Autorzy Archiwum Galeria Polecane Kontakt Ogłoszenia

2018-05-30 11:06:21

Niedziela Najświętszej Trójcy 27 maja

Pwt 4, 32-34.39-40; Ps 33; Rz 8, 14-17; Mt 28, 16-20

Poniedziałek, 28 maja
1 P 1, 3-9; Ps 111; Mk 10, 17-27
Wtorek, 29 maja
1 P 1, 10-16; Ps 98; Mk 10, 28-31
Środa, 30 maja
1 P 1, 18-25; Ps 147B; Mk 10, 32-45
Czwartek, 31 maja
Wj 24, 3-8; Ps 116B; Hbr 9, 11-15; Mk 14, 12-16.22-26
Piątek, 1 czerwca
1 P 4, 7-13; Ps 96; Mk 11, 11-25
Sobota, 2 czerwca
Jud 17, 20b-25; Ps 63; Mk 11, 27-33

 

Z Księgi Powtórzonego Prawa
Mojżesz tak powiedział do ludu: «Zapytaj dawnych czasów, które były przed tobą, zaczynając od dnia, w którym Bóg stworzył człowieka na ziemi, zapytaj od jednego krańca niebios do drugiego, czy nastąpiło tak wielkie wydarzenie jak to lub czy słyszano o czymś podobnym? Czy słyszał jakiś naród głos Boży z ognia, jak ty słyszałeś, i pozostał żywy? Czy usiłował Bóg przyjść i wybrać sobie jeden naród spośród innych narodów przez doświadczenia, znaki, cuda i wojny, ręką mocną i wyciągniętym ramieniem, dziełami przerażającymi, jak to wszystko, co tobie uczynił Pan, Bóg twój, w Egipcie na twoich oczach?
Poznaj dzisiaj i rozważ w swym sercu, że Pan jest Bogiem, a na niebie wysoko i na ziemi nisko nie ma innego. Strzeż Jego praw i nakazów, które ja dziś polecam tobie wypełniać; by dobrze ci się wiodło i twym synom po tobie; byś przedłużył swe dni na ziemi, którą na zawsze daje ci Pan, Bóg twój».

Z Księgi Psalmów
Wypełnię moje śluby wobec czcicieli Boga.
Ubodzy będą jedli i zostaną nasyceni,
będą chwalić Pana ci, którzy Go szukają:
«Serca wasze niech żyją na wieki».
Przypomną sobie i wrócą do Pana wszystkie krańce ziemi,oddadzą Mu pokłon wszystkie szczepy pogańskie. Jemu się pokłonią wszyscy śpiący w ziemi, przed Nim zegną się wszyscy, którzy staną się prochem.
Moja dusza będzie żyła dla Niego,
potomstwo moje Jemu będzie służyć,
przyszłym pokoleniom o Panu opowie.
I sprawiedliwość Jego ogłoszą ludowi,
który się narodzi:«Pan to uczynił».

Z Listu Świętego Pawła, Apostoła do Rzymian

Bracia: Wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście Ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: «Abba, Ojcze!» Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami: dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa; skoro wspólnie z Nim cierpimy,
to po to, by wspólnie mieć udział w chwale.

 

Z Ewangelii wg św. Mateusza

Chrzest w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego

Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: «Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata».

 

Komentarz do Ewangelii

Jesteśmy dziećmi Boga

Punktem wyjścia do zrozumienia dzisiejszej Ewangelii jest dla mnie biblijny fragment Księgi Powtórzonego Prawa dany nam jako pierwsze czytanie. Mojżesz przypomina Izraelowi doświadczenie bliskości i troski Boga, który bez jakiegokolwiek zewnętrznego powodu zainteresował się najmniejszym ze wszystkich narodów i powołał go do wejścia w relację ze Stwórcą wszechświata.
Ta jeszcze starotestamentalnie rozumiana troskliwość i dbałość o Izraelitów prowokuje mnie do zwrócenia szczególnej uwagi na ostatni werset Ewangelii: „Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”. To nie tylko obietnica czy deklaracja - to zdecydowane i nieodwołalne stwierdzenie faktu, pieczęć potwierdzająca każde słowo zapisane w Biblii. Bóg w ten sposób przejrzysty sposób potwierdza swoje postanowienie i plan zbawienia każdego z nas. Pewną trudność sprawia próba oddania naszym językiem jednocześnie współistniejących ze sobą bezwzględności i czułości, ale takimi pozornymi paradoksami jest utkane całe Pismo Święte, które przecież nie jest dla nas zwykłym zbiorem słów, ale szansą na odkrycie Boga. Dlatego każdego dnia możemy się przekonać, że Słowo daje prawdziwe życie - Ono samo w sobie jest Życiem.
Zdaję sobie sprawę z faktu wkraczania na grunt mocno teologiczny i niekoniecznie zrozumiały, dlatego chcę skoncentrować się na tej trudnej do pojęcia wierności Jezusowej miłości - nawet wobec ludzkich zwątpień, powrotów do grzechu, lęku przed cierpieniem, śmiercią, destrukcyjnych zniewoleń itd. Cała historia zbawienia - w tym również nasze życiowe historie - jest mocno i całkowicie zanurzona w sercu Boga i dzięki temu jesteśmy nieustannie pobudzani do miłości, nadziei i wiary. Tu nie chodzi o nasze zasługi czy starania, ale o ciągle dawane nam szanse na odkrycie, że jesteśmy dziećmi Boga. Stąd ostatni nakaz Jezusa przed odejściem do Ojca brzmi: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody (a właściwie: pozyskujcie/czyńcie uczniów we wszystkich narodach)! Udzielajcie im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (Mt 28, 19). Pewność wyrozumiałej i mądrej troski Boga o nasze życie i zbawienie prowokuje i powołuje do dzielenia się tym doświadczeniem z innymi ludźmi - zarówno przez słowa i przykład życia zmuszający do myślenia i budzący w naszych siostrach i braciach tęsknotę za życiem z Jezusem jako Jego uczniowie, jak i przez sakramentalną posługę Kościoła, który w chrzcie rodzi nowych synów i córki Boga. To fascynujące zadanie, które na pewno wielu z nas widzi jako wypełnioną radością konsekwencję naszego chrztu i nieustannego głodu poznawania Chrystusa.
Dlatego tym bardziej warto dzisiaj przypomnieć sobie i podziękować Bogu Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu za tę niezasłużoną łaskę, która pozwala nam naprawdę uczestniczyć w życiu Boga, odkrywać codziennie miłość Trójcy Świętej i poznawać, że „Pan jest Bogiem” (Pwt 4, 39). Przecież nie dał nam Bóg ducha lęku, ale przybrania za synów i dzięki Niemu możemy z niekłamaną dumą wołać z całych sił „Abba, Ojcze!” (por. Rz 15).

ks. Grzegorz Mączka

Dodaj komentarz

Aby dodać komentarz, prosimy o przepisanie wyrazów z obrazka. Wyrazy muszą być oddzielone spacją.

Ziarno Słowa

Pozostałe kategorie
komentarz redaktora
w słowie bożym
prawo kanoniczne
meandry czwartej wladzy
sacrum w muzyce
nauka spoleczna kosciola
okladka 15

Opiekun nr 17(530) od 12 sierpnia 2018

Zapytaj w parafii o nowego "Opiekuna", a w nim m.in
artykuły o Matce Bożej w różnych odsłonach

Zamów prenumeratę

 

baner
banner
figazmakiem
Drewniane kościólki Jasna i ta druga strona 25 lat diecezji

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Więcej