TELEFON DO REDAKCJI: +48 62 766 07 17
Augustyna, Ingi, Jaromira 15 Sierpnia 2020, 15:37
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Poruszy ła nasze umysły i serca

Poruszyła nasze umysły i serca

jasna gora

23 kwietnia był dniem diecezjalnej pielgrzymki na Jasną Górę, pielgrzymki, która była dziękczynieniem za nawiedzenie Pani Jasnogórskiej w diecezji kaliskiej od 11 września 2010 r. do 29 października 2011 roku. 

Rzesze wiernych i kapłanów (ponad 130) powitał w kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej ojciec Sebastian Matecki, pierwszy podprzeor na Jasnej Górze. W kaplicy i prezbiterium nie zabrakło także kleryków i diakonów Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu. W homilii ksiądz biskup Stanisław Napierała zwrócił się do Maryi ze słowami wdzięczności, odnosząc się zarówno do uroczystości św. Wojciecha, jak i do dzisiejszej Ewangelii (całość homilii publikujemy obok). Słowa rozważań skierował do Pani Jasnogórskiej również ks. prałat Henryk Orszulak. Natomiast po Komunii Świętej Biskup Ordynariusz zawierzył Maryi całą naszą diecezję, wszystkie jej rodziny oraz wszystkie nasze sprawy. Na zakończenie ks. bp Stanisław Napierała i senior ks. bp Teofil Wilski udzielili pielgrzymom Chrystusowego błogosławieństwa. Eucharystia była centralnym momentem tego dziękczynienia, a po niej każdy miał czas zarówno na modlitwę indywidualną, jak i nabożeństwa, na które zapraszali poszczególne grupy ich opiekunowie. 

 

I

Matko Boga i nasza Matko, Jasnogórska Królowo i Matko! Matko naszego nawiedzenia!

Diecezja kaliska w swoich przedstawicielach przybyła dziś w pielgrzymce do Twego Jasnogórskiego Tronu, aby Ci podziękować za ogromne dobro, którego doznała od Ciebie, dzięki Tobie, Maryjo, Pan uczynił nam wielkie rzeczy i radość nas ogarnęła. Tym wielkim dobrem było Twoje nawiedzenie. W kopii Jasnogórskiego Obrazu w okresie od 11 września 2010 roku do 29 października 2011 roku, nawiedziłaś wszystkie parafie kaliskiej diecezji, a także wspólnoty zakonne oraz inne miejsca, do których Ty sama zapragnęłaś zaglądnąć, jak Dom Życia, który daje schronienie samotnym kobietom, czy Dom Brata Alberta dla bezdomnych mężczyzn, czy kaliskie więzienie. 

Kroczyłaś szlakiem, który wcześniej, jakby torując Ci drogę, wytyczyli i przygotowali: najpierw, na początku istnienia diecezji, Twój małżonek dziewiczy św. Józef w kopii swego Kaliskiego Wizerunku, a potem Twój Syn, miłosierny Jezus, przez dziewięć lat szedł i udzielał siebie ludziom w Misjach Miłosierdzia Bożego. Ty więc Matko, jako trzecia z trzech osób kaliskiego obrazu Świętej Rodziny zwieńczyłaś wielkie dzieło łaski potrójnego nawiedzenia, którą Bóg raczył obdarzyć diecezję kaliską w ciągu dwudziestolecia jej istnienia.

 

II

Wszędzie, gdzie pojawiłaś się Matko, w Jasnogórskim Obrazie Nawiedzenia, ludzie doznawali poruszenia w swoich umysłach i sercach. Przygotowywali się na spotkanie z Tobą, uczestniczyli w misjach i rekolekcjach, gromadzili się licznie na powitaniach Ciebie, przybywali w ciągu nocy i dnia, aby być z Tobą i wpatrywać się w Twoje oblicze, aby w modlitwie przedstawiać Ci swoje sprawy, niekiedy po ludzku beznadziejne.

Nawiedzenie stało się prawdziwym wyznaniem wiary, zarówno w wymiarze prywatnym i indywidualnym, jak też w wymiarze publicznym. Nawiedzenie wszędzie było przeżywane jako niezwykłe święto. Podkreślały je na zewnątrz dekoracje świątyń i domów, ulic i dróg, wiosek i miast. 

,,Przeżywaliśmy naszą wiarę, przeżywaliśmy rzeczywistość Kościoła, uprzytamnialiśmy sobie, że powołani jesteśmy do życia; do pełni życia, pełni radości, pełni szczęścia, że powołani jesteśmy do Nieba” (wprowadzenie w liturgię pożegnania Obrazu Nawiedzenia podczas Mszy św. na rynku kaliskim 29 października 2011 roku).

Stawała przed nami prosta i radosna prawda: Jest Bóg! I On nas kocha! Dobrze było nam z Tobą Maryjo, Matko naszego Nawiedzenia. Szkoda, że tak szybko minął ten niezapomniany czas. Dziś przybyliśmy na Jasną Górę, aby Ci Matko za wszystko podziękować najpiękniej, jak potrafimy. 

Dziękujemy także Ojcom Paulinom, stróżom Twojego Obrazu tu, na Jasnej Górze i Obrazu Twojego Nawiedzenia w Ojczyźnie. Dziękujemy Wam, dordzy Ojcowie, gorliwi misjonarze i rekolekcjoniści, piewcy przedziwnych dzieł naszej Matki i Królowej.

 

III

Przybyliśmy Maryjo, aby nie tylko Ci podziękować, lecz bardziej jeszcze sławić i czcić. Wiemy bowiem, że chce tego Bóg. W czasie nawiedzenia mogliśmy na nowo widzieć i doświadczać potęgi Twego wstawiennictwa u Boga. Zaiste z Tobą jest Pan, jesteś pełna łaski, jesteś błogosławiona.

Dziś jest dzień, w którym mija 1015 lat od męczeńskiej śmierci św. Wojciecha. On obok Ciebie, Maryjo jest czczony jako patron naszej Ojczyzny. Chociaż św. Wojciech nie jest autorem najstarszej polskiej piesni religijnej, która rozpoczyna się imieniem nazywającym Cię ,,Bogurodzicą”, to przecież pieśń ta łączona jest ze św. Wojciechem, Twoim czcicielem. Prosimy więc św. Wojciecha, aby pomógł nam godnie sławić i czcić Ciebie, ,,Bogarodzico, Dziewico, Bogiem sławiena Maryjo, Matko zwolena”, zwolena, bo mająca u Syna uznanie i chwałę. ,,Usłysz głosy nasze”, ,,napełń myśli nasze”, ,,słysz modlitwę”, ,,a dać raczy”.

 

IV

Twoje przejście Maryjo przez naszą diecezję porównaliśmy do uprawy gleby i posiania w niej ziarna. Za Twoim poruszeniem uprawialiśmy glebę naszych serc, a Duch Święty posiewał na niej ziarno łaski i Bożego słowa. W Ewangelii dzisiejszej uroczystości słyszeliśmy, że ,,jeśli żiarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity” (J 12, 24).

Ufamy, że ziarno posiane w czasie Twego nawiedzenia wyda plon. Bywa, że ziarno kiełkuje dopiero po latach. Trzeba być cierpliwym. Trzeba się trudzić, jak przypomina dziś Psalm responsoryjny: ,,Ci, którzy we łzach sieją, żąć będą w radości. Idą i płaczą niosąc ziarno na zasiew, lecz powrócą z radością niosąc swoje snopy”.

Matko pomóż, aby nasze prace i wysiłki zowocowały snopami dobrych czynów, zasługujących na Niebo.

V

Kościół żyje w radości zmartwychwstania i w oczekiwaniu na spełnienie się obietnicy Ojca, to jest na zesłanie Ducha Świętego. Gdy On zstąpił na Apostołów, otrzymali Jego moc i stali się świadkami zmartwychwstałęgo Pana w Jerozolimie i całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi (por. Dz 1, 8).

Maryjo, Oblubienico Ducha Świętego, wyproś dla naszej diecezji obfite wylanie Ducha Świętego na nowe jej dwudziestolecie. Niech ona rośnie i się rozwija jako żywa cząstka Kościoła Twojego Syna. 

Słowo księdza biskupa Stanisława Napierały wygłoszone na Jasnej Górze 23 kwietnia 2012 r. w czasie pielgrzymki dziękczynnej za dar Nawiedzenia diecezji kaliskiej przez Matkę Bożą w kopii Obrazu Jasnogórskiego.

Foto: ReJ i AAD 

Galeria zdjęć

Dodaj komentarz

Pozostało znaków: 1000

Komentarze

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.
Bądź pierwszy!