TELEFON DO REDAKCJI: +48 62 766 07 17
Augustyna, Ingi, Jaromira 04 Grudnia 2020, 14:59
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Posłani, by nieść imię Boga

Posłani, by nieść imię Boga

Kalisz. W kościele katedralnym 21 maja pięciu diakonów diecezji kaliskiej przyjęło święcenia kapłańskie w stopniu prezbiteratu. 

Sakramentu święceń podczas uroczystej Mszy św. koncelebrowanej udzielił biskup ordynariusz Edward Janiak. Przez ten akt sakramentalny będą oni uczestniczyć w kapłaństwie Chrystusa. Do głównych zadań urzędu kapłańskiego w stopniu prezbitera należy gorliwa współpraca z biskupem w kierowaniu powierzonym ludem Bożym. Pobożne i pełne wiary sprawowanie liturgii Kościoła, głoszenie Ewangelii i prawd wiary katolickiej oraz nieustanne i ścisłe jednoczenie się z Chrystusem Najwyższym kapłanem. Oznacza to nieustanne składanie ofiary ze swojego życia dla zbawienia ludzi. 

Ksiądz Biskup Janiak rozpoczynając uroczystą liturgię zaznaczył, że podczas Mszy św. pragniemy Panu Bogu podziękować za dar powołań, za każdego księdza w naszej diecezji wypraszając jego błogosławieństwo, Jego siłę i moc, by nasza posługa przynosiła jak najlepsze owoce duchowe. Szczególnie chcemy otoczyć modlitwą Wyższe Seminarium Duchowne i braci, którzy zostaną wyświęceni i posłani do ludu. To przez sakrament święceń, posłanie powierzone przez Chrystusa Apostołom nadal jest spełniane w Kościele aż do końca czasów. Przyjmujący ten sakrament zostają wyświęceni, by w imię Chrystusa karmili wspólnotę Kościoła słowem i łaską Bożą. 

- Kapłan to człowiek, który zna imię Boga, który z imieniem Boga idzie do drugich. Kapłan musi znać imię Boga. Musi wiedzieć, przez kogo jest posłany i dla kogo i w jakim celu. Kto nie zna imienia Boga, ten nie potrafi głosić Boga - mówił Biskup Ordynariusz podczas homilii zaznaczając, że właśnie w seminarium poznali oni imię Boga, pogłębiali wiarę. - Wstępując do seminarium wybrali dobrowolnie przynależność do Chrystusa. Przyszli ze świata oddając się służbie Panu. W Jego szkole stają się Chrystusowi. Stają się oddzieleni od świata, aby stać się głosem samego Chrystusa gdyż objawienia imienia Boga dokonuje sam Jezus Chrystus i objawia je tym, których sam wybiera. On jest pierwszy. Macie stać się głosem Jego woli. Macie przypominać światu, że najwyższym celem jest Bóg - podkreślił ks. bp Janiak.  Bóg posyła kapłanów, aby ci szli do wiosek, do miast, do dzieci, młodzieży, do rodzin, a także do ludzi, gdzie można spotkać niechęć i niezrozumienie i nieśli Jego imię. Nie zawsze będzie to łatwe, piękne, pełne życzliwości. Nie każdemu bowiem spodoba się to, co będą głosić. - Będą zatem znienawidzeni przez tych, którzy cel i sens swojego życia upatrują poza Bogiem. Będą znienawidzeni przez tych, którzy porządek świata chcą ułożyć według własnej woli, niezależnie od woli Bożej. Bóg przez Jezusa upomniał się o miejsce Jego imienia na ziemi. Upomniał się o swoją wolę. Znienawidzono Jezusa i zabito Go na krzyżu. Bóg przez tych, którym objawił swoje imię, upomina się o swoją wolę na świecie, dlatego świat ich też nienawidzi - zaznaczył biskup Edward. Kapłaństwo, jak mówił Ksiądz Biskup zostało okupione za cenę ofiary samego Jezusa. - Moje kapłaństwo okupione zostało za cenę męki i śmierci Jezusa Chrystusa. To Jezus wybiera, ofiarowuje swoje życie za moje kapłaństwo. Jakiż to wielki dar, skoro tak drogi okup złożył Jezus za kapłaństwo. To wielki dar został dany z miłości Boga, który jest wierny, oddany z miłości, której szczytem jest oddanie życia za przyjaciół swoich - mówił Biskup Ordynariusz. 

Zwracając się do kandydatów do przyjęcia święceń Ksiądz Biskup powiedział, by przyjęli kapłaństwo, które polega na poświęceniu samego siebie w ofierze za tych, do których pójdą na wzór Chrystusa. - Ofiara z samego siebie jest wymogiem, aby byli utwierdzeni w prawdzie ci, którym macie głosić imię Boga. Taką drogę wybraliście, takie wezwanie przyjęliście kilka lat temu. Nie wybraliście zawodu, ale przyjęliście powołanie. Zawód można wybrać, na powołanie trzeba wyrazić zgodę, należy je ukochać, okupić swoim życiem, swoim codziennym czuwaniem. I z tego będzie zdawać egzamin na co dzień. Pan wzywa, człowiek odpowiada - podkreślił Biskup Ordynariusz. 

Ksiądz Biskup zwrócił się do wszystkich zgromadzonych w katedrze, zwłaszcza do rodziców,  braci, sióstr, znajomych, przyjaciół, by modlili się codziennie za kapłanów, aby Pan ustrzegł ich od złego. Także do współbraci kapłanów, by ci nawzajem modlili się za siebie, aby Pan zachował ich od złego. - Twemu wszechmocnemu miłosierdziu polecamy dziś, Panie, tych pięciu wybranych - powiedział bp Janiak. 

Następnie kandydaci do przyjęcia sakramentu kapłaństwa wobec biskupa i zgromadzonej wspólnoty wyrazili swoją wolną wolę przyjęcia święceń i zadań z nich wynikających. Po czym nastąpił obrzęd przyjęcia święceń i wspólna koncelebracja nowo wyświęconych kapłanów wraz z prezbiterium kaliskim. 

Tekst Arleta Wencwel
Fot. Monika Rubas

Galeria zdjęć

Dodaj komentarz

Pozostało znaków: 1000

Komentarze

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.
Bądź pierwszy!