TELEFON DO REDAKCJI: +48 62 766 07 17
Augustyna, Ingi, Jaromira 11 Kwietnia 2021, 09:02
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Lututów ponownie miastem

Lututów ponownie miastem

Od 1 stycznia Lututów trzeci raz w swojej ponad 600-letniej historii stał się miastem. Z tej okazji 13 styczniaw Lututowie odbyły się uroczyste obchody nadania praw miejskich z udziałem prezydenta RP Andrzeja Dudy, który dziękował mieszkańcom za kultywowanietak ważnych patriotycznych tradycji. Wcześniej Mszy św. przewodniczył biskup kaliski Edward Janiak.

Uroczyste obchody rozpoczęła Msza św. w kościele pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Lututowie. Ks. Biskupa, duchowieństwo i wiernych powitał ks. kanonik Waldemar Gruszka, proboszcz parafii.


Czas łaski
W homilii Biskup kaliski wskazywał, że łaską Bożą jest to, że Polacy mogą żyć w wolnym kraju. - Cieszę się, że żyjemy w kraju demokratycznym, że nie musimy wstydzić się prezydenta państwa, że rząd na czele z premierem starają się robić programy pozytywne dla ludzi, dają nadzieję i pracę. Jest to piękny czas łaski. Zobaczmy jak w Europie chcą narzucić prawa liberalne, prawa bez Boga, bez Kościoła. Dziękujmy Panu Bogu za łaskę, że w naszej ojczyźnie czcimy Pana Boga i Matkę Najświętszą. Kiedy jadę w teren to widzę pełne kościoły, są całe rodziny, młodzież jest obecna. To jest powód do wdzięczności, że w takich okolicznościach możemy żyć – mówił Kaznodzieja. Akcentował, że rodzina jest najświętszym miejscem na ziemi. - W rodzinie człowiek rodzi się, otrzymuje sakramenty święte i w rodzinie przeżywa starość. W rodzinie dokonuje się wszystko, co jest najświętsze, dlatego Kościół dzisiaj z mocą kładzie nacisk na rodzinę, na ojca, matkę i dzieci, bo to jest normalne środowisko dojrzewania do wieczności – stwierdził bp Edward.


Pomnik dla potomnych
Po Mszy św. uczestnicy uroczystości prowadzeni przez Orkiestrę Dętą KWB Bełchatów przeszli na Rynek, gdzie burmistrz Miasta i Gminy Lututów Marek Pikuła i przewodniczący Rady Miejskiej Marek Zgadzaj odsłonili pomnik, który poświęcił biskup kaliski Edward Janiak. Myślą przewodnią powstania tego monumentu była 600-letnie historia dziejów ziemi lututowskiej jak również pamięć o odwadze, poczuciu godności, chęci tworzenia wspólnoty terytorialnej oraz silnych wartości patriotycznych ludzi zamieszkujących tę ziemię. Każdy z trzech poszczególnych elementów symbolizuje ważną datę w dziejach tej ziemi, z jednoczesnym nawiązaniem do architektury lututowskiego kościoła, a ich zróżnicowana wysokość podkreśla upływ czasu, jaki nastąpił w tym okresie. Są na nim trzy daty istotne dla miejscowości Lututów. Rok 1406 - Lututów uzyskuje lokację praw miejskich nadaną przez króla Władysława Jagiełłę dzięki działaniom Lutolda z rodu Wieruszów. Rok 1843 - Lututów drugi raz uzyskuje prawa miejskie dzięki działaniom dziedzica Stanisława Biernackiego. Rok 2020 - Lututów po 150 latach znów staje się miastem dzięki staraniom wójta, a obecnego burmistrza Marka Pikuły oraz Rady Gminy Lututów. Uchwała Rady Gminy w Lututowie została pozytywnie rozpatrzona przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, a rozporządzenie Rady Ministrów o nadaniu praw miejskich dla miejscowości Lututów podpisane zostało przez prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.


Polscy patrioci wierni tradycji
W drugiej części uroczystości, która odbyła się w Szkole Podstawowej, uczestniczył prezydent RP Andrzej Duda. Głowę państwa powitał burmistrz Lututowa.
- Jest to dla nas ogromnym wyróżnieniem, że skorzystał Pan z naszego zaproszenia, aby wspólnie z nami tutaj świętować jakże podniosłą chwilę, podniosły moment, jakim jest niewątpliwie uroczystość nadania praw miejskich dla miejscowości Lututów - mówił Marek Pikuła. Po prezentacji filmu „Lututów - małe miasto, wielcy ludzie” głos zabrał Prezydent, który podkreślił, że Lututów odzyskał, a nie otrzymał po raz pierwszy status miasta. - Formalnie świętujecie państwo przywrócenie praw miejskich swojemu miastu. Jest to miasto, które ma swoją bardzo długą historię i śmiało można o nim powiedzieć, że jest miastem starym. Źródła historyczne mówią, że prawa miejskie zostały po raz pierwszy nadane Lututowowi w 1405 lub 1406 roku - przypomniał Andrzej Duda. Dodał, że przechowywanie pamięci ofiarach powstania styczniowego znamionuje społeczność tego miasta i pokazuje, kim są jego mieszkańcy. - Jesteście polskimi patriotami z pokolenia na pokolenie, tutaj ludzie nigdy nie wyrzekli się polskości, swojej tradycji, zawsze pamiętali skąd są i kim są – stwierdził Prezydent Polski. Dziękował mieszkańcom miasta za kultywowanie tak ważnych tutaj patriotycznych tradycji. - Dziękuję za pamięć o powstańcach styczniowych, o bohaterach tej ziemi, o bohaterach tamtej bitwy. Ale dziękuję także za pamięć o tych, którzy za Polskę oddali życie, pomordowani w Katyniu – mówił. Burmistrzowi Lututowa przekazał biało-czerwoną flagę. Prezydent rozmawiał z mieszkańcami, odwiedził stoiska kulinarne Kół Gospodyń Wiejskich. Złożył także wiązankę przed tablicą upamiętniającą mieszkańców - ofiary Zbrodni Katyńskiej z gminy Lututów.
Okolicznościową akademię przygotowali uczniowie Szkoły Podstawowej w Lututowie. Były też występy miejscowych mażoretek i Orkiestry Dętej KWB Bełchatów. Muzeum Ziemi Wieluńskiej przygotowało wystawę poświęconą ponad 600-letniej historii Lututowa. Burmistrz Marek Pikuła wręczył kilkunastu osobom medale wybite na okoliczność przywrócenia praw miejskich. Na zakończenie uroczystości gratulacje i upominki na ręce Burmistrza składali przedstawiciele zaprzyjaźnionych samorządów i innych instytucji.


Bogate dzieje miasta
Historia miasta jest bardzo bogata. Lututów, którego pierwotna nazwa brzmiała Lutów, był średniowieczną osadą szlachecką w ziemi wieluńskiej. Pierwsze zapiski odnośnie tego obszaru pochodzą z 1371 roku. Dzięki staraniom Lutolda z rodu Wieruszów, Lututów prawdopodobniej w 1406 roku (niektóre źródła podają rok 1405) otrzymał prawa miejskie nadane przez króla Władysława Jagiełłę. Tenże władca nadał miastu dokument zezwalający na odbywanie targów, które skupiały życie gospodarcze okolicy. Pomyślność Lututowa oparta była więc na rozwoju rzemiosła i rolnictwa. W roku założenia miasta Wierusz erygował i uposażył parafię w Lututowie, przy której w późniejszym czasie funkcjonowały szpital i szkoła elementarna. Rozwój miast ziemi wieluńskiej, w tym również Lututowa został zahamowany w XVII wieku. O degradacji zadecydował długotrwały proces, na który składały się pożary, przemarsze wojsk, wojny, epidemie. W dokumentach z początku XVIII wieku mówi się o Lututowie już wyłącznie jako o wsi. Rok 1720 uważa się powszechnie jako datę utraty praw miejskich przez Lututów. Dzięki zabiegom właściciela Lututowa - Stanisława Biernackiego - o przywrócenie miejscowości praw miejskich, w 1843 roku Lututów zaliczony został do miast prywatnych V rzędu. 15 czerwca 1863 roku miała miejsce pod Lututowem jedna z większych bitew powstania styczniowego. Wojska carskie pod dowództwem Pomierancowa rozbiły oddział powstańczy Antoniego Korotyńskiego. Rannych powstańców umieszczono we dworze Taczanowskich, a poległych pochowano we wspólnej mogile na lututowskim cmentarzu. W 1870 roku wszystkie miasta ziemi wieluńskiej, za wyjątkiem Wielunia, zostały pozbawione przez władze carskie praw miejskich. Akt ten traktowany jest jako represje popowstaniowe władz rosyjskich. Lututów powtórnie utracił prawa miejskie. Od 1 stycznia 2020 roku Lututów trzeci raz w swojej ponad 600-letniej historii stał się miastem.

Ewa Kotowska - Rasiak

 

Dodaj komentarz

Pozostało znaków: 1000

Komentarze

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.
Bądź pierwszy!