Autorzy Archiwum Galeria Polecane Kontakt Ogłoszenia

2018-04-09 10:04:54

Święto Miłosierdzia Bożego 8 kwietnia
Dz 4, 32-35; Ps 118; 1 J 5, 1-6; J 20, 19-31

Poniedziałek, 9 kwietnia
Iz 7, 10-14; Ps 40; Hbr 10, 4-10; Łk 1, 26-38

Wtorek, 10 kwietnia
Dz 4, 32-37; Ps 93; J 3, 7b-15

Środa, 11 kwietnia
Dz 5, 17-26; Ps 34; J 3, 16-21

Czwartek, 12 kwietnia
Dz 5, 27-33; Ps 34; J 3, 31-36

Piątek, 13 kwietnia
Dz 5, 34-42; Ps 27; J 6, 1-15

Sobota, 14 kwietnia
Dz 6, 1-7; Ps 33; J 6, 16-21

Z Dziejów Apostolskich
Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich, którzy uwierzyli. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wielka łaska spoczywała na wszystkich.
Nikt z nich nie cierpiał niedostatku, bo właściciele pól albo domów sprzedawali je i przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży, i składali je u stóp Apostołów. Każdemu też rozdzielano według potrzeby.

Z Księgi Psalmów
Niech dom Izraela głosi:
«Jego łaska na wieki».
Niech dom Aarona głosi:
«Jego łaska na wieki».
Niech wyznawcy Pana głoszą:
«Jego łaska na wieki».
Prawica Pana wzniesiona wysoko,
prawica Pańska moc okazała.
Nie umrę, ale żyć będę
i głosić dzieła Pana.
Ciężko mnie Pan ukarał,
ale na śmierć nie wydał.
Kamień odrzucony przez budujących
stał się kamieniem węgielnym.
Stało się to przez Pana i cudem
jest w naszych oczach.
Oto dzień, który Pan uczynił,
radujmy się nim i weselmy.

Z Pierwszego Listu Świętego Jana Apostoła

Najmilsi:
Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, z Boga się narodził; i każdy miłujący Tego, który dał życie, miłuje również tego, kto życie od Niego otrzymał. Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga i wypełniamy Jego przykazania, albowiem miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań, a przykazania Jego nie są ciężkie. Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat; tym właśnie zwycięstwem,
które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. A któż zwycięża świat,
jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym?
Jezus Chrystus jest Tym, który przyszedł przez wodę i krew,
i Ducha, nie tylko w wodzie, lecz w wodzie i we krwi.
Duch daje świadectwo, bo Duch jest prawdą.

Z Ewangelii wg św. Jana
Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli
Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!» A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane». Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: «Widzieliśmy Pana!» Ale on rzekł do nich: «Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i ręki mojej nie włożę w bok Jego, nie uwierzę». A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął pośrodku i rzekł: «Pokój wam!» Następnie rzekł do Tomasza: «Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym». Tomasz w odpowiedzi rzekł do Niego: «Pan mój i Bóg mój!» Powiedział mu Jezus: «Uwierzyłeś dlatego, że Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli». I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego.

Komentarz do Ewangelii
Wiara drogą do miłosierdzia

Pan Jezus przez Świętą Faustynę upomniał się o to, aby tydzień po Wielkanocy, obchodzono w Kościele święto Bożego Miłosierdzia. To Boże miłosierdzie tak naprawdę ujawnia się dopiero dzięki zmartwychwstaniu, bo inaczej byłoby tylko zwykłym pocieszeniem („poklepaniem po odzieży“ - słowa Wojciecha Młynarskiego), a nie doświadczeniem tego, co Bóg może uczynić. Aby jednak doświadczyć Bożego miłosierdzia, czyli doświadczyć tego, jaki jest Bóg, potrzeba wiary! Bez niej miłosierdzie się nie objawia, a raczej człowiek nie doświadcza mocy Pana Boga. Wróćmy więc na chwilę do Wielkiego Piątku: Pan Jezus umiera na krzyżu i chce wszystkim okazać miłosierdzie, także łotrom, którzy są z Nim krzyżowani. I co? Jeden z nich słyszy: „Dziś ze Mną będziesz w raju“ (Łk 23, 43), a drugi nie. Czyżby Pan Jezus na moment przestał być miłosierny? Czyżby miłosierdzie nie obejmowało wszystkich i każdego? Oczywiście, że nie! Tylko jeden łotr odwołał się do Jezusa: „Wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do Twego królestwa“ (Łk 23, 42). I o to chodzi! Wiara „dobrego“ łotra (tradycja Kościoła przekazała nam jego imię: Dyzmas) pozwoliła mu doświadczyć Bożego miłosierdzia; można by śmiało powiedzieć, że była to pierwsza kanonizacja. Bez tej wiary Boże miłosierdzie nie jest w stanie w pełni zaistnieć. I co z tego, że Bóg chce, „aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy“ (1Tm 2, 4)? Jest to oczywiście fundament, ale bez wiary człowieka, bez przyjęcia przez niego Bożego miłosierdzia, ono się w pełni nie objawi, nie dotknie człowieka. Dlatego dzisiaj Pan Bóg w swoim słowie tak bardzo podkreśla znaczenie WIARY: bez niej nie doświadczymy Bożego miłosierdzia! „Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich, którzy uwierzyli“ (Dz 4, 32). Wiara daje życie, daje wspólnotę (Kościół), daje więc przestrzeń, gdzie można doświadczyć miłosierdzia. „Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, z Boga się narodził“ (1J 5, 1); „Któż zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym?“ (1J 5, 5). Wiara sprawia, że człowiek (ja) staje się dzieckiem Boga, ma tę samą naturę, co Bóg (a naturą Boga jest miłość, w której zawiera się miłosierdzie). Wiara sprawia, że człowiek może zwyciężyć (dzięki Bogu) szatana, śmierć i grzech; może doświadczyć mocy miłosierdzia. I wreszcie słowa Tomasza Apostoła: „Pan mój i Bóg mój“ (J 20, 28), które prowadzą do „życia w imię Jezusa“ (por. J 20, 31). Bo miłosierdzie to tak naprawdę Boże życie, którym zaczynam żyć, gdy uwierzę Bogu. „Bóg nikomu miłosierdzia swego nie odmówi. Niebo i ziemia może się odmienić, ale nie wyczerpie się miłosierdzie Boże“ (św. Faustyna).

ks. Tomasz Kaczmarek

Dodaj komentarz

Aby dodać komentarz, prosimy o przepisanie wyrazów z obrazka. Wyrazy muszą być oddzielone spacją.

Ziarno Słowa

Pozostałe kategorie
komentarz redaktora
w słowie bożym
prawo kanoniczne
meandry czwartej wladzy
sacrum w muzyce
nauka spoleczna kosciola
okladka 15

Opiekun nr 17(530) od 12 sierpnia 2018

Zapytaj w parafii o nowego "Opiekuna", a w nim m.in
artykuły o Matce Bożej w różnych odsłonach

Zamów prenumeratę

 

baner
banner
figazmakiem
Drewniane kościólki Jasna i ta druga strona 25 lat diecezji

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Więcej