane w Wielki Czwartek w Wieczerniku do Apostołów, kiedy Syn Boży ustanawiał Najświętszy Sakrament, kiedy przemienił chleb w swoje Ciało i wino w swoją Krew – „To czyńcie na moją pamiątkę”. - Wy jeszcze teraz, w czasie tej Mszy Świętej będziecie czynić to na pamiątkę Jezusa Chrystusa, uobecnicie Go w Jego Ciele i w Jego Krwi, i tak będzie codziennie, ilekroć będziecie sprawować Najświętszą Ofiarę – podkreślił ks. bp Stanisław.

Natomiast ks. inspektor Alfred Leja zwrócił uwagę na salezjańską drogę kapłaństwa, którą wybrali nowi prezbiterzy. Teraz ks. Adam Pisakowski, ks. Mariusz Jawny, ks. Marcin Tyszkiewicz i ks. Dawid Nowak będą służyć głosząc słowo Boże i udzielając sakramentów. Warto zauważyć, że dwóch z nowo wyświęconych kapłanów pochodzi z naszej diecezji.

Red.

Ewangelizacja i świętość

brat

Modlitwa konsekracyjna nad bratem Pawłem Smołą

 

W kościele pw. św. Teresy w Wołczynie 19 maja odbyła się uroczystość święceń kapłańskich brata Pawła Smoły z Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów. Przewodniczył jej ksiądz biskup Teofil Wilski.  Brat Paweł przygotowywał się do tego ważnego momentu w czasie ośmiu lat formacji zakonnej i studiów teologicznych w krakowskim seminarium kapucynów. Rodzinną parafią nowo wyświęconego kapłana jest wspólnota NMP Niepokalanie Poczętej w Wołczynie.

W homilii ks. bp Teofil zauważył, że „święcenie prezbiteriatu, albo jak tradycyjnie mówimy święcenia kapłańskie, są wielkim wydarzeniem w życiu Kościoła, w życiu parafii”. - Kapłaństwo Chrystusowe jest wielkie w swej godności i tak bardzo potrzebne Kościołowi. Wielkie przez udział w kapłaństwie Chrystusa, jedynego kapłana. I tak bardzo potrzebne Kościołowi, bo Pan chce posyłać kapłanów, aby czerpali z Jego serca, mocy, aby przedłużali dzieło ewangelizacji, dzieło zbawienia – mówił Ks. Biskup. Zwracając się do diakona, który za chwilę miał przyjąć święcenia prezbiteratu powiedział: - Drogi bracie Pawle, Pan Jezus w dzisiejszym słowie Bożym kieruje do ciebie szczególne wezwanie. Oto Kościół pierwotny z taką gorliwością, zapałem głosi Ewangelię Świętą wśród trudności, oporów, przeciwności, a z taką troską, tak ofiarnie i z taką gorliwością. Napotykają trudności. Przeciwności rodzą się ze strony Żydów, także pogan, ale jest wśród nich wielu nawróconych, którzy również włączają się w dzieło ewangelizacji. Bo to jest spawa całego Kościoła, kapłanów, w szczególny sposób biskupów, którzy przejmują posłannictwo Chrystusa, jako głowy Kościoła. Ale również cały Kościół jest posłany i współodpowiedzialny za pełnienie misji Chrystusa. To jest wezwanie do gorliwości pasterskiej, ofiarności w głoszeniu Ewangelii. Dzisiejszy świat, jak wspomniał Ojciec Prowincjał, tak bardzo potrzebuje ewangelizacji. Ojciec Święty zapowiedział już Rok Wiary i nowej ewangelizacji. Właśnie w obliczu tych różnych zagrożeń, zwłaszcza w Europie, ludzie pod wpływem mediów, różnych form oddziaływania złego ducha, działania zorganizowanego, przemyślanego, cichego nieraz podświadomie ulegają dechrystianizacji. Ich mentalność nie jest już autentycznie chrześcijańska, ich sumienia nie są już wrażliwe, dlatego tak potrzebna jest odnowa wiary i nowej ewangelizacji. Tego wymaga wierność Chrystusowi i troska o ludzi, o ich zbawienie. Sobór Watykański II mówi, że kapłan się uświęca, kiedy gorliwie, ofiarnie wypełnia swoją kapłańską posługę. To jest specyfika jego drogi do świętości - przypomniał Biskup Senior.

Red.

Galeria zdjęć

Dodaj komentarz

Pozostało znaków: 1000

Komentarze

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.
Bądź pierwszy!