Autorzy Archiwum Galeria Polecane Kontakt Ogłoszenia

2017-02-17 14:32:31

Sztafeta Wiary Widzę – Wierzę - Wyruszam

sztafeta

Zapraszam do wzięcia udziału w Sztafecie Wiary „Widzę - Wierzę – Wyruszam” z Kostowa na Górę Krzyża pod Ostrzeszowem. W tym roku odbędzie się ona w sobotę, 11 marca. Do przejścia jest ponad 40 km. Projekt WWW skierowany jest do tych wszystkich, którzy chcą pełniej przeżyć dni Wielkiego Postu. W jego trakcie każdy z uczestników będzie miał możliwość głębokiego przeżycia misterium Drogi krzyżowej skupiając się nad medytacją rozważań przygotowanych przez organizatorów i pokonując pieszo kilometry.

Widzę i wierzę, że Bóg do mnie mówi. A kiedy Bóg mówi do człowieka, to wyzwala działanie. Chcę przeżyć w zwyczajności coś głębokiego i mam nadzieję, że dzięki Bogu jest to możliwe. Tak naprawdę nie robię nic nadzwyczajnego, bo np. Biblia mówi o człowieku, który miał na imię Abraham i wyszedł nie wiedząc dokąd idzie. Wyszedł, ruszył się z miejsca. Stał sie świadkiem, wyrzutem sumienia, a może nawet pośmiewiskiem.

Pójdziemy szlakiem kościołów i świętych, którzy opiekują się poszczególnymi parafiami. Wyruszmy z Kostowa i dojdziemy na Górę Krzyża. Mam nadzieję, że dzięki Bogu, odkryjemy coś głębokiego. Zapisy: telefonicznie - ks. Darek Brylak 691 842 812; mailowo: parafiakostow@gmail.com.

Ks. proboszcz Darek Brylak

 

Widzę - co się dzieje; Wierzę - gdzie jest rozwiązanie; Wyruszam - działam

Sztafeta, w której przekazujemy sobie życie, intencje, krzyż. Podejmujemy to, co dzięki Bogu zaczęli: Abraham, Izaak, Jakub, Mojżesz ...

Idziemy szlakiem parafii w których patronują: Augustyn, Idzi, Florian, Marcin, Katarzyna. Maryja, Mikołaj, ..., - za Jezusem

Przebieg drogi:

Etap I (długość etapu: 2,8 km; trasa całkowita: 2,8 km ): Kostów - Siemianice

Etap II (długość etapu: 3,3 km; trasa całkowita: 6,1 km ) Siemianice - Opatów

Etap III (długość etapu: 9,8 km; trasa całkowita: 15,9km) Opatów - Donaborów

Etap IV (długość etapu:3,5 km; trasa całkowita: 19, 4 km) Donaborów - Świba

Etap V (długość etapu: 3,9 km; trasa całkowita: 23,3 km) Świba - Kierzno

Etap VI (długość etapu: 5,7 km; trasa całkowita: 29,0 km) Kierzno - Mikorzyn

Etap VII (długość etapu: 6,5 km; trasa całkowita: 35,5km) Mikorzyn - Kochłowy

Etap VIII (długość etapu: 2,6 km; trasa całkowita: 38,1km) Kochłowy - Parzynów

Etap IX (długość etapu: 2,4 km; trasa całkowita: 40,5km) Parzynów - Góra Krzyża

Parafie: Kostów (św. Augustyn), - Siemianice (św. Idzi), - Opatów (św. Florian), - Donaborów (św. Marcina), - Świba (św. Katarzyny),- Kierzno (Wniebowzięcia NMP) , - Mikorzyn (św. Idzi), - Kochłowy (św. Katarzyna), - Parzynów (św. Mikołaj), - Góra Krzyża

Miejscowości: Kostów, Siemianice, Klasak, Opatów, Trzebień, Biadaszki, Donaborów, Świba, Pustkowie Kierzeńskie, Kierzno, Kierzenko, Domanin Wieś, Mikorzyn, Kochłowy, Parzynów, Zmyślona Parzynowska.

Całość marszu około 8, 5 h.

Po co:

Intencja: Oprócz osobistych, intymnych, o pokój na świecie, o jedność między nami - żebyśmy byli świadkami: Bóg jest ... i jest dobry.

Możesz powiedzieć: a po co? Ale to głupie. Tak się męczyć. Możesz tak powiedzieć, ale przypomnij sobie, że Jezusowi chciało się nieść twój krzyż na Golgotę.

Jak to zrobić:

Zapisy: telefonicznie - ks. Darek Brylak: 691 842 812; mailowo: parafiakostow@gmail.com Wyruszamy: 12 marca, godz. 6.30 Msza św. w parafii św. Augustyna w Kostowie. Następnie wymarsz szlakiem kościołów w Siemianicach, Opatowie, Donaborowie, Świbie, Kierznie, Mikorzynie, Kochłowach i Parzynowie. Zakończenie na Górze Krzyża pod Krzyżem Jubileuszowym. W WWW można włączyć się na poszczególnych etapach, tym samym dobierając długość i orientacyjny czas trasy do indywidualnych możliwości i potrzeb. W takiej sytuacji prosimy o kontakt z organizatorem (tel. 691 842 812) wcześniej niż w dniu wyjścia, w celu dostarczenia na dany etap odpowiedniej ilości materiałów, które każdy z uczestników otrzymuje. (Dotarcie na etap odbywa się na własną rękę). Droga odbywa się według zasad, z którymi każdy z uczestników się zapoznaje. W czasie drogi rozważamy stacje Drogi krzyżowej według przygotowanego tekstu. W kościołach mamy możliwość odpoczynku, modlitwy przed Najświętszym Sakramentem, spowiedzi, zabrania „miejscowych" intencji modlitewnych od tych osób, które nie mogą iść. Kościoły to też miejsce ewentualnej rezygnacji z dalszej drogi w razie opadnięcia z sił - co może się zdarzyć.

Całość WWW będzie można śledzić niemal na bieżąco za pomocą: www.domjozefa.tv. Ta strona będzie bardzo pomocna dla tych, którzy nie mogą iść od początku a będą chcieli dołączyć się do WWW na jednym z etapów. Będzie tam podawane aktualne miejsce uczestników Drogi Krzyżowej.

PODSTAWOWE ZASADY UCZESTNICTWA

 • Uczestnictwo w WWW ma charakter dobrowolnej praktyki religijnej. Osoby biorące w niej udział uczestniczą w niej na własną odpowiedzialność (po podpisaniu stosownej zgody przy zgłaszaniu się i odbieraniu materiałów).

 • W razie niemożności kontynuowania pielgrzymki, każdy uczestnik zobowiązany jest do samodzielnego zabezpieczenia sobie powrotu do domu (nie zapewniamy na trasie możliwości przewozu uczestników). Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w WWW tylko pod opieką prawnego opiekuna lub za jego pisemną zgodą.

 • W trasie poruszamy się w grupach składających się z mniej niż 10 osób (od 1 do 9), zachowując szczególną ostrożność i przepisy ruchu drogowego, zwłaszcza na tych fragmentach, które prowadzą po drogach asfaltowych.

 • Od momentu dotarcia na I stację obowiązuje zasada milczenia, dzięki której każdy z uczestników będzie mógł głębiej przeżyć Misterium Drogi Krzyżowej i prawdziwie spotkać się z Bogiem.

 • Wyjątkiem od tej zasady są rozważania na każdej ze stacji.

 • Podpisany formularz swego oświadczenia złożysz w recepcji. Recepcja będzie czynna od 6.00 do 6.30 i po Mszy św. w salce przed kościołem.

Zachęcamy również do duchowego uczestnictwa w WWW. Duchowe uczestnictwo w WWW jest propozycją dla tych którzy ze względu na różne ograniczenia (np. wiek, choroba, niepełnosprawność, opieka nad dzieckiem czy chorym) nie są w stanie pielgrzymować drogą WWW. Proponujemy jedną z podanych niżej możliwości:

- adoracja Najświętszego Sakramentu w jednym z kościołów stacyjnych w dniu trwania WWW,

- rozważanie stacji Drogi Krzyżowej według tych samych tekstów, które otrzymali uczestnicy,

- zebranie od rodziny, znajomych, sąsiadów intencji w jakich trzeba się modlić i przekazanie ich proboszczowi kościoła stacyjnego w celu zabrania ich przez pielgrzymów,

- uczestnictwo w WWW za pomocą Diecezjalnej Telewizji Internetowej: Dom Józefa,

- w miarę możliwości uczestnictwo w Mszy na rozpoczęcie WWW

- modlitwa osobista w intencji organizatorów i uczestników WWW.

 

Jeżeli nie masz możliwości zapisać się przez internet: parafiakostow@gmail.com prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny: 691 842 812 ks. Darek Brylak. Każdej zgłoszonej osobie zostanie przesłana kopia rozważań WWW (jeżeli przy zapisie zostanie podany email to pocztą elektroniczną, jeżeli nie będzie takiej możliwości to tradycyjnie).

PRZYGOTOWANIE

Projekt WWW skierowany jest do tych wszystkich, którzy chcą pełniej przeżyć dni Wielkiego Postu. W jego trakcie każdy z uczestników będzie miał możliwość głębokiego przeżycia Misterium Drogi krzyżowej skupiając się nad medytacją rozważań przygotowanych przez organizatorów i pokonując pieszo kilometry na drodze z Kostowa na Górę Krzyża Jubileuszowego.

Każdy uczestnik WWW zapewnia sobie we własnym zakresie ekwipunek potrzebny do pokonania trasy wędrówki:

- odpowiednie obuwie i ubranie do pokonania trasy;

- jedzenie i picie;

- podstawowe opatrunki;

- kamizelkę, odblaski itp.

- powrót z Góry Krzyża lub ewentualny powrót w razie wcześniejszej rezygnacji z WWW.

UCZESTNICY OTRZYMAJĄ

 • przygotowane rozważania Drogi krzyżowej,

 • drewniany krzyż,

 • podstawowe informacje dotyczące trasy wędrówki,

 • główne intencje, w których wyruszamy na WWW

 •  Na pokrycie w/w kosztów zbierzemy dobrowolne ofiary przy recepcji.

BARDZO WAŻNE – Rekomendacja odnośnie do trasy!

 • Trasa WWW jest bardzo długa, wyczerpująca i wymaga przygotowania fizycznego.

 • Zatwierdzoną trasę WWW czyli przejście 41 km. zalecane jest dla osób aktywnych fizycznie, ćwiczących regularnie.

PROSIMY O ROZWAŻNE PODEJMOWANIE DECYZJI O UDZIALE W DRODZE, MAJĄC NA WZGLĘDZIE INDYWIDUALNE MOŻLIWOŚCI WYSIŁKOWE.

W przypadku złych warunków pogodowych (opady śniegu, oblodzenie, błoto) dojazd w celu zabrania państwa z trasy może być utrudniony, proszę wziąć to pod uwagę podejmując decyzję o wyjściu.
Przy ekstremalnie trudnych warunkach pogodowych, możliwość odwołania WWW.OŚWIADCZENIE OSOBY PEŁNOLETNIEJ*

Ja, niżej podpisany/a .................................................................................................................

oświadczam, że chcę dobrowolnie wziąć udział w WWW z Kostowa na Górę Krzyża 12 marca 2016 r. Zaznajomiony/a z przebiegiem trasy, skalą trudności świadomie decyduje się na przejście trasy. Całej / od etapu ..... Jednocześnie zaznaczam, że uczestniczę w WWW na własną odpowiedzialność, traktując ją jako prywatną praktykę religijną.

Organizator WWW nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne i niematerialne powstałe w czasie lub w wyniku uczestnictwa w WWW.

........................................... .....................................................

datapodpis

*Uczestnikiem WWW może być osoba, która złoży w recepcji oświadczenie i okaże sięświadectwem chrztu.OŚWIADCZENIE OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ*

Ja, niżej podpisany/a ....................................................................................................................

legitymujący/a sie dowodem osobistym nr .................................................................................

oraz PESEL .................................................................................................................................

oświadczam, że jestem rodzicem/ opiekunem prawnym.............................................................

i wyrażam zgodę na jej/jego udział w WWW z Kostowa na Górę Krzyża 12 marca 2016 r. Całej / od etapu ...... Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy/a, że uczestnictwo mojego dziecka/podopiecznego jest całkowicie dobrowolne i ma charakter prywatnej praktyki religijnej, w związku z czym biorę za to całkowitą odpowiedzialność.

Organizator WWW nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne i niematerialne powstałe w czasie lub w wyniku uczestnictwa w WWW.

Kontakt do opiekuna osoby niepełnoletniej (nr telefonu) ..........................................................

................................................... ..............................................................

data podpis

*Uczestnikiem WWW może być osoba, która złoży w recepcji oświadczenie i okaże się świadectwem chrztu.

Lista osób na WWW 2016

Dodaj komentarz

Aby dodać komentarz, prosimy o przepisanie wyrazów z obrazka. Wyrazy muszą być oddzielone spacją.

Artykuły

Pozostałe kategorie
komentarz redaktora
w słowie bożym
prawo kanoniczne
meandry czwartej wladzy
sacrum w muzyce
nauka spoleczna kosciola
okladka 15

Opiekun nr 15(528) od 15 lipca 2018

Zapytaj w parafii o nowego "Opiekuna", a w nim m.in
relacje z wczasorekolekcji w Odolanowie

Zamów prenumeratę

 

baner
banner
figazmakiem
Drewniane kościólki Jasna i ta druga strona 25 lat diecezji

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Więcej