Autorzy Archiwum Galeria Polecane Kontakt Ogłoszenia

2015-01-07 10:15:42

Kongres Eucharystyczny

Ksiądz biskup Edward Janiak ogłosił, że od 28 maja do 4 czerwca 2015 roku w naszej diecezji odbędzie się Diecezjalny Kongres Eucharystyczny. Hasłem Kongresu będą słowa Jezusa: „Ja jestem chlebem życia”. 

Celem kongresu jest odnowienie świadomości eucharystycznej obecności Jezusa przez adorację Najświętszego Sakramentu oraz bardziej czynne i świadome uczestnictwo w Eucharystii. W związku z tym chcemy na łamach „Opiekuna” przybliżyć ideę kongresów eucharystycznych. Zacznijmy od historii.

Idea kongresów eucharystycznych związana jest z francuską zakonnicą Emilią Tamisier. Jej duchowość kształtowała się pod wpływem dwóch kapłanów, wielkich czcicieli Eucharystii. Pierwszy z nich Piotr Julian Eymard został kanonizowany przez papieża Jana XXIII w roku 1962, a drugi, Chevrier był jej spowiednikiem. Na długo przed reformą liturgiczną Soboru Watykańskiego II, siostra Emilia mówiła o Mszy św. jako najdoskonalszym akcie uwielbienia Boga. Każda adoracja Najświętszego Sakramentu była przedłużeniem Eucharystii i nieustanną obecnością Chrystusa. Głęboko wierząc, że Eucharystia jest jedynym źródłem odnowy życia chrześcijańskiego, przyczyniła się do otwarcia pierwszego w życiu Kościoła Kongresu Eucharystycznego o randze międzynarodowej. Kongres ten zorganizowano we Francji w miejscowości Lille w 1881 roku. W kongresie uczestniczyło około 8 tysięcy osób, a w procesji eucharystycznej wzięło udział 4 tysiące mężczyzn.  

Do tej pory zorganizowano 48 kongresów o zasięgu międzynarodowym. W pierwszych kongresach kładziono duży nacisk na adorację Najświętszego Sakramentu i mające królewski charakter procesje eucharystyczne. Msza św. pozostawała w cieniu. Dopiero kongres w Monachium, który odbył się w roku 1960, przywrócił Eucharystii centralne miejsce. Zaczęto rozumieć kongres jako „statio”, czyli zgromadzenie wiernych dla sprawowania Eucharystii. Od tego czasu wszystkie kongresy, odbywające się co cztery lata, pozostają wierne temu założeniu.

Zasady i cele organizowania Kongresów Eucharystycznych określają oficjalne dokumenty Kościoła, a w sposób szczególny Rytuał Rzymski obejmujący Obrzędy Komunii Świętej i kult Tajemnicy eucharystycznej poza Mszą Świętą. Głównym celem kongresu jest pogłębienie tajemnicy eucharystycznej i oddanie jej czci w duchu miłości i jedności. Pogłębienie tajemnicy Eucharystii wyraża się przede wszystkim w świadomym, pełnym i aktywnym uczestnictwie w niej, a także w nieustannym odkrywaniu obecności Chrystusa w Najświętszej Ofierze. Warto tu wrócić do dokumentów soborowych, które wiele miejsca poświęcają temu zagadnieniu. Według Konstytucji o liturgii Chrystus jest obecny w swoim Kościele. We Mszy św. ta obecność wyraża się w osobie kapłana, w modlitwie wspólnoty, w słowie Bożym i pod postaciami Chleba i Wina (KL 7).

Ponadto Eucharystia jest uobecnieniem, aktualizacją Jego ofiary na krzyżu i chwalebnego zmartwychwstania. Poprzez znaki misterium paschalne Chrystusa ożywa, staje się aktualne dla uczestników Eucharystii. Dzięki temu wszyscy stajemy się świadkami Jego śmierci i zmartwychwstania, zostajemy zanurzeni w te wydarzenia i doświadczamy ich skutków, czyli zbawienia. Dzięki temu każda Msza św. staje się pokarmem dającym życie wieczne i umacniającym nas w drodze do domu Ojca. Można odważyć się na stwierdzenie, że dla chrześcijanina Eucharystia staje się jego być, albo nie być. 

Realizacja celów stawianych przez Kongres Eucharystyczny dokonuje się przez głoszenie katechez eucharystycznych, misji, rekolekcji, organizowanie adoracji Najświętszego Sakramentu i uroczystych procesji eucharystycznych. Czas kongresu staje się doskonałą okazją do sięgnięcia po literaturę teologiczną i dokumenty Kościoła dotyczące Eucharystii. W centrum musi jednak pozostać celebracja Mszy św., bo z niej biorą początek pozostałe formy kultu eucharystycznego. 

ks. Dariusz Kwiatkowski

Dodaj komentarz

Aby dodać komentarz, prosimy o przepisanie wyrazów z obrazka. Wyrazy muszą być oddzielone spacją.

Artykuły

Pozostałe kategorie
komentarz redaktora
w słowie bożym
prawo kanoniczne
meandry czwartej wladzy
sacrum w muzyce
nauka spoleczna kosciola
okladka 11

Opiekun nr 11(524) od 20 maja 2018

Zapytaj w parafii o nowego "Opiekuna", a w nim m.in o nowych powołanych w diecezji kaliskiej.

Zamów prenumeratę

 

baner
banner
figazmakiem
Drewniane kościólki Jasna i ta druga strona 25 lat diecezji

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Więcej