Autorzy Archiwum Galeria Polecane Kontakt Ogłoszenia

2016-10-14 09:35:21

Spisanie aktu chrztu i odtworzenie aktu chrztu

Fakt chrztu świętego, ze względu na jego wyjątkowe znaczenie, należy odnotować ze szczególną uwagą i dokładnością. Prawodawca powszechny nakłada na proboszcza miejsca obowiązek odnotowania faktu udzielenia chrztu w parafialnej księdze chrzcielnej.

Metrykalny akt chrztu musi zawierać następujące elementy: imiona i nazwisko ochrzczonego, datę i miejsce jego urodzin, imiona i nazwiska rodziców dziecka lub jego prawnych opiekunów, imiona i nazwiska chrzestnych lub świadka, a także imię i nazwisko oraz stanowisko szafarza zwyczajnego lub nadzwyczajnego oraz miejsce i dzień udzielenia chrztu. Oczywiście, musi być też umieszczony czytelny podpis proboszcza. Proboszcz ma obowiązek dokładnego spisania aktu chrztu, choćby sam nie był szafarzem sakramentu. Ten ostatni zaś, nie proboszcz, ma prawny obowiązek zapewnić, by przy chrzcie byli obecni chrzestni czy świadek chrztu, a następnie, by zastosować odpowiednią materię i formułę sakramentu.

W wypadku dziecka narodzonego z matki niezamężnej, w księdze ochrzczonych należy zapisać: nazwisko i imię matki, jeśli jej macierzyństwo jest publicznie stwierdzone. A jeśli jej macierzyństwo nie jest publicznie stwierdzone, można wpisać jej dane wtedy, gdy ona sama pisemnie prosi o zapisanie jej jako matki lub jej macierzyństwo potwierdzą dwaj świadkowie. Jeśli chodzi o ojca w powyższej sytuacji, należy wpisać imię i nazwisko ojca dziecka, jeśli jego ojcostwo stwierdza dokument cywilny, a jeśli nie to można wpisać jego dane, jeśli sam oświadczy że jest ojcem wobec proboszcza wobec dwóch świadków. 

W wypadku dziecka adoptowanego należy wpisać do księgi ochrzczonych nazwiska rodziców adoptujących, wszystkie dane personalne dziecka i inne dane tak jak w sytuacji zwyczajnej. Nazwiska rodziców naturalnych wpisuje się, jeśli nakazuje to prawo cywilne danego kraju i uwzględniają przepisy Konferencji Episkopatu. Jeśli chrzest został udzielony bez wiedzy proboszcza miejsca, czyli w sytuacji nadzwyczajnej, to ten kto udzielił chrztu, szafarz zwyczajny czy nadzwyczajny, ma obowiązek zgłosić taki chrzest proboszczowi miejsca, by ten z kolei sporządził akt chrztu w księdze chrztów parafii. 

Jeżeli zaś fakt chrztu nie został udokumentowany przez zaniedbanie albo został zapisany, lecz zaginęła księga ochrzczonych, należy stwierdzić fakt chrztu na podstawie zeznań świadków, a następnie sporządzić akt chrztu i zapisać go księdze ochrzczonych parafii. Świadkami zdolnymi do potwierdzenia faktu chrztu, dzięki czemu będzie można spisać akt chrztu post factum są: przede wszystkim chrzestni lub ewentualnie świadek chrztu dziecka, rodzice dziecka i inni obecni podczas ceremonii chrztu lub podczas chrztu udzielanego w sytuacji nadzwyczajnej. Wszyscy potencjalni świadkowie musieli być osobami dorosłymi w momencie chrztu osoby. Jeśli ktoś przyjął chrzest jako dorosły i trzeba stwierdzić fakt chrztu, sam zainteresowany może być świadkiem w sprawie. W celu spisania i odtworzenia aktu chrztu, należy przyjąć zeznania świadka pod przysięgą na krzyż lub Biblię, a następnie spisać jego zeznania w formie protokółu oraz sporządzić akt chrztu, zamieszczając razem z nim protokół z zeznania. Do udowodnienia faktu chrztu wystarczy zeznanie jednego wiarygodnego świadka. Jeśli miałoby to przynieść komuś jakąś szkodę, musi być wtedy przynajmniej dwóch świadków, stąd najlepiej poprosić o zeznania dwóch świadków. 

ks. Zbigniew Cieślak

Dodaj komentarz

Aby dodać komentarz, prosimy o przepisanie wyrazów z obrazka. Wyrazy muszą być oddzielone spacją.

Prawo kanoniczne

Pozostałe kategorie
komentarz redaktora
w słowie bożym
prawo kanoniczne
meandry czwartej wladzy
sacrum w muzyce
nauka spoleczna kosciola
okladka 8521

Opiekun nr 8(521) od 8 kwietnia 2018

Zapytaj w parafii o nowego "Opiekuna", a w nim m.in artykuł z "Misją wśród trędowatych" czyli studenci śladami św. Matki Teresy

Zamów prenumeratę

 

baner
banner
figazmakiem
Drewniane kościólki Jasna i ta druga strona 25 lat diecezji

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Więcej