Autorzy Archiwum Galeria Polecane Kontakt Ogłoszenia

2018-01-26 12:52:18

IV Niedziela zwykła 28 stycznia
Pwt 18, 15-20; Ps 95; 1 Kor 7, 32-35; Mk 1, 21-28
Poniedziałek, 29 stycznia
2 Sm 15, 13-14.30;16, 5-13a; Ps 3; Mk 5, 1-20
Wtorek, 30 stycznia
2 Sm 18, 9-10.14b.24-25a.31-19,3; Ps 86; Mk 5, 21-43
Środa, 31 stycznia
2 Sm 24, 2.9-17; Ps 32; Mk 6, 1-6
Czwartek, 1 lutego
1 Krl 2, 1-4.10-12; 1 Krn 29; Mk 6,7-13
Piątek, 2 lutego
Ml 3, 1-4; Ps 24; Łk 2, 22-40
Sobota, 3 lutego
1 Krl 3, 4-13; Ps 119; Mk 6, 30-34

Z Księgi Powtórzonego Prawa
Mojżesz powiedział do ludu: «Pan, Bóg twój, wzbudzi dla ciebie proroka spośród twoich braci, podobnego do mnie. Jego będziesz słuchał. Właśnie o to prosiłeś Pana, Boga swego, na Horebie, w dniu zgromadzenia: Niech więcej nie słucham głosu Pana, Boga mojego, i niech już nie widzę tego wielkiego ognia, abym nie umarł». I odrzekł mi Pan: «Dobrze powiedzieli. Wzbudzę im proroka spośród ich braci, takiego jak ty, i włożę w jego usta moje słowa, będzie im mówił wszystko, co mu nakażę. Jeśli ktoś nie będzie słuchać moich słów, które on wypowie w moim imieniu, Ja od niego zażądam zdania sprawy. Lecz jeśli który prorok odważy się mówić w moim imieniu to, czego mu nie rozkazałem, albo wystąpi w imieniu bogów cudzych – taki prorok musi ponieść śmierć».

Z Księgi Psalmów
Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu,
wznośmy okrzyki ku chwale Opoki
naszego zbawienia.
Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem, z weselem śpiewajmy Mu pieśni.
Przyjdźcie, uwielbiajmy Go, padając na twarze, klęknijmy przed Panem, który nas stworzył.
Albowiem On jest naszym Bogiem,
a my ludem Jego pastwiska i owcami
w Jego ręku.
Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego:
«Niech nie twardnieją wasze serca jak
w Meriba, jak na pustyni w dniu Massa,
gdzie Mnie kusili wasi ojcowie,
doświadczali Mnie, choć widzieli moje dzieła».

Z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian
Bracia: Chciałbym, żebyście byli wolni od utrapień. Człowiek bezżenny troszczy się o sprawy Pana, o to, jak by się przypodobać Panu. Ten zaś, kto wstąpił w związek małżeński, zabiega o sprawy świata, o to, jak by się przypodobać żonie. I doznaje rozterki. Podobnie i kobieta: niezamężna i dziewica troszczy się o sprawy Pana, o to, by była święta i ciałem, i duchem. Ta zaś, która wyszła za mąż, zabiega o sprawy świata, o to, jak by się przypodobać mężowi. Mówię to dla waszego pożytku, nie zaś, by zastawiać na was pułapkę; ale po to, byście godnie i z upodobaniem trwali przy Panu.

Z Ewangelii wg św. Marka
Jezus naucza jak ten, który ma władzę

W Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. Był właśnie w ich synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: «Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boga». Lecz Jezus rozkazał mu surowo: «Milcz i wyjdź z niego!  » Wtedy duch nieczysty zaczął nim miotać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: «Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne». I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej.

 

Komentarz do Ewangelii
Nowa nauka z mocą
Rozglądamy się wokół siebie, oglądamy programy w TV i dochodzimy do wniosku, że w tym świecie jest tyle zła. Niektórzy myślą nawet, że zło jest potężniejsze od dobra, czyli że szatan ma większą moc niż Bóg. I choć w każdym z nas jest pragnienie tego, co dobre, to jednak niejednokrotnie ulegamy temu, co złe. Kiedy więc słuchamy DOBREJ NOWINY o Jezusie, który wyrzuca złego ducha (|Mk 1, 25-26), to przywołujemy słowa Modlitwy Pańskiej: „Zbaw nas ode Złego”. Modlimy się tak, bo także Jezus modlił się za nas: „Nie proszę, abyś zabrał ze świata, lecz abyś ich ustrzegł przed złem” (J 17, 15). Święty Piotr ciągle nam przypomina: „Wasz przeciwnik, diabeł, krąży jak ryczący lew i szuka, kogo by pożreć” (1P 5, 8). Bo „zło... nie jest jakąś abstrakcją, lecz oznacza osobę, Szatana, Złego, anioła, który sprzeciwia się Bogu” (Katechizm Kościoła Katolickiego 2851). „Kościół naucza, że był on najpierw dobrym aniołem stworzonym przez Boga: Diabeł bowiem i inne złe duchy zostały stworzone przez Boga jako dobre z natury, ale same uczyniły się złymi” (KKK 391). Szatan sprzeciwia się Bogu i temu wszystkiemu, co Boże; chce zniszczyć to wszystko, co Boże. On (szatan) nigdy nie jest po naszej stronie, on jest zawsze przeciw nam („krąży i szuka, kogo pożreć”). Ale „moc szatana nie jest jednak nieskończona. Jest on tylko stworzeniem; jest mocny, ponieważ jest czystym duchem, ale jednak stworzeniem: nie może przeszkodzić w budowaniu królestwa Bożego. Chociaż szatan działa w świecie przez nienawiść do Boga i Jego królestwa w Jezusie Chrystusie, a jego działanie powoduje wielkie szkody - natury duchowej, a pośrednio nawet natury fizycznej - dla każdego człowieka i dla całego społeczeństwa, działanie to jest dopuszczone przez Opatrzność Bożą, która z mocą i zarazem łagodnością kieruje historią człowieka i świata. Dopuszczenie przez Boga działania szatana jest wielką tajemnicą, ale «wiemy, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra» (Rz 8, 28)” (KKK 395).
Kiedy Jezus wyrzucił ducha nieczystego „wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: «Co to jest? Nowa jakaś nowa nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne»” (Mk 1, 27). No właśnie... „nowa nauka z mocą”! Do tej nauki Jezusa i Jego mocy odwołuje się Kościół: „Gdy Kościół publicznie i na mocy swojej władzy prosi w imię Jezusa Chrystusa, by jakaś osoba lub przedmiot były strzeżone od napaści Złego i uwolnione od jego panowania, nazywa się to egzorcyzmem. Praktykował go Jezus, a Kościół od Niego ma władzę i zadanie wypowiadania egzorcyzmów. W prostej formie egzorcyzm występuje podczas celebracji chrztu. Egzorcyzm uroczysty, nazywany «wielkim», może być wypowiadany tylko przez prezbitera (kapłana) i za zezwoleniem biskupa... Egzorcyzmy mają na celu wypędzenie złych duchów lub uwolnienie od ich demonicznego wpływu, mocą duchowej władzy, jaką Jezus powierzył swemu Kościołowi” (KKK 1673). Dlatego „potęga piekła” nie zwycięży tego, którego mocą jest Pan Jezus (por. Mt 16, 18).

ks. Tomasz Kaczmarek

Dodaj komentarz

Aby dodać komentarz, prosimy o przepisanie wyrazów z obrazka. Wyrazy muszą być oddzielone spacją.

Ziarno Słowa

Pozostałe kategorie
komentarz redaktora
w słowie bożym
prawo kanoniczne
meandry czwartej wladzy
sacrum w muzyce
nauka spoleczna kosciola
okladka 15

Opiekun nr 15(528) od 15 lipca 2018

Zapytaj w parafii o nowego "Opiekuna", a w nim m.in
relacje z wczasorekolekcji w Odolanowie

Zamów prenumeratę

 

baner
banner
figazmakiem
Drewniane kościólki Jasna i ta druga strona 25 lat diecezji

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Więcej