Autorzy Archiwum Galeria Polecane Kontakt Ogłoszenia

2015-05-07 10:26:13

Liturgia

Eucharystia uobecnieniem tajemnicy zbawienia

Poznać Eucharystię oznacza zrozumienie jej głębi i istoty. Katechizm Kościoła Katolickiego przypomina, że „Zbawiciel nasz podczas Ostatniej Wieczerzy, tej nocy, której został wydany, ustanowił eucharystyczną Ofiarę Ciała i Krwi swojej, aby w niej na całe wieki, aż do swego przyjścia, utrwalić ofiarę krzyża i tak umiłowanej Oblubienicy - Kościołowi powierzyć pamiątkę swej męki i zmartwychwstania”.

Celebrując Eucharystię, Kościół uobecnia to, co wydarzyło się w wieczór Wielkiego Czwartku, podczas Ostatniej Wieczerzy i zaraz po niej. Ustanowienie Eucharystii w Wieczerniku, w sposób sakramentalny uprzedzało wydarzenia, które miały miejsce od Wielkiego Czwartku aż do poranka Wielkiej Niedzieli. W dni misterium paschalnego wpisuje się w naturalny sposób „misterium Eucharystii”.
W darze Eucharystii Chrystus przekazał Kościołowi nieustanne uobecnianie tajemnicy paschalnej, której istotnym elementem jest Jego męka, śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie. W Eucharystii została ustanowiona tajemnicza równoczesność między tamtym Triduum i wszystkimi mijającymi wiekami. W słowach aklamacji anamnetycznej: „Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale”, wyraża się istota każdej Eucharystii, która uobecnia śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, a także zapowiada Jego powtórne przyjście w chwale.
Eucharystia zawiera niezatarty zapis męki i śmierci Pana. Nie jest tylko przywołaniem tego wydarzenia, lecz jego sakramentalnym uobecnieniem. Jest ofiarą krzyża, która trwa przez wieki. W niej Chrystus daje samego siebie oraz dar zbawienia, które nie może być ograniczone tylko do przeszłości. Jego zbawcze dzieło przekracza wszelkie czasy i jest w nich stale obecne. Kościół celebrując Eucharystię, będącą pamiątką śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, czyni te wydarzenia rzeczywiście obecnymi. W niej uobecnia się dzieło odkupienia. Jan Paweł II podkreślił, że „Ofiara ta ma do tego stopnia decydujące znaczenie dla zbawienia rodzaju ludzkiego, że Jezus złożył ją i wrócił do Ojca dopiero wtedy, gdy zostawił nam środek umożliwiający uczestnictwo w niej”.
Ofiara krzyżowa Chrystusa wciąż się uobecnia, trwając sakramentalnie w każdej wspólnocie kościelnej, która ją sprawuje. Ofiara Chrystusa złożona na krzyżu i ofiara eucharystyczna są jedną ofiarą. Papież, odwołując się do nauczania Soboru Trydenckiego, przypomina, że „Msza Święta uobecnia ofiarę krzyża, nie powiększa jej, niczego jej nie dodaje ani jej nie mnoży”. Wyjaśniając „sposób” uobecniania się ofiary krzyżowej Chrystusa, Jan Paweł II przypomniał że „to, co się powtarza, to sprawowanie memoriale, „ukazanie pamiątki”. Każda Eucharystia jest anamnezą (pamiątką) wydarzeń zbawczych Jezusa Chrystusa. To właśnie dlatego jedna i ostateczna odkupieńcza ofiara Chrystusa zawsze uobecnia się w czasie. Stąd natura ofiarnicza tajemnicy Eucharystii nie może być pojmowana jako coś oddzielnego i niezwiązanego z krzyżem, lub też coś odnoszącego się jedynie pośrednio do ofiary na Golgocie. Mając tak ścisły związek z ofiarą złożoną na Kalwarii jest ofiarą w pełnym sensie, a nie tylko w sensie ogólnym, czy duchowym.
Wydarzenia paschalne zawierają w sobie oprócz męki i śmierci Jezusa także Jego zmartwychwstanie. Msza Święta uobecniająca wszystkie wydarzenia paschalne, w naturalny sposób uobecnia także wydarzenie zmartwychwstania. Przypomina o tym aklamacja wiernych po przeistoczeniu i ukazaniu Świętych Postaci: „wyznajemy Twoje zmartwychwstanie”. Święty Jan Paweł II nauczał,  że „ofiara eucharystyczna uobecnia nie tylko tajemnicę męki i śmierci Zbawiciela, lecz także tajemnicę zmartwychwstania, w której ofiara znajduje swoje wypełnienie”. Zmartwychwstały i żywy Chrystus w Eucharystii czyni samego siebie „chlebem życia” (J 6, 35.48) oraz „chlebem żywym” (J 6, 51).

ks. Dariusz Kwiatkowski

Dodaj komentarz

Aby dodać komentarz, prosimy o przepisanie wyrazów z obrazka. Wyrazy muszą być oddzielone spacją.

Artykuły

Pozostałe kategorie
komentarz redaktora
w słowie bożym
prawo kanoniczne
meandry czwartej wladzy
sacrum w muzyce
nauka spoleczna kosciola
okladka 15

Opiekun nr 15(528) od 15 lipca 2018

Zapytaj w parafii o nowego "Opiekuna", a w nim m.in
relacje z wczasorekolekcji w Odolanowie

Zamów prenumeratę

 

baner
banner
figazmakiem
Drewniane kościólki Jasna i ta druga strona 25 lat diecezji

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Więcej