TELEFON DO REDAKCJI: +48 62 766 07 17
Augustyna, Ingi, Jaromira 03 Grudnia 2020, 10:57
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Akcja Katolicka w diecezji kaliskiej

Akcja Katolicka w diecezji kaliskiej

Akcja Katolicka swymi początkami sięga odległych lat okresu międzywojennego, a w czasach nam współczesnym na trwałe wpisała się w dwudziestopięcioletnie dzieje Kościoła kaliskiego, bowiem swoją działalnością towarzyszy mu od dwudziestu lat.


W historii polskich organizacji kościelnych Akcja Katolicka pojawiła się na początku lat trzydziestych ubiegłego wieku i swoją ówczesną działalnością w istotny sposób wsparła apostolską misję Kościoła katolickiego odradzającego się po odzyskaniu przez Polskę, po wielu dziesiątkach lat zaborczej niewoli, niepodległości w 1918 roku. Jej statut opracowany został w 1930 roku, a Naczelny Instytut Akcji Katolickiej powstał w Poznaniu pod przewodnictwem Prymasa Polski, ks. Augusta kardynała Hlonda. Nieco później powołano instytuty diecezjalne i oddziały parafialne, które zrzeszały prawie pół miliona członków. Rozwój tej organizacji na ziemiach II Rzeczypospolitej przerwał - we wrześniu 1939 roku - wybuch II wojny światowej. Po jej zakończeniu władze komunistyczne powojennej Polski nie pozwoliły na kontynuację działalności Akcji Katolickiej i mogło to nastąpić dopiero po zmianach ustrojowych w naszym kraju.

Pomysł reaktywowania tego katolickiego stowarzyszenia osób świeckich pojawił się na początku lat 90. minionego stulecia, zaś inicjatywa podjęcia w tym kierunku konkretnych działań wyszła w 1993 roku od Ojca Świętego Jana Pawła II, który podczas wizyty polskich biskupów ad limina apostolorum w Rzymie skierował do nich następujące przesłanie: „Wierni świeccy winni poczuć się rzeczywistymi podmiotami w życiu Kościoła (...). Niezastąpionym środkiem formacji apostolskiej świeckich są organizacje, stowarzyszenia i ruchy katolickie. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Akcja Katolicka, która kiedyś w Polsce działała tak żywo i przyniosła tyle wspaniałych owoców. Trzeba więc, aby na nowo odżyła. Bez niej bowiem infrastruktura zrzeszeń katolickich w Polsce byłaby niepełna”.

W odpowiedzi na ten apel biskup Stanisław Napierała, ordynariusz utworzonej rok wcześniej diecezji kaliskiej, 31 grudnia 1995 roku, w Święto Świętej Rodziny, poinformował wiernych o powstaniu diecezjalnej Akcji Katolickiej, której rozwój powierzył: „Patronowi diecezji kaliskiej - św. Józefowi, Małżonkowi Maryi Dziewicy i Opiekunowi Zbawiciela” i jednocześnie polecił, aby w tym dniu do modlitwy powszechnej włączone zostało specjalne wezwanie w intencji tego nowego dzieła: „Chryste, Królu Wszechświata, spraw łaską swoją, aby Instytut Akcji Katolickiej, powołany dziś do istnienia w naszej diecezji, pomagał nam w pogłębianiu i ożywianiu wiary, by ona owocowała dobrymi czynami w życiu osobistym, społecznym i publicznym”.
Pierwszy okres funkcjonowania Akcji Katolickiej na terenie diecezji kaliskiej obejmował przede wszystkim intensywną pracę zespołów inicjatywnych, których zadaniem było utworzenie oddziałów parafialnych oraz przygotowanie podwalin pod ich działalność. W pracach tych główną rolę odgrywał Diecezjalny Zespół Inicjatywny Akcji Katolickiej, powołany przez Biskupa kaliskiego 20 stycznia 1996 roku, ze stojącą na jego czele Radą, w skład której weszli: Zbigniew Trybuła (przewodniczący), Aleksandra Dudek (sekretarz) i Jerzy Grzegorski (skarbnik). Radę tę wspierały sekcje robocze - spraw publicznych, massmediów, czasu wolnego i wypoczynku - których pracom przewodniczyli: Aleksander Wojczak, Marian Rybicki i Ireneusz Reder. Diecezjalnym asystentem tworzącej się Akcji Katolickiej biskup kaliski ustanowił ks. kanonika Kazimierza Nadstazika. 28 maja 1997 roku Diecezjalny Zespół Inicjatywny Akcji Katolickiej uzyskał cywilną osobowość prawną i przekształcony został w Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej. Nieco później - 13 czerwca - powołano do życia jej pierwsze oddziały parafialne, a 9 października asystentem kościelnym Akcji Katolickiej ustanowiony został ks. prałat Henryk Orszulak.

Pierwszy zarząd DIAK, wybrany 17 stycznia 1998 roku, tworzyli: Zbigniew Trybuła (prezes), Maria Żok i Marian Rybicki (wiceprezesi), Elżbieta Kałuża-Maniewska (sekretarz), Jerzy Grzegorski (skarbnik) oraz Wojciech Kotowski, Maria Rabiega, Ireneusz Reder i Aleksander Wojczak (członkowie). Akcja Katolicka diecezji kaliskiej liczyła wówczas 463 członków działających w 31 oddziałach parafialnych. Liczba ta systematycznie wzrastała osiągając w 2003 roku 1024 członków skupionych w 71 oddziałach. Obecnie diecezjalna Akcja Katolicka działa w 86 parafiach i liczy 777 członków, a jej pracami kieruje zarząd wybrany 29 marca 2014 roku, zaś funkcję asystenta kościelnego pełni - od 18 października 2014 roku - ks. Sławomir Kęszka.
W celu formacji duchowej członków Akcji Katolickiej ksiądz biskup Stanisław Napierała 2 marca 1998 roku utworzył Centrum Formacyjne, które działało przez kilka lat i wydawało zeszyty formacyjne zawierające homilie, konferencje ascetyczne i wykłady z eklezjologii. W swej działalności członkowie Akcji Katolickiej wykorzystują również ogólnopolskie materiały formacyjne, których treść od 2015 roku do chwili obecnej omawiana jest w specjalnej audycji Radia „Rodzina”.

Włączając się w życie Kościoła kaliskiego członkowie poszczególnych oddziałów parafialnych Akcji Katolickiej aktywnie uczestniczą w przygotowaniach różnych uroczystości kościelnych, biorą udział w warszawskich „Tygodniach Społecznych” i poznańskich „Forach Duszpasterskich” oraz w kongresach Akcji Katolickiej, a także w ogólnopolskiej pielgrzymce Akcji Katolickiej na Jasną Górę.
Ważne miejsce w działaniach podejmowanych przez Akcję Katolicką zajmuje troska o rozwój duchowy i intelektualny jej członków, czemu służy częsty udział w Eucharystii i adoracji Najświętszego Sakramentu, liczne spotkania modlitewne, wieczory pieśni patriotycznych, konkursy recytatorskie oraz pielgrzymki do różnych sanktuariów (zwłaszcza do Turska, do kościoła „Na Pólku” koło Bralina i do św. Józefa Kaliskiego), a także zebrania, podczas których omawiane są wybrane fragmenty Pisma Świętego oraz dyskutuje się o bieżących problemach życia społecznego i politycznego.

Tekst Jerzy Aleksander Splitt

Galeria zdjęć

Dodaj komentarz

Pozostało znaków: 1000

Komentarze

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.
Bądź pierwszy!