TELEFON DO REDAKCJI: +48 62 766 07 17
Beniaminy, Dariusza, Gabrieli 19 Grudnia 2018, 08:54
Dziś -6°C
Jutro -1°C
Szukaj w serwisie

Kontakt

REDAKCJA

ul. Widok 80-82
62-800 Kalisz

tel./fax:  62 766 07 17
e-mail:  opiekun@post.pl

Redakcja czynna od pon. - pt. 9.00-14.00

REDAKTOR NACZELNY

ks. Andrzej Antoni Klimek 
aaklimek@opiekun.kalisz.pl 

SKŁAD REDAKCYJNY

Arleta Wencwel
(prenumerata, reklama, marketing, insert, dziennikarz)
arletawencwel@opiekun.kalisz.pl

Renata Jurowicz
(dziennikarz, redagowanie nadesłanych artykułów, korekta)
renatajurowicz@opiekun.kalisz.pl

Monika Rubas
(skład DTP)
monikarubas@opiekun.kalisz.pl

WYDAWCA

Kuria Diecezjalna
ul. Widok 80-82
62-800 Kalisz

DRUK

Polskapresse Oddział Poligrafia 
Drukarnia Sosnowiec

Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca.

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania w tekstach zmian i skrótów.

Formularz kontaktowy