Autorzy Archiwum Galeria Polecane Kontakt Ogłoszenia

2017-02-17 14:57:17

Słowo Boże na każdy dzień

VII Niedziela zwykła 19 lutego
Kpł 19,1-2.17-18; Ps 103(102); 1 Kor 3,16-23; Mt 5,38-48
Poniedziałek, 20 lutego
Syr 1,1-10; Ps 93(92); Mk 9,14-29
Wtorek, 21 lutego
Syr 2,1-11; Ps 37(36); Mk 9,30-37
Środa, 22 lutego
1 P 5,1-4; Ps 23(22),1-3a.3b-4.5.6; Mt 16,13-19
Czwartek, 23 lutego
Syr 5,1-10; Ps 1,1-2.3.4.6; Mk 9,41-50
Piątek, 24 lutego
Syr 6,5-17; Ps 119(118); Mk 10,1-12
Sobota, 25 lutego
Syr 17,1-13; Ps 103(102); Mk 10,13-16

Z Księgi Kapłańskiej
Pan powiedział do Mojżesza: «Mów do całej społeczności Izraelitów i powiedz im: „Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz. Nie będziesz żywił w sercu nienawiści do brata. Będziesz upominał bliźniego, aby nie zaciągnąć winy z jego powodu. Nie będziesz szukał pomsty, nie będziesz żywił urazy do synów twego ludu, ale będziesz miłował bliźniego jak siebie samego. Ja jestem Pan”».

Z Pierwszego Listu do Koryntian
Bracia: Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest świętą, a wy nią jesteście. Niechaj się nikt nie łudzi! Jeśli ktoś spośród was mniema, że jest mądry na tym świecie, niech się stanie głupim, by posiadł mądrość. Mądrość bowiem tego świata jest głupstwem u Boga. Zresztą jest napisane: „On udaremnia zamysły przebiegłych” lub także: „Wie Pan, że próżne są zamysły mędrców”. Niech się przeto nie chełpi nikt z powodu ludzi. Wszystko bowiem jest wasze: czy to Paweł, czy Apollos, czy Kefas; czy to świat, czy życie, czy śmierć, czy to rzeczy teraźniejsze, czy przyszłe; wszystko jest wasze, wy zaś Chrystusa, a Chrystus Boga.

Z Ewangelii według świętego Mateusza

Miłujcie waszych nieprzyjaciół

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Słyszeliście, że powiedziano: ‚Oko za oko i ząb za ząb’. A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię kto, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące. Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie”. Słyszeliście, że powiedziano: „Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził”. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski”.

Przesunięcie granicy
Wbrew pozornemu spojrzeniu cytowane dziś przez Jezusa prawo talionu (identyczności kary za dokonane przestępstwo), które obowiązywało w Izraelu i społeczeństwach mających wzgląd na prawa zawarte w Kodeksie Hammurabiego lub rzymską ustawę dwunastu tablic, było raczej przepisem ograniczającym możliwość wendety ponad miarę doświadczonej krzywdy niż bezduszną zasadą usprawiedliwiającą odpłatę „pięknym za nadobne”. Zresztą – współczesne potępianie tamtego prawa jest nierzadko owocem zastanawiającej schizofrenii etycznej, jaka dotyka człowieka naszych czasów. Nie chodzi oczywiście o to, żeby biadolić teraz nad złem współczesnego świata, ale przytomnie zauważyć, że współczesność niekiedy nie dostaje do poziomu, jaki z uporem wyznaczało prawo Starego Testamentu czy podobne akty prawne starożytności. Wiemy doskonale, że wielu ludziom nie wystarcza dziś zasada „oko za oko”, ale brną dalej w destrukcję czyjegoś życia. Zemsta czy odwet za doznaną krzywdę rzadko kieruje się zdrowym rozsądkiem – raczej potęguje lawinę przemocy i bywa rzuceniem na oślep całej agresji, jaka gromadzi się w człowieku, który doświadczył zła ze strony innych.
Chcąc nie chcąc tkwimy w takiej rzeczywistości i jednocześnie ze wszystkich sił próbujemy się od niej odciąć – może dlatego tak bardzo potrzebujemy dziś wstrząsu, jaki powodują słowa Jezusa. I nie dziwi fakt, że słuchacze Rabbiego z Nazaretu gorszyli się nauczaniem o nadstawieniu lewego policzka, czyli gotowości przyjęcia mocniejszego uderzenia (bo prawa ręka na ogół jest silniejsza od lewej). Niełatwo było również przyjąć słowa o dobrowolnej rezygnacji z podstawowego prawa do płaszcza, którego nie można było żądać nawet w imię sprawiedliwego zadośćuczynienia (por. Wj 22, 25-26 albo Pwt 24, 12-13). A na to wszystko jeszcze będące zgorszeniem odniesienie do okupanta – szykanowanie polegające na złośliwym (ale zgodnym z prawem okupacyjnym) zmuszaniu Żyda do towarzyszenia Rzymianinowi w drodze przez tysiąc kroków, Jezus komentuje namową do podwojenia tego dystansu (jakby z własnej woli). Cierpiące poczucie elementarnej godności wydaje się być przez Chrystusa zupełnie niezauważone…
Jak to zrozumieć? Jak zgodzić się na przesunięcie granicy prawa odwzajemnienia w okolice miłości nieprzyjaciół? Odpowiedź kryje ostatnie zdanie – „Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski”. Doskonałość według Jezusa to gotowość na zranienie, na stanie się „bliźnim” (również przez posiadanie blizn), to podobieństwo do ŚWIĘTEGO (por. pierwsze czytanie – Kpł 19, 2). A święty to oddzielony, odłączony, wyjątkowy, a nawet dziwny. Dlatego chrześcijanin to ten, który jest odłączony od bożków (także ubóstwienia swojego poczucia wartości, stanu posiadania lub prawa do… - tu można wstawić swoje oczekiwania w stosunku do Boga i życia na tym świecie), a staje codziennie bardziej podobny do Jezusa…
Takiej miłości nie da się osiągnąć własnymi siłami – taka miłość jest darem Tego, który kocha nas bez granic.

ks. Grzegorz Mączka

Dodaj komentarz

Aby dodać komentarz, prosimy o przepisanie wyrazów z obrazka. Wyrazy muszą być oddzielone spacją.

Artykuły

Pozostałe kategorie
komentarz redaktora
w słowie bożym
prawo kanoniczne
meandry czwartej wladzy
sacrum w muzyce
nauka spoleczna kosciola
okladka 12

Opiekun nr 13(526) od 17 czerwca 2018

Zapytaj w parafii o nowego "Opiekuna", a w nim m.in
relacja z 22. Spotkania Młodych na Lednicy

Zamów prenumeratę

 

baner
banner
figazmakiem
Drewniane kościólki Jasna i ta druga strona 25 lat diecezji

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Więcej