TELEFON DO REDAKCJI: +48 62 766 07 17
Augustyna, Ingi, Jaromira 13 Sierpnia 2020, 05:19
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Nowa ewangelizacja z Opiekunem Jezusa

Nowa ewangelizacja z Opiekunem Jezusa

sympozjum

Po obiedzie w kaliskim WSD odbyły się jeszcze dwa wykłady oraz dyskusja prowadzona przez ks. Jana Grzeszczaka 

 

Myli się każdy, kto sądzi, że Sympozjum Józefologiczne to wydarzenie adresowane wyłącznie do duchownych naukowców, józefologów i badaczy. Podczas 43. Sympozjum Józefologicznego wielu świeckich z całej Polski słuchało wykładów, i to do samego końca, a spośród pięciu prelegentów trzech było osobami świeckimi, których praca naukowa nie jest głównym zajęciem. 

Inauguracją sympozjum była uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem ks. bpa Stanisława Napierały w kaplicy Cudownego Obrazu Świętego Józefa Kaliskiego (w bazylice św. Józefa). Zebranych gości i pielgrzymów powitał kustosz sanktuarium Świętego Józefa
ks. prałat Jacek Plota. 

Głowa Świętej Rodziny

Ksiądz Biskup w homilii odniósł się do tematu tegorocznego sympozjum ,,Święty Józef i nowa ewangelizacja”, podkreślając jego dwa aspekty. Po pierwsze to, że temat nowej ewangelizacji jest obecnie bardzo aktualny, jesienią odbędzie się bowiem synod biskupów poświęcony temu zagadnieniu. Po drugie to, że istnieje realny związek treściowy między św. Józefem i nową ewangelizacją. – Bez św. Józefa, bez jego przekazu, który znalazł się ostatecznie w Ewangelii, nie wiedzielibyśmy o pewnych uwarunkowaniach, których Bóg chciał dla wcielenia Syna Bożego. (...) Wcielenie to jest poprzedzone małżeństwem. Na małżeństwie Józefa i Maryi Bóg oprze rodzinę swojego Syna – Zbawiciela i zadanie, jakie otrzymuje
św. Józef. On ma stworzyć tej rodzinie warunki życia i rozwoju. (...) Ona ma być dla Jezusa wychowawcą, ma być głową tej rodziny. (...) Bóg czyni to małżeństwo fundamentem rodziny Jezusa. Józef jest patronem małżeństw, jest patronem rodziny i życia. Józef bronił życia Jezusa i Maryi, jeśli była taka potrzeba. Właśnie małżeństwo, rodzina, życie to dziedziny, którym dzisiaj szczególnie patronuje
św. Józef, to są też dziedziny dzisiaj szczególnie zagrożone, a przecież są fundamentem. W tym całym zagubieniu
św. Józef jest światłem i mówi: ,,uważajcie na rodzinę, na życie, na małżeństwo mężczyzny i kobiety”. Powierzamy
św. Józefowi nasze sympozjum i przygotowanie Kościoła do synodu biskupów
– powiedział Biskup Ordynariusz. 

Józef i ewangelizacja w Centrum

Zanim rozpoczęły się wykłady Ksiądz Biskup poświęcił tablicę na budynku Centrum Józefologicznego upamiętniającą X Kongres Józefologiczny, który odbył się w 2009 roku, a następnie także pomieszczenie, w którym chwilę później zebrani wysłuchali pięciu prelekcji oraz salę, w której przygotowano dla wszystkich kawę, herbatę i ciasto. Po modlitwie oficjalne słowo powitania wygłosił ks. prałat Andrzej Latoń, prezes Polskiego Studium Józefologicznego w Kaliszu oraz dyrektor Centrum Józefologicznego, oddając jeszcze na kilka chwil głos księdzu biskupowi Stanisławowi Napierale. – Wszystko to, co się tu wydarzy będzie ubogacało nasze umysły i serca (...) Duch Święty będzie działał przez te słowa i doświadczenia. Synod, który niedługo zajmie się nową ewangelizacją wniesie na pewno dużo do teologii i sprawi, że józefologia także zostanie pozytywnie przyjęta przez teologów – powiedział Ksiądz Biskup Ordynariusz.

Sceny z życia Patrona rodziny

Nie wszyscy wiedzą, że na południu Polski, niedaleko Kamiennej Góry i Wałbrzycha znajduje się Krzeszów, a w nim pocysterskie opactwo. Wśród tamtejszych budowli można podziwiać perłę architektury barokowej, jakim jest kościół pw. św. Józefa z cyklem malowideł Willmanna. To właśnie to niezwykłe miejsce stało się tematem wykładu
ks. prałata Stanisława Szupieńko (,,Artystyczna prezentacja postaci św. Józefa na tle barokowej myśli teologiczno-biblijnej”), wzbogaconego oczywiście o liczne fotografie. Jak zapewniał
ks. Szupieńko, nie ma w Polsce drugiego takiego miejsca w całości poświęconego św. Józefowi. Na planie kościoła prelegent zaprezentował rozmieszczenie malowideł przedstawiających sceny z życia św. Józefa, a tym samym Świętej Rodziny, by potem omawiać bliższe perspektywy tych obrazów. Z jednej strony nawy, przez całą długość kościoła zostały umieszczone malowidła mające smutny charakter, a po drugiej stronie te, które dotyczą wydarzeń radosnych. Ks. Stanisław Szupieńko przyznał, że został ochrzczony w kaplicy św. Józefa w swoim rodzinnym kościele, a potem w różnych momentach życia często się tam modlił i w ten sposób ukonstytuowała się jego silna więź z tym Świętym. 

Dlaczego do Egiptu?

Święty Mateusz pisze w Ewangelii, że Anioł nakazał Józefowi wziąć małego Jezusa i Maryję i uciekać do Egiptu (Mt 2, 13). Ale dlaczego do Egiptu? Takie właśnie pytanie zadał ks. Jacek Stefański w swoim wystąpieniu. – Słowo Egipt w Starym Testamencie po hebrajsku pojawia się jako imię Mitzraim (zapis fonetyczny). Nosił je wnuk Noego i tak została nazwana ziemia, na której mieszkali jego potomkowie. Etymologicznie to słowo mogłoby pochodzić od słowa ,,uciskać” – mówił prelegent dodając, że rzeczywiście w Piśmie Świętym Egipt jest przedstawiany jako miejsce ucisku lub jako miejsce schronienia przed uciskiem. Ks. Jacek w sposób prosty i jednocześnie fascynujący przedstawił znaczenie Egiptu w Biblii, szczególnie dla narodu izraelskiego. Udowodnił, że słowa Boga ,,Z Egiptu wezwałem Syna mego” z Księgi Ozeasza (11, 1) dotyczą nie tylko Jezusa, ale i św. Józefa, który wprowadza Mesjasza do Egiptu i stamtąd Go wyprowadza. To św. Józef poprzez swoje posłuszeństwo ,,naprawia” grzechy Narodu Wybranego i wprowadza Jezusa w rolę nowego Mojżesza. Trudno wyjaśnić to wszystko tak dobrze, jak ks. Jacek, w kilku słowach. Najlepiej przeczytać całość wykładu, który ukaże się w jednym z najbliższych numerów ,,Opiekuna”. 

Zaprosić Józefa do swojego życia

Pierwszą osobą świecką wygłaszającą wykład (,,Wychowanie do wiary jako pierwszy krok ku nowej ewangelizacji”) na 43. Sympozjum Józefologiczym była Dominique Boyer-Lemoine z Francji. Dominique zaangażowana w życie z wiarą pokazała bardziej praktyczny aspekt wychowania na przykładzie Świętej Rodziny. – Ważne jest wychowanie do wiary, czy zaufania jedynemu Bogu (w języku łacińskim wiara i zaufanie określane są tym samym słowem), który nas kocha, pierwszy pokłada w nas ufność i nieustannie przywraca właściwą relację z Nim – powiedziała Dominique, a swoje wystąpienie w języku francuskim (tekst przetłumaczony na polski wyświetlany był na slajdach) podzieliła na trzy części. W pierwszej przedstawiła stan faktyczny współczesnego społeczeństwa, czyli dekonstrukcję rodziny i kryzys wychowania. W drugiej części przypomniała Boży plan dla człowieka od stworzenia świata przez dzieje Świętej Rodziny aż do współczesności. Trzecia część została przez prelegentkę nazwana ,,Wspaniała nadzieja na nasze czasy” i chyba nikt nie ma wątpliwości, że chodziło o przykład wychowania św. Józefa. Nikt chyba tak dobrze, jak kobieta nie ma świadomości, jak bardzo jest dziś potrzebny współczesnym mężczyznom przykład św. Józefa. Jeszcze dobitniej podkreślił to swoim wykładem Gilles de Christen (,,Lekcje Świętego Józefa dla naszego życia codziennego, aby być prawdziwym świadkiem”). W kolejnych fragmentach swojego wystąpienia pokazywał, jak cenne lekcje daje nam małżonek Maryi. 

Ostatni prelegent Ryszard Montusiewicz, nie tylko przekazał zebranym rozwinięcie tematu swojego wykładu (,,Święty Józef w doświadczeniu wiary i w przekazywaniu wiary”), ale także dał świadectwo własnego życia. Opowiadał o swojej rodzinie i o tym, jak w jego małżeństwie oczekiwane i chronione było każde życie, które się poczęło, mimo czasami wielu trudności. Pan Ryszard dał też świadectwo przekazywania wiary dzieciom, ale także osobom z najbliższego otoczenia. Myślę, że można powiedzieć, że z całą pewnością jest on mężczyzną, który stara się żyć na wzór Świętego Józefa.

 

***

Po wszystkich wykładach dyskusję poprowadził ks. Jan Grzeszczak. Budujące jest to, że podczas tego sympozjum można było zaobserwować żywe zainteresowanie zarówno licznych świeckich, jak i duchownych józefologią. Ponieważ niewielu było wśród słuchaczy czynnych naukowców, pozostaje nadzieja, że odbiorcy będą naśladować św. Józefa w codziennym życiu i służbie innym. 

Tekst i foto Anika Djoniziak

Dodaj komentarz

Pozostało znaków: 1000

Komentarze

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.
Bądź pierwszy!