Autorzy Archiwum Galeria Polecane Kontakt Ogłoszenia

2017-09-05 11:03:17

Słowo Boże na każdy dzień

XXI niedziela zwykła 27 sierpnia
Iz 22, 19-23; Ps 138; Rz 11, 33-36; Mt 16, 13-20

Poniedziałek, 28 sierpnia
1 Tes 1,1-5.8b-10; Ps 149; Mt 23, 13-22
Wtorek, 29 sierpnia
Jr 1,17-19; Ps 71; Mk 6, 17-29

Środa, 30 sierpnia
1 Tes 2,9-13; Ps 139; Mt 23, 27-32

Czwartek, 31 sierpnia
1 Tes 3,7-13; Ps 90; Mt 24, 42-51

Piątek, 1 września
1 Tes 4,1-8; Ps 97; Mt 25,1-13

Sobota, 2 września
1 Tes 4,9-11; Ps 98; Mt 25,14-30

Czytanie z Księgi proroka Izajasza
Tak mówi Pan do Szebny, zarządcy pałacu: «Gdy strącę cię z twego urzędu i przepędzę cię z twojej posady, tego dnia powołam sługę mego, Eliakima, syna Chilkiasza. Oblokę go w twoją tunikę, przepaszę go twoim pasem, twoją władzę oddam w jego ręce;
on będzie ojcem dla mieszkańców Jeruzalem oraz dla domu Judy. Położę klucz domu Dawidowego na jego ramieniu;
gdy on otworzy, nikt nie zamknie, gdy on zamknie,
nikt nie otworzy. Wbiję go jak kołek na miejscu pewnym;
i stanie się on tronem chwały dla domu swego ojca».

Z Księgi Psalmów
Ref.
Panie, Twa łaska trwa po wszystkie wieki
Będę Cię sławił, Panie, z całego serca,
bo usłyszałeś słowa ust moich.
Będę śpiewał Ci psalm wobec aniołów, 
pokłon Ci oddam w Twoim świętym przybytku.
I będę sławił Twe imię za łaskę
i wierność Twoją,  bo ponad wszystko wywyższyłeś Twe imię i obietnicę.
Wysłuchałeś mnie, kiedy Cię wzywałem, 
pomnożyłeś moc mojej duszy.
Zaprawdę Pan jest wzniosły,
patrzy łaskawie na pokornego, 
pyszałka zaś dostrzega z daleka.
Panie, Twa łaska trwa na wieki,
nie porzucaj dzieła rąk swoich.

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian
O głębokości bogactw, mądrości i wiedzy Boga! Jakże niezbadane są Jego wyroki i nie do wyśledzenia Jego drogi! Kto bowiem poznał myśl Pana albo kto był Jego doradcą? Lub kto Go pierwszy obdarował, aby nawzajem otrzymać odpłatę? Albowiem z Niego i przez Niego, i dla Niego jest wszystko. Jemu chwała na wieki! Amen.

 

Z Ewangelii wg św. Mateusza

Ty jesteś Mesjasz

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?» A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków». Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?» Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego». Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr, czyli Opoka, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie». Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem.

 

Komentarz do Ewangelii

Kim jestem?

„Jezus nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co kryje się w człowieku” (J 2, 25). Pomimo tego, można by pomyśleć, że Pan Jezus nie miał zbyt szczęśliwej ręki do ludzi. Bo kiedy popatrzymy na Judasza, Szymona Piotra czy pozostałych apostołów, to bez trudu stwierdzimy, że Pan Jezus nie najlepiej trafił, a przecież „wiedział, co kryje się w człowieku”. Gdyby ktoś dobierałby sobie współpracowników, a miał taką wiedzę jak Jezus, to z pewnością lepiej by wybrał. Czy jednak wybrałby lepiej? Czy chęć otaczania się ludźmi bez skazy, nie jest jakąś skazą? Przecież Jezus powiedział: „Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają... Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników” (Mt 9, 12-13). Jezus jest PRAWDĄ (por. J 14, 6), jest realistą. Nie ma ludzi bez skazy, nie ma ludzi doskonałych. Dobry i doskonały jest tylko Bóg. Dlatego już psalmista napisał: „Nie pokładajcie ufności w książętach ani w człowieku, u którego nie ma wybawienia. Gdy tchnienie go opuści, wraca do swej ziemi, wówczas przepadają jego zamiary. Szczęśliwy, komu pomocą jest Bóg Jakuba, kto ma nadzieję w Panu, Bogu swoim, który stworzył niebo i ziemię, i morze ze wszystkim, co w nich istnieje. On wiary dochowuje na wieki” (Ps 146, 3-6). Nie ma się więc co gorszyć tym, że Jezus najpierw mówi do Szymona Piotra: „Błogosławiony jesteś” (Mt 16, 17), by za chwilę powiedzieć do niego: „Zejdź mi z oczu, szatanie. Jesteś Mi zawadą” (Mt 16, 23). Tak to już z nami, ludźmi, jest! Tacy jesteśmy! Każdy z nas! Chodzi więc o prawdę, by przestać się łudzić, że jestem nie wiadomo kim. To znaczy, z jednej strony „jestem nie wiadomo kim”, bo jestem „dzieckiem Boga”. Z drugiej jednak strony jestem tylko człowiekiem zdolnym do wszystkiego: do rzeczy wspaniałych i cudownych, ale też do rzeczy haniebnych i złych. I tak jestem rozdarty między niebem a ziemią, między doskonałością a słabością. „Zmiłuj się nade mną, Boże, w swojej łaskawości, w ogromie swego miłosierdzia wymaż moją nieprawość! Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego! Uznaję bowiem moją nieprawość, a grzech mój jest zawsze przede mną” (Ps 51, 3-5). Może właśnie dlatego Pan Jezus wybrał właśnie takich ludzi na apostołów, aby sami doświadczywszy tego, do czego są zdolni, mogli potem „miłosiernym okiem” patrzeć na tych, którym głosili „wielkie dzieła Boże” (Dz 2, 11). Kiedy jestem świadomy własnych upadków, to mogę być bardziej „miłosierny” wobec upadków innych. Wtedy wyłącza się „funkcja” sądzenia: „Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Bo takim sądem, jakim sądzicie, i was osądzą; i taką miarą, jaką wy mierzycie, wam odmierzą. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz?” (Mt 7, 1-3). I pierwszy papież, Szymon Piotr, tego doświadczył; przebył drogę od „błogosławionego” do „nie znam tego człowieka”, ale przebył też drogę od „nie znam tego człowieka” do „Ty wiesz, że Cię kocham”! To jest droga wielu z nas!

ks. Tomasz Kaczmarek

Dodaj komentarz

Aby dodać komentarz, prosimy o przepisanie wyrazów z obrazka. Wyrazy muszą być oddzielone spacją.

Artykuły

Pozostałe kategorie
komentarz redaktora
w słowie bożym
prawo kanoniczne
meandry czwartej wladzy
sacrum w muzyce
nauka spoleczna kosciola
okladka 12

Opiekun nr 12(525) od 3 czerwca 2018

Zapytaj w parafii o nowego "Opiekuna", a w nim m.in
o tym, dlaczego litania ma 33 wezwania i akurat takie, a nie inne?

Zamów prenumeratę

 

baner
banner
figazmakiem
Drewniane kościólki Jasna i ta druga strona 25 lat diecezji

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Więcej