TELEFON DO REDAKCJI: +48 62 766 07 17
Augustyna, Ingi, Jaromira 08 Maja 2021, 00:31
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Uroczyste wprowadzenie do katedry

Uroczyste wprowadzenie do katedry 

Nasz Pan jak Dobry Pasterz jest z nami, prowadzi, ochrania i troszczy się o nas. Wierzymy, że jest z nami, że jest ze swoim Kościołem dzięki działaniu Ducha Świętego. W tych trudnych czasach niepokoju, zamętu i niepewności wiara ta jest dla nas wszystkich bardzo ważna, jest umocnieniem, wsparciem i daje nadzieję – mówił ks. bp Damian Bryl, który w sobotę, 27 marca odbył ingres do katedry pw. św. Mikołaja w Kaliszu.

Ingres to uroczyste wprowadzenie biskupa do kościoła katedralnego rozpoczynające drogę posługi nowego biskupa w diecezji, którą powierzył mu Ojciec Święty. Zwyczaj ten wywodzi się z praktyki prawa rzymskiego, według którego wejście do budowli oznaczało wejście w jej posiadanie i możliwość zarządzania nią. W Kościele do dzisiaj pozostał zwyczaj ingresu, czyli jak nazywa go Caeremoniale Episcoporum, przyjęcia biskupa w jego kościele katedralnym. 

Poszczególne części liturgii związanej z objęciem diecezji przez biskupa wymownie pokazują, że biskupa rozpoczyna pełnienie swojej posługi, której głównymi zadaniami jest głoszenie słowa Bożego, celebrowanie liturgii oraz prowadzenie ludu Bożego do zbawienia. Ingres nowego pasterza diecezji odbywa się przy udziale kapłanów, jak i świeckich. Niestety czas w jakim obecnie żyjemy, nie pozwolił na liczne uczestnictwo zarówno kapłanów, jaki wiernych w ceremonii wprowadzenia ks. biskupa Bryla do katedry. W uroczystości uczestniczyli jedynie zaproszeni goście zarówno duchowni, jak i świeccy. 

Po procesyjnym przejściu do drzwi katedry, ks. abp Grzegorz Ryś podał ks. bp. Damianowi krzyż do ucałowania. Następnie nowy Biskup kaliski pokropił zgromadzonych wodą święconą i wraz z księżmi biskupami i księżmi koncelebrującymi przeszedł do ołtarza, przy którym sprawowana była Eucharystia. Mszy św. przewodniczył nowo mianowany Biskup kaliski, a koncelebrowali ją: ks. abp Stanisław Gądecki, ks. abp Grzegorz Ryś, ks. bp Wiesław Mering, ks. bp Szymon Stułkowski, ks. bp Zdzisław Fortuniak, ks. bp Łukasz Buzun, ks. bp Stanisław Napierała, ks. prałat Andrea Francia, radca Nuncjatury Apostolskiej w Polsce, a także przedstawiciele księży diecezji kaliskiej.

Zawsze w Chrystusie 
- Wszyscy, którzy choć trochę znamy bpa Damiana jesteśmy głęboko przekonani, że wybrał tę datę swojego ingresu w pełni świadomie po to, żebyśmy dzisiaj oczami wiary widzieli wkraczającego Chrystusa i to właśnie takiego, jakim Go pokazuje wydarzenie Niedzieli Palmowej, kiedy wkracza do swojej świątyni – zauważył administrator apostolski ks. abp Grzegorz Ryś, podkreślając przy tym, że ingres do katedry zawsze dokonuje się w Chrystusie.

Dalej Arcybiskup łódzki wyraził wdzięczność Bogu za nowego Biskupa kaliskiego, Ojcu Świętemu Franciszkowi za nominację.  - Dziękuję od siebie za to, że było mi dane przez siedem miesięcy być tutaj, ale wyłącznie do posługi i dlatego nigdy nie ośmieliłem się celebrować Eucharystii w tej katedrze wiedząc, że czeka na swojego biskupa i cieszę się, że dzisiaj go ostatecznie otrzymuje – zaznaczył Hierarcha.

Symbol jedności i wspólnoty
W Kościele każda uroczystość ma swoją odrębną celebrację, tak i w przypadku ingresu jest wiele obrzędów, do których należy odczytanie bulli nominacyjnej i zajęcie katedry biskupiej. Bullę nominacyjną papieża Franciszka odczytał biskup pomocniczy diecezji kaliskiej ks. bp Łukasz Buzun, który unosząc ją przed sobą pokazał wszystkim zgromadzonym, a następnie przekazał biskupowi Damianowi.

Kolejnym znakiem było przekazanie pastorału będącego symbolem władzy pasterskiej. Najpierw dotychczasowy administrator apostolski diecezji kaliskiej ks. abp Grzegorz Ryś przekazał pastorał, metropolicie poznańskiemu ks. abp. Stanisławowi Gądeckiemu, który wręczył go nowemu Biskupowi diecezji kaliskiej. Innym jakże ważnym wydarzeniem w całej ceremonii było objęcie katedry. Na to szczególne miejsce, które jest symbolem jedności i wspólnoty wiernych diecezji z jej biskupem, nowego Pasterza diecezji poprowadzili arcybiskupi Stanisław Gądecki i Grzegorz Ryś. Natomiast przedstawiciele diecezji złożyli nowemu Ordynariuszowi homagium, czyli wyrazy szacunku i posłuszeństwa. Wśród nich byli przedstawiciele duchowieństwa, prepozyci kapituł: katedralnej - ks. prałat Adam Modliński, kolegiackiej - ks. prałat Jacek Plota, konkatedralnej - ks. kanonik Krzysztof Nojman, przedstawiciele osób życia konsekrowanego - s. dr Natalia Musidlak, doradca metodyczny ds. nauczania religii przy Oddziale Dokształcania Nauczycieli w Kaliszu i diecezjalna referentka ds. zakonów żeńskich, s. Renata Baran ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej oraz ks. Sylwester Sowizdrzał, wiceprowincjał Zgromadzenia Małe Dzieło Boskiej Opatrzności. Wyrazy szacunku złożyli także przedstawiciele rodzin Barbara i Paweł Kociok z córkami. 

Priorytety dla Kościoła kaliskiego
 - Dzisiaj wyznajemy, że Jezus Dobry Pasterz jest obecny w Kościele, który żyje w diecezji kaliskiej. Wyznajemy, że wspólnota ta jest dla Niego droga, cenna, ukochana, że ją prowadzi od prawie 30 lat, że jej błogosławi i pragnie jej dobra. Jezus żyje w tej wspólnocie, przychodzi do każdego, kto tworzy tę społeczność. Przychodzi nade wszystko w Eucharystii, w innych sakramentach, błogosławieństwach, ale także w dziełach miłosierdzia i solidarności, przychodzi przez swoje sługi diakonów, prezbiterów i biskupów – zauważył ks. bp Bryl w homilii, podkreślając przy tym, że te blisko 30 lat istnienia diecezji to dzieje błogosławieństwa: to wydarzenia diecezjalne, parafialne, wspólnotowe, to osoby bliższe nam i dalsze, to nasze osobiste doświadczenia i przeżycia, ale nade wszystko to dzieje Boga, który jest blisko, jest z nami. 

Dalej Biskup kaliski zaznaczył, że wyznając wiarę w obecność Dobrego Pasterza w naszej historii i doświadczając Jego troski w teraźniejszości, chcemy w ufności i z nadzieją rozeznawać wezwania na przyszłość. I w związku z tym zaproponował wspólnocie Kościoła kaliskiego pięć priorytetów ściśle związanych z Chrystusem. Całość homilii zamieszczamy na kolejnych stronach, zachęcamy do jej przeczytania. 

Nowy Pasterz diecezji homilię zakończył modlitwą przyzywającą św. Józefa z listu papieża Franciszka Patris Corde. A także zaznaczył, że Chrystus, Dobry Pasterz prowadził Kościół w diecezji kaliskiej przez 29 lat istnienia. - Ufamy, że dalej będzie z nami, dlatego w duchu ufności, z nadzieją podejmujemy wszystko, co przed nami. W te wszystkie sprawy chcemy zaprosić naszego przemożnego opiekuna św. Józefa -  podkreślił bp Bryl.

Radosne Te Deum
Po Komunii św. zgromadzeni w katedrze zaśpiewali dziękczynne Te Deum. Przed błogosławieństwem pasterskim list nuncjusza apostolskiego abp. Salvatore Pennacchio odczytał ks. prałat Andrea Francia, radca Nuncjatury Apostolskiej w Polsce. W liście Nuncjusz Apostolski dziękował abp. Grzegorzowi Rysiowi za dzielne i roztropne administrowanie diecezją w okresie oczekiwania na nowego biskupa diecezjalnego. Dalej podkreślił, że Ojciec Święty powierzył ks. bp. Brylowi zadanie pogłębiania jedności i pokoju w życiu diecezji, wierząc, że trudności z przeszłości i ciężkie próby przeżywane przez Kościół kaliski nie mogą przyćmiewać piękna wiary, żywotności Ewangelii i zaangażowania wszystkich w urzeczywistnianiu wartości chrześcijańskich.

- Po krzyżu jest zawsze radosna światłość zmartwychwstania, a Pan nigdy nie opuszcza swojej trzody, lecz ją wspiera i pomaga w jej odrodzeniu. Na tej drodze bp Damian i cała diecezja kaliska ma przemożnego orędownika u Boga – św. Józefa, który z pobliskiego sanktuarium spogląda ojcowskim wzrokiem na całą diecezję zjednoczoną w wierności, posłuszeństwie i duchu współpracy ze swoim nowym Pasterzem – napisał Nuncjusz Apostolski w Polsce.

Słowa życzeń i podziękowań w imieniu biskupów polskich wypowiedział abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, metropolita poznański. Dziękował bp. Damianowi Brylowi za jego posługę w archidiecezji poznańskiej, wymieniając przy tym szereg dzieł, które powstały w tym czasie pod jego kierunkiem. Podziękował za prace kurialne w ramach Rady Biskupiej, Kolegium Konsultorów, Rady Kapłańskiej, Archidiecezjalnej Rady Duszpasterskiej, Rady Formacji Kapłanów, Referatu Katechetycznego, Referatu Nauki i Kultury, Referatu Duszpasterstwa Akademickiego, formacji zgromadzeń zakonnych żeńskich i męskich. A także za prace w ramach Konferencji Episkopatu Polski w Komisji Wychowania Katolickiego, Komisji Duchowieństwa, Rady ds. Rodziny oraz Rady Stałej. - Archidiecezja poznańska i Konferencja Episkopatu Polski mają niemały dług wobec ciebie - zaakcentował ks. abp Gądecki, życząc w imieniu biskupów i wiernych, aby pokornie pełnił służbę w diecezji kaliskiej. - Życzymy tobie, aby powodzenia nie napełniły cię pychą, by przeciwności cię nie niepokoiły, a trudności nie doprowadziły do rozpaczy - podkreślał Przewodniczący Episkopatu Polski. Polecił również bpa Damiana Bryla opiece św. Józefa, patrona diecezji kaliskiej.

Czas podziękowań
Następnie w imieniu księży emerytów, kapłanów na misjach i posługujących w diecezji oraz kleryków kaliskich życzenia i zapewnienie o oddaniu w posłudze złożył ks. prałat Zbigniew Cieślak, wikariusz biskupi ds. administracyjnych. Natomiast prezydent Kalisza Krystian Kinastowski w imieniu swoim i władz miasta wyraził wdzięczność za nowego Pasterza diecezji, życząc mu wszelkiego dobra w jego posłudze na ziemi kaliskiej.

Na koniec nie mogło zabraknąć słów podziękowań samego Biskupa kaliskiego, który na pierwszym miejscu podziękował Panu Bogu za powołanie, misję i za to, że jest zawsze wierny. Dalej wyraził wdzięczność wobec papieża Franciszka, Nuncjusza Apostolskiego, obecnych arcybiskupów i biskupów. Słowa wdzięczności skierował do obecnego na uroczystości pierwszego biskupa kaliskiego ks. bp Stanisława Napierały, dziękując za obecność i za to, że u początku diecezji tak mocno i pięknie zaangażował się w jej tworzenie. Ks. bp. Bryl podziękował również kapłanom, przedstawicielom Kościołów chrześcijańskich, przedstawicielom władz i służb mundurowych, a także swojej mamie, rodzeństwu i rodzinie, którzy byli obecni na uroczystości. Słowa podziękowania popłynęły również do wiernych, których w świątyni może nie było zbyt wielu ze względu na obostrzenia, ale mogli oni uczestniczyć w niej za pośrednictwem mediów: Telewizji Trwam, Telewizji Internetowej naszej diecezji „Dom Józefa” i Radia Rodzina Diecezji Kaliskiej.

Teks i zdjęcia Arleta Wencwel

Dodaj komentarz

Pozostało znaków: 1000

Komentarze

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.
Bądź pierwszy!