TELEFON DO REDAKCJI: +48 62 766 07 17
Augustyna, Ingi, Jaromira 16 Lipca 2020, 03:37
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

RODO. Formy próśb o dokonanie zmian w danych osobowych

RODO. Formy próśb o dokonanie zmian w danych osobowych

Formy przekazywania i przetwarzania danych osobowych przez administratora danych osobowych reguluje nowy dokument zwany w skrócie RODO, czyli „Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych” z 27 kwietnia 2016 roku. (Nr Ustawy: UE 2016/679), które weszło w życie 25 maja 2018 roku, a także, w przypadku Kościoła katolickiego i danych administrowanych przez kościelne osoby prawne, „Dekret ogólny w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele”, wydany został przez Konferencję Episkopatu Polski 13 marca 2018 roku.

Dziś zajmiemy się formą prośby o dokonanie zmian w danych osobowych, które są w posiadaniu parafii, a które najczęściej występują w kościelnej praktyce kancelaryjnej. Najpierw o osobistym przedstawieniu prośby wobec administratora danych osobowych. Zgodnie z „Dekretem ogólnym w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele”, wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 roku żądanie o sprostowanie danych i żądanie dokonania adnotacji czy uzupełnienia danych osobowych muszą być złożone na piśmie osobiście lub przez pełnomocnika. Termin „na piśmie” oznacza, że pod dokumentem sporządzonym w dowolnej formie (odręcznie czy maszynowo) musi być złożony własnoręczny podpis. Żądanie nie może więc być zgłoszone np. ustnie w rozmowie bezpośredniej, przez telefon, via sms, czy e-mail, lecz jedynie w tzw. formie papierowej dokumentu. Formę pisemną wypełniają także inne formy oświadczeń woli znane z kodeksu cywilnego takie jak np. akt notarialny. Pełnomocnik ma wtedy obowiązek wykazać swoje umocowanie prawne pełnomocnictwem w formie pisemnej z podpisem mocodawcy. Dekret KEP nie ustanawia wprost formy żądania usunięcia danych. Jednakże należy uznać, że żądanie to, jako dalej idące niż wcześniej omawiane i niosące poważne konsekwencje, musi być złożone wyłącznie w formie pisemnej. Również wszystkie inne normy podane powyżej, a dotyczące sprostowania danych, dokonania adnotacji czy uzupełnienia danych, muszą być zachowane w przypadku tego typu żądania. Natomiast żądanie ograniczenia przetwarzania danych może być zgłoszone administratorowi w formie dowolnej, czyli ustnie czy drogą e-mail.
Teraz przedstawimy formą pełnomocnictwa w przedstawieniu żądań wobec administratora danych osobowych. Drugą formą wystosowania prośby dokonanie jakiś zmian w aspekcie danych osobowych jest działanie przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo, na podstawie zasady ogólnej, może być udzielone w takiej formie, która jest wymagana do dokonania danej czynności. I tak musi ono być przygotowane i złożone wyłącznie w formie pisemnej w następujących przypadkach: żądanie sprostowania danych, żądanie dokonania adnotacji lub uzupełnienia danych, usunięcia danych osobowych.
Natomiast w przypadkach prośby o udzielenie informacji czy prośby o ograniczenie przetwarzania danych, mogą być one zgłoszone administratorowi w dowolnej formie, czyli ustnie, telefonicznie czy mailowo. W celach dowodowych, takich jak zasada rozliczności z art. 6 ust 2 zd. 1 Dekretu, „za przestrzeganie określonych powyżej zasad odpowiedzialny jest administrator, który powinien być w stanie wykazać ich przestrzeganie”. Zatem trzeba posiadać potwierdzenie, że pełnomocnik posiada ważne pełnomocnictwo. Takim potwierdzeniem są: oświadczenie pełnomocnika (np. wg wzoru umieszczonego poniżej), e-mail lub sms od mocodawcy do pełnomocnika potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, e-mail lub sms od mocodawcy do administratora potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.

Ks. Zbigniew Cieślak

Dodaj komentarz

Pozostało znaków: 1000

Komentarze

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.
Bądź pierwszy!