TELEFON DO REDAKCJI: +48 62 766 07 17
Jarosława, Konrada, Selmy 21 Kwietnia 2019, 10:15
Dziś 16°C
Jutro 15°C
Szukaj w serwisie

Biblia

Benedictus - zapowiedź Wschodzącego Słońca
Benedictus - zapowiedź Wschodzącego Słońca

Pieśń Benedictus (Łk 1, 67-80) jest drugim, po Magnificat, hymnem uwielbienia w Łukaszowej Ewangelii dzieciństwa Jezusa. Wypowiada go Zachariasz, mąż Elżbiety po narodzinach ich syna Jana. Duch Święty, który podczas spotkania z Maryją napełnił Elżbietę i sprawił, że Jan zatańczył przed Panem, teraz otwiera usta Zachariasz

Sardes miasto Apokalipsy
Sardes miasto Apokalipsy

Jednymi z najciekawszych starożytnych zabytków zachodniej Turcji są ruiny starożytnego miasta Sardes, stolicy Lidii. Zmienne koleje losu tej metropolii stanowią ciekawy fragment dziejów starożytnej Azji Mniejszej.

Nauka wierności
ks. Krzysztof P. Kowalik
Nauka wierności
Źródło zwycięstwa, cz. II
ks. Krzysztof P. Kowalik
Źródło zwycięstwa, cz. II

Po przekroczeniu Jordanu Izraelitom wszystko wydawało się możliwe. Ziemia Obiecana otwierała przed nimi swe podwoje. Ale ich odczucia szybko zmienił nowy widok. Przed ich oczyma stanęły twierdze broniące tej ziemi.

Mowa w przypowieściach
ks. Piotr Bałoniak
Mowa w przypowieściach

Trzecia mowa Jezusa (Mt 13) poświęcona jest tematyce królestwa Bożego. Zebranych w niej zostało siedem przypowieści (o siewcy, o ziarnie gorczycy, o zaczynie, o chwaście, o skarbie, o perle, sieci), które obrazowo i prosto wyjaśniają tajemnicę głoszonego przez Jezusa królestwa niebieskiego.

U progu obietnicy, cz. I
ks. Krzysztof P. Kowalik
U progu obietnicy, cz. I

Gdy Mojżesz wezwał Jozuego przed swoje oblicze ten był pewien, że będą omawiać szczegóły związane z wejściem do Ziemi Obiecanej, planować kolejne bitwy i podział ziemi. Przecież stojąc pod górą Nebo byli na wyciągnięcie ręki od kraju, do którego prowadził ich Bóg.

Rozstanie z Mojżeszem - Biblia
ks. Krzysztof P. Kowalik
Rozstanie z Mojżeszem - Biblia

Izraelici przemierzali stepy Moabu, zmierzając ku północnej granicy tego obszaru. Mojżesz wiedział, iż każdy dzień wędrówki przybliżał ich do ziemi obiecanej przez Boga, zapowiadał kres tułaczki na obczyźnie. To budziło w jego sercu radość.

Pogański prorok
ks. Krzysztof P. Kowalik
Pogański prorok

W swej wędrówce Izraelici dotarli do potoku Zared. Następnie przeszli nad potok Arnon. Podobnie, jak w Edomie, Mojżesz wyprawił posłów do króla Amorytów Sichona z prośbą o pozwolenie Hebrajczykom na przejście przez teren jego królestwa. Ale ten nie dał zgody.

Znak ocalenia
ks. Krzysztof P. Kowalik
Znak ocalenia

Mojżesz pragnął jak najszybciej wprowadzić Izraelitów do Ziemi Obiecanej. Chciał oszczędzić im trudów wędrówki. By tak można było zrobić należało przejść przez ziemię należącą do Edomitów.

Czas pustyni - Biblia
ks. Krzysztof P. Kowalik
Czas pustyni - Biblia

Mojżesz swym wstawiennictwem ocalił lud Izraela. Niemniej bunt, jaki zrodził się pośród tego ludu nie pozostał bez konsekwencji. Niedowierzanie Bogu, wpierw zrodziło sprzeciw wobec Jego poleceń, a następnie strach przed nieprzyjaciółmi. On zaś w umysłach ludzi wybudował mury potężniejsze niż te, które posiadały

Odnawiające światło - Biblia
ks. Krzysztof P. Kowalik
Odnawiające światło - Biblia

Odstępstwo Hebrajczyków pokazało, jak daleko ich serce przylgnęło do ziemi niewoli i jej obyczajów. Dlatego Izrael poniósł na swych barkach brzemię swego postępowania. Była nim śmierć. Przyszła w dziwny i mało zrozumiały sposób.

Pergamon - list do Kościoła kompromisów
ks. Piotr Bałoniak
Pergamon - list do Kościoła kompromisów

Adresatem trzeciego listu Apokalipsy jest Kościół w Pergamonie. Chrystus przedstawia się jemu jako „Ten, który trzyma ostry miecz obosieczny” (Ap 2,12) - symbol mocy i skuteczności Jego Słowa. Miecz słowa Bożego dla Kościoła do pokonywania zła i radykalnego oddzielania prawdy od fałszu.

Efez - wróć do pierwszej miłości
ks. Piotr Bałoniak
Efez - wróć do pierwszej miłości

W Księdze Apokalipsy znajdujemy listy, które Jezus Chrystus kieruje przez św. Jana do siedmiu Kościołów w Azji Mniejszej: do Efezu, Smyrny, Pergamonu, Tiatyry, Sard, Filadelfii i Laodycei (por. Ap 2-3).

Słuchając człowieka - Mojżesz
ks. Krzysztof P. Kowalik
Słuchając człowieka - Mojżesz

Od chwili wyjścia Izraelitów z Egiptu mijały kolejne dni, tygodnie i miesiące. Pobyt w ziemi niewoli stawał się coraz dalszą przeszłością. Hebrajczycy stanowili ludem przemierzający bezdroża pustyni. Jednak ich celem nie była wędrówka sama w sobie...

Boże wykluczenie
ks. Andrzej Antoni Klimek
Boże wykluczenie

Nie jest łatwo przyjąć wykluczenie, czy odłączenie. Od tego jednak wszystko się zaczęło. Na początku było oddzielenie.