Autorzy Archiwum Galeria Polecane Kontakt Ogłoszenia

2017-09-28 12:28:54

Przybędę, aby prosić o poświęcenie Rosji
Dzieci z Fatimy po spotkaniu z Piękną Panią, która mówiła o Rosji, sądziły, że chodzi o szczególnie grzeszną kobietę. Współczesna młodzież również nie wie, dlaczego Maryja zwróciła uwagę właśnie na ten kraj. Warto przybliżyć ten temat, nie tylko młodym.
W czasie fatimskich objawień 13 lipca 1917 roku Matka Boża zwróciła się do trojga pastuszków: Łucji, Hiacynty i Franciszka: „zbliża się kara na świat za liczne jego zbrodnie, będzie wojna, głód, prześladowanie Kościoła i Ojca Świętego. Aby temu zapobiec, przybędę, aby prosić o poświęcenie Rosji memu Niepokalanemu Sercu i o Komunię Świętą wynagradzającą w pierwsze soboty. Jeżeli moje życzenia zostaną spełnione, Rosja nawróci się i zapanuje pokój, jeżeli nie, bezbożna propaganda rozszerzy swe błędne nauki po świecie, wywołując wojny i prześladowanie Kościoła, dobrzy będą męczeni, a Ojciec Święty będzie musiał wiele wycierpieć. Różne narody zginą. Na koniec jednak moje Niepokalane Serce zatriumfuje. Ojciec Święty poświęci mi Rosję, która się nawróci i przez pewien czas zapanuje pokój na świecie”.
Dla nas, czytających te słowa, Rosja to kraj, którego położenie na mapie potrafimy bezbłędnie wskazać. Jednakże dla Łucji, Hiacynty i Franciszka nazwa ta niewiele mówiła. Myśleli oni nawet, że Rosja to imię jakiejś szczególnie grzesznej kobiety. W roku objawień maryjnych w Fatimie dzieci fatimskie miały niewiele, bo 10, 9 i 7 lat. Skromne warunki życia uniemożliwiły wczesną i wszechstronną edukację. Ich wiedza i umiejętności były tak skromne, że Matka Boża w jednym z objawień poprosiła, aby dzieci nauczyły się czytać i pisać. Tym niemniej dzieci doskonale zapamiętały obcobrzmiące dla nich słowo: „Rosja”.
Lipcowe fatimskie przesłanie zapowiadało, że Maryja zjawi się ponownie, aby poprosić o poświęcenie Rosji. Matka Boża ukazała się ponownie Łucji 13 czerwca 1929 roku w Tuy, wskazując, że „nadszedł moment, w którym Bóg prosi Ojca Świętego, aby wspólnie ze wszystkimi biskupami świata poświęcił Rosję memu Niepokalanemu Sercu, obiecując ją w ten sposób ocalić”. Dlaczego Rosja? Rosja odgrywa w fatimskich objawieniach ważną rolę. Dlaczego Matka Boża wskazała na Rosję i życzyła sobie, aby ten właśnie kraj poświęcić jej Niepokalanemu Sercu?

Odpowiedź na to pytanie znajdujemy w słowach wypowiedzianych przez Maryję. Fatimskie objawienia wskazywały, że znaczenie Rosji w XX wieku miało być tak duże, że poglądy promowane przez ten kraj miały rozpowszechnić się na cały świat. Poglądy te zostały jednoznacznie ocenione przez Maryję jako bezbożne, a ich rozpowszechnienie miało przynieść wojny, prześladowania z powodów religijnych i moralnych, a nawet zagładę niektórych narodów. Zapowiedzi te podane w tak zwięzłych słowach mogły być i niewątpliwie były zaskakujące dla tych, którzy znali ich treść. Jednakże dziś, z perspektywy 100 lat dostrzegamy ich słuszność.
Rosja w trakcie objawień fatimskich była jeszcze krajem, w którym rządził car, a religia prawosławna cieszyła się licznymi przywilejami i chroniona była przez monarchię Romanowów. Jednakże już wtedy w państwie rosyjskim obecne były siły, które przyczyniły się do zintensyfikowania zła rewolucji październikowej, jaka wkrótce miała przemienić prawosławną Rosję w bezbożny Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Rosja carska była krajem, który rozciągał się na ogromnych przestrzeniach. Był to kraj w porównaniu do powierzchni niezbyt zaludniony, a do tego zacofany pod względem ekonomicznym, gospodarczym, a przede wszystkich społecznym. W Rosji szerzył się analfabetyzm, a rosyjscy chłopi byli bezlitośnie uciskani. Kultura polityczna Rosji była pod przemożnym wpływem cywilizacji, której główną zasadą było samodzierżawie, czyli samowładztwo cara. W praktyce car mógł postanowić co tylko chciał, a rozbudowany aparat urzędniczo-policyjny siłą wymuszał posłuszeństwo carskim ukazom. Taki system władzy stawał się coraz bardziej anachroniczny, a społeczeństwo obciążone przewlekającą się I wojną światową coraz głośniej domagało się wolności.
Religia i moralność na celowniku W takich okolicznościach wybucha w Rosji rewolucja, której obrót przybiera najgorszy z możliwych scenariuszy. Ostatecznie do władzy dochodzą ludzie pozbawieni zasad moralnych, opanowani rządzą władzy i pragnieniem zniszczenia dotychczasowego porządku. Na celowniku rewolucjonistów staje religia chrześcijańska i chrześcijańska moralność. Kiedy zburzy się te dwa bastiony, a więc wiarę w Boga i zdrową moralność, społeczeństwo zamienia się w demoniczny system, który pożera własne dzieci. Właśnie to dokonało się w Rosji po rewolucji październikowej, która wybuchła tuż po ostatnim objawieniu fatimskim.
Dla prowadzenia walki z chrześcijaństwem organizuje się w Rosji Ligę Bezbożników, przemianowaną później na Związek Wojujących Bezbożników, których zadaniem jest ośmieszanie wiary i bluźnienie Bogu. Powstają takie czasopisma jak „Bezbożnik”, „Ateist” czy „Antyreligioznik”, w których wyśmiewa się Boga, Chrystusa, Matkę Bożą, a religię uznaje się za narkotyk, który podaje się społeczeństwu, aby zmniejszyć jego rewolucyjną energię. Niszczy się świątynie, a w niedzielę i święta organizuje się konkurencyjne do nabożeństw procesje, bądź inne zbiegowiska. W ten sposób komuniści walczą z wiarą, chcąc całkowicie wyrwać ją z ludzkich serc. Marzą o społeczeństwie, które żyłoby tak, jakby Boga nie było.
Aby zaprowadzić w całej Rosji rewolucyjny porządek oraz stworzyć nowego obywatela, który byłby zdolny do poświęcenia siebie i wszystkiego co posiada dla rewolucji, komuniści niszczą moralność chrześcijańską. Propagują wśród dzieci donosicielstwo na rodziców, którego modelowym przykładem był 14-letni Pawlik Morozow. Chłopiec ten zadenuncjował własnego ojca, gdy ten ukrył zboże przed przymusowym kontyngentem. Przeprowadzają bezprawne egzekucje i zakładają pierwsze obozy przymusowej pracy, w których życie ludzkie nic nie znaczy. Legalizują i zachęcają do szerokiego korzystania z aborcji. Atakują zasadę wierności małżeńskiej, zachęcając do współżycia pozamałżeńskiego. Wprowadzają ekspresowe procedury rozwodowe, które można przeprowadzić nawet drogą listowną. Nie szanują własności prywatnej, wywłaszczając właścicieli ziemi i fabryk. Komuniści walczą z każdym przykazaniem dekalogu, a na jego miejscu wprowadzają komunistyczne zdemoralizowanie, którego skutkiem jest zniszczenie zdrowych struktur społecznych. Człowiek w państwie rad ma być całkowicie oddany rewolucji, co w praktyce oznacza osamotnienie i całkowite uzależnienie od krwiożerczego, ateistycznego aparatu władzy.
Aktualna prośba
Mając w świadomości te fakty, lepiej można zrozumieć powód, dla którego Matka Boża Fatimska domagała się poświęcenia Rosji jej Niepokalanemu Sercu, aby w ten sposób nawrócić ten kraj i zapobiec rozprzestrzenieniu się na cały świat bezbożnej propagandy. Prośba Matki Bożej choć w pewnym stopniu spełniona, to jednak czeka na skrupulatne wypełnienie i współcześnie, choć system komunistyczny w Rosji upadł, to jednak w wielu krajach dostrzegamy propagandę wrogą wierze katolickiej i zdrowej moralności.
Obserwujemy uchylanie się od obowiązku modlitwy osobistej i wspólnotowej. Wielu żyje tak, jakby Boga nie było, zapominając o Nim i o obowiązku oddawania Mu należnej chwały w życiu prywatnym i publicznym. W dziedzinie moralności nie szanuje się życia nienarodzonych, panuje daleko posunięta rozwiązłość seksualna, rozwody są powszechnym zjawiskiem, a na miejsce małżeństw próbuje się wprowadzać związki jednopłciowe.
Biorąc pod uwagę współczesny stan wielu społeczeństw prośba Matki Bożej z Fatimy dotycząca poświęcenia jej Niepokalanemu Sercu Rosji, a także każdego z nas i praktykowania pierwszosobotniej Komunii Świętej wynagradzającej jest wciąż aktualna. Świat nie zazna pokoju, dopóki każdy człowiek i społeczeństwa jako całość nie przywrócą Bogu i Jego prawu wyrażonemu w dekalogu centralnego miejsca, a drogą do tego z woli Boga ma być nabożeństwo wynagradzające do Niepokalanego Serca Maryi objawione w Fatimie.

tekst Ks. Jarosław Powąska

Dodaj komentarz

Aby dodać komentarz, prosimy o przepisanie wyrazów z obrazka. Wyrazy muszą być oddzielone spacją.

Podróże i pielgrzymki

Pozostałe kategorie
komentarz redaktora
w słowie bożym
prawo kanoniczne
meandry czwartej wladzy
sacrum w muzyce
nauka spoleczna kosciola
okladka 15

Opiekun nr 17(530) od 12 sierpnia 2018

Zapytaj w parafii o nowego "Opiekuna", a w nim m.in
artykuły o Matce Bożej w różnych odsłonach

Zamów prenumeratę

 

baner
banner
figazmakiem
Drewniane kościólki Jasna i ta druga strona 25 lat diecezji

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Więcej