TELEFON DO REDAKCJI: +48 62 766 07 17
Augustyna, Ingi, Jaromira 21 Października 2020, 18:03
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Ramiona Chrystusa - Góra Krzyża

Ramiona Chrystusa

Gora krzyza

O otwartych ramionach Jezusa, miłosiernym Bogu, który kocha każdego człowieka, bez wyjątku i kanapie, z której odważnie trzeba wstać mówił ks. bp Łukasz Buzun podczas diecezjalnej pielgrzymki na Górę Krzyża Jubileuszowego będącej uczczeniem święta Podwyższenia Krzyża Świętego oraz diecezjalnym dziękczynieniem za Światowe Dni Młodzieży.

Uwielbieniem i dzię kczynieniem był  szczególnie koncert, który zainaugurował spotkanie na Górze Krzyż a w niedzielę , 18 września. Poprowadzili go kapłani odpowiedzialni za ŚDM w naszej diecezji, organizatorzy festiwalu „Tratwa”, czyli ks. Witold Kałmucki ks. Marek Muzyka i ks. Przemysław Kapała. Zapraszali oni do refleksji i modlitwy, namawiali także do zaufania Bogu i odważnego wychodzenia do ludzi i świata. Liturgia tego dnia obejmował a czytania ze święta Podwyższenia Krzyża

Świętego, a nie z niedzieli, dlatego zebrani pod Krzyżem Jubileuszowym usłyszeli słowo o tym, że trzeba, aby wywyższono Syna Człowieczego, choć On sam „nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, ale ogołocił samego siebie przyjąwszy postać  sługi” i „nauczył się  posłuszeństwa przez to, co wycierpiał ’’. Eucharystii przewodniczył  ks. bp Łukasz Buzun, a z nim stanęli przy ołtarzu kapłani, w tym ks. Marcin Wiśniewski, gospodarz, Ośrodka Duchowości „Samotnia”, który poprowadził na początku Koronkę do miłosierdzia Bożego. W homilii Ksiądz Biskup podkreślił liczne, ważne wydarzenia, w które obfituje bieżący rok: m. in. Jubileusz Miłosierdzia, ŚDM i wizyta papieża Franciszka. Wszystko to ma pomóc nie tylko młodym w przeżywaniu wiary. - Nasze małe zwycięstwa wpisują się przez wiarę w to ogromne zwycięstwo Jezusa Chrystusa, które dotyczy tego, co było; tego, co jest i tego, co będzie. Chrystus swoimi ramionami ogarnął wszystko i wszystkich.

W tym wszystkim potrzeba nam jednej rzeczy, bardzo ważnej. Zrozumienia i przekonania, że nasze życie na ziemi jest bardzo ważne. Ten czas, który został nam podarowany, nasza codzienność jest czymś niesamowicie ważnym, bo w tej codzienności odkrywamy dar życia, nie tylko fizycznego.

To życie fizyczne można zniszczyć, ono jest bardzo kruche, jak mówi Ewangelia, a poza tym dowiadujemy się tego z różnych stron: mówią o tym media, spotykamy się z tymi, którzy idą do szpitala i ta świadomość budzi się w nas, może szczególnie w ludziach starszych, ale także młodzi doświadczają słabości. Ale w codzienności jest nie tylko ten dar życia fizycznego, ale także dar, który nam często umyka: dar bliskości z Chrystusem i ten dar bliskości i zjednoczenia z Chrystusem przychodzi właśnie przez krzyż; przez tę trudną tajemnicę, która rozświetla, rozjaśnia dzieje ludzkości - mówił Kaznodzieja.

- Przez cierpienie dokonało się nasze zbawienie, jednocześnie wiemy, że w świecie to, co trudne, nie ma wartości, to świat odrzuca i w każdym z nas taka mentalność też jest. Człowiek doświadcza różnych trudności, fizycznych, psychicznych, duchowych, samotności, poczucia zranienia i odrzucenia, ale wszystkie te sprawy są właśnie wpisane w tajemnicę krzyża. Myślimy o krzyżu szeroko, bardzo ogólnie, wieszamy go na ścianie, tu na Górze Krzyża jest obecny ten znak, ale przecież te wszystkie trudności, sprawy są określane mianem krzyża i przez wiarę to wszystko w tajemnicę chrystusowego krzyża wpisujemy. Dlatego to wszystko ma swoją wartość, a my dzięki temu rozwijamy się i dojrzewamy, przez przyjmowanie trudnych sytuacji, mądre podejście do życia człowiek rozszerza swoje serce, pozbywa się wewnętrznego rozchwiania. Dzięki temu możemy podtrzymywać nadzieję w sercu i w sposób jasny dawać świadectwo miłości, która na pierwszym miejscu jest potrzebą dobra dla drugiej osoby. Doświadczamy powoli, nie od razu, ale w tej wytrwałości, cierpliwości doświadczamy zmartwychwstania, czyli radości - przekonywał ks. bp Łukasz Buzun przypominając, że Bóg kocha każdego człowieka i pragnie jego dobra, czyli prawdziwego szczęścia, które nie przyjdzie bez wysiłku. Ksiądz Biskup przypomniał kolejny raz słowa papieża Franciszka do młodych, aby porzucili swoje wygodne kanapy, a razem z nimi wygodne, łatwe i bezmyślne życie. Na zakończenie ks. Witold Kałmucki zachęcał młodych do włączenia się w projekt „Stand up ” czyli „Wstań”, który ma nawiązywać do prośby papieża o to, by młodzieży wstawała z kanapy. Najbliższe spotkanie będzie miało miejsce 14 października w Wilkowyi. Ks. Marcin Wiśniewski dziękując zaprosił także młodzież ze swojego dekanatu na spotkania, które będą kontynuację formacji rozpoczętej przed ŚDM, dorosłych natomiast zaprosił do zapoznania się z propozycjami rekolekcji na jesień w Domu Rekolekcyjnym im. Jana Pawła II.

Tekst i foto Anika Nawrocka

Dodaj komentarz

Pozostało znaków: 1000

Komentarze

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.
Bądź pierwszy!