Autorzy Archiwum Galeria Polecane Kontakt Ogłoszenia

2016-02-11 09:31:55

Projekt: Widzę.Wierzę.Wyruszam

sztafeta wiary

Widzę - co się dzieje; Wierzę -  gdzie jest rozwiązanie; Wyruszam - działam

KLIKNIJ TUTAJ - FILMOWE ZAPROSZENIE

Sztafeta, w której przekazujemy sobie życie, intencje, krzyż. Podejmujemy to, co dzięki Bogu zaczęli: Abraham, Izaak, Jakub, Mojżesz ...

Idziemy szlakiem parafii, którym patronują: Augustyn, Idzi, Florian, Marcin, Katarzyna. Maryja, Mikołaj, ..., - za Jezusem

Miłosierni jak Ojciec - ruszmy się i zróbmy to!

„Wiara polega na tym, że ruszasz w drogę. Jak siedzisz, dobrze ci, nic cię nie ruszy, to najprawdopodobniej nie jesteś wierzący. Może wierzysz, że Pan Bóg istnieje, ale to cię do niczego nie rusza. W Roku Miłosierdzia papież Franciszek namawia nas na drogę, na pielgrzymkę do Świętej Bramy - po to, żeby uzyskać Odpust Jubileuszowy” (bp Grzegorz Ryś).

Przebieg drogi:

Etap I (długość etapu: 2,8 km; trasa całkowita: 2,8 km): Kostów - Siemianice 

Etap II (długość etapu: 3,3 km; trasa całkowita: 6,1 km): Siemianice - Opatów

Etap III (długość etapu: 9,8 km; trasa całkowita: 15,9km): Opatów - Donaborów

Etap IV (długość etapu:3,5 km; trasa całkowita: 19, 4 km): Donaborów - Świba

Etap V (długość etapu: 3,9 km; trasa całkowita: 23,3 km): Świba - Kierzno

Etap VI (długość etapu: 5,7 km; trasa całkowita: 29,0 km): Kierzno - Mikorzyn

Etap VII (długość etapu: 6,5 km; trasa całkowita: 35,5km): Mikorzyn - Kochłowy

Etap VIII (długość etapu: 2,6 km; trasa całkowita: 38,1km): Kochłowy - Parzynów

Etap IX (długość etapu: 2,4 km; trasa całkowita: 40,5km): Parzynów - Góra Krzyża

Parafie: Kostów (Św. Augustyn), - Siemianice (św. Idzi), - Opatów (św. Florian), - Donaborów (św. Marcina), - Świba (św. Katarzyny),- Kierzno (Wniebowzięcia NMP) , - Mikorzyn (św. Idzi), - Kochłowy (św. Katarzyna), - Parzynów (św. Mikołaj), - Góra Krzyża

Miejscowości: Kostów, Siemianice, Klasak, Opatów, Trzebień, Biadaszki, Donaborów, Świba, Pustkowie Kierzeńskie, Kierzno, Kierzenko, Domanin Wieś, Mikorzyn, Kochłowy, Parzynów, Zmyślona Parzynowska.

Całość marszu około 8, 5 h

Po co? Intencja: O odkrywanie Bożego miłosierdzia, za Światowe Dni Młodzieży - Kraków, za prześladowanych chrześcijan, o pokój na ziemi.

Możesz powiedzieć: a po co? Ale to głupie. Tak się męczyć. Możesz tak powiedzieć, ale przypomnij sobie, że Jezusowi chciało się nieść Twój krzyż na Golgotę.

Jak to zrobić: zaopatrzyć się w swoje świadectwo chrztu.

Zapisy: telefonicznie - ks. Darek Brylak: 691 842 812; e-mail: parafiakostow@gmail.com lub u swojego proboszcza.

Wyruszamy: 12 marca, godzina 6.30, Msza św. w parafii św. Augustyna w Kostowie. Następnie wymarsz szlakiem kościołów w Siemianicach, Opatowie, Donaborowie, Świbie, Kierznie, Mikorzynie, Kochłowach, Parzynowie. Zakończenie na Górze Krzyża pod Krzyżem Jubileuszowym. W WWW można włączyć się na poszczególnych etapach, tym samym dobierając długość i orientacyjny czas trasy do indywidualnych możliwości i potrzeb. W takiej sytuacji prosimy o kontakt z organizatorem (tel 691 842 812) wcześniej niż w dniu wyjścia, w celu dostarczenia na dany etap odpowiedniej ilości materiałów, które każdy z uczestników otrzymuje. Dotarcie na etap odbywa się na własną rękę. Droga odbywa się według zasad, z którymi każdy z uczestników się zapoznaje. W czasie drogi rozważamy stacje Drogi Krzyżowej według przygotowanego tekstu. W kościołach mamy możliwość odpoczynku, modlitwy przed Najświętszym Sakramentem, spowiedzi, zabrania „miejscowych” intencji modlitewnych od tych osób, które nie mogą iść. Kościoły to też  miejsce ewentualnej rezygnacji z dalszej drogi w razie opadnięcia z sił - co może się zdarzyć.

Całość WWW będzie można śledzić niemal na bieżąco za pomocą: www.domjozefa.tv. Ta strona będzie bardzo pomocna dla tych, którzy nie mogą iść od początku, a będą chcieli dołączyć się do WWW na jednym z etapów. Będzie tam podawane aktualne miejsce uczestników Drogi krzyżowej.

Na Górze Krzyża osobiste odnowienie przyrzeczeń chrztu według przygotowanej formuły. Warunek uczestnictwa: posiadanie świadectwa chrztu.

PODSTAWOWE ZASADY UCZESTNICTWA

Uczestnictwo w WWW ma charakter dobrowolnej praktyki religijnej. Osoby biorące w niej udział uczestniczą w niej na własną odpowiedzialność (po podpisaniu stosownej zgody przy zgłaszaniu się i odbieraniu materiałów).

W razie niemożności kontynuowania pielgrzymki, każdy uczestnik zobowiązany jest do samodzielnego zabezpieczenia sobie powrotu do domu (nie zapewniamy na trasie możliwości przewozu uczestników). Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w WWW tylko pod opieką prawnego opiekuna lub za jego pisemną zgodą.

W trasie poruszamy się w grupach składających się z mniej niż 10 osób (od 1 do 9), zachowując szczególną ostrożność i przepisy ruchu drogowego, zwłaszcza na tych fragmentach, które prowadzą po drogach asfaltowych.

Od momentu dotarcia na I stację obowiązuje zasada milczenia, dzięki której każdy z uczestników będzie mógł głębiej przeżyć Misterium Drogi Krzyżowej i prawdziwie spotkać się z Bogiem.

Wyjątkiem od tej zasady są rozważania na każdej ze stacji. 

Podpisany formularz swego oświadczenia złożysz w recepcji. Recepcja będzie czynna od 6:00 do 6.30 i po Mszy Św. w salce przed kościołem. 

Zachęcamy również do duchowego uczestnictwa w WWW. Duchowe uczestnictwo w WWW jest propozycją dla tych, którzy ze względu na różne ograniczenia (np. wiek, choroba, niepełnosprawność, opieka nad dzieckiem czy chorym) nie są w stanie pielgrzymować drogą WWW. Proponujemy jedną z podanych niżej możliwości:

- adoracja Najświętszego Sakramentu w jednym z kościołów stacyjnych w dniu trwania WWW,

- rozważanie stacji Drogi krzyżowej według tych samych tekstów, które otrzymali uczestnicy,

- zebranie od rodziny, znajomych, sąsiadów intencji w jakich trzeba się modlić i przekazanie ich proboszczowi kościoła stacyjnego w celu zabrania ich przez pielgrzymów,

- uczestnictwo w WWW za pomocą Diecezjalnej Telewizji Internetowej: Dom Józefa,

- w miarę możliwości uczestnictwo w mszy na rozpoczęcie WWW,

- modlitwa osobista w intencji organizatorów i uczestników WWW.

Jeżeli nie masz możliwości zapisać się drogą mailową (parafiakostow@gmail.com) prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny: 691 842 812 - ks. Darek Brylak. Każdej zgłoszonej osobie zostanie przesłana kopia rozważań WWW (jeżeli przy zapisie zostanie podany e- mail to pocztą elektroniczną, jeżeli nie będzie takiej możliwości to tradycyjnie).

PRZYGOTOWANIE

Projekt WWW skierowany jest do tych wszystkich, którzy chcą pełniej przeżyć dni Wielkiego Postu. W jego trakcie każdy z uczestników będzie miał możliwość głębokiego przeżycia Misterium Drogi Krzyżowej skupiając się nad medytacją rozważań przygotowanych przez organizatorów oraz pokonując pieszo kilometry na drodze z Kostowa na Górę Krzyża Jubileuszowego.

Każdy uczestnik WWW zapewnia sobie we własnym zakresie ekwipunek potrzebny do pokonania trasy wędrówki:

- odpowiednie obuwie i ubranie do pokonania trasy,

- jedzenie i picie,

- podstawowe opatrunki,

- kamizelkę, odblaski itp.,

- powrót z Góry Krzyża lub ewentualny powrót w razie wcześniejszej rezygnacji z WWW.

UCZESTNICY OTRZYMAJĄ

przygotowane rozważania Drogi krzyżowej,

drewniany krzyż,

podstawowe informacje dotyczące trasy wędrówki,

główne intencje, w których wyruszamy na WWW (O odkrywanie Bożego Miłosierdzia, za Światowe Dni Młodzieży Kraków, za prześladowanych chrześcijan, o pokój na ziemi)

 Na pokrycie w/w kosztów zbierzemy dobrowolne ofiary przy recepcji. 

BARDZO WAŻNE – Rekomendacja odnośnie do trasy!

Trasa WWW jest bardzo długa, wyczerpująca i wymaga przygotowania fizycznego.

Zatwierdzoną trasę WWW, czyli przejście 41 km, zalecane jest dla osób aktywnych fizycznie, ćwiczących regularnie.

PROSIMY O ROZWAŻNE PODEJMOWANIE DECYZJI O UDZIALE W DRODZE, MAJĄC NA WZGLĘDZIE INDYWIDUALNE MOŻLIWOŚCI WYSIŁKOWE.

W przypadku złych warunków pogodowych (opady śniegu, oblodzenie, błoto) dojazd w celu zabrania państwa z trasy może być utrudniony, proszę wziąć to pod uwagę podejmując decyzję o wyjściu.
Przy ekstremalnie trudnych warunkach pogodowych, możliwość odwołania WWW.

OŚWIADCZENIE OSOBY PEŁNOLETNIEJ*

Ja, niżej podpisany/a ..................................................................................................

oświadczam, że chcę dobrowolnie wziąć udział w WWW z Kostowa na Górę Krzyża 12 marca 2016 r. Zaznajomiony/a z przebiegiem trasy, skalą trudności świadomie decyduje się na przejście trasy. Całej / od etapu ..... Jednocześnie zaznaczam, że uczestniczę w WWW na własną odpowiedzialność, traktując ją jako prywatną praktykę religijną.

Organizator WWW nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne i niematerialne powstałe w czasie lub w wyniku uczestnictwa w WWW.

...........................................                                                     .....................................................

data                                                                                                  podpis

*Uczestnikiem WWW może być osoba, która złoży w recepcji oświadczenie i okaże się świadectwem chrztu.

 

OŚWIADCZENIE OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ*

Ja, niżej podpisany/a ..............................................................................................

legitymujący/a się dowodem osobistym nr ...............................................................

oraz PESEL ..............................................................................................................

oświadczam, że jestem rodzicem/ opiekunem prawnym.............................................................

i wyrażam zgodę na jej/jego udział w WWW z Kostowa na Górę Krzyża 12 marca 2016 r. Całej / od etapu ...... Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy/a, że uczestnictwo mojego dziecka/podopiecznego jest całkowicie dobrowolne i ma charakter prywatnej praktyki religijnej, w związku z czym biorę za to całkowitą odpowiedzialność.

Organizator WWW nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne i niematerialne powstałe w czasie lub w wyniku uczestnictwa w WWW. 

Kontakt do opiekuna osoby niepełnoletniej (nr telefonu) ..........................................................

...................................................                                    ..............................................................

data                                                                                      podpis

*Uczestnikiem WWW może być osoba, która złoży w recepcji oświadczenie i okaże się świadectwem chrztu.

Dodaj komentarz

Aby dodać komentarz, prosimy o przepisanie wyrazów z obrazka. Wyrazy muszą być oddzielone spacją.

Artykuły

Pozostałe kategorie
komentarz redaktora
w słowie bożym
prawo kanoniczne
meandry czwartej wladzy
sacrum w muzyce
nauka spoleczna kosciola
okladka 15

Opiekun nr 17(530) od 12 sierpnia 2018

Zapytaj w parafii o nowego "Opiekuna", a w nim m.in
artykuły o Matce Bożej w różnych odsłonach

Zamów prenumeratę

 

baner
banner
figazmakiem
Drewniane kościólki Jasna i ta druga strona 25 lat diecezji

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Więcej