TELEFON DO REDAKCJI: +48 62 766 07 17
Augustyna, Ingi, Jaromira 15 Sierpnia 2020, 01:44
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Liturgia

Dzieło Ducha Świętego w liturgii
ks. Dariusz Kwiatkowski
Dzieło Ducha Świętego w liturgii

Liturgia jako działanie Boga względem ludzi, których On pragnie zbawić oraz jako wylanie Jego zbawiającej miłości na cały wszechświat, jest czynem Boga w Jezusie Chrystusie. Oznacza to, że liturgia jest człowiekowi dana przez Boga w sposób całkowicie darmowy jako bezinteresowny dar wypływający z Bożej miłości. W każdy

Dzieło Chrystusa w liturgii
ks. Dariusz Kwiatkowski
Dzieło Chrystusa w liturgii

Katechizm Kościoła Katolickiego, mocniej niż Konstytucja Sacrosanctum concilium, podkreśla oblubieńczy charakter obecności Chrystusa w liturgii. Z oblubieńczej więzi Chrystusa ze swą Małżonką – Kościołem wypływa zarówno Jego działanie uświęcające, jak i kult, który oddaje On Ojcu wraz ze swą Oblubienicą. Jez

Liturgia ?przepływem? błogosławieństwa
ks. Dariusz Kwiatkowski
Liturgia ?przepływem? błogosławieństwa

Wychodząc od słów św. Pawła wziętych z Listu do Efezjan: „Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa; On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich – w Chrystusie (1, 3), Katechizm Kościoła Katolickiego przedstawia liturgię jako błogosławieństwo.

Oblubieniec i oblubienica
ks. Dariusz Kwiatkowski
Oblubieniec i oblubienica

Nowy Katechizm Kościoła Katolickiego podzielony został na cztery części. Nie jest to podział przypadkowy. Celem KKK jest wierne i organiczne przedstawienie nauczania Pisma Świętego, żywej Tradycji Kościoła, jako autentycznego Urzędu Nauczycielskiego oraz duchowej spuścizny Ojców i Świętych, „aby umożliwić lepsze poznan