Autorzy Archiwum Galeria Polecane Kontakt Ogłoszenia

2017-03-01 09:41:33

Kiedy zastosować skrócony proces

stwierdzenia nieważności małżeństwa?

Papież Franciszek dokonał reformy procedury stwierdzenia nieważności małżeństwa Listem apostolskim motu proprio „Mitis Iudex Dominus Iesus” z 8 grudnia 2015 roku. Elementem reformy, który najbardziej zaskoczył wiernych, ale i opinię publiczną na świecie, było wprowadzenie tzw. „processus brevior”, czyli procesu skróconego o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Na czym on polega? Kiedy można go zastosować?

Otóż proces skrócony nie może być zastosowany „na życzenie” strony procesowej, ale tylko wtedy, gdy zachodzą wymienione w papieskim dokumencie okoliczności. Proces skrócony odbywa się przed biskupem diecezjalnym, choć prowadzony jest tak, jak proces zwyczajny, przez sąd biskupi. W procesie skróconym ostateczne decyzje wydaje właśnie biskup miejsca, który jest gwarantem poprawności decyzji o skierowaniu danej sprawy o stwierdzenie nieważności małżeństwa na drogę procesu skróconego. Kiedy zatem można i należy zastosować „processus brevior” trwający 45 dni? Wtedy, gdy zaistnieją dwie przesłanki ogólne oraz jedna z ośmiu przyczyn faktycznych rozpadu małżeństwa.
Przede wszystkim muszą wystąpić jednocześnie dwie przesłanki ogólne: 1) sprawę o stwierdzenie nieważności małżeństwa muszą wnieść wspólnie obydwoje małżonkowie lub jedno z nich z potwierdzeniem drugiego małżonka, że i on jest przeświadczony o nieważności swego małżeństwa i to z tych samych przyczyn; 2) nieważność małżeństwa musi być od samego początku oczywista, czyli ewidentna i łatwa do udowodnienia. Po spełnieniu wstępnych przesłanek, aby skierować sprawę na drogę procesu skróconego, bada się, czy rozpad małżeństwa nastąpił na podstawie jednego z następujących powodów:
1. ewidentny brak wiary w Pana Boga u jednego z małżonków lub obojga, który zazwyczaj prowadzi do kanonicznej symulacji zgody małżeńskiej. Albowiem zgoda małżeńska jest elementem konstytutywnym małżeństwa kanonicznego, a więc wymaganym do jego ważności;
2. bardzo krótki czas pożycia małżeńskiego;
3. jeśli jeden z małżonków lub oboje, zawierając małżeństwo kanoniczne, pozostawali jednocześnie w relacji pozamałżeńskiej;
4. zatajenie przed współmałżonkiem takich okoliczności jak bezpłodność, choroba zakaźna, posiadania już potomstwa, popełnienie przestępstwa;
5. zawarcie małżeństwa z innych względów niż natura małżeństwa, jak choćby ekonomiczne;
6. zawarcie małżeństwa pod wpływem przemocy fizycznej;
7. nieoczekiwana ciąża kobiety;
8. zaburzenia psychiczne potwierdzone dokumentacją medyczną.
A zatem, jeśli wystąpią obydwie przesłanki i jeden z powyższych powodów rozpadu małżeństwa, sprawa ma szansę, by została wprowadzona na drogę procesu skróconego.

ks. Zbigniew Cieślak

Dodaj komentarz

Aby dodać komentarz, prosimy o przepisanie wyrazów z obrazka. Wyrazy muszą być oddzielone spacją.

Prawo kanoniczne

Pozostałe kategorie
komentarz redaktora
w słowie bożym
prawo kanoniczne
meandry czwartej wladzy
sacrum w muzyce
nauka spoleczna kosciola
okladka 12

Opiekun nr 13(526) od 17 czerwca 2018

Zapytaj w parafii o nowego "Opiekuna", a w nim m.in
relacja z 22. Spotkania Młodych na Lednicy

Zamów prenumeratę

 

baner
banner
figazmakiem
Drewniane kościólki Jasna i ta druga strona 25 lat diecezji

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Więcej