Autorzy Archiwum Galeria Polecane Kontakt Ogłoszenia

2017-06-27 13:12:05

Słowo Boże na każdy dzień

XI Niedziela Zwykła 18 czerwca

Wj 19,2-6a; Ps 100(99); Rz 5,6-11; Mt 9,36-38.10,1-8

Poniedziałek, 19 czerwca
2 Kor 6,1-10; Ps 98(97); Mt 5,38-42

Wtorek, 20 czerwca
2 Kor 8,1-9; Ps 146(145); Mt 5,43-48

Środa, 21 czerwca
2 Kor 9,6-11; Ps 112(111); Mt 6,1-6.16-18

Czwartek, 22 czerwca
2 Kor 11,1-11; Ps 111(110); Mt 6,7-15

Piątek 23 czerwca
Pwt 7,6-11; Ps 103(102); 1 J 4,7-16; Mt 11,25-30

Sobota, 24 czerwca
Iz 49,1-6; Ps 139(138); Dz 13,22-26; Łk 1,57-66.80

Z Księgi Wyjścia
Po przybyciu na pustynię Synaj Izraelici rozbili obóz na pustyni. Izrael obozował tam naprzeciw góry. Mojżesz wszedł wtedy na górę do Boga, a Pan zawołał na niego z góry i powiedział: «Tak powiesz domowi Jakuba i to oznajmisz Izraelitom: Wyście widzieli, co uczyniłem Egiptowi, jak niosłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do Mnie. Teraz jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mego i strzec mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich narodów, gdyż do Mnie należy cała ziemia. Lecz wy będziecie Mi królestwem kapłanów i ludem świętym».

Z Księgi Psalmów
Służcie Panu z weselem.
Stawajcie przed obliczem Pana z okrzykami radości.
Wiedzcie, że Pan jest Bogiem,
On sam nas stworzył, jesteśmy Jego własnością,
Jego ludem, owcami Jego pastwiska.

W Jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem,
z hymnami w Jego przedsionki,
chwalcie i błogosławcie Jego imię.
Albowiem Pan jest dobry,
Jego łaska trwa na wieki,
a Jego wierność przez pokolenia.

Z Listu do Rzymian
Chrystus bowiem umarł za nas, jako za grzeszników, w oznaczonym czasie, gdyśmy jeszcze byli bezsilni. A nawet za człowieka sprawiedliwego podejmuje się ktoś umrzeć tylko z największą trudnością. Chociaż może jeszcze za człowieka życzliwego odważyłby się ktoś ponieść śmierć. Bóg zaś okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami. Tym bardziej więc będziemy przez Niego zachowani od karzącego gniewu, gdy teraz przez krew Jego zostaliśmy usprawiedliwieni. Jeżeli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna, to tym bardziej, będąc już pojednani, dostąpimy zbawienia przez Jego życie. I nie tylko to - ale i chlubić się możemy w Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego teraz uzyskaliśmy pojednanie.


Z Ewangelii wg św. Mateusza

Rozesłanie Dwunastu
A widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce niemające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo». Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy – Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził. Tych to Dwunastu wysłał Jezus, dając im następujące wskazania: «Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie»

Komentarz do Ewangelii
Co z tym „robotnikiem”?

„Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało” (Mt 9, 37). Te słowa słyszeliśmy już tyle razy: kiedy są dni modlitwy o powołania (po IV Niedzieli Wielkanocnej), przy okazji święceń kapłańskich, prymicji czy jubileuszy kapłańskich. Wiemy, że one mają nas zachęcić do modlitwy, aby nie zabrakło kapłanów, którzy będą składać ofiarę Mszy Świętej i sprawować sakramenty. Ale spójrzmy dzisiaj na kontekst, w jakim te słowa pojawiają się w Ewangelii wg św. Mateusza. Dziewiąty rozdział tej Ewangelii zaczyna się od uzdrowienia paralityka (Mt 9, 1-8), tzn. Jezus widząc wiarę tych, którzy przynieśli paralityka, najpierw odpuszcza mu grzechy, a potem mówi do niego: „Wstań, weź swoje łoże i idź do domu!” (Mt 9, 6). Potem mamy jeszcze wskrzeszenie córki Jaira (Mt 9, 18-19. 23-26), uzdrowienie kobiety cierpiącej na krwotok (Mt 9, 20-22), uzdrowienie dwóch niewidomych (Mt 9, 27-31), uzdrowienie opętanego (Mt 9, 9, 32-34) i wzmiankę o tym, że „Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię królestwa i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości” (Mt 9, 35). Po drodze Jezus jeszcze powołał Mateusza (Mt 9, 9-13). I tu dochodzimy do ważnej rzeczy: Jezus „widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza” (Mt 9, 36). Jezus widział, co się działo z ludźmi, widział jacy byli, widział, że są „porzuceni”: nikt się nimi za bardzo nie interesował, ich los był obojętny, czy są czy ich nie ma, to właściwie nie ma większego znaczenia. I pojawia się Ktoś, kto pokazuje im, że nie są „porzuceni”, że są dla Kogoś ważni i cenni. Tak ważni i cenni, że ten Ktoś (Jezus) „umiłuje ich aż do końca” (J 13, 1) i odda za nich swoje życie. I „robotnicy” Jezusa mają być tacy jak On, aż do oddania swego życia za tych „znękanych i porzuconych”, jak Dobry Pasterz, który przyszedł po to, „aby owce miały życie i miały je w obfitości” (J 10, 10). Ale zobaczmy też, co „dzieje się” po słowach: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało”.
Najpierw Jezus mówi do „robotników”: „Idźcie i głoście: «Bliskie już jest królestwo niebieskie». Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy! Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie! Nie zdobywajcie złota ani srebra, ani miedzi do swych trzosów. Nie bierzcie na drogę torby ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski! Wart jest bowiem robotnik swej strawy” (Mt 10, 7-10). A po chwili dodaje, że będą prześladowani (Mt 10, 17-23). To właśnie dzieje się z „robotnikami” Jezusa! Będą prześladowani, bo pochylą się nad „znękanymi i porzuconymi”, bo będą głosić „Dobrą Nowinę o królestwie Jezusa Chrystusa”, bo będą ukazywać Bożą moc. A to nie podoba się władcy tego świata (J 12, 31), czyli szatanowi. Dlatego będzie chciał zniszczyć i pozabijać „robotników” Jezusa, ale „bramy piekielne ich nie przemogą” (por. Mt 16, 18). Bo tak, jak mają udział w misji Jezusa, tak też mają udział w Jego zwycięstwie nad szatanem.

ks. Tomasz Kaczmarek

Dodaj komentarz

Aby dodać komentarz, prosimy o przepisanie wyrazów z obrazka. Wyrazy muszą być oddzielone spacją.

Artykuły

Pozostałe kategorie
komentarz redaktora
w słowie bożym
prawo kanoniczne
meandry czwartej wladzy
sacrum w muzyce
nauka spoleczna kosciola
okladka 12

Opiekun nr 13(526) od 17 czerwca 2018

Zapytaj w parafii o nowego "Opiekuna", a w nim m.in
relacja z 22. Spotkania Młodych na Lednicy

Zamów prenumeratę

 

baner
banner
figazmakiem
Drewniane kościólki Jasna i ta druga strona 25 lat diecezji

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Więcej