Autorzy Archiwum Galeria Polecane Kontakt Ogłoszenia

2017-09-11 10:00:00

Słowo Boże na każdy dzień 

XXIII Niedziela Zwykła 10 września
Ez 33,7-9, Ps 95(94), Rz 13,8-10, Mt 18,15-20

Poniedziałek, 11 września
Kol 1,24-29.2,1-3, Ps 62(61), Łk 6,6-11

Wtorek, 12 września
Kol 2,6-15, Ps 145(144), Łk 6,12-19

Środa, 13 września
Kol 3,1-11, Ps 145(144), Łk 6,20-26

Czwartek, 14 września
Lb 21,4b-9, Ps 78(77), J 3,13-17

Piątek, 15 września
Hbr 5,7-9, Ps 31(30), J 19,25-27

Sobota, 16 września
1 Tm 1,15-17, Ps 113(112), Łk 6,43-49

Z Księgi Ezechiela
To mówi Pan: «Ciebie, o synu człowieczy, wyznaczyłem na stróża domu Izraela po to, byś słysząc z mych ust napomnienia przestrzegał ich w moim imieniu. Jeśli do występnego powiem: „Występny musi umrzeć”, a ty nic nie mówisz, by występnego sprowadzić z jego drogi, to on umrze z powodu swej przewiny, ale odpowiedzialnością za jego śmierć obarczę ciebie. Jeśli jednak ostrzegłeś występnego, by odstąpił od swojej drogi i zawrócił, on jednak nie odstępuje od swojej drogi, to on umrze z własnej winy, ty zaś ocaliłeś swoją duszę».

Z Księgi Psalmów
Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu,
wznośmy okrzyki ku chwale Opoki naszego zbawienia.
Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem,
z weselem śpiewajmy Mu pieśni.

Przyjdźcie, uwielbiajmy Go padając
na twarze, klęknijmy przed Panem, który nas stworzył.
Albowiem On jest naszym Bogiem,
a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku.

Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego:
«Niech nie twardnieją wasze serca jak w Meriba,
jak na pustyni w dniu Massa,
gdzie Mnie kusili wasi ojcowie,
doświadczali Mnie, choć widzieli moje dzieła.

Z Listu do Rzymian
Bracia: Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością.
Kto bowiem miłuje bliźniego, wypełnił Prawo.
Albowiem przykazania: „Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij,
nie pożądaj”, i wszystkie inne streszczają się w tym nakazie:
„Miłuj bliźniego swego jak siebie samego”.
Miłość nie wyrządza zła bliźniemu.
Przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem Prawa.

Z Ewangelii wg św. Mateusza
Braterskie upomnienie
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi. A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik. Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Dalej, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich».

Komentarz do Ewangelii
Dbać o Kościół
Kiedy ktoś skonstruował jakieś urządzenie, to nikt się nie dziwi temu, że on się na tym urządzeniu zna; przecież to jest dzieło jego rąk. On wie jak je użytkować, on wie jak je naprawić, przecież on je wymyślił. Przełóżmy tę zasadę na Jezusa i Kościół. Kościół jest dziełem Pana Jezusa (przypomnijmy sobie słowa skierowane przez Jezusa do Szymona Piotra: „Ty jesteś Skałą. Na tej Skale ZBUDUJĘ mój Kościół, a potęga piekła go nie zwycięży” - Mt 16, 18). A skoro Pan Jezus „wymyślił” Kościół, to On się na nim zna i wie, czym Kościół powinien się kierować. Dzisiaj z wielu stron odzywają się głosy mówiące, jaki powinien być Kościół, co w nim powinno się zmienić. Jak na ironię, są to przeważnie głosy tych, którzy żyją poza Kościołem, tzn. nie modlą się, nie przystępują do sakramentów, nie uczestniczą we Mszy Świętej, nie żyją według nauczania Kościoła. A przecież Kościół jest dziełem Pana Jezusa i to On decyduje o tym, jaki Kościół powinien być; On ma pierwsze i decydujące zdanie w tej sprawie. Ale kto by tam pytał się Pana Jezusa... Jednak uczniowie Pana Jezusa, którzy tworzą Kościół, nieustannie mają wracać do tego, co Jezus powiedział o swoim Kościele, do tego, co Duch mówi do Kościoła (por. Ap 1, 10 – 3, 22). Zatrzymajmy się dzisiaj na tym, co Pan Jezus mówi o tym, jak ma wyglądać wzajemne odnoszenie się Jego uczniów. Mówi o tym 18 rozdział Ewangelii wg Świętego Mateusza. I tak czytamy tam o pierwszeństwie (Mt 18, 1-5), o unikaniu okazji do grzechu (18, 6-9), o zabłąkanej owcy (18, 10, 14), o upomnieniu braterskim (18, 15-20) i o przebaczeniu (18, 21-35). Myślę, że ten rozdział Ewangelii wg Świętego Mateusza powinien być obowiązkową lekturą tych, którzy tworzą Kościół i są za niego odpowiedzialni przed Panem Jezusem, czyli papieża, biskupów i kapłanów. Szukamy czasami jakiś psychologicznych czy socjologicznych rozwiązań problemów Kościoła, a nie sięgamy do Tego, który Kościół założył i na Kościele się zna, tj. do Pana Jezusa. Tolerancja „podpowiada”, że każdy ma swoje „widzimisię” i ma rozwijać swą autentyczność. Pan Jezus jednak, nawiązując do Starego Testamentu („Będziesz upominał twojego bliźniego, abyś z jego powodu nie zgrzeszył” - Kpł 19, 17), zwraca uwagę, że Kościół ma reagować na zło. Dlaczego? Bo zło niszczy ucznia Jezusa, jest zagrożeniem dla jego zbawienia. Ale to zło niszczy także Kościół (w jego ludzkim wymiarze). Święty Paweł nauczył nas, że Kościół jest ciałem Jezusa Chrystusa i kiedy choruje jeden członek, to choruje całe ciało (por. 1Kor 12, 12-27). Przez grzech swoich członków Kościół nie jest więc taki, jaki być powinien. I Kościół, który odrzuca grzech, ale kocha człowieka (grzesznika), ma właściwie upominać tych, którzy go tworzą. To upominanie ma na względzie zbawienie, ma być więc czynione z miłością, która „jest doskonałym wypełnieniem Prawa” (Rz 13, 10). Dlatego upominanie jest i dbaniem o zbawienie każdego człowieka, ale jest też dbaniem o Kościół, by był on rzeczywiście Ciałem Jezusa i znakiem Boga dla świata.

ks. Tomasz Kaczmarek

Dodaj komentarz

Aby dodać komentarz, prosimy o przepisanie wyrazów z obrazka. Wyrazy muszą być oddzielone spacją.

Artykuły

Pozostałe kategorie
komentarz redaktora
w słowie bożym
prawo kanoniczne
meandry czwartej wladzy
sacrum w muzyce
nauka spoleczna kosciola
okladka 15

Opiekun nr 15(528) od 15 lipca 2018

Zapytaj w parafii o nowego "Opiekuna", a w nim m.in
relacje z wczasorekolekcji w Odolanowie

Zamów prenumeratę

 

baner
banner
figazmakiem
Drewniane kościólki Jasna i ta druga strona 25 lat diecezji

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Więcej