TELEFON DO REDAKCJI: +48 62 766 07 17
Augustyna, Ingi, Jaromira 13 Sierpnia 2020, 05:06
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

20. rocznica sakry biskupiej

20. rocznica sakry biskupiej

sakra

30 listopada ks. biskup ordynariusz Edward Janiak obchodził 20-lecie sakry biskupiej. W uroczystej Mszy św. sprawowanej w bazylice św. Józefa uczestniczyło ponad stu księży i siedmiu biskupów. Wśród gości znaleźli się m. in. ks. kard. Henryk Gulbinowicz i metropolita gdański abp Sławoj Leszek Głódź.

- „Trzeba, abym służył”- te słowa zawołania biskupiego pięknie wpisują się w hasło nowego Roku Duszpasterskiego „Idźcie i głoście”. Opatrzność Boża obdarzyła cię wszystkimi potrzebnymi darami, żeby sprawować ten urząd. My szczególnie dziękujemy za odwagę w podejmowaniu decyzji, za stanowczość, za wszystkie dzieła, które zostały podjęte w dziedzinie duszpasterskiej, edukacyjnej i charytatywnej. Chciałbym w imieniu całego prezbiterium kapłanów diecezji kaliskiej powiedzieć, że my rozumiemy twoje zawołanie szerzej i chcemy jako współpracownicy w tym dziele uświęcenia ludu Bożego uczestniczyć, że trzeba abyśmy służyli, chcemy być pomocni i stajemy u Twego boku, angażujemy się w tą pracę  -  mówił ks. bp Łukasz Buzun, biskup pomocniczy składając życzenia Księdzu Biskupowi Ordynariuszowi w imieniu całego kaliskiego Kościoła z okazji XX rocznicy święceń biskupich. Dodał także, że dziękujemy opatrzności Bożej za dar tych święceń, a także za dar zdrowia, którym został Ordynariusz obdarzony. Do życzeń dołączono prezent, pierścień, który jest symbolem zaślubin Biskupa z Kościołem z Jezusem Chrystusem. Specjalne życzenia nadesłał papież Franciszek. Odczytał je delegat z Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej, który specjalnie przybył do Kalisza na tę okazję (oryginał i tłumaczenie w całości obok).
List z życzeniami nadesłał także metropolita poznański abp Stanisław Gądecki, który odczytał bp senior Zdzisław Fortuniak. Ksiądz Arcybskup w swym liście poza serdecznymi gratulacjami przesłał zapewnienie o modlitwie. - Dobry Bóg w czasie 20 -letniej posługi biskupiej obdarzył najdostojnieszego Księdza Biskupa najrozmaitszymi zadaniami i uczynił świadkiem wielkich dzieł Bożych. Świdectwo  życia oddanego Bogu i Kościołowi skłania do podziwu i uznania. Dziś łącząc się w dziękczynieniu składanym Bogu, życzę niegasnącej radości i obfitych Łask Bożych na dalsze, jak najdłuższe lata - czytał ks. bp senior Zdzisław Fortuniak dołaczając swoje życzenia.
Na uroczystości przybyli parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych, delegacje organizacji kościelnych i społecznych, a także rodzina i przyjaciele Jubilata oraz wierni z diecezji kaliskiej. jak i wrocławskiej. W nadesłanym liście gratulacje złożył również prezydent RP Andrzej Duda. Życzenia odczytał ks. Marcin Nowak, proboszcz parafii Jurata.
Bp Edward Janiak urodził się 14 sierpnia 1952 roku w Malczycach na Dolnym Śląsku. 19 maja 1979 roku we Wrocławiu z rąk bpa Wincentego Urbana przyjął święcenia kapłańskie. 26 października 1996 roku został mianowany biskupem pomocniczym archidiecezji wrocławskiej. Święcenia biskupie przyjął 30 listopada 1996 roku z rąk kard. Henryka Gulbinowicza. Miał wówczas 44 lata. Jego dewizą biskupią są słowa: „Oportet servire - Trzeba, abym służył”. Przez 16 lat pełnił posługę biskupią we Wrocławiu. 21 lipca 2012 roku papież Benedykt XVI mianował go biskupem kaliskim. 

Tekst i foto Arleta Wencwel

 

Kalisz. Zgromadzeni w dniu rocznicy w kaliskiej bazylice na Mszy św. dziękczynnej w czasie homilii, jak i przemówień, mogli poznać historię służby Księdza Biskupa Kościołowi i to nie tylko polskiemu.

Ks. bp Edward nie od razu wybrał seminarium, najpierw rozpoczął studia na Wydziale Leśnym Akademii Rolniczej w Poznaniu. - To jednak - jak wspominał kard. Henryk Gulbinowicz - nie pasowało Panu Bogu, by służył drzewom tylko, ale by służył człowiekowi. Biskup Janiak przerwał studia w Poznaniu i zaczął studiować w seminarium we Wrocławiu, a potem w Rzymie - zaznaczył Ks. Kardynał dodając, że pragnie podziękować Bogu, że właśnie jego wybrał, by służył ludziom, aby swoje talenty i zdolności mógł przekazać społeczeństwu.
- Niech św. Józef, Opiekun Zbawiciela i Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny, a także patron tej diecezji towarzyszy Księdzu Biskupowi na wszystkich drogach jego posługiwania. My zapewniamy ciebie, Księże Biskupie o modlitwie, duchowej jedności z tobą. Bądź wierny swojemu zawołaniu biskupiemu „Trzeba, abym służył”. Umacniaj nas świadectwem miłości Boga, Kościoła i człowieka. Bądź nadal dynamiczny, rozradowany i pełen dobroci. Wszyscy, jak tutaj jesteśmy, wypowiadamy to krótkie życzenie „Ad Multos Annos”. Posługuj po najdłuższe lata jako pasterz Kościoła Chrystusowego - mówił bp Regmunt, który wygłosił homilię przypominając drogę kapłańską ks. bpa Edwarda Janiaka prowadzącą aż do powołania go przez papieża Jana Pawła II na biskupa pomocniczego archidiecezji wrocławskiej. Przypomniał także dzień święceń biskupich ks. Edwarda Janiaka i słowa abp Sławoja Leszka Głódzia, który przed 20 laty w kazaniu podkreślał, że do grona Episkopatu dołącza kapłan bardzo dobrze przygotowany intelektualnie, duchowo, bogaty w doświadczenie duszpasterskie i dokonania. Kolejne lata biskupstwa tylko potwierdziły te słowa, jak i słowa zawołania Jubilata, gdyż wszędzie, gdzie został posłany, zostawiał ślad służebnej posługi zarówno duchowej, jak i materialnej. - Bóg mu błogosławił na drogach realizowanych zadań i posług wśród ludzi biednych, chorych, bezdomnych i innych potrzebujących braterskiej pomocy - zauważył biskup Regmunt.
Kaznodzieja przytaczając myśli ks. Jana Twardowskiego mówiące o etapach życia kapłana, które dzielą się na czas zakorzenienia się w posłudze kapłana i biskupa, czas dojrzałości w pełnieniu tej posługi oraz czas niesienia krzyża i doświadczenia cierpienia zaznaczył, że przez wszystkie te etapy Jubilat przeszedł i dziś pozostaje podziękować Bogu za świadectwo wierności Księdza Biskupa swemu powołaniu, za lata prymicji, za pierwsze posługi pasterskie, za stałe zatroskanie o to, aby Ewangelia docierała do rodzin, dzieci, młodzieży i starszego pokolenia, by wciąż podejmowana była Nowa Ewangelizacja prowadząca do życia w jedności z Bogiem i drugim człowiekiem. I oczywiście za posługę biskupią.
- Dziękujemy też Bogu za czas niesienia krzyża choroby i dzielną postawę zaufania Jemu - podkreślił bp Stefan Regmunt.
Wraz z Biskupem Jubilatem przy ołtarzu Pańskim stanęli kard. Henryk Gulbinowicz, metropolita gdański abp Sławoj Leszek Głódź, który składając życzenia nawiązał do obchodów 25-lecia diecezji kaliskiej i przypomniał dzieła utworzone przez pierwszego biskupa kaliskiego Stanisława Napierałę. Samemu Jubilatowi życzył zdrowia i radości z gorliwej posługi biskupiej. Wśród koncelebransów był ordynariusz diecezji bydgoskiej bp Jan Tyrawa, biskup zielonogórsko-gorzowski senior bp Stefan Regmunt, bp senior Zdzisław Fortuniak z Poznania, biskup pomocniczy diecezji kaliskiej bp Łukasz Buzun, pierwszy biskup kaliski Stanisław Napierała i bp senior Teofil Wilski. Na zakończenie Mszy św. wszyscy złożyli życzenia Księdzu Biskupowi, on sam zaś podziękował wszystkim za modlitwę i zaangażowanie w służbie Kościołowi. Podziękował za słowa Ojca Świętego nadesłane na dzień jubileuszu. Księdzu Kardynałowi za święcenia biskupie, ojcowskie serce, życzliwość i dar modlitwy wspominając, że chociaż czasami nie było łatwo, bo był wymagającym przełożonym, to było tak, jak Bóg przykazał. Słowa podziękowania skierował także do ks. arcybiskupa Leszka Głódzia przede wszystkim za wieloletnią przyjaźń, „czasy rzymskie”, zaznaczając, iż mówi on pięknie, choć czasem twardo, to i tak z jego serca wypływa dobroć, którą ma w sobie. Najpiękniejsze jest to, że jest patriotą gotowym oddać życie za prawdę Ewangelii i miłość do Ojczyzny.
Podziękował także wszystkim obecnym biskupom za współpracę, ks. biskupowi Napierale za jego dyspozycyjność i wsparcie, podkreślając, że jest to człowiek, który bardzo ukochał Kościół. Wśród osób, którym ks. biskup Edward złożył podziękowania byli także ojcowie z Jasnej Góry, koledzy kursowi, a także Ksiądz Proboszcz rodzinnej parafii, który był najbliższym świadkiem wydarzeń sprzed dwudziestu lat. Szczególne podziękowania skierował do tych, którzy byli blisko w czasie jego choroby, profesor Witkiewicz i profesor Lange, którzy za sprawą św. Józefa przedłużyli jego życie. Podziękował także członkom rodziny, przyjaciołom i zgromadzonym w bazylice. - Pamiętam o wszystkich tych zebranych tutaj, jak i tych, których Bóg postawił na mojej drodze. To wspaniali, sprawdzeni ludzie wiary. Dziękuję za dar modlitwy i zwyczajną codzienność. Im jestem starszy, tym bardziej jestem przekonany, że nie ma przypadkowych spotkań. Wspominam też zmarłych, zwłaszcza rodziców - powiedział bp Janiak, który zacytował słowa z obrazka prymicyjnego: „Proszę Was o modlitwę, abym był godnym znakiem Boga”. - Św. Józefie, opiekunie diecezji, mój patronie dziękuję za łaskę zdrowia, za twoje orędownictwo za mną u Boga. Wdzięczny jestem za wszystko i tobie się zawierzam, bym mógł dalej służyć naszemu Zbawicielowi w Jego Kościele - zaakcentował Jubilat.

Tekst i foto Arleta Wencwel

Dodaj komentarz

Pozostało znaków: 1000

Komentarze

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.
Bądź pierwszy!