Autorzy Archiwum Galeria Polecane Kontakt Ogłoszenia

2017-03-13 10:32:26

Cywilizacja życia czy śmierci

sympozjum

Od 23 do 24 lutego w Wyższym Seminarium Duchownym w Kaliszu odbyła się międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa „XXI wiek - cywilizacja życia czy śmierci”, zorganizowana przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Teologiczny - Zakład Liturgiki i Homiletyki oraz Kleryckie Koło Naukowe działające w WSD w Kaliszu.

Podczas dwudniowego spotkania swoje referaty wygłosili przede wszystkim młodzi ludzie z różnych środowisk naukowych z Polski oraz z Niemiec i Chorwacji. Wszyscy skupili się na tematach związanych z wartością ludzkiego życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci.
 - Musimy ciągle zdobywać umiejętność słuchania słowa Bożego, kontemplowania go i wypełniania w swoim życiu - mówił ks. bp Łukasz Buzun podczas homilii wygłoszonej w kaplicy seminaryjnej, gdzie sprawowana była Eucharystia otwierająca konferencję naukową. Podczas Mszy św. siedmiu kleryków przyjęło posługę lektoratu. Lektor jest w szczególny sposób przeznaczony do posługi słowa, jest ustanowiony, by w czasie liturgii czytał słowa z Pisma Świętego poza Ewangelią, a w razie braku diakona może podawać intencje modlitwy powszechnej. Winien on dążyć do pogłębienia zażyłości ze słowem Bożym, by słowo przez niego odczytywane było najpierw przez niego przyjęte i by sam był jego świadkiem. Ksiądz Biskup w słowach homilii zaznaczył, że najważniejsza jest umiejętność słuchania słowa Bożego i noszenia go w sobie, bo ono zostawia w nas obrazy, ikony, które my tak, jak Matka Boża, możemy kontemplować w swoim życiu, w swojej codzienności. I to jest dla nas ważne. Chrystus mówi w Ewangelii: „Przyjmijcie słowo Boże, nie jako słowo ludzkie, ale jako słowo Boga”. Dalej nawiązując do Ewangelii ks. bp Buzun zaznaczył, że człowiek nie powinien wchodzić w sytuację, która może sprowokować i doprowadzić do grzechu lub może kogoś zgorszyć. Chrystus powinien być mądrością naszego życia. On ustanawia nam granice mówiąc lepiej dla ciebie. - Prośmy Matkę Bożą, Matkę Bożego Miłosierdzia, które daje nam dzień po dniu po to, żebyśmy w tej mądrości przyjmowali Jezusa Chrystusa jako nasz autorytet stawali się coraz bardziej autentyczni - mówił ks. biskup Buzun.
Wraz z ks. biskupem Łukaszem Buzunem przy ołtarzu Pańskim stanęli rektor seminarium ks. dr Piotr Górski, ojcowie duchowni ks. Marcin Załężny i ks. Łukasz Pondel, dyrektor administracyjny ks. Eugeniusz Synowiec, a także ks. prof. UAM dr hab. Michał Kieling i ks. prof. UAM dr hab. Dariusz Kwiatkowski, współorganizator konferencji.

Każde życie jest ważne
Konferencję otworzył ks. dr Piotr Górski, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu. Zauważył on, że św. Józef jest patronem życia, a my jesteśmy zaproszeni, aby stanąć w takiej perspektywie i postawie Józefa, do którego Bóg mówi „nie bój się przyjąć Maryi, swej małżonki do siebie”. - Ochrona życia to jest walka o Boga w naszym życiu. Chroniąc życie chronimy naszą wiarę w Boga - podkreślił Ksiądz Rektor, dodając, że w każdy pierwszy czwartek miesiąca w sanktuarium św. Józefa w Kaliszu wierni z całej Polski modlą się o ochronę życia poczętego. Następnie głos zabrał ks. bp Łukasz Buzun, który podkreślił, że wielkim promotorem życia był św. Jan Paweł II, także nauczanie kard. Stefana Wyszyńskiego wiele mówiło o wartości życia. Wykład inauguracyjny wygłosił Jakub Nawrot, student III roku prawa na Uniwersytecie Wrocławskim na temat statusu dziecka nienarodzonego w polskim ustawodawstwie. Swój referat podzielił uwzględniając różne gałęzie prawa. Zaczął od prawa konstytucyjnego, gdyż jest to najważniejszy akt prawny w Polsce o największej mocy prawnej i wpływa na cały porządek prawny, a jako podstawę należy wymienić artykuł, który zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia. Nie podlega żadnej wątpliwości, że każde życie winno być chronione, a prawo nakłada na państwo obowiązek jego ochrony bez względu na wiek, płeć czy obywatelstwo. Kontrowersyjne w doktrynie prawa jest to, czy dziecko poczęte objęte jest ochroną z tego przepisu. Prelegent dokonał analizy, kiedy życie ma osobowość prawną, od poczęcia, czy dopiero po narodzinach.

W perspektywie cywilizacji
Piątkowe obrady poprzedziła Msza św. sprawowana w języku łacińskim także w kaplicy seminaryjnej. Cały dzień został podzielony na trzy bloki wykładowe. Pierwszy rozpoczął kleryk Maciej Świgoń reprezentujący Uniwersytet  im. kardynała Stefana Wyszyńskiego referatem „Smartfon chrześcijanina. Rola internetu w życiu duchowym”. Każdy z nas posiada smartfon, a w nim mnóstwo aplikacji ułatwiających życie, kontakt z innymi itp. Jednak niewielu posiada w swoich smartfonach aplikacje, które zbliżają nas do wiary, do Boga. Śmiało można powiedzieć, że internet w XXI wieku jest podstawowym kanałem informacji, przechowywania danych, a także miejscem, w którym można odnaleźć odpowiedź na każde pytanie. Jak wynika z najnowszego raportu na świecie żyje 7,476 miliardów ludzi, z czego około 50 % jest użytkownikami internetu. W Polsce liczącej ponad 38,5 miliona mieszkańców 72 % osób to użytkownicy internetu. Można zauważyć, że jesteśmy powyżej tej średniej globalnej, co klasuje nas na 15. miejscu na świecie. Kleryk Maciej ukazał, że nowe technologie wpływają na życie duchowe chrześcijanina. Swój wykład opierał na nauczaniu papieży, a przy tym do corocznych orędzi na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Zauważył, że bardzo wielu hierarchów Kościoła obecnych jest na portalach społecznościowych, niektórzy duchowni za pośrednictwem tych mediów podejmują wspólne inicjatywy, jak chociażby rekolekcje internetowe. Obecnie można znaleźć szereg aplikacji o charakterze religijnym i w tym jedną z najważniejszych - Pismo Święte, gdzie można poza tekstem z Nowego i Starego Testamentu można znaleźć biblijny słownik, czytania na każdy dzień, życiorysy świętych i szereg modlitw, a dodatkowo można śledzić wpisy papieża Franciszka na Twitterze. Popularną aplikacja jest także „Modlitwa w drodze”, Różaniec, nabożeństwa Drogi krzyżowej, itd. - Podsumowując trzeba zauważyć, że wszystko, co Bóg stworzył, jest dobre i również internet jako dzieło człowieka można traktować jako dar Boży, ale konieczne jest mądre i świadome korzystanie z niego. Internet może posłużyć jako dobre narzędzie dla rozwoju życia duchowego. Przedstawię także aplikacje religijne, jakie warto zainstalować na smartfonie, by pomagały nam w życiu wiarą - mówił kleryk Maciej Świgoń.

Miłość po Bożemu
Kolejny prelegent ks. Łukasz Pondel, ojciec duchowny kaliskiego seminarium mówił o cywilizacji miłości w nurtach teologicznych. Referat podzielony na części obejmował zagadnienia takie jak zakotwiczenie etymologiczne, czyli cywilizacja miłości w ujęciu biblijnym, augustyńsko-tomistycznym, w nauczaniu Pawła VI, Jana Pawła II, a także praktyczne zastosowanie. Chodzi głównie o ukazanie cywilizacji miłości jako alternatywy dla cywilizacji śmierci. - Zbudowanie królestwa Bożego jest właśnie odpowiednikiem tej cywilizacji miłości, o której mówi sam Kościół - zaznaczył Prelegent. Dodając, że w tym ujęciu biblijnym sięgnął do Księgi Rodzaju, czyli do samych początków człowieka. - Bóg powołuje człowieka jako koronę stworzeń, czyli jako tego, który jest zwieńczeniem tego dzieła stworzenia - podkreślił. Odwołał się do abpa Nossola, który mówił o cywilizacji miłości w trzech charakterystycznych schematach i który mówił, że jeżeli któregoś z tych trzech czynników zabraknie, miłość nie będzie możliwa. Pierwsze to dawanie i branie dobra, drugie to ofiara i trzecie to wzajemny szacunek. Jeśli będą te trzy czynniki - wówczas będzie możliwa cywilizacja miłości.
Z kolei kleryk Tobiasz Stasiński z Białegostoku podjął temat „Przesłanie mariologii w teologii feministycznej. Zagrożenia i perspektywy XXI wieku”. Przedstawił nurty, jakie istnieją w tym zakresie. - Początków katolickiej teologii feministycznej można dopatrywać się dopiero po Soborze Watykańskim II, który stworzył w Kościele nowe miejsce dla wiernych, wśród nich dla kobiet chcących uprawiać teologię - zauważył Prelegent. Natomiast kleryk Mariusz Okułowicz przybliżył działalność Hospicjum „Opatrzności Bożej” w Białymstoku. Pokrótce przedstawił jego powstanie, działalność i zaangażowanie kleryków w pomoc osobom chorym.  Kolejny wykład obejmował trudny temat, jakim jest aborcja jako fundament cywilizacji śmierci. Przedstawił go kleryk Jakub Bogacki z Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu.

Międzynarodowe spojrzenie
Trzeci panel drugiego dnia konferencji zarezerwowany był dla gości zza granicy. Wykłady wygłosili klerycy z Chorwacji, natomiast kleryk z Niemiec nie mógł przybyć, ale jego referat został odczytany. Prowadzony był w języku angielskim. Prelegent Antun Nikolič z Chorwacji wygłosił referat „Legal status of human embryo” (Status prawny ludzkiego embrionu). Drugi z kleryków Matej Vereš, także z Chorwacji podjął temat „Philosophical reflection of suicide through history and demographical data and sociological factors about suicide in Croatia” (Filozoficzna refleksja o samobójstwie w kontekście historycznym oraz demograficzne i socjologiczne czynniki samobójstw w Chorwacji). Natomiast referat Aleksandra Ertl na temat: „Eugen Rosenstock-Huessys Sprachphilosophie des Dativen Denkens“ został odczytany. Po każdym bloku odbył się panel dyskusyjny. Padło wiele pytań do prelegentów, na które udzielali oni zwięzłych odpowiedzi. 

Tekst i foto Arleta Wencwel

Dodaj komentarz

Aby dodać komentarz, prosimy o przepisanie wyrazów z obrazka. Wyrazy muszą być oddzielone spacją.

Artykuły

Pozostałe kategorie
komentarz redaktora
w słowie bożym
prawo kanoniczne
meandry czwartej wladzy
sacrum w muzyce
nauka spoleczna kosciola
okladka 8521

Opiekun nr 8(521) od 8 kwietnia 2018

Zapytaj w parafii o nowego "Opiekuna", a w nim m.in artykuł z "Misją wśród trędowatych" czyli studenci śladami św. Matki Teresy

Zamów prenumeratę

 

baner
banner
figazmakiem
Drewniane kościólki Jasna i ta druga strona 25 lat diecezji

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Więcej