TELEFON DO REDAKCJI: +48 62 766 07 17
Augustyna, Ingi, Jaromira 30 Września 2020, 21:40
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Nauczanie Papieża

Kto miłuje ma wielką radość
Renata Jurowicz
Kto miłuje ma wielką radość

Obłuda może się zagnieździć wszędzie, nawet w naszym sposobie miłowania. Dzieje się tak, gdy nasza miłość jest interesowna, pobudzana interesami osobistymi.

Nadzieja nie zawodzi
Papież Franciszek
Nadzieja nie zawodzi

Naszą największą chlubą będzie posiadanie jako Ojca takiego Boga, który nikogo nie faworyzuje, który nikogo nie wyklucza, lecz otwiera swój dom dla wszystkich istot ludzkich, począwszy od ostatnich i dalekich.

Niekoniecznie gorsza Modlitwa
Papież Franciszek
Niekoniecznie gorsza Modlitwa

Nadzieja, który doprowadziła marynarzy do modlitwy, okazuje się jeszcze mocniejsza i dokonuje czegoś, co wykracza poza to, czego oczekiwali: nie tylko nie zginęli w czasie burzy, ale otworzyli się na uznanie prawdziwego Pana.

Nadzieja rodząca się wśród łez
Nadzieja rodząca się wśród łez

Trzeba delikatności w obliczu cierpienia innych osób. Aby mówić o nadziei tym, którzy są zrozpaczeni, trzeba podzielać ich rozpacz; aby otrzeć łzę z oblicza osoby cierpiącej, trzeba do jej płaczu dołączyć swój.

Wyrzeczenie się przemocy
Papież Franciszek
Wyrzeczenie się przemocy

Reagowanie przemocą na przemoc może prowadzić w najlepszym wypadku do przymusowej migracji i ogromnego cierpienia.

dobrze radzić i pouczać
Papież Franciszek
dobrze radzić i pouczać

Refleksja na temat uczynków miłosierdzia względem duszy dotyczy dziś dwóch działań silnie powiązanych ze sobą: wątpiącym dobrze radzić i nieumiejętnych pouczać.

Odwiedź chorego lub więźnia -  słowo Papieża
Papież Franciszek
Odwiedź chorego lub więźnia - słowo Papieża

Umieszczając odwiedzanie więźniów wśród uczynków miłosierdzia, Jezus chciał nas zachęcić, byśmy się nie stawali sędziami kogokolwiek. Oczywiście, jeśli ktoś jest w więzieniu, to dlatego, że nie respektował prawa i współżycia obywatelskiego. Ale niezależnie od tego, wciąż jest kochany przez Boga.

Historia, która zmieniła jego serce
Papież Franciszek
Historia, która zmieniła jego serce

Biblia przedstawia nam wiele konkretnych przykładów migracji. Wystarczy pomyśleć o Abrahamie. Boże wezwanie pobudziło go do opuszczenia swej ojczyzny, aby wyruszyć do innej: „Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci ukażę” (Rdz 12,1).

Rysy oblicza Chrystusa - słowo Papieża
Papież Franciszek
Rysy oblicza Chrystusa - słowo Papieża

W poprzednich katechezach wniknęliśmy w wielką tajemnicę miłosierdzia Bożego. Zastanawialiśmy się nad działaniem Ojca w Starym Testamencie, a następnie poprzez opisy ewangeliczne zobaczyliśmy, że Jezus w swoich słowach i czynach jest ucieleśnieniem Miłosierdzia Bożego.

Kościół jest miłosierdziem
Papież Franciszek
Kościół jest miłosierdziem

Kościół nie jest tylko dla dobrych, albo dla tych, którzy wydają się dobrzy, czy uważają się za dobrych. Kościół jest dla wszystkich, a nawet przede wszystkim dla złych, bo Kościół jest miłosierdziem.

Nie dotknięcie płaszcza, a słowo Jezusa
Papież Franciszek
Nie dotknięcie płaszcza, a słowo Jezusa

W spotkaniu z Chrystusem otwiera się dla wszystkich mężczyzn i kobiet w każdym miejscu i żyjących w każdej epoce droga wyzwolenia i zbawienia.

Budowanie królestwa bożego dzień po dniu
Renata Jurowicz
Budowanie królestwa bożego dzień po dniu

Kościół raduje się, kiedy jego dzieci otrzymują dobrą nowinę, dzięki poświęceniu wielu mężczyzn i kobiet, którzy codziennie głoszą Ewangelię.

Nie bać się dotykania ubogich - słowo Papieża
Nie bać się dotykania ubogich - słowo Papieża

Dotknięcie ubogiego może nas oczyścić z obłudy i uczynić nas niespokojnymi o jego stan.„Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić” (Łk 5, 12): to usłyszana przez nas prośba trędowatego skierowana do Jezusa. Człowiek ten prosi nie tylko o uzdrowienie, ale także aby został „oczyszczony”, to znaczy w pełni uzd

Jezus zamienia prawo w Ewangelię
Papież Franciszek
Jezus zamienia prawo w Ewangelię

Wesele w Kanie jest czymś znacznie więcej niż opisem pierwszego cudu Jezusa. Jak szkatułka strzeże On tajemnicy swojej osoby i cel swego przyjścia: oczekiwany Oblubieniec rozpoczyna zaślubiny, które dokonają się w tajemnicy paschalnej.

Bądźmy zaczynem jedności i miłosierdzia
Bądźmy zaczynem jedności i miłosierdzia

Trynitarna perspektywa komunii ogarnia nas i pobudza do życia w miłości i braterskim dzieleniu się, będąc pewnymi, że tam, gdzie jest miłość, tam jest Bóg.