TELEFON DO REDAKCJI: +48 62 766 07 17
Augustyna, Ingi, Jaromira 07 Marca 2021, 16:03
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

W rocznicę ingresu

W rocznicę ingresu

W szóstą rocznicę ingresu 12 września ks. biskup Edward Janiak dziękował w katedrze św. Mikołaja w Kaliszu za posługę w diecezji kaliskiej.
Witając Biskupa kaliskiego ks. prałat Adam Modliński podkreślił, że szósty rok posługi pasterskiej w diecezji kaliskiej wpisuje się w Nadzwyczajny Rok Świętego Józefa Kaliskiego. – Ekscelencjo, dziękujemy Ci za to, że swoim nauczaniem i przykładem życia przypominasz nam o Bogu, który jest miłością i kocha każdego człowieka, również słabego. Księże Biskupie to twoim pragnieniem było, aby Ojciec Święty Franciszek ten rok ogłosił błogosławionym czasem łaski, w którym doświadczamy bliskości oraz szczególnego wstawiennictwa i opieki św. Józefa - mówił Proboszcz katedry św. Mikołaja w Kaliszu. W homilii ks. prałat Aleksander Gendera wskazywał, że modlitwa wiernych za Pasterza diecezji kaliskiej widoczna jest w owocach jego posługiwania. - Chodzi nie tylko o doświadczenie choroby i cierpienia fizycznego, które Ksiądz Biskup ofiarowuje za Kościół, ale nade wszystko o takie sytuacje, w których Ksiądz Biskup przytłoczony problemami pozostaje sam przed Chrystusem, a jednak niesiony modlitwą niejednej matki, niejednego ojca, czy też niejednego kapłana - powiedział Kaznodzieja. Zacytował fragment homilii wygłoszonej przez bpa Janiaka w dniu ingresu, w którym wyrażał gotowość do służby w diecezji licząc na orędownictwo i wsparcie św. Józefa. - Dziś po sześciu latach służby w Kościele kaliskim dziękujemy za ojcowskie ciepło, za pogodne usposobienie, za cierpliwość i wyrozumiałość, za „Oportet servire” – podkreślał Wikariusz biskupi ds. duchowieństwa. Po Komunii św. w imieniu duchowieństwa i wiernych przemówił bp Łukasz Buzun, który dziękował za posługę pasterską w diecezji i zapewnił o współpracy. Słowa podziękowania wypowiedzieli także przedstawiciele sióstr zakonnych, Akcji Katolickiej, parafian oraz władz samorządowych Kalisza i Wrocławia, którzy życzyli sukcesów w dalszym prowadzeniu diecezji. Słowa wdzięczności wobec Boga i ludzi wyraził bp Edward, który dziękował księżom, siostrom zakonnym i wiernym świeckim za współpracę oraz modlitwę.
Podczas Eucharystii biskup Janiak przekazał księżom nominacje. Ks. kan. Ryszard Muszyński, proboszcz parafii pw. Oczyszczenia NMP w Starymgrodzie, dotychczas kanonik honorowy kapituły konkatedralnej w Ostrowie Wielkopolskim podniesiony został do godności kanonika gremialnego tej kapituły. Ks. Jacek Andrzejczak, dyrektor Caritas Diecezji Kaliskiej i proboszcz parafii pw. Wszystkich Świętych w Słupi pod Kępnem mianowany został kanonikiem gremialnym kapituły katedralnej w Kaliszu. Ks. Jarosław Powąska, dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii diecezjalnej w Kaliszu mianowany został kanonikiem gremialnym kapituły kolegiackiej w Kaliszu. Ks. Jarosław Kołodziejczak, administrator parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kaliszu i diecezjalny duszpasterz liturgicznej służby ołtarza mianowany został kanonikiem honorowym kapituły kolegiackiej w Kaliszu.
We Mszy św. uczestniczyli także: biskup pomocniczy diecezji kaliskiej Łukasz Buzun, emerytowany proboszcz parafii św. Antoniego w Ostrowie Wielkopolskim ks. infułat Tadeusz Szmyt, wikariusze biskupi, kapłani pracujący w urzędach centralnych diecezji kaliskiej, kapłani kapituły katedralnej, kolegiackiej i konkatedralnej, wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego, siostry zakonne, przedstawiciele władz samorządowych Kalisza i Wrocławia, delegacje organizacji kościelnych i świeckich, wierni diecezji kaliskiej.
Bp Janiak 12 września 2012 roku odbył ingres do katedry w Kaliszu. Objął w ten sposób kanonicznie diecezję kaliską. Mszę św. koncelebrowało wówczas ok. 40 biskupów i kardynałów oraz prawie 400 kapłanów. Najpierw Biskup zawierzył siebie i diecezję św. Józefowi Kaliskiemu, skąd udał się do katedry św. Mikołaja, gdzie celebrował uroczystą Mszę św.


Ewa Kotowska-Rasiak

Galeria zdjęć

Dodaj komentarz

Pozostało znaków: 1000

Komentarze

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.
Bądź pierwszy!