Autorzy Archiwum Galeria Polecane Kontakt Ogłoszenia

2017-07-13 11:34:57

Słowo Boże na każdy dzień

XV NIEDZIELA ZWYKŁA,16 lipca
Iz 55,10-11, Ps 65(64), Rz 8,18-23, Mt 13,1-23

Poniedziałek, 17 lipca
Wj 1,8-14.22; Ps 124(123); Mt 10,34-42.11,1

Wtorek, 18 lipca
Wj 2,1-15a; Ps 69(68); Mt 11,20-24

Środa, 19 lipca
Wj 3,1-6.9-12; Ps 103(102); Mt 11,25-27

Czwartek, 20 lipca
Wj 3,13-20; Ps 105(104); Mt 11,28-30

Piątek, 21 lipca
Wj 11,10.12,1-14; Ps 116(115); Mt 12,1-8

Sobota, 22 lipca
Pnp 3,1-4a; Ps 63(62); J 20,1-2.11-18

Z Księgi Izajasza
Tak mówi Pan Bóg: „Podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego, tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do Mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem, i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa”.

Z Księgi Psalmów
Nawiedziłeś ziemię i nawodniłeś,
ubogaciłeś ją obficie.
Strumień Boży wezbrany od wody; 
i pobłogosławiłeś płodom.

I tak uprawiałeś ziemię:
nawodniłeś jej bruzdy, wyrównałeś jej skiby,
spulchniłeś ją deszczami
i pobłogosławiłeś płodom.
Rok uwieńczyłeś swymi dobrami,
gdzie przejdziesz, wzbudzasz urodzaj.

Stepowe pastwiska są pełne rosy, 
a wzgórza przepasane weselem,
łąki się stroją trzodami,
doliny okrywają się zbożem,
razem śpiewają i wznoszą okrzyki radości.

Z Listu do Rzymian
Bracia: Sądzę bowiem, że cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, który ma się w nas objawić. Bo stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się synów Bożych. Stworzenie bowiem zostało poddane marności nie z własnej chęci, ale ze względu na Tego, który je poddał, w nadziei, że również i ono zostanie wyzwolone z niewoli zepsucia, by uczestniczyć w wolności i chwale dzieci Bożych. Wiemy przecież, że całe stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia. Lecz nie tylko ono, ale i my sami, którzy już posiadamy pierwsze dary Ducha, i my również całą istotą swoją wzdychamy, oczekując przybrania za synów, odkupienia naszego ciała.

Z Ewangelii wg św. Mateusza

Tajemnice królestwa niebieskiego

Tego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrały się koło Niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. I mówił im wiele w przypowieściach tymi słowami: «Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał, niektóre ziarna padły na drogę, nadleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na miejsca skaliste, gdzie niewiele miały ziemi; i wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia. Inne znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne w końcu padły na ziemię żyzną i plon wydały, jedno stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny. Kto ma uszy, niechaj słucha».
Przystąpili do Niego uczniowie i zapytali: «Dlaczego w przypowieściach mówisz do nich?» On im odpowiedział: «Wam dano poznać tajemnice królestwa niebieskiego, im zaś nie dano. Bo kto ma, temu będzie dodane, i nadmiar mieć będzie; kto zaś nie ma, temu zabiorą również to, co ma. Dlatego mówię do nich w przypowieściach, że otwartymi oczami nie widzą i otwartymi uszami nie słyszą ani nie rozumieją. Tak spełnia się na nich przepowiednia Izajasza: „Słuchać będziecie, a nie zrozumiecie, patrzeć będziecie, a nie zobaczycie. Bo stwardniało serce tego ludu, ich uszy stępiały i oczy swe zamknęli, żeby oczami nie widzieli ani uszami nie słyszeli, ani swym sercem nie rozumieli: i nie nawrócili się, abym ich uzdrowił”. Lecz szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. Bo zaprawdę, powiadam wam: Wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli; i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli». Wy zatem posłuchajcie przypowieści o siewcy. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie, a nie rozumie go, przychodzi Zły i porywa to, co zasiane jest w jego sercu. Takiego człowieka oznacza ziarno posiane na drodze. Posiane na miejsce skaliste oznacza tego, kto słucha słowa i natychmiast z radością je przyjmuje; ale nie ma w sobie korzenia, lecz jest niestały. Gdy przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamuje. Posiane między ciernie oznacza tego, kto słucha słowa, lecz troski doczesne i ułuda bogactwa zagłuszają słowo, tak że zostaje bezowocne. Posiane w końcu na ziemię żyzną oznacza tego, kto słucha słowa i rozumie je. On też wydaje plon: jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, inny trzydziestokrotny».

Komentarz do Ewangelii

Nie gardź Jego słowem!

„Synoptycy (Mt, Mk, Łk) nazywają przypowieścią czasem pewną sentencję lub jakieś przysłowie, zazwyczaj jednak [nazywają tak] porównanie rozbudowane do rozmiarów dłuższego opowiadania, budzącego uczucie przyjemności u słuchaczy: takimi właśnie są przypowieści o Królestwie Bożym, o dzierżawcach winnicy dopuszczających się morderstwa, o uczcie godowej [weselnej], o drzewie figowym, o szatanie wyrzucającym innego szatana, o źdźble i o belce w oku, o człowieku bogatym, o czuwającym słudze, o nieurodzajnej fidze, o zapraszaniu na gody [wesele], o zbłąkanej owieczce, o niegodziwym sędzim i o wdowie, o faryzeuszu i celniku, o talentach. Wyrwane z kontekstu poszczególne elementy tych przypowieści tracą sens; wszystkie zbiegają się w pewnym pouczeniu”. Tak jeden ze „Słowników Nowego Testamentu” określa przypowieść. Ale sama definicja nie wystarcza do tego, aby przyjąć przypowieść i wyciągnąć z niej odpowiedni (czytaj: Boży) sens. Stąd też, kiedy czytamy czy słuchamy przypowieści, trzeba zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Tym, który mówi te przypowieści, jest Jezus Chrystus, czyli Bóg. To nie są więc słowa pierwszego lepszego człowieka; są to słowa Boga, który wie, co kryje się w człowieku (zob. J 2, 24-25). Stąd też Jezus mówi to, co istotne i ważne, bo przyświeca Mu jeden cel: „aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i poznali prawdę” (1Tm 2, 4). To jest pierwsza rzecz, na którą trzeba nam zwrócić uwagę. I druga rzecz, nie mniej ważna. Psalmista wyraził to w słowach: „jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych jak w Meriba na pustyni w dniu Massa” (Ps 95, 7-8). O co tu chodzi? Czytamy o tym w Wj 17, 1-7. Żydzi, idąc przez pustynię do Ziemi Obiecanej, pragnęli wody i wskutek tego zaczęli kłócić się z Mojżeszem i wystawiać na próbę Pana Boga. To próba dotyczyła tego „czy aby na pewno Pan jest wśród nas” (Wj 17, 7). I dlatego autor Listu do Hebrajczyków, przywołując to wydarzenie, napisał: „Uważajcie bracia, aby żaden z was przez niewierność złego serca nie odstąpił od Boga żywego! Natomiast zachęcajcie się wzajemnie każdego dnia, póki mówi się o tym dzisiaj, aby nikt z was nie był zatwardziały przez oszustwo grzechu” (Hbr 3, 12-13). Jezus ujął to w słowach: „otwartymi oczami nie widzą i otwartymi uszami nie słyszą ani nie rozumieją” (Mt 13, 13). Te dwie rzeczy mają więc współgrać, aby słuchanie czy czytanie przypowieści (tak jak innych słów Boga) przyniosło zbawienny skutek: to Bóg mówi i jestem otwarty na Jego słowa (czyli nie jestem w żaden sposób uprzedzony). Dzisiejszy świat podsuwa nam niestety pogląd, że jakiekolwiek słowa Boga są „podejrzane”; św. Paweł napisał: „Przyjdzie czas, że odrzucą zdrową naukę. Wybiorą sobie nauczycieli, aby słuchać tego, co miłe dla ucha. Odwrócą się od słuchania prawdy, a skłonią się ku baśniom” (2Tm 4, 3-4). Jak niewiele trzeba, by zamknąć się na Boga. Dlatego „kiedy Bóg mówi, nie gardź Jego słowem”.

ks. Tomasz Kaczmarek

Dodaj komentarz

Aby dodać komentarz, prosimy o przepisanie wyrazów z obrazka. Wyrazy muszą być oddzielone spacją.

Artykuły

Pozostałe kategorie
komentarz redaktora
w słowie bożym
prawo kanoniczne
meandry czwartej wladzy
sacrum w muzyce
nauka spoleczna kosciola
okladka 12

Opiekun nr 13(526) od 17 czerwca 2018

Zapytaj w parafii o nowego "Opiekuna", a w nim m.in
relacja z 22. Spotkania Młodych na Lednicy

Zamów prenumeratę

 

baner
banner
figazmakiem
Drewniane kościólki Jasna i ta druga strona 25 lat diecezji

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Więcej