Autorzy Archiwum Galeria Polecane Kontakt Ogłoszenia

2017-07-31 11:22:57

Patron rodzin i Opiekun życia

Rozpoczęliśmy omawianie materiałów z kaliskiego Sympozjum Józefologicznego wystąpieniem ks. biskupa Stanisława Napierały, a kończymy dzisiaj referatem wygłoszonym przez s. Reginę Marię Kolinko, którego treść oparta była właśnie o nauczanie pierwszego Biskupa diecezji kaliskiej. Referat prezentujemy w całości.

Diecezja kaliska powstała w 1992 roku z sześciu diecezji sąsiedzkich. Pierwszym biskupem nowej diecezji został ks. biskup prof. dr hab. Stanisław Napierała, dotychczasowy biskup pomocniczy w archidiecezji poznańskiej. Stolicą diecezji został Kalisz.

Zawierzona św. Józefowi

Ks. bp Stanisław Napierała wiadomość o nowej diecezji oraz swój pierwszy pobyt w Kaliszu i jako pasterz diecezji kaliskiej, wspominał następująco: „Dla mnie Kalisz kojarzył się przede wszystkim ze św. Józefem. W głębi duszy czułem radość, że diecezja, której stałem się  pasterzem, będzie miała tak potężnego patrona (…). Do Kalisza przybyłem pod wieczór 25 marca 1992 roku. Pierwsze kroki skierowałem do bazyliki, gdzie jest czczony obraz św. Józefa (…). To była bardzo ważna chwila. Świętemu Józefowi powierzyłem siebie i diecezję” (bp S. Napierała, „Ogólne spojrzenie na pierwsze lata istnienia Diecezji Kaliskiej”, w: „Jedność w wielości. 10 lat Diecezji Kaliskiej” Kalisz 2001). Pod opieką św. Józefa miało rozpocząć się życie młodego Kościoła Kaliskiego.
Pierwszy biskup młodej diecezji - ks. bp. Stanisław Napierała - w swoim nauczaniu o św. Józefie wielokrotnie znacząco mówił o jego miejscu i roli w historii zbawienia. Często akcentował fakt, że św. Józef obok Maryi zajmuje szczególne miejsce w dziele zbawienia. Przy innej okazji nauczał: „Najpierw musimy zauważyć, że w dziejach zbawienia jest ich Troje - Jezus, Maryja i Józef - tworzą Świętą Rodzinę. Nie można nikogo z nich zrozumieć bez łączności z dwojgiem pozostałych. Nie można rozumieć Jezusa bez Maryi Jego Matki, jak też bez św. Józefa” (Homilia wygłoszona w uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP w bazylice św. Józefa w Kaliszu, 19 marca 2001 roku). W Świętej Rodzinie Jezus miał matkę i ojca.

Na wzór Świętej Rodziny

Rodzina oraz obrona poczętego życia aż do naturalnej śmierci jest jednym z najważniejszych tematów w nauczaniu homiletycznym księdza biskupa Stanisława Napierały - pierwszego pasterza młodej diecezji.
Do słynącego cudami św. Józefa Kaliskiego licznie pielgrzymują rodziny prosząc o wstawiennictwo i pomoc Patrona Rodzin. Homilie, przemówienia dotyczące rodziny i obrony życia głoszone są 19 marca w uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP, następnie podczas spotkań ze wspólnotami Domowego Kościoła oraz podczas Mszy św. w pierwsze czwartki miesiąca.
Święta Rodzina jest przykładem dla rodzin chrześcijańskich. Stąd pierwszy Biskup kaliski w uroczystość św. Józefa, 19 marca, podczas Eucharystii nauczał: „Św. Józef prowadzi nas ku rodzinie. Ukazuje nam Jezusa, Maryję i siebie. Ukazuje nam Rodzinę naszego Zbawiciela. Ta Rodzina jest wzorem dla wszystkich rodzin chrześcijańskich” („Ojczyzna, Kraj, Naród - to w pewnym sensie rodzina”. Homilia wygłoszona podczas Mszy św. dla uczestników  VI Ogólnopolskiej Pielgrzymki Robotników do sanktuarium św. Józefa Kaliskiego, 1 maja 1998 roku). W innej homilii ks. bp Stanisław Napierała mówił: dom Józefa - to dom naszego Zbawiciela: „Dom Świętej Rodziny. Jezus Chrystus - Zbawiciel świata narodził się w rodzinie. To bardzo wymowne. Jezus Chrystus rósł, dojrzewał, wychowywał się w Rodzinie Józefa cieśli. To nie przypadek. To był sposób, jaki Bóg wybrał, aby objawić się w rodzinie i objawić rodzinę - jej godność, wielkość i znaczenie” (Tamże).
Pasterz Kaliski w kazaniu wygłoszonym dla animatorów spotkań mówił: „Nie bez znaczenia był także dialog, jaki łączył Członków Nazaretańskiego Domu. Rozmowa Jezusa, Maryi i Józefa stawała się powoli modlitwą. Maryja i Józef uczyli się rozmawiać z Jezusem.  Są oni wzorem dialogu rodzin z Bogiem” (bp S. Napierała, „Rodzina - skarb i moc”, Kazanie wygłoszone w bazylice św. Józefa podczas X Międzynarodowego Zjazdu Animatorów Spotkań Małżeńskich, 12 września 2003 roku).
Nauczając o rodzinie ks. biskup Stanisław Napierała uwrażliwiał na bardzo aktualny problem przeżywanego przez wiele rodzin kryzysu, zwłaszcza ojca w rodzinie. W homilii wygłoszonej podczas Eucharystii w uroczystość św. Józefa, 19 marca,  Ks. Biskup kaliski mówił: „Rodzina jest bliska kryzysowi, bo jeżeli bark ojca w rodzinie (…) to rodzina nie będzie wspólnotą, a wiec tym, czym powinna, czym jest w swoim powołaniu: wspólnotą miłości, wspólnotą życia, wspólnotą osób. Jeżeli brak ojca, to rodzina staje się jedynie zbiorowiskiem (…).  I znowu św. Józef, Jego Rodzina Nazaretańska, jest dla nas objawieniem prawdy czym jest rodzina” (Homilia Biskupa kaliskiego wygłoszona w uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP w bazylice św. Józefa w Kaliszu, 19 marca 2001 roku).

Życie jest święte

Temat rodziny w nauczaniu homiletycznym ks. bpa Stanisława Napierały ściśle koresponduje z zagadnieniem obrony życia ludzkiego od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Pierwszy Pasterz diecezji w jednej ze swych homilii nauczał: „Dziś z jednej strony podkreśla się prawa człowieka, a z drugiej strony odbiera mu się prawo fundamentalne, jakim jest prawo do życia w początkowym i końcowym etapie jego istnienia. Św. Józef bronił życie Jezusa przed okrutnym Herodem i ogarną je ojcowską opieką” („Święty Józef patron na nasze czasy”, słowo wygłoszone podczas Eucharystii w bazylice św. Józefa w Kaliszu, 19 marca 2009 roku).
W swoim pasterskim przepowiadaniu ks. bp Napierała ewidentnie ukazuje kłamstwo aborcji. W jednym z pierwszych czwartków miesiąca podczas Mszy św. w kaliskim sanktuarium mocno podkreślił: „że straszną krzywdę wyrządzają kobiecie - matce wszyscy, którzy doradzają jej aborcję (…). Aborcja nie jest do rozwiązania ich problemu. Przeciwnie, aborcja dopiero stwarza im problem, z którym będą musiały borykać się do końca swoich dni. I wówczas niestety nikt, kto tak zachwalał im aborcję,  palcem nie kiwnie, aby im pomoc (…).  Aborcja obdziera cywilizację z postępu i nowoczesności, czyniąc ja barbarzyńska i nic tu nie zmieni  siła, pieniądze, hałaśliwy liberalizm, szatański chichot, taktyka szyderstwa, kpiny, poniżania wprzęgane w jej propagandę” („Kłamstwo aborcji”. Słowo pasterskie wygłoszone w sanktuarium św. Józefa w Kaliszu w pierwszy czwartek miesiąca sierpnia 2008 roku).
Kościół zawsze stał na straży życia ludzkiego. Nauczanie pierwszego biskupa kaliskiego posiada ścisły związek z działaniem w tych sprawach. O tym dowodzą następujące fakty:
- Uroczysta Eucharystia sprawowana w bazylice kaliskiej w każdy pierwszy czwartek miesiąca połączona z modlitewnym czuwaniem w intencji rodzin i życia.
- Dzięki pierwszemu Pasterzowi kaliskiemu, 19 marca 2009 roku, zostało poświęcone ,,Okno Życia” przy  klasztorze sióstr nazaretanek w Kaliszu.
- Z bazyliki św. Józefa, 19 marca 2007 roku, dzięki pierwszemu Biskupowi młodej diecezji, został wystosowany apel do Prezydenta RP, parlamentarzystów i do premiera w sprawie zapisów w Konstytucji Polski, dotyczących prawa do życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci.
Święty Józef nazywany i będący Podporą Rodzin w swojej Świętej Rodzinie był głową, opiekunem i wychowawcą. Stąd ks. bp kaliski Stanisław Napierała w bazylice św. Józefa 3 lutego 2005 roku podczas Eucharystii pierwszoczwartkowej mówił: „W Świętej Rodzinie, będącej wzorem każdej rodziny, Bóg w pewien sposób powierzył opiece św. Józefa każda rodzinę. Św. Józef w niebie darzy szczególnym upodobaniem rodziny i stawia się za nimi. Bóg tego chce i miła jest mu prośba Józefa za każda rodzinę, zwłaszcza zaś za tę, której jest ciężko. Ludzie odczuwają skuteczność józefowego wstawiennictwa, czego dowodem mogą być podziękowania i prośby jakie zanoszą do niego” („Zagrożenie samej instytucji małżeństwa i rodziny”. Kazanie wygłoszone w bazylice św. Józefa w Kaliszu
3 lutego 2005 roku).

Idźcie do Józefa!

W homilii wygłoszonej podczas Eucharystii w bazylice św. Józefa Kaliskiego Pierwszy Biskup Ordynariusz młodej diecezji - ks. bp Stanisław Napierała do licznie zgromadzonych uczestników odpustowych wołał: „Idźcie do Józefa z waszymi prośbami, potrzebami, z biedami ludzie od wieków idą do Józefa, modlą się za jego pośrednictwem i czują, że zostają wysłuchani. Za kim wstawi się św. Józef u Jezusa, temu Jezus nie odmówi. Św. Józef nie tylko skutecznie oręduje w naszych prośbach, potrzebach, biedach. On, podobnie jak Maryja, prowadzi nas do Jezusa Chrystusa. Chce, abyśmy byli z nim zjednoczeni (…). Święty Józef działa dyskretnie lecz skutecznie, w ukryciu, nie po to, aby się ludziom podobać, lecz aby ludzie wielbili Boga” („Idźcie do Józefa”, Homilia wygłoszona  podczas Mszy św. odpustowej w bazylice św. Józefa 19 marca 2002 roku). 

tekst S. Regina Maria Kolinko

Dodaj komentarz

Aby dodać komentarz, prosimy o przepisanie wyrazów z obrazka. Wyrazy muszą być oddzielone spacją.

Święty Józef

Pozostałe kategorie
komentarz redaktora
w słowie bożym
prawo kanoniczne
meandry czwartej wladzy
sacrum w muzyce
nauka spoleczna kosciola
okladka 15

Opiekun nr 15(528) od 15 lipca 2018

Zapytaj w parafii o nowego "Opiekuna", a w nim m.in
relacje z wczasorekolekcji w Odolanowie

Zamów prenumeratę

 

baner
banner
figazmakiem
Drewniane kościólki Jasna i ta druga strona 25 lat diecezji

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Więcej