Autorzy Archiwum Galeria Polecane Kontakt Ogłoszenia

2015-08-13 09:55:53

Słowo Boże na każdy dzień

XX Niedziela Zwykła 16 sierpnia
Prz 9, 1-6; Ps 34; Ef 5, 15-20; J 6, 51-58

Poniedziałek, 17 sierpnia
Sdz 2, 11-19; Ps 106; Mt 19, 16-22

Wtorek, 18 sierpnia
Sdz 6, 11-24a; Ps 85; Mt 19, 23-30

Środa, 19 sierpnia
Sdz 9, 6-15; Ps 21; Mt 20, 1-16a

Czwartek, 20 sierpnia 
Sdz 11, 29-39a; Ps 40; Mt 22, 1-14

Piątek, 21 sierpnia
Rt 1, 1. 3-6. 14b-16.22; Ps 146; Mt 22, 34-40

Sobota, 22 sierpnia
Iz 9, 1-3. 5-6; Ps 113; Łk 1, 26-38

Z Księgi Przysłów

Mądrość zbudowała sobie dom i wyciosała siedem kolumn, nabiła zwierząt, namieszała wina i stół zastawiła. Służące wysłała, by wołały z wyżynnych miejsc miasta: «Prostaczek niech do mnie tu przyjdzie». Do tego, komu brak mądrości, mówiła: «Chodźcie, nasyćcie się moim chlebem, pijcie wino, które zmieszałam. Odrzućcie głupotę i żyjcie, chodźcie drogą rozwagi».

Z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan

Baczcie pilnie, bracia, jak postępujecie: nie jako niemądrzy, ale jako mądrzy. Wyzyskujcie chwilę sposobną, bo dni są złe. Nie bądźcie przeto nierozsądni, lecz usiłujcie zrozumieć, co jest wolą Pana. 

A nie upijajcie się winem, bo to jest przyczyną rozwiązłości, ale napełniajcie się Duchem, przemawiając do siebie wzajemnie w psalmach i hymnach, i pieśniach pełnych ducha, śpiewając i wysławiając Pana w waszych sercach. Dziękujcie zawsze za wszystko Bogu Ojcu w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa.

Z Ewangelii według Świętego Jana

Jestem Chlebem żywym

Jezus powiedział do tłumów: «Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata». Sprzeczali się więc między sobą Żydzi mówiąc: «Jak On może nam dać swoje ciało na pożywienie?». 

Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. 

Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił - nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki».

 

Komentarz do Ewangelii

Jeśli chcesz być mądry…

"Baczcie pilnie, bracia, jak postępujecie: nie jako niemądrzy, ale jako mądrzy” (Ef 5, 15). Święty Paweł odwołuje się do tego, czego chce każdy z nas. Chcemy należeć do ludzi mądrych, a nie do głupich. Nie chcemy, aby zaliczano nas do ludzi nie umiejących myśleć; do tych, którzy nie potrafią wyciągać odpowiednich wniosków. Chcemy być mądrzy! Chcemy kierować się rozumem, a nie jakimiś głupstwami i przesądami. A gdzie szukać mądrości? Psalmista napisał: „Nierozumny myśli sobie: «Nie ma Boga!» (Ps 14, 1; 53, 2). Jeśli chcesz być mądry, to  „uwierz w Boga i uwierz Bogu”. Jeśli chcesz kierować się rozumem, to „idź za Bogiem i z Bogiem przez twoje życie”. To jest wyraz mądrości, a nie głupoty (choć dzisiejszy świat mówi coś całkiem odwrotnego). A autor Księgi Mądrości dodaje: „Ci, którzy nie poznali Boga, to skończeni głupcy” (Mdr 13, 11). I nie chodzi tu o jakieś teoretyczne poznanie Boga, ale o uznanie Go za Pana i Zbawiciela. Bo Mędrzec dodaje: „Patrząc na widzialne dobra nie rozpoznali Tego, który jest, a przyglądając się dziełom stworzonym, nie uznali ich Stwórcy. Ogień, wiatr lub przejrzyste powietrze, orbity ciał niebieskich lub potęgę wód albo gwiazdy na niebie wzięli za bogów, którzy rządzą światem. Jeśli zachwyceni ich pięknem, uznali je za bogów, to niech pomyślą, jak wspaniały jest ich Władca, źródło wszelkiego piękna, Ten, który je stworzył. Jeśli urzeka ich siła i sprawność w działaniu, niech przekonają się, jak potężny jest Ten, który je uczynił. Gdyż na podstawie potęgi i piękna rzeczy stworzonych można przez podobieństwo dojść do kontemplacji Stwórcy” (Mdr 13, 1-5). Nawet więc piękny świat „podpowiada”, gdzie szukać mądrości i Tego, który jest mądrością. Człowiek mądry szuka Boga i Jego woli, a nie siebie i swojej woli. „Nie bądźcie nierozsądni, lecz usiłujcie zrozumieć, co jest wolą Pana” (Ef 5, 17). A „wolą Boga jest nasze zbawienie” (por. 1Tm 2, 4). To Bóg zbawia, a nie człowiek (zob. np. Ps 146, 3). „Pan daje mądrość, z Jego ust pochodzi wiedza i roztropność. On udziela pomocy ludziom prawym, jest tarczą dla postępujących uczciwie… Zaufaj Panu całym sercem, a nie polegaj na twej umiejętności. W całym twoim postępowaniu staraj się Go rozpoznać, a On wyrówna twoje ścieżki. Nie bądź taki mądry we własnych oczach, trwaj w bojaźni Pana i wystrzegaj się zła” (Prz 2, 6-7; 3, 5-7). No ale dzisiaj mówi się co innego: szukaj mądrości w sobie samym, to ty decydujesz, to ty ustalasz reguły, „ty tu (u)rządzisz!”. Chcesz być mądry, to odrzuć Boga, który cię ogranicza, który stoi na przeszkodzie twego prawdziwego rozwoju i szczęścia. Głupotą, a nie mądrością, jest trzymanie się Boga i pełnienie Jego woli. Jest taki jeden, który takie rzeczy ciągle podpowiada: szatan. On ciągle powtarza: „Po co będziesz słuchał Boga, Kościoła, ty najlepiej wiesz, co dla ciebie jest dobre”. Tylko że jak coś się stanie, to szatana nie ma obok, on wtedy umywa ręce. A Bóg jest zawsze obok mnie, nawet wtedy, gdy robię największe głupstwa.

ks. Tomasz Kaczmarek

 

Świętość, która zadziwia

Bł. Władysław Mączkowski (1911-1942)

Wiara, nadzieja i miłość są podstawą życia chrześcijańskiego. To cnoty, które wiodą ku Bogu. Odkrywane przez człowieka współpracującego z łaską Bożą, kształtują go i prowadzą do coraz większej przyjaźni ze Stwórcą.

Tej przyjaźni pragnął Władysław Mączkowski, ubogi chłopak z Ociąża, leżącego mniej więcej w połowie drogi między Kaliszem i Ostrowem. W parafialnym kościele Narodzenia NMP uczył się wiary, ufności i nadziei. Modlił się, pomagał przy ołtarzu i regularnie przystępował do sakramentów. 

W ostrowskim gimnazjum zdał maturę. Wielką osobowością w tej szkole był prefekt, ks. Lech Ziemski, który był też instruktorem harcerskim, umiejącym kształtować prawość w charakterach młodych druhów. W latach szkolnych Władysław dojrzewał wewnętrznie i każdego dnia uczył się kochać bliźnich. Po maturze zgłosił się do seminarium duchownego. Po święceniach przez trzy lata pracował wśród ludzi, których ujmował swoją wiarą, sumiennością i pogodą ducha. Zapamiętany przez nich został jako kapłan „nieustającej modlitwy”. Czerpał z niej siłę, by sprostać obowiązkom na niego nałożonym. Aresztowany przez gestapo w sierpniu 1940 roku, w grudniu trafił do obozu w Dachau. Od tego czasu jego wysokiej, szczupłej, ascetycznej postaci szukać będą wszyscy koledzy obozowi, którym nieobce było przygnębienie i rozpacz. Potrafił w duchu wiary tłumaczyć im wszelkie przykrości dnia codziennego. Pracował ciężko na plantacjach obejmujących obszar 20 km2. Powroty z pracy do obozu związane były z dużym trudem i wysiłkiem udręczonych więźniów. Pomimo ogromnego wyczerpania, powtarzał za św. Pawłem: „Bóg z tymi, którzy Go miłują” i dzielił się z braćmi dobrocią i okruszyną chleba. Mimo szacunku dla życia, nie unikał myśli o śmierci, którą traktował jako spotkanie z Chrystusem, będące ukoronowaniem zawartej z Bogiem przyjaźni. Zmarł 20 sierpnia 1942 roku.

Dla nas może być wzorem tej wiernej przyjaźni i obrońcą chrześcijańskiej godności. W 1999 roku Jan Paweł II podczas Mszy św. beatyfikacyjnej 108 męczenników II wojny światowej, w których liczbie się znalazł, powiedział: „Niech przykład męczenników wyniesionych na ołtarze umacnia nasze życie religijne, naszą nadzieję i ufność. Niech stanie się oparciem dla każdego, kogo trudna codzienność wystawia na pokusę zwątpienia i zniechęcenia. Obyśmy nie przestawali czerpać od Chrystusa, Syna Maryi, tej mocy, która napełnia serce człowieka odwagą wiary, ufnością w Bożą Opatrzność i miłością mocniejszą od śmierci”.

ks. Sławomir Kęszka


Dodaj komentarz

Aby dodać komentarz, prosimy o przepisanie wyrazów z obrazka. Wyrazy muszą być oddzielone spacją.

Artykuły

Pozostałe kategorie
komentarz redaktora
w słowie bożym
prawo kanoniczne
meandry czwartej wladzy
sacrum w muzyce
nauka spoleczna kosciola
okladka 15

Opiekun nr 17(530) od 12 sierpnia 2018

Zapytaj w parafii o nowego "Opiekuna", a w nim m.in
artykuły o Matce Bożej w różnych odsłonach

Zamów prenumeratę

 

baner
banner
figazmakiem
Drewniane kościólki Jasna i ta druga strona 25 lat diecezji

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Więcej