TELEFON DO REDAKCJI: +48 62 766 07 17
Albiny, Sebastiana, Zdzisławy 17 Grudnia 2018, 01:10
Dziś -6°C
Jutro 1°C
Szukaj w serwisie

Historia

Jak nakręcić bombę?  Kulisy światowego konfliktu
ks. Andrzej Antoni Klimek
Jak nakręcić bombę? Kulisy światowego konfliktu

Dla Polaków pierwsza wojna światowa to przede wszystkim bezpośrednia przyczyna odzyskania niepodległości przez nasz kraj. Nie można jednak zapomnieć, że cele inspiratorów tej wojny nie były ani szlachetne, ani bezinteresowne.

Gospodarka  Republiki Rzymskiej, cz.1
Szymon Modzelewski
Gospodarka Republiki Rzymskiej, cz.1

W IV wieku przed Chr. Rzymianie chwycili się nowych źródeł dochodów. Założenie Ostii około 350 roku przed Chr. świadczy o zainteresowaniu handlem morskim i żeglugą. Nowo budowane drogi, takie jak Via Appia łącząca Rzym z Kampanią, ułatwiały transport towarów.

Dawni kaliscy jezuici i ich działalność  od XVI do XVIII wieku
Jerzy Aleksander Splitt
Dawni kaliscy jezuici i ich działalność od XVI do XVIII wieku

W dziejach Kalisza ważne miejsce zajmują jezuici, których przybycie spowodowało wielkie zmiany w obrazie architektoniczno-urbanistycznym miasta. Swoją działalnością przyczynili się oni do intensywnego rozwoju życia oświatowego i kulturalnego oraz do umocnienia wiary.

Pius XII i Powstanie Węgierskie
Aleksandra Polewska
Pius XII i Powstanie Węgierskie

Propaganda komunistyczna konsekwentnie przedstawiała Piusa XII jako tchórza, antysemitę, przyjaciela Hitlera i współwinnego zbrodni nazizmu. I niestety, w dużej mierze, taki właśnie obraz tego papieża wszczepiła do powszechnej świadomości.

W Etrurii i Lacjum
Szymon Modzelewski
W Etrurii i Lacjum

Początki życia miejskiego w Italii związane są z Grekami i Etruskami. Model miasta, który powstał na gruncie greckim szybko przyjął się na terenie Półwyspu Apenińskiego. Około 1000 r. przed. Chr. na terenie środkowej Italii dominowała ludność związana z kulturą Villanova, zamieszkująca niewielkie, rozproszone osiedla.

Kompani i towarzysze Jezusa
Jerzy Aleksander Splitt
Kompani i towarzysze Jezusa

Do zakonów, które na trwałe wpisały się w dzieje terenu obejmującego swym zasięgiem diecezję kaliską należy też Towarzystwo Jezusowe. I chociaż jezuici dzisiaj także są obecni w naszej diecezji, to jednak fakt kasaty tego zakonu w 1773 roku spowodował, że znaleźli się w cyklu artykułów poświęconych wspólnotom zakonnym działającym niegdyś na szeroko rozumianej ziemi kaliskiej.

Żołnierze naszej wolności
Nadesłane
Żołnierze naszej wolności

W połowie XIX wieku znaczną część parcelowanego majątku ziemskiego w Poniatowie w parafii Goszczanów nabył Stanisław Strójwąs, który dał się poznać jako społecznik, patriota i gorliwy katolik.

Greccy kupcy
Szymon Modzelewski
Greccy kupcy

W śródziemnomorskiej gorączce handlu i wymiany uczestniczyli wszyscy: Grecy, Fenicjanie i Etruskowie, mieszkańcy Italii, Hiszpanii i Bliskiego Wschodu. Część greckich miast, takich jak Korynt i Egina, rozwijała się głównie dzięki handlowi i wytwórczości rzemieślniczej.

O kaliskich klaryskach  słów kilka
Jerzy Aleksander Splitt
O kaliskich klaryskach słów kilka

Do żeńskich wspólnot zakonnych, które w minionych wiekach posiadały swoje domy na terenie dzisiejszej diecezji kaliskiej - obok cysterek i bernardynek, przedstawionych w poprzednich numerach „Opiekuna” - należą także klaryski z Zakonu Świętej Klary.

Ku Niepodległej Polska droga  od niewoli do wolności
ks. Sławomir Kęszka
Ku Niepodległej Polska droga od niewoli do wolności

Niepodległość Polski jest następstwem złożonego procesu obejmującego powstania, liczne krwawe bitwy, opór skierowany przeciw zaborcom i nieustanną troskę o świadomość narodową.

Powrót Admirała
Nadesłane
Powrót Admirała

Niedawno w Kwaterze Pamięci na Cmentarzu Marynarki Wojennej w Gdyni zostali pochowani admirał Józef Unrug ze swoją żoną Zofią. Czym syn pruskiego generała zasłużył sobie na taki honor?

Gospodarka Grecji  w czasach Peryklesa
Szymon Modzelewski
Gospodarka Grecji w czasach Peryklesa

Dzięki bogactwu zgromadzonemu na skutek rozwoju handlu zmieniło się diametralnie życie w Grecji. Wzbogaciły się szerokie rzesze ludzi i doszło do zmiany struktury społecznej, zwyczajów i kultury.

Kaliskie bernardynki
Jerzy Aleksander Splitt
Kaliskie bernardynki

Do grona żeńskich wspólnot zakonnych posiadających w minionych wiekach swoje domy na terenie dzisiejszej diecezji kaliskiej, oprócz cysterek, o których była mowa w poprzednim numerze „Opiekuna”, należą także bernardynki - Mniszki Trzeciego Zakonu Regularnego św. Franciszka z Asyżu.

Cystersi i panny cysterki
Jerzy Aleksander Splitt
Cystersi i panny cysterki

Cystersi i cysterki odegrali ważną rolę w dziejach Europy i w znaczny sposób przyczynili się do rozwoju gospodarczego i kulturalnego terenów, na których istniały ich opactwa. Powstały one także na obszarze dzisiejszej diecezji kaliskiej i warto poświęcić im nieco uwagi.

Różaniec
Aleksandra Polewska
Różaniec

Przy ciele zamordowanego bł. ks. Jerzego Popiełuszki, nie znaleziono jego różańca, mimo, że ponoć nigdy się z nim nie rozstawał. Odnalazł się on wcześniej niż ciało męczennika i to nieoczekiwanie w miejscu, w którym według wszelkich oficjalnych danych, ks. Popiełuszki nie było i być nie mogło, tj. pod mostem drogowym w Toruniu.