Autorzy Archiwum Galeria Polecane Kontakt Ogłoszenia

2015-02-17 11:22:50

Caritas, czyli miłość

Caritas Diecezji Kaliskiej stara się nieść pomoc wszędzie tam, gdzie są potrzebujące osoby: dzieci, chorzy, ubodzy, niepełnosprawni, czy bezdomni. Siłę czerpią z Chrystusowego przykazania o miłości Boga i bliźniego.

Od niedawna pracuje Ksiądz w Caritasie i Czytelnicy na pewno chcieliby wiedzieć, kim jest i skąd przychodzi nowy dyrektor tak ważnej dla misji Kościoła placówki. Proszę nam opowiedzieć o sobie. 
Ks. Jacek Andrzejczak: Pracę w Caritas rozpocząłem 1 czerwca 2014 roku. Wcześniej przez dwa lata pracowałem jako wikariusz w parafii św. Stanisława BM w Koźminie Wlkp., a następnie zostałem skierowany na studia specjalistyczne z homiletyki na UKSW w Warszawie. Tam miał miejsce mój pierwszy kontakt z pracą charytatywną, ponieważ przez dwa lata posługiwałem jako kapelan u ojców bonifratrów w domu geriatryczno-rehabilitacyjnym. Ojcowie prowadzili jadłodajnię dla ubogich z Warszawy i oczywiście zajmowali się też osobami chorymi, które w ich ośrodku mieszkały, a ja pomagałem im przy różnych okazjach. Dzisiaj można powiedzieć, że trafiając do bonifratrów, przygotowywałem się do obecnej funkcji, choć nigdy nie zakładałem, że Pan Bóg tak pokieruje moim życiem. Po dwóch latach studiów wróciłem do Kalisza i decyzją Księdza Biskupa Ordynariusza objąłem stanowisko dyrektora Caritas. Wiem, że to wielka odpowiedzialność i będę się starał jak najlepiej wykonywać tę funkcję dla dobra Kościoła kaliskiego i przede wszystkim z pożytkiem dla potrzebujących.


Misją Caritas jest niesienie skutecznej pomocy potrzebującym i ubogim, w sposób doraźny i systematyczny. Jakie placówki na terenie naszej diecezji prowadzi Caritas?
W Kaliszu mieści się centrala Caritas. Prowadzimy dwie jadłodajnie w Kaliszu i Ostrowie Wielkopolskim, które wydają codziennie prawie 500 darmowych posiłków. Ubogich, którzy nie mogą z przyczyn finansowych czy zdrowotnych przygotować sobie jedzenia jest naprawdę wielu. Oprócz posiłków w tych miejscach zapewniamy naszym podopiecznym pomoc w postaci paczek żywnościowych, jest możliwość skorzystania z łaźni, odzieży, środków higienicznych, które staramy się na bieżąco zapewniać. 
Zarówno w Kaliszu, jak i w Ostrowie prowadzimy świetlice socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży z rodzin borykających się z problemami mającymi wpływ na funkcjonowanie i rozwój dzieci. Dzieci otrzymują posiłek, pomoc w nauce, mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań i umiejętności. Spędzają czas na zajęciach edukacyjnych, grach i zabawach, uczestniczą w organizowanych dla nich spotkaniach okolicznościowych i wycieczkach, a w czasie ferii zimowych i wakacji letnich korzystają z wyjazdów lub zajęć organizowanych na miesjcu. Dodatkowo w świetlicy prowadzone sa zajęcia terapeutyczne i profilaktyczne. W Ostrowie mieści się Stacja Opieki Caritas, w której świadczy się usługi pielęgniarskie i rehabilitacyjne. Można tam również wypożyczyć sprzęt pielęgnacyjno-rehabilitacyjny w tym łóżka, balkoniki, wózki inwalidzkie, odsysacze, koncentratory tlenu itp. Pracują tam siostra zakonna i osoby świeckie pomagając zbadać cukier, zrobić zastrzyk, czy zmierzyć ciśnienie. Obłożnie chorych odwiedzamy również w ich domach. 

Na razie mówimy o dwóch największych miastach diecezji, ale wasza posługa obejmuje na pewno również mniejsze ośrodki.
Oczywiście. Kolejny ważny ośrodek powadzony przez Caritas to Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Słupi pod Kępnem dla samotnych kobiet z dziećmi z powiatu kaliskiego, kępińskiego i ostrowskiego. Prowadzone są tam warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych. Wspomnę też Dom Bartymeusza dla mężczyzn w Domaniewie.

A jakie są działania Caritas poza ośrodkami stacjonarnymi?
Caritas Diecezji Kaliskiej dociera do różnych terenów naszej diecezji, bo wiele osób korzysta z naszego sprzętu pielęgnacyjno-rehabilitacyjnego. Działają Szkolne Koła Caritas, które włączają się w nasze akcje, dzięki czemu pomagają swoim kolegom i koleżankom. Warto dodać, że opiekunowie i młodzi wolontariusze SKC podejmują wiele własnych inicjatyw lokalnych. Realizujemy również Program Skrzydła, który służy wsparciu dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych, których edukacja jest zagrożona z powodu trudnej sytuacji materialnej czy przyczyn losowych. Jego celem jest zwiększenie szans edukacyjnych dla najuboższych uczniów poprzez objęcie ich kompleksową opieką.  Kolejna akcja to Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, która w roku 2014 przebiegała pod hasłem „Dziecko sercem rodziny”. Środki pozyskane ze sprzedarzy świec przeznaczone są na całoroczną pomoc dzieciom z rodzin ubogich, w tym organizację ferii zimowych i letniego wypoczynku wakacyjnego. W ciągu roku bierzemy udział w akcjach ogólnopolskich, warto tu wspomnieć o zbiórkach żywności w okresach przedświątecznych, które przebiegają pod hasłem „Tak pomagam” obecnie przygotowujemy się już po raz VIII do przeprowadzenia zbiórki żywności w sieciach handlowych. Kolejna akcja ogólnopolska to „Kromka Chleba”  związana z pomocą żywnościową. Działania poza ośrodkami to również współpraca z Parafialnymi Zespołami Charytatywnymi, formacja poprzez organizację rekolekcji dla przedstawicieli PZCH. 

Często słyszymy w mediach o prowadzonych przez różne podmioty projektach charytatywnych, których nazwy zapadają w pamięć. Jakie jeszcze akcje powinniśmy zapamiętać i kojarzyć z Caritas?
Jedną z nowych inicjatyw jest rozpoczęta na początku czerwca ubiegłego roku akcja „Chociaż jeden dzień”, w ramach której można było zapewnić dziecku choćby jeden dzień na koloniach w Przedborowie poprzez opłacenie kwoty 50 zł.  W ubiegłym roku z Akcji Letniej skorzystało ponad 500 dzieci. Letni wypoczynek organizowany jest w Przedborowie w Ośrodku Caritas. Po raz pierwszy w 2014 roku została przeprowadzona w naszej diecezji akcja „Tytka Charytatywna”. Jest to po prostu torba, do której można włożyć różne produkty spożywcze i chemiczne i tak pomóc potrzebującym. Siłą tej akcji była młodzież ze szkół, samorządy, wielu burmistrzów, wójtów, straż miejska, a także policja i urząd celny. Tytki były przekazywane osobom potrzebujacym z terenu naszej diecezji. 

Są jeszcze koncerty charytatywne na rzecz podopiecznych Caritas pod patronatem ks. bpa Edwarda Janiaka. Czy będzie dalszy ciąg? 
Tak, te koncerty to nowe dzieło, zainicjowane w ubiegłym roku, które będą się nadal odbywać w naszej diecezji. W tę formę działalności zaangażowali się: Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Starostwa Powiatu Kaliskiego, Prezydent Miasta Kalisza, pani Nina Adamczewska, dyrektor Szkoły im. Jana Pawła II w Kaliszu i nasza Caritas. 25 stycznia br. w restauracji Komoda Club odbył się już drugi koncert charytatywny z loterią fantową, z którego dochód w całości został  przeznaczony na realizację Programu Skrzydła (więcej na str 6-7).

Czy osoby zgłaszające się do was po pomoc są jakoś weryfikowane? 
Zazwyczaj tak. Konsultujemy się z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, czy Gminnymi Ośrodkami Pomocy. Chodzi o uniknięcie nadużyć. Osoby, które się zgłaszają, piszą, dzwonią, czy też przysyłają maile z prośbą o pomoc z terenu całej diecezji są skrzętnie badane. To nie jest kwalifikacja tych osób, a jedynie sprawdzenie, czy to, o co proszą jest im rzeczywiście niezbędne do godnego życia. 

W życie kaliszan wpisał się festiwal Abba Pater, który cieszył się wielkim zainteresowaniem. Wiele osób pyta, dlaczego już go nie ma?
Festiwal był przypisany do konkretnego dzieła, czyli Domu Życia na osiedlu Winiary w Kaliszu. Kobiety, które tam mieszkały, zostały przeniesione ze względu na ich małą liczbę do ośrodka w Słupi pod Kępnem. 

Żeby Caritas mogło działać potrzebni są ofiarodawcy, ludzie, którzy wesprą to dzieło. W jaki sposób można pomóc?
Najczęściej ofiarodawcy wpłacają pieniądze na nasze konto, oczywiście zawsze z konkretnym dopiskiem, na jaki cel mają być przeznaczone. Osoby, które mają żywność i chcą się nią podzielić, czy też chcą ją zakupić, mogą nas wspierać przekazując ją do ośrodków. Także sprzęt medyczny, który już nie jest potrzebny w domu, chętnie przyjmiemy - tego nigdy za wiele. Pomocą jest też przekazanie jednego procenta z odpisu od podatku.

Proszę powiedzieć, na co konkretnie pieniądze z 1% zostają przeznaczone przez Caritas?
W naszej diecezji są one przeznaczane na zakup sprzętu medycznego, leków, dlatego że coraz więcej osób prosi o łóżka rehabilitacyjne, wózki inwalidzkie czy koncentraty tlenu. Dzięki życzliwości ludzi w ubiegłym roku udało się nabyć 32 wózki inwalidzkie, 15 balkoników i 12 łóżek. Ze sprzętu medycznego skorzystało 1020 osób. Odwiedziliśmy 4450 osób w ich domach niosąc pomoc. Wszystkie informacje, jak wypełnić PIT i odliczyć 1 % znaleźć można na naszej stronie internetowej. Tam też znajduje się wykaz, na co wydajemy pieniądze z różnych akcji. Przedstawione są wszystkie placówki i ich działalność. W ostatnim czasie odnowiliśmy stronę, by była bardziej czytelna i pokazywała nasze działania.

Jakie są plany na najbliższą przyszłość?
11 lutego Mszą św. w parafii Miłosierdzia Bożego rozpoczniemy nową akcję pomocy na rzecz osób niepełnosprawnych. Będzie to zupełnie nowy model pomocy, jest już wyznaczona koordynatorka z ramienia Caritas, która z wolontariuszami będzie podejmować różne działania na rzecz niepełnosprawnych, poprzez organizowanie spotkań, wyjazdów i wypoczynku wakacyjnego. Wspomnijmy również o budowie i remoncie świetlicy: jest już nowy dach, a będą również nowe pomieszczenia świetlicy na ul. Stawiszyńskiej. W budynku będzie bursa dla studentów i powiększamy Stację Opieki Caritas. W najbliższym czasie, w związku z Kongresem Eucharystycznym, ogłosimy dla dużych rodzin „Rodzina 5+” konkurs pod nazwą: „Bądźmy razem”. Będzie to zaproszenie do dawania świadectwa o świętowaniu niedzieli w rodzinie. Patronat nad konkursem obejmie ks. bp Edward Janiak.

Proszę jeszcze o słowo podsumownia na koniec naszej rozmowy.
Niełatwo określić liczbę osób, które Caritas wspiera materialnie, duchowo czy profilaktycznie. Nie jest nam obojętna żadna ludzka bieda, bo najważniejszy w naszej posłudze jest człowiek. Caritas to łańcuch ludzkich serc - ofiarodawców i potrzebujących. Dlatego pragnę bardzo gorąco podziękować wszystkim, którzy pomagają nam pomagać: za wszelkie dobro, za pomoc i udział w naszej posłudze „Bóg zapłać” wam wszytskim. Polecamy was Bogu, który jest pełnią Miłości. 
Wszelkie informacje o naszej bieżącej działalności dostępne są również. Na naszej stronie internetowej www.kalisz.caritas.pl.

Z ks. Jackiem Andrzejczakiem, dyrektorem Caritas Diecezji Kaliskiej rozmawiała Arleta Wencwel

Dodaj komentarz

Aby dodać komentarz, prosimy o przepisanie wyrazów z obrazka. Wyrazy muszą być oddzielone spacją.

Artykuły

Pozostałe kategorie
komentarz redaktora
w słowie bożym
prawo kanoniczne
meandry czwartej wladzy
sacrum w muzyce
nauka spoleczna kosciola
okladka 12

Opiekun nr 13(526) od 17 czerwca 2018

Zapytaj w parafii o nowego "Opiekuna", a w nim m.in
relacja z 22. Spotkania Młodych na Lednicy

Zamów prenumeratę

 

baner
banner
figazmakiem
Drewniane kościólki Jasna i ta druga strona 25 lat diecezji

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Więcej