TELEFON DO REDAKCJI: +48 62 766 07 17
Augustyna, Ingi, Jaromira 17 Stycznia 2021, 00:41
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Powstańczy Ostrów

Powstańczy Ostrów

Nakładem ostrowskiej Biblioteki Publicznej im. Stefana Rowińskiego ukazała się książka autorstwa prof. Jerzego Pietrzaka „Powstańczy Ostrów w powstańczej Wielkopolsce 1918-1919”. Jej promocja odbyła się 9 listopada w Domu katolickim przy ostrowskiej konkatedrze.
Jest to pierwsza monografia tego typu w historiografii Powstania Wielkopolskiego. Wydana została jako publikacja jubileuszowa z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości i wybuchu Powstania Wielkopolskiego. W przedmowie do niej ks. bp Julian Wojtkowski, syn powstańca wielkopolskiego, absolwenta ostrowskiego gimnazjum prof. Andrzeja Wojtkowskiego, zauważył nie tylko jej wartość naukową, ale także talent pisarski autora.
W książce znajdziemy informacje o dziejach Powstania Wielkopolskiego w Ostrowie i okolicy, m.in. w Odolanowie, Raszkowie, Skalmierzycach, na tle wydarzeń powstańczych w Wielkopolsce oraz sytuacji w Kaliszu, będącego już w granicach odrodzonego państwa polskiego. Przeczytamy o wydarzeniach, jakie na naszych terenach rozegrały się od 10 listopada 1918 roku, czyli daty wiecu polskiego w mieście, do 28 czerwca 1919 roku, kiedy podpisano traktat wersalski, mocą którego Wielkopolska wróciła do państwa polskiego. Historyk prof. Jerzy Pietrzak przedstawił w książce nie tylko działania powstańczo-wojskowe, ale również kwestie mało znane, np. proces przejmowania władzy cywilnej, stosunek Niemców do powstania, repolonizację życia publicznego, samorządu, sądownictwa, szkolnictwa, życia politycznego i społecznego, ofiarność społeczeństwa i pomoc dla Lwowa oblężonego przez Ukraińców, wybory do polskiego Sejmu Ustawodawczego. Autor podjął również inne tematy i między innymi wyjaśnił, kto zainicjował polski przewrót w Ostrowie 10 listopada 1918 roku. Zastanawiał się: dlaczego za przykładem tego miasta, które pierwsze w Wielkopolsce ogłosiło, że należy do państwa polskiego i zaczęło tworzenie wojska polskiego, nie poszły inne miasta; dlaczego przywódcy polscy w Poznaniu okazywali rezerwę wobec działań powstańczych w Ostrowie; jaką rolę w powstaniu w tym mieście odegrała Polska Organizacja Wojskowa i Okręg Wojskowy WP w Kaliszu. Przedstawił też, kto wyzwolił Ostrów w wieczór sylwestrowy 1918 roku i jak powstał według niego mit tzw. republiki ostrowskiej. W książce znajdziemy również biogramy powstańców i osób zaangażowanych w wydarzenia zmierzające do odzyskania przez Wielkopolskę niepodległości, w tym miejscowych księży. Warto zauważyć, że licząca około 350 stron i ponad 300 ilustracji książka, napisana została na podstawie licznych źródeł historycznych, których znaczna część została po raz pierwszy wykorzystana.
Na początku spotkania promującego książkę w Domu katolickim obecnych powitał proboszcz ostrowskiej parafii pw. św. Stanisława, BiM, ks. kanonik Krzysztof Nojman. - Spotykamy się w tym wyjątkowym miejscu, historycznej sali Domu katolickiego przy ostrowskiej konkatedrze. Tutaj odbywały się i odbywają spotkania, zebrania oświatowe, narodowe, miejskie, patriotyczne - mówił. Następnie głos zabrał Włodzimierz Grabowski, dyrektor Biblioteki Publicznej im. Stefana Rowińskiego. Natomiast prof. Pietrzak w swoim wystąpieniu wyraził wdzięczność osobom, które pomogły w tworzeniu publikacji. Powitał potomków, krewnych powstańców, bohaterów książki. Opowiedział także o zbieraniu materiałów do książki i poszukiwaniu dokumentów historycznych. Apelował o ratowanie miejsc, które są ważne historycznie, a mogą być jej świadkiem dla przyszłych pokoleń. Zwrócił uwagę na historyczną kurtynę znajdującą się na scenie sali Domu katolickiego, która wymaga pilnej renowacji. - Takiej kurtyny w Wielkopolsce nie ma - mówił prof. Pietrzak. - To jest ewenement, w moim przekonaniu, na skalę krajową. Trzeba ją ratować - powiedział Profesor. - Dlatego apeluję do wszystkich obecnych tu państwa, żeby wesprzeć starania ks. Proboszcza - zauważył. Podczas spotkania obecni mieli możliwość zadania pytań prof. Pietrzakowi. Głos zabrała również minister rodziny, pracy i polityki społecznej, która w imieniu Prezesa Rady Ministrów wręczyła autorowi książki Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości za dokonania naukowe.

Renata Jurowicz

Galeria zdjęć

Dodaj komentarz

Pozostało znaków: 1000

Komentarze

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.
Bądź pierwszy!